2016 YILI 100 TL ZAM NE ZAMANA KADAR-NE ANLAMA GELİYOR

2016 YILI 100 TL ZAM NE ZAMANA KADAR-NE ANLAMA GELİYOR-KİMLERİ EMEKLİLİĞE

TEŞVİK EDİYOR


5510 sayılı Kanun ;

GEÇİCİ MADDE 67- (Ek: 25/12/2015-6655/6 md.)

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine;

a) 2016 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylıklar;

1) 2016 yılı Ocak ödeme döneminde Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre artırılır ve bu şekilde belirlenen gelir ve aylıklar dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla 2016 yılı Ocak ödeme döneminden geçerli olmak üzere 100 TL tutarında ayrıca artırılır.

2) 2016 yılı Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere, 55 inci maddeye göre 2016 yılı Temmuz ayı ödeme dönemine ait artış oranında artırılarak ödenir.

b) 2016 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının 27 nci, 29 uncu, 33 üncü nve geçici 2 nci maddelere göre 2016 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları, (a) bendinde belirtilen şekilde artırılarak ödenir.

(Hükmün devamı da var)

1-100 TL ZAMDAN KİMLER YARARLANIR.

Kanun 2016 yılında bağlanacak aylıklar  dediğinden, özelde Kasım sonu kamuda 15 kasıma kadar başvuru yapanların anlaşılması gerekirse de 2015 yılı zammı olan 100 TL’ye tamamlayan zam 2015 yılı sonuna kadar başvuranların tamamına ödendiğinden,  2016’un bu zammından da yıl içi başvuranların yararlanacakları söylenebilir.

Ancak Örneğin 1 Ocaktan itibaren bağlanan aylıkta hem güncelleme katsayılarının artması, hemde 2016 bu zammın uygulanması çifte yararlanmaya neden olacağından, aylıkların kanunun ruhuna uygun 2016 yılında başlayan aylıklara uygulanması daha doğru olacaktır.

Aylık artışından sigortalılar tam, hak sahipleri ise aylık bağlama oranı kadar % 50,75,25 gibi payı oranında yararlanır.

2- 100 TL ÖDENEN PRİMLERE NAZARAN KAÇ LİRALIK PRİM ÖDEMESİNE KARŞILIK GELİR.

SSK’lılar örneğin  1,5 yıl askerlik borçlanması yapsalar ve bu askerlik 2000 öncesi döneme karşılık gelse aylık miktarı 5.000 gün ile emeklilik için 60-70 TL (genel olarak) artmaktadır. Askerlik prim maliyeti 1647*0,32/30*540 gün= 9.486,72 TL ödemeye karşılık geldiğinden 2000 öncesi ödemelerden yaklaşık 15.000TL prim ödemeye karşılık gelir.

Yine SSK lılar bakımından son yıllarda yaklaşık 1 yıl asgari ücretten yatan prim emekli aylığını 25-30 TL artırdığından 100 TL zam için en az 3,5 yıl çalışmak gerekmektedir. Buna göre 3,5 yıllık asgari ücretten yatacak prim 1.647 işsizlikle beraber 1.647*12*0.36,5*3,5 yıl = 25.248 TL prim ödemesine karşılık gelir. Tavan ödenen sigortalılar bakımından bu süre 3,5 yıl=1.260 gün/6,5 kat= 193 gün yani 6-7 aylık tavan kazançla çalışmaya karşılık gelir.

Bu işlemler BAĞ-KUR emeklileri bakımından; BAĞ-KUR aylıkları daha uzun sürede daha düşük aylıklar verdiğinde yaklaşık tüm süreler 2-4 kat arasında artırılmalıdır.

3- KİMLER EMEKLİ OLMAK İÇİN TELAŞ ETSİN KİMLER ETMESİN

Uzun süre yüksek primle-ücretle çalışacak kişiler bakımından 6-7 aylık çalışma ile 100 TL telafi edildiğinden (güncelleme katsayıları ile süre biraz daha kısalır) bu kişilerin uzun süre çalışmaları mümkün oldukça bu kişilerin 100 TL zam için emekliliği seçmeleri anlamlı/karlı olmayacaktır.

Ancak asgari ücretten çalışan kişiler veya en az prim ödeyenler  bu fırsatı kaçırmasalar kendi yararlarınadır. Zira 3-4 yıl içinde çalışmaya devam etseler (Ocak-Temmuz zamları hariç) aynı tutarda emekli aylığı alacaklardır. Yani bu kişilere emekli olmaları önerilir.

Bilindiği gibi aylıkları her zaman kestirip, prim ödeyerek çalışma her zaman mümkündür. Her zaman çalışma yaşamına dönülebilir. Bir kez emekli olduktan sonra çalışma yaşamına emekli aylığı almadan devam etmek önerilmektedir. Bu koşulda hem emekli zamları, hem çalışma artışları çifte yarar sağlamaktadır.

Ancak bir sorunumuz var ki her zaman bizi çalışmaya itmektedir. KANUNLARIMIZ Emekli olanlara tam zam vermemekte, çalışanlara prim değerlendirmesinde hem milli gelirden pay alırken bir de enflasyon oranında artış yapıldığından kanuni tanımla çalışanın artışının emekli olandan fazla olması sonucu çıkmaktadır. Düşük aylıklar bakımından örneğin 2015 yılı telafi eden 100 TL zam gibi uygulamalar ile en az aylıklar yukarı çıkarılmaya çalışılsa da teknik olarak çalışanların yani geç emekli olanları artışları daha yüksek olacaktır. Örneklemek gerekirse Ali bey 50 yaşında 25 hizmet yıl ile asgari kazançla 2010 yılında emekli olmuş ve halen 1.380TL emekli aylığı almaktadır. Vedat bey ise yine 50 yaşında yine 25 hizmet yılı ile 2016 yılında emekli olmuş ve 1.500 TL aylık almaktadır. Hizmet yılları,emekli oldukları yaşları ve asgari kazançla prim ödemeleri aynı olmasına rağmen emekli olma zamanları farklı olduğundan önce emekli olan daha az emekli aylığı alacaktır. Bu etki ileri yaşlarda daha iyi hissedilecektir. Bir başka örnekle 2000 yılında bu günkü tutarla 2000TL emekli aylığını reel değer olarak alabilmiş birinin emekli aylığı şimdilerde 1.500 TL olmuştur. Bu husus ileri yaşta mağdur olmamak için uzun çalışma ve geç emekliliği özendirmektedir.

(Emekli artışları ile SGK güncellemelerinden doğan artışlar ayrı bir inceleme konusu yapılabilir)

Sonuç olarak zaten emekli olmak isteyen beklemesin,

Emekli olur, bir aylık emekli aylığı alırım, emekli aylığımı kestiririm diyen beklemesin,

Asgari kazanç, düşük prim yatıranlar beklemesin,

Günü geldi ise emekliliği seçsin.