DARBE TEŞEBBÜSÜNÜN AĞIRLAŞTIRDIĞI YARGILAMA SORUNLARINA BAZI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Darbe teşebbüsü nedeni ile;

  1. Darbecilerin ve terör örgütü yandaşlarının yargılanması sürecinde ceza yargılamasının artan yükü, (bu yargıyı çok uzun  süre meşgul edecektir)
  2. Görevi ile bağı kesilen savcı ve hakimlerinden boşalan pozisyonların deneyemli kişilerce doldurulması olarak;

Sorun-süreç özetlenebilir.

 

Önce şunu samimiyetle ifade etmek gerekir ki, adres teslim denilen baştan parası verilen ve baştan söylenen kararların haklı haksız ilgililere teslim edildiği sorun artık geride kalmıştır. Adalet ilkesinden ülkemizi uzaklaştıran kişiler asla bunu yapamaz hale gelmiştir. Yargı’da yapılanlar zamanla gün yüzüne çıkacak, bir çok karar hukuki yöntemler ile geçmişe etkili olarak olması gereken şekle gelecektir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ;

  1. SEÇİMLE GELİNEN YÖNTEM/HAKİMLERİN BİR KISMININ AVUKATLAR ARASINDAN SEÇİMİ

Mevcut sistemde sadece HSYK/Adalet Bakanlığı tarafından seçme, yetiştirme ve atama usulü

uygulanmaktadır.

Ancak özellikle hukuk hakimlerinin mesleğinde yeterli olduğu kabul edilen kişilerden seçilmesi ve bu seçme işleminin bu aşamada HSYK tarafından yapılması, sonraki süreçlerde bu işlemin Avukatların kendi aralarından seçmeleri sureti ile gerçekleştirilmesi, ancak bu işlemin sınırlı sayıda olması örneğin mevcut hukuk hakimlerinin 1/10, 1/5 gibi kısmının bu şekilde göreve gelmesi,seçimle gelinen görevlerinin süreli olması, süre sonunda yenilenmesi gerekir.

Olmaz öyle şey diyelere Anayasa Mahkemesine, HSYK’ya (Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu) serbest çalışan avukatlardan atama yapıldığını ve en üst mercilerde dahi en güvenli hizmeti verdiklerini bildiğimizi ifade etmek isteriz.

Avukatlardan hukuk mahkemelerine atama işlemlerinde olması gereken avukatın yaşadığı ile atanması, süreli olması özellikle ehil olanlardan örneğin aynı mahkemeye yıllardır bilirkişi olarak rapor verenlerin ve/veya bilgi düzeyi ve güvenilirliği yeterli olanların seçilmesi gibi kriterler nazara alınabilir.

Daha önceki dönem Adalet Bakanı’na Hukuk ve Demokrasi Kurumunda ilettiğim ancak kale alınmayan düşüncemi birde bu zorunlu dönemde tekrarlamak istedim.  Bu şekilde doldrulabilecek hukuk mahkemelerinden bir kısmının hakimlerinin zorunlu süreç bitene kadar ceza yargılamalarında çalıştırılmalarının da imkanı doğabilecektir.

2-HAKİMLERİN SEÇİMLE GELMESİ FİKRİ HOŞ KARŞILANMAZ İSE AYNI NİTELİKTEKİ KİŞİLERİN HAKİM YARDIMCISI OLARAK ATANMASI

Hakimler günük yargılamada dosyaya baştan itaberen tüm işlemleri yaptıklarında, duruşma ve

dosya inceleme ve karar yazımı hatta günlük yaşam için zaman bulamamaktadır. Hakim yardımcıları dosyanın ilk işlemlerini gerçekleştirir, deliller toplandıktan sonra dosyaya yargılama yapacak hakime teslim ederlerse, mevcut hakimlerimizin iş yüklerinin nerede ise yarısının kalkacağını ve mevcut hakim sayısı artmasada zamanlarını daha iyi kullanmaları nedeni ile yargı hızının artacağı söylenebilecektir.

 

3-HUKUK MAHKEMELERİNDE DOSYANIN TARAFLARCA HAZIRLANMASI İLKESİNE UYULMASI

Davayı geciktiren nedenler dosyaya ilgili belge ve delillerin kazandırılmamasıdır. Usulde yer

alan kurallara tarafların uyması sağlanmalı,deliller toplanmada yargılamaya başlanılmamalıdır.

Dinlenme zamanı bulamadan çalışan yoğun emek sarfeden bütün yargı mensuplarının iş yüklerinin azaltılabileceği yöntemler bulnabilmesi dileğiyle.