6736 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU VE 2016-18 SAYILI KURUM GENELGESİ-SOSYAL GÜVENLİK


6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girmiş (19.08.2016 tarihli RG) ve SGK tarafından 2016-18 sayılı  22.08.2016 tarihli  Kurum alacaklarının 6736 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılması konulu Genelgesi Yayımlanmıştır.

KAPSAMDA OLMAYAN SGK ALACAKLARI

-Yersiz ödenen aylıklar,

-SGK’nın kısa vadeli sigortalarından (iş kazası-meslek hastalığı) rücuan alacakları,

Kapsama alınmayan alacaklardır.

KAPSAMA ALINAN ALACAKLAR

-Prim borçları(SGDP ve Genel Sağlık Sigortasından),buna bağlı damga vergisi gibi borçlar,

-İdari Para Cezaları,

Kapsamda olan alacaklardır.

HESAP USULÜ

Teknik olarak tanımlanan alacağın artırılmış değerleri

İNDİRİMLER

İdari Para Cezalarının yarısı esas alınacak, artırılacak,peşin ödemede ayrıca artırımın yarısı alınmayacak,

Primler ise asıl alacak tam, artırılmış değerlerin yarısı ödenecek, peşin ödemede ayrıca ilk vadeye kadar alınacak fark alınmayacaktır.

TAKSİTLENDİRME

18 taksite kadar, iki ayda bir ödeme, kamu kuruluşlarına 144 taksit

TAKSİTLENDİRMEDE ARTAN FARK ÖDEMESİ

SON BAŞVURU TARİHİ : 31.10.2016

DEVAM EDEN DAVALARDAN VAZGEÇME

Kuruma verilen form ile yapılır, Taraflara masraf ve vekalet ücreti ödenmez. Form verilmemiş ve feragat edilmemiş davalar için yapılan başvurular esas alınamaz.

YAPILANDIRMA İLE GELEN EK HAKLAR

Sigortalılıktan doğan haklardan genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı verilir, ayrıca işverenler teşvik haklarından yararlanmaya başlarlar.

TAKSİTLE ÖDEMENİN BOZULMASI

Kural iki taksit ödenmemesi (bir takvim yılı içinde) taksitler ödenmiş olmakla birlikte cari dönem borçlarının ödenmemiş olması halinde yapılandırma bozulur. 5 TL eksik ödeme, taksitlendirmeyi bozmaz.

Bu durumda yapılandırma borcu değil cezalı hesaplanan ödemelere mashup edilir.

KAT MALİKLERİNİN HER BİRİNİN KENDİ BORCUNU YAPILANDIRMASI

Kapıcı borçları nedeni ile tüm kat malikleri birlikte sorumlu tutulmakla birlikte genelge ile her bir kat malikinin kendi payını yapılandırma hakkı getirilmiştir. Bu imkan SGK nın istemesi halinde sonraki bir süreçte diğer maliklerden alamadığını kendine düşen payı yapılandıran kat malikinden talepte bulunmasına engel değildir.

BİR BAŞVURUNUN DİĞER BORÇLAR İÇİNDE GEÇERLİ KABULÜ

Genelgenin en ilginç hükümlerinden biriside bir borç türü için yapılan başvurunun diğerleri içinde geçerli kabul edilmesidir. Bu özellikle seçilmediği halde kapsama alınan borçlardan zamanaşımına uğramakta olanların zamanaşımını keseceğinden durum değerlendirmesinde fayda vardır.

ASGARİ İŞÇİLİK OLDUM OLASI TORPİLLİ

Asgari işcilikte SGK belirlemelerinde ödeme halinde İPC uygulanmaması gibi normal dönem içi uygulanan düzenlemeler yanında yapılandırmama diğer alacakalara nazaran bir farklılık bulunmaktadır. Kural olarak yapılandırma öncesi alacaklar yapılandırılırken, asgari işçilik işlemlerinde yine eski döneme ait olmak üzere 31.10.2016 tarihine kadar tebliğ edilen borçlar kapsama alınırken, diğer borçlarda tebliğ işlemlerinin kanun yürürlüğünden önceki dönemde olmasının farklılığı nedeni ile asgari işçilik yine farklılık göstermektedir.

YAPILANDIRMA TÜM BORÇLAR İÇİN YAPILIR-BELİRLİ BİR DÖNEM SEÇİLEMEZ

Yapılandırma için özellikle 4b sigortalıları yönünden 1982,2000, 2003,2008 ve en son 6645 sayılı yasa ile gelen sigortalılığın durdurulmasına ilişin hükümler gereğinde (Geçici 18, Kod63,64 vs) sigortalılığın durdurulan sürelerinden bir kısmının yapılandırılması, bir kısmını yapılandırılmaması söz konusu değildir.

Yapılandırılan ve taksitlendirilen sürelerin bir kısmının ödenmesi ve ödememe veya vazgeçme nedenine dayalı olarak kalan borcun ödenmemesi kısmen yapılandırma sonucuna neden olacaktır. Bu durumda kalan ödenmeyen borçların 6645 veyahut diğer düzenlemeler karşısında yeniden sigortalılığın durdurulması hakkı verip vermeyeceği sorunu ortaya çıkmaktadır. Ancak bu uygulama şeklide doğrudan kısmi ihyayı yasaklayan uygulamalar aşılmış olacaktır.

(İhya-kismi ihya-tam yapılandırma-kısmi ödeme,kalanın sigortalılık sürelerinin durdurulması bir başka yazının konusu yapılacaktır)