KIRK DAKİKA-BİR ÖMRE VEDA-BEYAZ GÜVERCİNİN İÇİN ÜZGÜNÜZ RUSYA


Ölümün yakışanı vardır. Güvenin yakışanı vardır.

Ne bu ölüm, ne güven yakışmadı bize,Ankara büyükelçin Andrey Karlov için üzgünüz Rusya,

Biliriz ki islam tarihinin en acı olaylarından birisi 4. Halife Hazreti Ali’nin şehit edilmesi hadisesidir. Bu acı tüm sevenlerinin yüreğinde diri diri yaşamakla birlikte, inananları farklı gruplara ayırarak parça parça etmiş, sonraki dönemlerinde ise zalimlerin saltanatına yol açmıştır.

Hazreti Ali’de güven dolu biridir. Dün emanetimizde olan Büyükelçi bize güvenen biri olarak nasıl sırtından vuruldu ise Hazreti Ali’de sırtından vurulmuş, bıçaklanmış hayatını kaybetmiştir.

Daha dün diyebileceğimiz yakın tarihimizde Çağlayan Adliyesinde Savcı Mehmet Selim Kiraz şehit edilmiş, Savcı kurtarılamamış,saldırganlar canlı yakalanamamıştı.

Sayın Büyükelçinin bir sanat etkinliğinde, üstelik iktidardan olmayan bir Belediye'nin binasında saldırıya uğramış olması nedeni  ile benzer olaylarda korunma ihtiyacının nasılda artması gerektiğini düşündürmektedir.

Kargaşanın, kirli ellerin, karanlık fikirlerin kol gezdiği zamanlarda güven duygusunu yok saymak, en ağır tedbirleri almak en doğru yöntemdir.

1 -Öncelikle toplumsal etkinliklere açık alanlarda salt özel güvenlik görevlileri ile bir sonucuna gitmek yetmeyecektir. Özel güvenlik görevlilerinin, görevli polis, asker, istihbarat görevlilerine veya saldırgan kişilere karşı alacakları önlemler yeterli olamayacağını bu olayla görmüş olduk. O halde özel durumlarda öncelikle etkinlik yapılan merkezlerin özel güvenlik görevlilerinin takviye edilmesi, yeterli düzeyde donanımı olan kişilerin görevlendirilmesi gerekir.

2- Olayın başlangıcı ile saldırganın etkisiz hale getirilmesi arasındaki süre uzamıştır. Kırk dakika değil bir kaç dakikalık zaman bile hayata tutunabilecek kişilerin kurtarılmasına önem arzetmektedir. Olaya müdahil olabilecek en görevli karakolun uzaklığı 1,5-2 kilometredir. Bu olay büyükelçiliklerin yoğun olduğu bölgede, muhtemel olaylara müdahale edebilecek özel bir gücün yine oraya en yakın bölgede konuşlandırılması gereğine işaret etmektedir. Cumhuriyetin kuruluşuna kadar geriye gitsekte bu bölgenin özel korumasını yapabilecek bir kolluğun çok yakına yerleştirilmediğini görmekteyiz. Gerçi her büyükelçilikte yeterli kolluk vardır. Ancak bölgesel koruma yapacak birimlerin desteklenmesi gereği açıktır. Erken müdahale hayat kurtarır.

3- Büyükelçinin korumaları ile dolaşmaması kişisel tercihi olsa da,  korumalarının olmaması salona gelen diğer büyükelçilerinin korumalarının yanlarında olmaması olayı daha vahim hale getirmiştir.

4- Eylem olmadan saldırganın etkisiz hale getirilmesi ile eylem sonrası aynı şey değildir. Büyükelçiye acil tıbbi müdahale için saldırganın etkisiz hale getirildiği düşüncesi ile hareket edildiği düşünülse de, Saldırganlar eylem öncesi susturular sona ererken, eylem sonrası saldırganın etkisiz hale getirilmesi ile saldırgan susar, olayın aydınlatılması zorlaşır. Azami önlemin saldırganın canlı ele geçirilmesi ve sorgulanma imkanı için sarfedilmesi gerekirdi. Saldırganın yakalanması azmettirenlerin korku yaşaması onlara giden yolun açılması demekti. Savcı M.Selim Kiraz'dan bu güne önemli şahıslara saldırılarda, saldırganların canlı yakalanması konusunda çokta yeterli bir mesafe kaydedilebilmiş değil.

5- Özellikle güvenlik güçlerinin içinden başka güçler tarafından kullanılabilecek tüm kişiler temizlenmelidir. Silah namus ise hainler ruhsatlı silahlara erişememelidir.

6- Devletimizin birlikte hareket ettiği devletler ile menfaatlerimizi korumanın, onlara zarar verecek her hareketin önlenmesi için çalışmalıyız. Yeniden oluşumu hızlanan dünya dengelerinde yalnızlaşmamanın yolu yıllarca sürdürülebilecek dengelerden geçmektedir.

Kazanımlar nasıl binbir emeğin ürünü ise onları koruma binlerce emeğin ürünüdür.

Yaşadığımızdan bir şey öğrendik mi sorusunun cevaplarını arama günüdür.

En doğru sonuçlar, güvenlik soruşturmaları sonucunda öğrenilecektir.

BEYAZ GÜVERCİNİN İÇİN ÜZGÜNÜZ RUSYA