11.01.2018-6-BAŞVURUDA SON GÜN-KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK

Şu saatlerde kamu alt işverenlerine başvurular sona eriyor.

Birkaç gün içinde toplam başvuru sayısı açıklanır.

Düzenlemede başvuruya engel birkaç husustan biriside SGK dan aylık almamak idi,

Geçici 23 teki

b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

Genel kavram olarak bu kapsama;

2022 sayılı kanun kapsamında alınan aylıklar girmemekteydi.

Yine anlaşılması gereken uzun vadeli sigortalardan hak kazanmamak idi. Bu anlamda olmak üzere iş kazası ve meslek hastalığından gelir alanlar (ödeme gelir olarak adlandırılmaktadır) bu kapsamda sayılmayacaklarından iş kazası nedeni ile sürekli iş göremezlik geliri alanlar SGK’dan evrak alıp başvuru yapabildi. Bu belgenin düzenlenmesinde hata yaşayanlar Kurumdan alacakları düzeltilmiş belgeyi, başvurdukları kurumlara verebileceklerdir fikrindeyim.

Emeklilik kavramını ise daha çok memurlar için kullanmış olsak ta 5335 sayılı yasa kapsamında kamuda çalışanların zaten diğer aylıkları kesilmekte olmasına rağmen, emeklilik hakkını kazanmış olanların başvuru hakları olmadı.

Aylık alıyor ile almaya hak kazanmak aslıda aynı kapsamda değerlendirildi.

En mağdur grup bir kısım SSK hizmetleri sahte çalışma nedeni ile ileride iptal edilecekler olacaktır. Bu durumda olanların başvuru yapmaları ve SGK dan soruşturmaları bir an önce bitilmesini istemeleri daha doğru olacaktı.

Maluller kafa karıştırıcı,

Tanım olarak vazife malulü de malül, 15 Temmuz gazide malül yani Emekli Sandığı uygulamasında bunlar üst başlık malül burada vazife malülü hariç demek daha doğru olmakla birlikte, vazife malüllerine tanınana kamunun asıl işyerlerinde istihdam edilme hakkı nedeni ile aslında vazife malüllerinin yazılıp yazılmaması çok önemli değil.

Ancak malül aylığına hak kazanmış ancak başvuru yapmamış olanların sistemden dışlanması çokta doğru değil. Gerçekte kişiler malül aylığı yerine yaşlılık aylığını seçme hakkına sahipler. Her ne kadar 5510 sayılı kanunun malullüğe ilişkin 25 maddede yer alan “…işverenin talebi üzerine” malullüğe sevk kavramı varsa da bu kavram zorunlu olarak sadece 4c pozisyonu için raporlu olunan sürelerin uzaması halinde (2ve3 yıl, 5510 md.25 sondan bir önceki fıkra) malullüğe sevk istenebilecektir. Bunun dışında işçi kadrosunda olanlar için malullüğün tespiti için işverenin zorlayıcı bir gücü yok iken, başvuru şartı ile birlikte sadece bu grup işçiler için getirildiği kanaatindeyiz. 25.maddeye başka bir anlam yükleyemediğimizden işveren ve kamu işverenlerinin işçiyi malullük aylığına sevk hakkı olmadığına inanıyor. Bu uygulamadan öteye geçmemesini diliyoruz.

Emekli yaşına kadar çalıştırılma kuralı da aslında bu uygulamanın ara bir uygulama olacağını gösteriyor.

Zaman uygulamanın yangınlaşıp yaygınlaşmayacağını, son sürekli işçi kadrosu işçisinin emeklisi ile bitip bitmeyeceğini göstermektedir.

 

DAVALARDAN FERAGATA YENİ DÜZENLEME GELİR DİYORLAR

Başvuru koşullarından diğeri olan açılmış davalardan feragat ve sulhnamenin aslında kamu alt işveren işçisi iken muvazaa iddiası ile açılmış ben asıl işveren işçisiyim davaları için hedeflendiği ancak düzenlemenin kamu alt işverenlerinin bütün davalarını kapsat şekilde anlaşılması nedeni ile amaca uygun yeni bir düzenleme beklendiği dile getirilmektedir.