17.07.2017-5 PUANLIK TEŞVİK-SGK HASIM-KAMU İHALELİ İŞ-HASIM SGK (İŞVERENLER İÇİN)

5510 MD.81-1(ı) başlığında yapılan düzenleme 1.10.2008 tarihinden itibaren kamudan ihaleli iş alan işverenlerinde 5 puanlık hazine teşvikinden yararlanma imkanı getirmiş, düzenleme daha sonra  kamu işyerinden iş ala işverenler kapsamdan çıkarılmıştı.(2011 yılı 6111 sayılı kanun değişikliğine kadar.

Kanunun yürürlükte kaldığı dönemle sınırlı olmak üzere, SGK’yı hasım tutan yüzlerce dava açılmış ve davalarda Yargıtay 10. Hukuk Dairesi SGK’yaı hasım kabul ederken 21.Hukuk Dairesi SGK yerine Hazine’nin hasım tutulması gerektiğini kabul etmişti.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2017/1591 E.  ,  2017/658 K. ve 05.04.2017 tarihli kararlarında davalının Hazine değil SGK olduğuna karar verilmiştir.(Yargıtay internet sitesi Emsal Kararlardan alınmıştır)

Bu kararla Yargıtayın sosyal güvenlik daireleri arasındaki 1 görüş farkı daha ortadan kaldırılmıştır.

Bu davalar miktar belirlenmek sureti ile alacak davası şeklinde açılmıştı.

Bilindiği gibi yersiz alınan SGK primlerinin 5510 md. 89 Fıkra 3 te Yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primler, alındıkları tarihten on yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara veya genel sağlık sigortalılarına veya hak sahiplerine kanunî faizi ile birlikte geri verilir. Kanunî faiz, primin Kuruma yatırıldığı tarihi takip eden ay başından, iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için hesaplanır. Ancak Borçlar Kanununun 65 inci maddesi hükmü saklıdır.”

10  yıl geriye yönelik istenebileceği düzenlendiğinden halen  geçmiş dönem ihtilafı olsa da 3-5 yıl daha yargıyı meşgul edecek olarak görülmektedir.