06.06.2017-2-3 HAZİRAN GALATASARAY HUKUK FAKÜLTESİ-İSTANBUL BAROSU ETKİNLİĞİ

Galatasaray Hukuk Fakültesi  ile İstanbul Barosu tarafından düzenlenen yılda bir etkinliklerin 21 ncisi yapılmış oldu.

İki gün  içinde değerlendirilen konular Bölge Adliye Mahkemelerinin uygulamalarını Ankara Bölge Adliye (BAM) 8.Daire Başkanı Şahin Çil aktardı. Diğer konular ise daha çok 8 Haziranda TBMM’de görüşmelerine başlanacak İş Yargısında zorunlu arabulucuk kanunu ve iş mahkemeleri kanununda yapılacak değişikler ile Bilirkişilik Kanununun uygulamaları idi.

Bölge Adliye Mahkemelerinin uygulamasına esas alınan ilkelerin Adalet Akademisinde 9,10 ve 11 Kasım 2016 da yapılan toplantıda oylama ile belirlenmiş olduğu ve bu ilkelerin Adalet Akademisi sayfasında yer aldığı bildirildi.  (http://www.taa.gov.tr/duyuru/9-11-kasim-2016-tarihleri-arasinda-bireysel-is-hukuku-konulu-meslek-ici-egitim-programimiz-gerceklestirilmistir/)

Her biri ayrı yazıların konusu olabilecek etkinlikten BAM uygulamaları ile bazı notlar şöyledir.

 1. İşe iade davasını kazanan ancak başkasının işinde çalışan işçiler, işe iade için başla diyen eski işverenlerine benim yeni başladığım işyerine karşı ihbar bildirimi yükümlülüğüm var bu nedenle ihbar öneli kadar bekle derlerse bu istek kabul edilmek zorunda. (Son yıllarda duyduğum en güzel fikirlerden biri bu oldu)
 2. BAM’da kural olarak duruşma yapılmaz, Duruşma % 1 oranındadır. Genelde tek delilin eksik olduğu hallerde örneğin yemin delili var ama eda edilmeden karara çıkmış veya tanık dinlenmemiş gibi hallerde açılıyor. İşte duruşma açılır ise belirsiz alacak davaları artırılabilir. Ama BAM aşamasında ıslah olmaz. Yine duruşma açılmış tanıklardan biri ilk duruşma dinlenmiş diğeri bir sonrakine kalmış ama tanık dinlensin diyen taraf duruşmaya katılmamış ise bu defa katılınmayan don duruşma hariç önceki deliller ile karar verileceği görüşü dile getirildi.
 3. Kamu düzeninden olan haller temyiz olmasa da gözetilir. Örneğin vekaletin sunulmamış olması gibi, BAM kararları kesin ise ancak aksine inananlar maddi hata başvurusunda bulunabilirler.
 4. Kanun değişene kadar İş Mahkemesi kararları tam karar değil hüküm fıkrası açıklanmış ise kararın tebliğinden 8 iş gününde İstinaf ve temyize götürülür, karşı taraf ise 2 hafta içinde katılma yolu ile istinaf veya temyize gidebilir.Ekranda (UYAP) kararın görülmesi  tebliğ sayılmaz. (Anayasa Mahkemesinin aksi yönde görüşü var). Karşı temyiz-istinaf karşı  yanın hakkı,  Örn. davacı veya davalılardan diğerinin yani bir davalı temyiz etti, davacı bunun üzerine temyiz etti davalılardan daha önce bu yola gitmeyen hak doğmaz.
 5. İşe iade davalarında davalı yabancı şirket ise 30 işçi çalıştırdığı varsayılıyor(toplantı dışı not)
 6. Manevi tazminat davaları miktar sınırı olmaksızın İstinafa başvurulabiliyor( toplantı dışı not/kanun değişikliği)
 7. SGK dan kıdem tazminatı alır yazısı ile kıdem ödenmesine devam ediliyor (tek şart kötüye kullanılmaması)
 8. Hüküm lehine olan İstinafa gidemez.
 9. 270 saat fazla mesainin ücretin içinde kararlaştırıldığı uygulamalar geçerli ancak iş müfettişleri denetimlerde bordrolarda 270 saat dışında temel ücretin bordolarda gösterilmesini istiyorlar. Salt 270 dahil ödenen/tahakkuk/bordrolar yeterli kabul edilmiyor (Dikkat)
 10. Fazla mesai ödemeleri imzasız bordroya dayalı ve bankaya ödeme yapılıyorsa tahakkuk ettirilen fazla mesai ödemesi dışlama değil mahsup edilmekte, yine göstermelik bordrolarda ve gerçeğe aykırı kayıtlar ile hazırlanan bordrolarda gösterilen fazla mesailer dışlanma değil mahsup şeklinde, ancak bordroların mail adreslerine gönderilmesi halinde mahsup değil dışlama uygulaması olabileceği söylendi.
 11. Bölge Adliye Mahkemeleri farklı kararlar verebiliyor. Bunlardan en somut örneği Sosyal Yardımlar Vakıf çalışanlarının ilave tediye alır ve almaz diyen farklı kararlar. Bu gibi konularda içtihat aykırılıkların kaldırılması yoluna gidilebiliyor.
 12. BAM’a gidecek dilekçelerin ayrıntılı ve tam açıklamalı olması gerekiyor. İstek olmayan konular incelenmiyor.(Kamu düzeni hariç)
 13. Yardımcı personel yetersizliği var sayısal olarak ( yenide olsa görevli  atanması hususu dile getirildi.(Toplantı dışı not).
 14. BAM kararlarının ciddi bir oranı temyiz edilebilir olmasına rağmen temyize gidilmiyor.
 15. BAM kararına temyize gidilmesi maktu harca tabi (toplantı dışı not)

16-BAM arşivi bulunmuyor, hazırlansın dendi. BAM bu nedenle bir dosyayı bekletici mesele yapmıyor, mahalline gönderiyor.

17-İstemi kabul edilenin İstinaf (BAM) yoluna başvurma hakkı  yok.

18-Asıl işveren alt işveren ve özellikle işe iadede zorunlu dava arkadaşı kabul edilmiyor, birlikte davalı olmaları yararlı kabul ediliyor.

19- Halen İş mahkemesinden verilen kararların 3.110TL den az olanalrı kesin kararlar, bunun üstünde ret kararı verilen davacı veya davalı istinafa gidebilir.

20- Halen İş mahkemelerinden İstinafa gidilen dosyalarda kabul veya ret rakamı 41.530 TL yi geçen kararlar temyize götürülenbiliyor

İstinaf ve temyiz sınırları dönem dönem artırılıyor (Yıl başında)

21- SGK nın taraf olduğu tespit nitelik iş davalarında sınıt yok.

22-Para alacaklarına ihtiyati tedbir halleri sınırlı, ihtiyati haciz istenilmeli.

23- İlamların icranın geri bırakılmasına dair kararların süresi temyiz başvuru süresinin sonuna kadar ibareli veriliyor ve aynı teminatlar temyizde de kullanılabiliyor.

24-İçtihadi birleştirmeye gidilen konularda (örneğin belirsiz alacağa konu olan istemler) Yargıtay bu konudaki tüm dosyaları beklerken İstinaflar beklemiyor.

Özellikle belirli bir sınırın üzerinde üzerinde olmayan davalar kesin olarak karar bağlandığından bir çok işçi alacağı dosyasında nerede ise % 90 oranında BAM ilkeleri artık öğrenmemiz ve takip etmemiz gereken ilkeler olacak.

(Yukarıda linki verilen yerden onlarca BAM kriteri okunabilir)