DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 8- ÇALIŞMAYI ÖZENDİREN DÜZENLEMELER-TEŞVİKLER

Doğum sürecinde son üç haftaya kadar çalışma,

-Doğum sonrası annenin yarım çalışma sürelerinden memurlar bakımından tam ödeme, işçiler için İŞ-KUR’dan yapılan ödemeler,

-Doğum sonrasında yarım çalışmayı seçen anne veya çalışan annenin çalışan eşinin (memurlar bakımından her ikisinden memur olma koşulu) kalan yarım süreleri borçlanma hakkı, memurlar bakımından borçlanılan sürelerin derece kademeye esas alınması,

-Çalışan anneye bakıcı desteği sağlanması,

-Asgari Geçim İndirimi uygulaması,

Olarak sayılabilir.

Evde çocuk bakım hizmetleri yoluyla kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesi Avrupa Birliği ile Ülkemiz arasında gerçekleştirilmektedir. Bilgilendirme broşürü şu linktedir.

www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/f94e6010-1127.../evdecocukbakimi.pdf?

http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/f94e6010-1127-446b-b8d6-ae24f6ba487f/evdecocukbakimi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f94e6010-1127-446b-b8d6-ae24f6ba487f

Bakıcının dışarıdan veya büyük anne-baba olması halinde farklı  sonuçlar bulunmaktadır.

Bakıcının dışarıdan olması halinde aranan şartlar;

Uygulama sınırlı illerde örnek olarak uygulanmaktadır.(İzmir,Bursa,Antalya,İstanbul,Ankara)

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/Haberler/haber_20161128_433

SGK sitesinden aynen aktarım;
•    Projenin halen yürütülmekte olduğu İzmir, Bursa ve Antalya illerine ek olarak İstanbul ve Ankara illeri de proje kapsamına dâhil edilmiş olup, ilk kayıt aşamasında İstanbul için 3 bin 500, Ankara için bin 500 olmak üzere toplamda 5 bin kesin kayıt alınacak,
•    Ankara ve İstanbul illeri için ön kayıtlar 28 Kasım 2016 tarihi saat 10:00 itibariyle www.sgk.gov.tr ve www.evdecocukbakimi.net web adreslerinden; kesin kayıtlar ise 5 Aralık 2016 tarihinden itibaren Ankara ve İstanbul İl Müdürlüklerinde kurulan kayıt ofislerinden alınmaya başlanacak,
•    Tüm yükümlülüklerini yerine getiren ve kriterleri karşılayan faydalanıcı annelere verilen 300 avro hibe tutarı 320 avroya; engelli çocuğu olan veya tek ebeveyn anneler veya sertifikalı çocuk bakıcısı istihdam eden annelere yapılan 390 avroluk ödeme tutarı ise 416 avroya çıkartılacak.
Projeden yararlanabilmek için anne ve çocuk bakıcısının taşıması gereken şartlar aşağıda belirtilmektedir.

v    Anneler için Gereken Şartlar Şunlardır:
•    Başvuru tarihi itibariyle (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğu olmak,
•    T.C. vatandaşı olmak,
•    Bir işverenin yanında sigortalı olarak tam zamanlı çalışıyor olmak (SGK’ya en az 30 tam gün primi bildirilmiş olmak),
•    İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa illerinden birinde çocuğuyla birlikte aynı evde ikamet etmek (Çocukla annenin ikametgahı aynı olmalıdır),
•    Analık izin süresini geçirmiş olmak (Analık izin süresinde olan anneler çalışmaya başladıklarında projeden faydalanabilirler),
•    Annenin yıllık ortalama brüt ücreti, asgari ücretin brüt tutarının iki katını aşmamalıdır (2016 için 3.294,00 TL), 
•    Çalıştırdığı çocuk bakıcısıyla arasında; kendisi veya eşinin birinci derecede, çocuk bakıcısı ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmamak (Bebeğin anneannesi veya babaannesi çocuğa bakıyorsa Projeden faydalanmanız mümkün değildir), 
•    Proje kapsamında çocuk bakıcısı olarak çalışmamak.
•    En geç kesin kayıt tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna Ek-9 kapsamında(çocuk bakıcıları da dahil ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı) sigorta kaydını yaptırmış olmak şartıyla tam zamanlı çocuk bakıcısı istihdam etmek.

v    Çocuk Bakıcısı için Gereken Şartlar Şunlardır:
•    T.C. vatandaşı ve kadın olmak,
•    İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa illerinin birinde ikamet ediyor olmak (Siz hangi ilde ikamet ediyor iseniz bakıcınızın ikametgahının da o ilde olması gerekmektedir),
•    Hizmet akdine tabi Ek-9 kapsamında tam zamanlı sigortalı çalışan olmak (SGK’ya 30 tam gün primi bildirilmiş olmak),
•    Bakımını üstlendiği çocuğun anne veya babası ile birinci derece, ebeveyn ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmamak (Bebeğin anneannesi veya babaannesi çocuğa bakıyorsa Projeden faydalanmanız mümkün değildir),
•    En az ilkokul mezunu ve en az 18 yaşında olmak.

Detaylı bilgi için www.evdecocukbakimi.net internet adresini ziyaret edilebilir.

Bakıcının büyük anne olması halinde ise;

Basında yer alan ve kriterler bu günlerde açıklanacak olan 420 TL teşvik açıklanmıştır.

(kriterler açıklandığında eklemeler yapılacaktır)

SONUÇ           :   Avrupa birliği teşvik proğramından sınırlı kişi yararlanabilmektedir. Çalışmaya devam eden ve yararlanamayan anne ve babaların yine aynı sürelerde evde ev hizmetleri kapsamında bakıcı çalıştırması halinde bakıcıların primlerinin tümden İŞ KUR tarafından karşılanması yolu seçilebilmelidir. Ev hizmetlerinde yeni başlayanlar 2 yıl gibi bir süre indirimli sigorta primi ödemektedirler (Yaklaşık 500 yerine 180TL olarak), daha eski çalışanlar içinse tam prim ödenmektedir. Avrupa birliği teşviğinden  yararlanamayan anne-babalar için bakıcı primlerinin bir kısmının İŞ-KUR tarafından ödenmesi suretiyle sınırlı sayıda seçilen iller için getirilen uygulama devlet ugyulaması ile yaygınlaşabilecektir.