07.01.2018-5- MUVAZAA DAVASI SÜREN İŞÇİLER -KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK

696 sayılı KHK kapsamında  davalardan feragat ve sulhname imzalamaya hazır olma koşulu gerçekleşmedikçe sürekli işçi kadrolarına atanamayacağını bundan önceki  tarihli açıklamalarda birden çok tekrarlamıştım.

Ancak davası sürenlerden bir grup var ki onlar yeniden yeniden  düşünmek zorundadır.

Bu grup asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaa olduğunu iddia edenler.

Bu kişiler ;

İşten çıkarılmış işe iade davası devam edenler,

Yahut halen çalışmaya devam eden kişiler olabilir.

Bu kişiler açtıkları davada asıl işveren/alt işveren ilişkisinin muvazaaya dayandığını iddia ve ispat ettiklerinde, asıl işveren ilişkisi sayılmaktadırlar.

Bu kişiler asıl işveren işçisi sayılsalar dahi, yalnızca geçmiş dönem için ikramiye (ilave tediye) alabilirler. Toplu iş sözleşmelerinden yararlanamazlar. Zira geçmiş dönemde ilgili sendikaya üye olmamışlar ve dayanışma aidatı ödememişlerdir. Sendikaya üye olmalarından veya dayanışma aidatı ödemedikçe asıl işveren işyerinde asıl işveren işçileri için imzalanan toplu iş sözleşmeleri ile getirilen haklardan yararlanamazlar.

Bunun tipik örneği Karayolları alt işverenleri işçilerinin açtıkları davalardır. İşçiler ile varılan uzlaşma ile geçmiş dönem haklarından vazgeçerek asıl işveren işçisi olmuş ve asıl işçiler sayılarak anlaşma sonrası toplu iş sözleşmesinden doğan hakları elde etmişlerdir.

Alt işveren ilişkisinin muvazaalı sayıldığı başka işyerleri de vardır. Ancak bunlarda tüm işçiler için değil az sayıda işçi için davalar kazanılmıştır.

Ancak 696 sayılı   KHK geçmişte özelde Karayolları işçilerinin asıl işveren işçilerinin toplu iş sözleşmesinden yararlanma haklarının aksine, ancak alt işverenler için  Yüksek Hakem Kurulu toplu iş sözleşmelerinden yararlanabileceklerdir. Arada örneklemek gerekirse kamu asıl işçileri için net ücret 4 bin ise Yüksek Hakem Kurulu toplu iş sözleşmeleri ancak bunun yarısıdır.

Muvazaa davasının kazanan işçi asıl işveren işçisi olsa idi ücret alacağının ancak yarısını 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçmekle alabilecektir Üstelik çalışma süresi de ancak emeklilik dönemine kadardır.

İşte bu grubun davalarından feragat etmeye ve sulhe hazır olduklarını kabulde yeniden yeniden düşünmelidirler.

Zira 696 sayılı KHK kapsamında  11.01.2018 tarihine kadar başvuru yapmayanlar ancak geçiş süresi süresi sonuna kadar (Nisan 2018’e) çalışabilecekler. Bundan sonra başvuru yapamayanlar ile  açılan sınavları kazanamayanlar işverenlerinin sözleşmelerinin feshedilmesi nedeni ile işsiz kalacaklardır.

Muvazaa davası sürenler başvuru yapmazlar ile bu defa işsiz kalınca zorunlu arabulucu ve işe iade davası yoluna başvurmak zorunda kalacaklardır.

Daha önce beyan ettiğimiz gibi işe iade davalarına işverenin uymamasının sadece mali sonucu vardır. İşe dönmeyi garanti etmez. Ancak kamunun genel olarak işe iade kararlarına uyması nedeni ile bu kişiler içinde işe iade kararına uyulması beklenir ise de muvazaa davasının tarafı olan işçilerin genel uygulama gibi şanslı olamamaları da söz konusu olabilecektir. Hakikaten bu grubun hem karar vermesi hem de yaşayacakları süreç çetindir.