DARBECİLERE EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ TALEBİMİZ

18.07.2016 tarihli yazımızda konu incelenmiştir.

1- 5434 sayılı yasada vatandaşlıktan çıkarılma kararı dışında sınırlayıcı bir hüküm bulunmamakta ve üstelik ölüm halinde geride kalanlar için ise hiç bir yasak bulunmamaktadır.(5434 md.92, 5901 md.29,30).

2-5510 sayılı kanunda hiç bir sınırlayıcı hüküm bulunmamaktadır. 56 maddesinde yer alan sınırlama kendi yakınını öldürme , zarar verme yasağını taşımaktadır.

3- 18.08.2015 tarihli yazımızda konu diğer terör grupları bakımından incelenmiştir. (PKK,İŞİD)

BU GÜNE KADAR YAPILAN KAMU OYUNA AÇIKLANAN TEK İŞLEM TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİNİN AYLIĞININ DURDURULDUĞU HUSUSUDUR.

5510 sayılı kanun md. 42’de YER ALAN KURUMUN ÜÇ AY İÇİNDE İŞLEM YAPMASINA dair kural HALEN İŞLETİLEBİLİR BİR KURAL OLSADA BU KURAL ERTELEME NEDENİDİR. İŞLEM TESİSİNİ ÖNLEMEZ.

Üstelik bu hüküm kamu görevlileri bölümünden önce 5. Bölümden önce düzenlenmiştir. Yani vazife malülü olup olmadığı tereddütlü olan bir işlemde uygulanamayacaktır. Yani kanundaki yeri de tümünü kapsayıcı olmamıştır.

Kamu görevlileri bakımından vazife malülü sayılmayacak bir suç işlenmesi, adi normal aylık bağlamaya engel teşkil etmemektedir.

Bir diğer sorun sınırlama yapılacaksa sınırın ne olacağıdır. Bu husus düzenlemeye yapacakların tekelindedir.

Örnek olmak üzere,

Darbede ölüme neden olanlar ve kamusal alanda kullanımı yasal silah ve tecihazatı kullananlar (kışla dışında ) ölselerde geride kalanları da dahil olmak üzere tümden emekli aylıklarından- ikramiyelerden mahrum edilebilirler.

Cezalandırma hakkı devletin tekelinde olan bir haktır. Mahkum edilenlerin yeme, içme ve korunaklı bir yaşam sürdürmelerini devlet nasıl üstüne almış ise cezalandırma işlemi nasıl belirli hakların asgari düzeyde verilmesine engel olmuyor ise bir diğer seçenek darbeciler ve geride kalanlarına sınırlı bir aylık verilebilmelidir.  Verilebilecek aylığın en üst sınırı net asgari geçim indirimsiz asgari ücreti geçememelidir. Emekli ikramiyesi gibi hakla ise asla verilmemelidir.

DÜZENLEME TEKLİFİ

İLK SEÇENEK TÜMDEN KALDIRMA

5510 EK MADDE

"Terör örgütü üyeliği, örgüt nedeni ile eylemlere katılan kişilerin eylem tarihinden önceki 5510 sayılı kanun, bu kanuna eklenen diğer sosyal güvenlik kurumlarına, 5510 dışında her türlü sosyal güvenlik kuruluşlarına (Banka Sandıkları, Odalar) tabi sigortalılıkları nedeni ile kazandıkları tüm sosyal güvenlik hakları işveren ve kendileri tarafında yapılan prim ödemelerinin kamu görevlileri bakımından en son aylık prim tutarlarının prim ödenmiş ay sayısı ile çarpımı kadar, diğer sigortalılarının ise güncelleme katsayıları ile güncellenen tutarları hazineye  gelir olarak aktarılmak sureti ile tasfiye edilir ve hiç bir şekilde kendilerinin ve hak sahiplerinin aylık/gelir bağlama işlemlerinde nazara alınamaz, bu şekilde tasfiyeye tabi tutulan sigortalılık nedeni ile sigortalı ve hak sahipleri lehine hiç bir şekilde hak doğmaz,

Bu hüküm kapsamındaki kamu görevlilerine aynı süreler için emekli ikramiyesi ve iş sonu tazminatı ödenmez.

Bu hükmün yürürlük tarihinden önce gerçekleşmiş, (15 Temmuz 2016 ve öncesi) terör olayları bakımından da bu hüküm uygulanır. Geçmişte bağlanmış olan emekli aylıkları kesilir.

 

İKİNCİ SEÇENEK SINIRLI VE DÜŞÜK AYLIK/GELİR  BAĞLANMASI

 

5510 EK MADDE

"Terör örgütü üyeliği, örgüt nedeni ile eylemlere katılan kişilerin eylem tarihinden önceki 5510 sayılı kanun, bu kanuna eklenen diğer sosyal güvenlik kurumlarına, 5510 dışında her türlü sosyal güvenlik kuruluşlarına (Banka Sandıkları, Odalar) tabi sigortalılıkları nedeni ile sigortalılara ve hak sahiplerine  yapılacak aylık ödemeleri yürürlükteki asgari ücretin asgari geçim indirimsiz neti tutarını geçemez.

Daha yüksek aylık bağlanmasını gerektirecek miktarda ödenmiş primlerinin birinci fıkrada sınırlanan aylıktan fazlasına karşılık gelen işveren ve sigortalılar tarafından yapılan prim ödemelerinin kamu görevlileri bakımından en son aylık prim tutarlarının prim ödenmiş ay sayısı ile çarpımı kadar, diğer sigortalılarının ise güncelleme katsayıları ile güncellenen tutarları hazineye  gelir olarak aktarılır.

Bu hüküm kapsamındaki kamu görevlilerine aynı süreler  için emekli ikramiyesi ve iş sonu tazminatı ödenmez.

Bu hükmün yürürlük tarihinden önce gerçekleşmiş ( 15 Temmuz 2016 ve öncesi)  terör olayları bakımından da bu hüküm uygulanır. Geçmişte bağlanmış olan emekli aylıkları hükmün yürürlük tarihinden itibaren birinci fıkrada yer alan miktara kadar indirilir."

KHK ler, Kanunlar ile yasa koyucu dilediği çözümü benimseyebilecektir. Sosyal Devlet ilkesi olmanın kurallarından birisi de sosyal hakların özünün yok edilmesi değildir. Sınırlama yapma hakkı ise doğaldır. Yasa koyucunun hareketsiz kalması ise maalesef darbecileri sosyal güvenlik bakımından özendirecektir bu aşamada ümide kaptıracaktır.

SGK'nın konu üzerinde çalışmalar yaptığını bilmemle birlikte bir nebze de olsa konuyu hızlandırabilmek, bilinmezlik sürecini kısaltabilmek, bir şey yapılabilir mi gayreti konuyu tekrara neden olmuştur. Bir çok iş var evet, yogunluk had safahada evet ama bu da alanımızın acili olarak öne çıkmaktadır.