(PİLOTLAR vb.) KAMU GÖREVİNE DÖNECEK EMEKLİLERİN ÖNÜNDEKİ BİR ENGELİ KALDIRALIM- EMEKLİ AYLIKLARI KE

15 Temmuz ve sonrası darbe girişimcisi/örgüt bağlantılı kişilerin görevden uzaklaştırılması nedeni ile bazı kamu hizmetlerinin daha sağlıklı ve düzenli yürütülebilmesi için eski kamu çalışanı olup, olağan veya dışlanmak sureti ile emekli olmayı seçen kamu görevlilerinin görevlerine geri dönmesi şeklinde kısmen bir telafi imkanı doğacaktır.

Bu anlamda olmak üzere daha önceki soruşturma döneminde görevlerinden uzaklaştırılan asker kişilerin terfi ve daha üst görevlere atanmaları suretiyle  iadeyi itibar fiilen işletilmiş, üstelik eski faillerin görevlerinden almalarla yaptıkları yanına bırakılmamıştır.

Halen görevden almalar/gözaltılar sürmektedir.

Şu an TSK ‘da çıkarılan pilotların yerine emeklilerin görev çağrılmaları düşünülmektedir. Benzer ihtiyaç ileride sürdürülecek başka alanlarda da görevden almalarla ihtiyaç olarak karşılaşabileceklerdir.

Emekli olup görevde olan özellikle üst düzey kamu görevlileri, Örneğin Albay ve üstü, Profesör ve üstü, Hakimler gibi kişilerin emeklilik sonrası bir çoğunun yeni bir çalışma düzeni oluşmuş, üstelik yeni işlerinin yanında kendileri emeklilik nedeni ile 4-6.000TL bir aylık elde etmektedirler.

Kamuda getirilen sistemle belli ve hizmet yılına erişen kişilerin 25 yıl veya 40 yıl hizmet vermeleri çoğu zaman emekli aylıklarında büyük artışlara neden olmamaktadır.

Kamuda yeniden çalışmaya başlamak görev nedeni ile aylık almaya hak kazandırırken 5335 sayılı Kanunun 30.maddesi uyarınca emekli aylıklarının kesilmesine neden olmaktadır.

Yeniden uzun veya kısa da olsa hizmete dönmek isteyenlerin emekli aylığı ciddi tutarda artırmadığından emekli olanlar göreve atanırken emekli aylıklarının kesilmesini bir kayıp olarak düşünebilmektedir. Üstelik daha yüksek tutarlı çalışanlar bakımından yeniden emekli olduklarında daha yüksek emekli aylığı alacak olsalarda, hazır  çalıştıkları ücretlerden ve emekli aylıklarından mahrumiyet nedeni ile ödemelerin görev süresince yapılması doğru olacaktır. Her ne kadar bu tip bir farklılık kamu görevlileri arasında aylık farklarına neden olacak ise de bu çözüm geçici bir süre için olacaktır. İhtiyaç duyulan alanlarda eski-yeniden göreve dönmüş ayırımı olmaksızın tüm ihtiyaç duyulan personele daha yüksek düzeyli ödemeler yapmak sureti ile çözümlerde düşünülebilecektir.

Tabi ki vatansever, milletine, bağlı olan bu personel görev alırken hiçbir tereddüt yaşamadan göreve canı gönülden talip olacaklardır.

Ancak tereddütsüz hizmete talip olacak kişileri de mağdur etmemek doğru olacaktır. Bunun birkaç yöntemi düşünülebilir.

Kişiler kamu görevine atandıklarında bu kişilere ek bir tazminat ödenebilir. Adı emekli aylığı alamama ve yeniden görevlendirme tazminatı olarak, son emekli aylıklarının, tutarı, 2/3 ü yarısı gibi  uygun olacak bir miktarı aylık ödemelerine hiçbir kesintiye tabi olmamak üzere eklenebilir. Bu ödeme yeni bir yasal düzenleme gerektirir.

İkinci  Seçenek yasal düzenmeleyi gerektirmez;  bu kişiler 5335 sayılı yasanın 30.maddesinde yer alan “Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, (Ek ibare: KHK/644 - 29.6.2011 / m.37/16) “Başbakan tarafından atananlar,” Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler…” denildiğinden, Atamaların Cumhurbaşkanlığı veya Başbakan tarafından , Bakanlar Kurulu Kararı ile veya Müşterek Kararname ile atanmak sureti emekli aylıkları hiç kesilmeden görev yapabileceklerdir. Burada yeni bir düzenleme değil en az üçlü kararname ile atanma söz konusudur. (Ancak kimlerin bu şekilde atanacağı kanunlarında ayrı ayrı düzenlenmiştir. Yeniden atanacak personelden bir çoğu bu gruba girmemektedir).

Bir başka yöntem ise 5335 md.30’a yapılacak bir ekleme ile  örneğin “15 Temmuz ve sonrası olaylar nedeni ile ihtiyaç duyulan personelden 3 yıl süre ile atanacaklara bu hüküm uygulanmaz” gibi bir ibare ile göreve yeniden başlayacakları teşvik eden bir sistem getirmek mümkün olabileceklerdir.

Ancak bu işlemlerin geçici bir süre için olduğunu, ihtiyacın tamamlanması süresinden sonra herbirimizin eski yaşamlarına döneceğimizi unutmadan işlemler bir süreye bağlanmalı ancak bu sürecin sonunda görevden yeniden ayrılacaklara ilave bir ödeme sistemi ile ikramiye eki-benzeri teşvik edici bir uygulama dahi düşünülebilmelidir.

SONUÇ             : 5335 md.30 uyarınca aylıklarının kesilmeden veya yeniden görev tazminatı düzenlemesi ile emekli iken

göreve döneceklerin kısmi kayıpları telafi edilebilmelidir.