26.07.2017-BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR (8) KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN AŞILABİLİR-AŞILABİLİR Mİ

Kıdem tazminatında alt sınır asgari ücretin brüt tutarı olurken üst sınır bakımından olan sınırlamaya tavan denilmektedir.

Memur maaşlarına endekslenen tavanın 2017 yılı için halen (01.07-31.12.2017) arası dönem için 4.732,48TL iken 01.01-30.06.2017 arası dönemde  4.426,16 TL olmuştur.

Kıdem tazminatı geçmiş dönemlerde de    memur aylıklarının artışına ile birlikte aratarak bu rakamlar ulaşmıştır.

Tavan  tutarını aşan kıdem  tazminatı ödemesi yapılamaz.

Bu sonuç mahkeme  kararları ile  alınamaz. Bunun tek istisnası  5004 sayılı yasa ile Bütçe Kanununu değiştiren  ve 406 sayılı yasanın geçici 4.maddesine göre kıdem tazminatının ( % 20-% 30) fazlası ile ödeneceğine dair yasal kurallardır. Bu kişiler kamuda işçilerden belirli dönemlerde ayrılanlar için tanınan özel bir düzenlemedir.(Örneğin Yargıtay 9.HD’nin  30.03.2017, E.2017/4144, K.2017/5429  ve aynı dairenin E. 2015/680, K. 2016/10127 ve 21.04.2016 tarihli karar örnekleridir.)

Bunun dışında işvereni tavan tutardan fazlasını ödemeye zorlayacak başkaca kural ve karar olamaz.

İşverenin iradesi  ile yapılan tavanı aşan ödemeler ise, kıdem tazminatı dışında bir ödeme kabul edilerek vergilendirilir ve prime tabi kazanç olarak işlem görür.