AYLIKLARIN 2000 ÖNCESİ VE SONRASI GÜNLER DAĞILIMINA GÖRE AZALMA TABLOSU

Hesaplamalarda nazara alınan alınmayan hususlar;

1- Aylıkların yuvarlama rakam hesabı yapılmıştır.

2-Aylıkların 2016 yılında bağlandığı varsayılmıştır.

3- Yapılan hesaplamalarda 2016 yılı 100 TL seyyanen zammı, geçen yıl ki 100 TL zam ve önceki telafi edici ödemeler gözetilmediğinden eskiden bağlanan aylıklar ile fark doğacaktır.

Bulunan rakamlara 100 TL ilavesi ile 2016 aylığı yaklaşık (% 5 eksik -fazla) bulunabilecektir.

4- Aylıkların en rakamları esas alınmıştır.

5- Aylık tutarlarını borçlanmaların farklı yapılması değiştireceğinden aylık programı için sosyal güvenlik müşavirlerinden planlama desteği alınabilir.

6- Hesaplamalarda hatalı hususları tespit etmem halinde yeniden değiştirilecektir.

 

3600 GÜN İLE EN AYLIK
2000 öncesi gün 2000-2008 aralığı gün aylık TL
3600 1.394
3240 360 1.309
2880 720 1.215
2520 1080 1.122
2160 1440 1.080
1800 1800 1.080
1440 2160 1.080
1080 2520 1.080
720 2880 1.080
450 3150 1.080
5000 GÜN İLE EN AZ AYLIK
2000 öncesi gün 2000-2008 aralığı gün 1.10.2008 sonrası aylık TL
5000 1.394
4640 360 1.340
4280 720 1.285
3920 1080 1.080
3560 1440 1.080
3200 1800 1.080
2840 2160 1.080
2480 2520 1.080
2120 2880 1.080
1850 3150 1.080
1760 3150 90 1.070
1400 3150 450 1.029
1040 3150 810 987
680 3150 1170 947
320 3150 1490 902