KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ALINAN HUSUSLAR (PRİM,ÖZEL HAYAT,SAĞLIK SİGORTASI)

Brüt ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanması konusunda tereddüt yoktur.

Ancak ücret ekleri sayılanlar ile bireysel emeklilik kesintilerinin,satış primlerinin hesaba dahil edilmesi gibi hususlarda acaba sorusu sorulmaktadır.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin E.2013/20175, K.2014/20980 ve 11.11.2014 tarihli kararlarında, (LEGAL İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Sayı 47 Yıl 2015 sh.454-456)

Kıdem tazminatına esas alınacak ödemeler,

-Asıl ücret

-İkramiye,

-Devamlılık arz eden prim,(satışa göre veya başka kritere göre azalıp çoğalsa da devamlılık arz eden)

-Yakacak yardımı,

-Giyecek yardımı,

-Kira,

-Aydınlatma,

-Servis Yardımı (İşe gidiş gelişte ulaşım sağlanması),

-Yemek yardımı,

-Özel Sağlık Sigortası,

-Hayat Sigortası,

Denilerek kıdem tazminatı hesabında özellikle sağlık ve bireysel emeklilik ile devamlılık arzeden miktarı değişkende olsa satış primlerinin hesaba eklenmesi kabul edilmiştir.

Yukarıda sayılanlar dışında uygulamada kapıcı dairelerinin emsal bedelleri de kıdem tazminatı hesabına esas alınmalıdır.

Fazla mesai, hafta tatili gibi  ödemeler ise kıdem hesabına girmeyecektir.

Kıdem  hesabından damga vergisi dışında bir kesinti yapılmamaktadır. Ancak kıdem tazminatı tavan tutarı aşamamaktadır. Tavan 2016 yılı 4.092,53 TL.dir.

Tavan tutarları aşan tazminat ödemesi halinde kalan aşan tutarlar tavan değil vergi kesintisine tabi ödeme kabul edilmektedir. SGK primi ödenmesi gereği de tartışılabilir hale gelecektir.

Kıdem tazminatının isteme zamanaşımı 10 yıl olup, faiz türü mevduata uygulanan en yüksek faizdir.

En yüksek faiz kavramı pek çok İcra dosyasında şikayetle davaya dönüşmektedir. Burada anlaşılması gereken husus Fiilen ödenen en yüksek mevduat faizidir. Fesih yada faiz başlangıç tarihi itibari ile en çok veren banka faizi 1 yıl uygulanır sonrası yıl başlangıcı yine en çok veren banka faizi 1 yıl uygulanarak bu şekilde sürdürülür. Merkez Bankası belirlemesi yeterli kabul edilmemektedir.

6552 sayılı yasa ile Kamuda alt işverenlerin kıdem tazminatından artık Kamu sorumlu tutulduğundan, alt işverenlere sorumluluk doğmamaktadır.