26.09.2017-GAZİLER HAFTASI BİTMİŞKEN-GAZİLERİN SSK,BAĞ-KUR AYLIKLARINDAN 2330 ARTIRIMLARI GERİ İSTEN

12.07.2017 ve 26.09.2017 tarihli yazılarımda Gaziler için aylıktan kesme işlemlerini konu edinmiştim.

İlk yazımda 2330 aylığına hak kazandıran olay öncesi SSK,BAĞ-KUR Hizmetleri olanların bu günleri tasfiye edilmiş sayılarak, günlerinin yetmemesi halinde geçmişten başlayarak aylıklar kesilmiş ve 5 yıllık tutarlar borç çıkarılmıştı.

Sonrası yazımda Kurumun bu işleminden vazgeçerek 2330’e tabi olay yaşamadan öncesi dönem için hizmetler tasfiye edilmemiş kabul edilerek (1.1.2014 sonrası kanun gereği tasfiye edilmiş sayılacaktır-eskiler korunmuştur) aylıklar yeniden bağlanmış, çıkarılan borçlar terkin edilmişti.

Ancak işte bu aşamada yani yeniden aylık bağlama aşamasında bir işlem daha yapıldı.

Bu kişilerin aylıkları daha önce 2330 sayılı kanun gereği %25 zamlı ödendiğinden, işte bu zamlı ödeme kısmı gerçekte bir hakka değil SGK işlemine dayandığından SGK’nın hatalı yaptığı fazladan ödemeler borç çıkarıldı. Örneğin Aylık 2.000 TL ödenmesi gerekirken aylık % 25 zamlı 2.500 TL olarak ödenmiş oldu. Yani alınan her aylığın 2000/2500= oransal rakamda % 20 si hakkı olmadığı %80’ide hakkı karşılığı ödenmiş oldu.

SGK bir hatasından böylece dönmüş oldu. Ancak bu uygulama bu yönü ile  2330 aylığı dışında  ayrıca SSK, BAĞ-KUR emeklisi olan  tüm gazileri ilgilendirmektedir. Sorun SGK nın ilk işlemine rağmen daha kalabalık sayıda emekliyi ilgilendirmektedir.

Örneğin bir işçi 1.800 günü olsun çalışırken terör saldırısına uğrasın, İşte bu işçini malül olması halinde hem malül aylığı hemde iş kazası geliri 2330 sayılı kanun kapsamında % 25 zamlı ödenecektir. Zira sebep aynı-tektir.

Ancak gaziler için doğan-doğduğu kabul edilip değiştirilen hak böyle değildir. Onlar 2330 kapsamında zaten Emekli Sandığından aylık almaktalar. Sadece engelleri nedeni ile SSK veya BAĞ-KUR’dan daha erken emekli olmaktalar. İşte bağlanan bu erken yaşlılık aylığının 2330 sayılı yasa ile ilgisi bulunmadığından SGK’nın önceki işlemlerinin hatalı olduğunu düşünmek daha doğru olacaktır.

Peki SGK yanlış ödedi geri alamaz mı, 5510 sayılı kanun hatalı ödemelerin 5 yıllık geçmiş tutarlarının faizsiz alınabileceğini düzenlemektedir.

İşte şimdi bu noktada gaziler geçmiş 5 yıllık tutarları ödemek zorundalar mı değil mi onun tartışılması noktasının çalışılması gerekir.

Yani sorun bir ölçüde 5510 md.96 uygulaması ile kurum lehine doğan geri isteme hakkının Türk Borçlar Kanunu ve Borçlar Kanunu karşısında iyiniyetle yapılan tüketilen tutarların iadesinin gerekip gerekmeyeceği ve bu tip ödemelerin isteme süresinin ne olacağı noktasında doğmaktadır.

Çalışalım bakalım, yargıya taşınan olaylarda neler söylenecek, yaşayalım, paylaşalım.