TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ EMEKLİLİK HAKLARININ SINIRLANMASI BEKLENTİMİZ SÜRÜYOR. (SON KHK LERDE DE)

TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ EMEKLİLİK HAKLARININ SINIRLANMASI BEKLENTİMİZ SÜRÜYOR. (SON KHK LERDE DE YOK)

18.07 ve 08.08.2016 tarihli yazılarımızın konusu darbeci veya terör örgütü üyelerinin sosyal güvenlik haklarının kaldırılması veya sınırlaması konusunda olası düzenlemeler, bir sınırlama ihtiyacının nasıl karşılanabileceği idi.

Beklediğimiz düzenleme halen çıkmamıştır.

671 sayılı KHK md.31 kapsamında TEDBİR kararı verilmesi düzenlenmiş ise de bu tedbir yalnızca taşınmazlar ve araçlar ile ilgilidir.

670 sayılı KHKnın 5.maddesinde verilecek tedbir kararları el konulan şirketlere ilişkindir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödemesi yapılacak emekli ikramiyesi, aylıklar, OYAK Kurumu tarafından yapılacak ödemeler, bireysel emeklilik hakları gibi konularda halen yapılmış bir düzenlemeye rastlayamadım.

Anayasamızın ilgili hükümlerinde

X. Sosyal güvenlik  hakları

 

A. Sosyal güvenlik hakkı

 

 

Madde 60 – Herkes, sosyal güvenlik hakkına  sahiptir.

Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.

B. Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler:

Madde 61 – Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malül ve gazileri korur ve toplumda kendilerine                  yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.

Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.

Yaşlılar, Devletçe korunur, Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir.

Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır.

Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.

 

Düzenlemeleri yanında 91.maddede KHK ile olağanüstü hallerde düzenleme yapma yetkisi verilmiştir.

Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir düzenlemesi mutlaka emekli hakkı olarak anlaşılamaz, İŞKUR, 65 yaşını geçmiş kişilere, muhtaç ve hastalara primsiz rejimden sağlanan haklar ile genel sağlık sigortası gibi primli- primsiz rejim sosyal güvenlik haklarını oluşturur.

Emekli aylığı olarak 5.000TL ve üzerinde aylık alacak bir çok general-albay-hakim ve diğer kişilerde dahil olmak üzere terör suçuna  karışmış kişilerin emekli haklarının tümden yok edilmesi yerine,

Emekli ikramiyelerine verdikleri zararlar nedeni ile el konulması veya tümden ödenmemesi,

Emekli aylıklarının da en az seviyelere indirilmesi (asgari aylıklar düzeyine ) indirilmesi hakkın özünü kaldırmadan haklı bir müdahale imkanı verecektir. (seçenekli olası hükümler 08.08.2016 tarihli yazımızda bulunmaktadır.)

Ben merakla bekliyorum.

Yapılacaksa düzenlemenin neden geciktiğini de merak ediyorum.

Hiç değilse çalışmalar hakkında kamu oyuna bir açıklama yapılması dahi yüreğimize su serpecektir.

Düzelme yapılmaz ise emeklilik hakkı kazanan herkes, devletçe sağlanan bir güvence için suç örgütüne katılmaktan çekinmeyecektir. Var olan düzenleme caydırıcı hiçbir vasfa sahip değildir.

Yine kapı kapı dolaşıp, ne oldu düzenleme sorusunu sormaya devam ediyorum. Yüreğinizi sızlatıyorsa sizde yetkililere, siyasilere, aynı soruyu  ne oldu bu teröristlerin emekli haklarının sınırlanması meselesi diye sorun.