06.01.2018-4-ÜCRET HAKLARI -KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamunun sürekli işçi kadrolarına geçecek olanların;

-Ücretleri bireysel iş sözleşmelerine göre belirlenir yani ne alınıyorsa aynı ücret ödenmeye devam eder.

-Yüksek Hakem Kurulu ile imzalanan toplu iş sözleşmesi var ise burada belirlenen ücrete göre ödeme yapılır.

Ancak bu kişilerin  toplu iş sözleşmesinin tarafı sendikaya üyelik aidatı veya dayanışma aidatı ödemesi gerektiği yolunda sendika hukukçuları görüş beyan etmektedir. Bu koşulda 1 günlük ücret kadar sendika aidatı ödenir. Kişisel fikrimiz bunun temel ücret olduğu ve sendikaya üye olunmadan, dayanışma aidatı ödenmeden temel ücretin tüm sürekli kadro işçilerine uygulanacağıdır.

-Bu tip toplu iş sözleşmeleri 2020 yılına kadar yürürlükte olacaktır. Bu sürenin sonunda ise çerçeve sözleşmeler yapılacağı belirlenmiş olduğundan, Kamu sürekli işçi kadrolarına geçenlerin mevcut ücretlerinin çok çok üzerinde bir ücret elde etmeleri mümkün olamayacaktır.

Kamu sürekli işçi kadrolarına geçenlerin belki de  ücret anlamında tek kazancı ilave tediye denilen 6772 sayılı kanun gereği ödenen 52 günlük ücret tutarında ikramiye ödemesi olacaktır.

Farklı bir kabul şekli gelmedikçe, uygulama değişmedikçe (bu Kanun Hükmünde Kararnamenin de bir olağan üstü hal KHK sı olması nedeni ile Anayasaya aykırılığı ileri sürülemeyecektir). Bağlayıcılığı sürekli olacaktır.

Çalışma süresini emekli hakkı kazanılan süre ile sınırlayan düzenleme de, kamu sürekli işçiliğini cazip olmaktan çıkarmaktadır.

Başka iş fırsatı olanlar, kariyer yapma şansı olanlar için Kamu Sürekli İşçi Kadrolarına geçmeleri aslında çokta cazip bir yönü kalmayacaktır.

Çalışması zorunlu olanların ise süreyi kaçırmadan başvuru yapmaları gerekmektedir.