11.03.2018-ÇALIŞMA BAKANINA TEŞEKKÜR VE 696 SAYILI KHK KAPSAMINDA BEKLENTİLER

Son yıllarda özellikle iş ve sosyal güvenlik  hukuku alanında yapılmış değişiklikler ile;

  1. 6552 sayılı Kanun değişikliği ile Kamunun alt işveren işçilerinin kıdem tazminatından sorumlu tutularak hem kıdem tazminatları ödeme garantisine kavuşmuş ve hem iş güvencesine olumlu etkileri görülmüştür.
  2. Yurtdışı hizmeti olan kişiler için vatandaşlıktan çıkmış olsalar da önceki dönemleri borçlanma hakkının verilmesinin yanında sözleşmeli ülkelerden pek çoğundaki çalışmaların ve sigorta başlangıçlarının  (ilgili sosyal güvenlik sözleşmesine göre ) Türkiye bakımından başlangıç kabul edilerek emekli olmalarının/borçlanmalarının önündeki zorluğun kaldırılması,
  3. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile aylığı kesilen kişilerden kurum hatası nedeni ile aylığı kesilenlerin borçlanma veya hizmetlerinin aylık için yeterli bir süre devam edeceğinin kabul edilerek mağdur durumda bir çok kişinin mağduriyetinin giderilme yolunun açılması,
  4. Çalışma ilişkisi sona eren kişilerin işyerlerinin denetimlerinin artık Çalışma Bakanlığınca yapılmayacak olması,
  5. Nihayet 696 sayılı KHK ile getirilen sürekli işçi kadrolarına geçiriliyor olması,

Belki de 1,5-2 milyon sorunu çözmüş, bir değil on binlerce davanın önüne kapatarak hakkın geç alınmasının ve mağduriyetlerin önüne geçmiştir.

Mağduriyete neden olabilecek hususların yine yasal düzenlemeler ile giderilmeye devam edileceği torba yasa olarak beklenen çalışmada işveren teşviklerinin (6111 sayılı Kanundan doğan) geçmiş dönem için sorun olmaktan çıkarılması bu sürecin devam edeceğini göstermektedir.

Sayın Çalışma Bakanı Julide Hanıma teşekkür nedenim ise 11.03.2018 tarihli Bakanlık Sitesinde de yer alan emekliliği gelen işçilerin kadroya atanabilmeleri ile geçici elemanlarında KHK kapsamında işlemlerinin süreceği ve eski hükümlüler için 2 Nisan sonrası tanınacak haklarla ilgili kısımlarıdır.

EMEKLİ ZAMANI GELEN İŞÇİ LEHİNE YORUMLAMA NEDENİ İLE TEŞEKKÜR;

Emeklilik hak kazananlardan emekli hakkına başvuru yapmayanları kadroya geçirilmeleri işçiyi koruyan geniş bir yorum şekli olmuştur. Emekliye hak kazanmak gerçektebütün koşullar yanında emekli olmak için dilekçe vermeyi de gerektirmektedir. Başvuru dilekçesi yok ise emekliye hak kazanılamamaktadır. İşte bu noktada özelleştirme uygulamalarında yer alan (başvuru hariç) emekliye hak kazanma koşulları oluşanlar bakımından yapılan uygulamalardan işçiler lehine farklı uygulama yapılmıştır.

GEÇİCİ PERSONEL NEDENİ İLE TEŞEKKÜR;

Uygulamada kendilerine Joker personel denilen, işe gelemeyen (rapor,izin,mazeret vb) işçi yerine işe çağrılarak gelen ve geçici personel diye tanımlanan personel için bu güne kadar 04.12.2017 tarihinde çalışmamış olanların işlemlerinin yapılacağı anlaşıldığından bu hususta da teşekkür etmem gerekiyor.

Bu personelden haklarında ret kararı verilenlerin yeniden bu açıklamadan sonra ilgili Kurumlara açıklamayı dayanarak alarak başvuru yapmaları önerilir. Şu anda % 20-30 lar civarında sınavını gerçekleştirmiş olan kurumların bu kapsamda yeniden gerek emekli şartları oluşan gerekse geçici personelden sınava alınmayanlar için yeni sınav için imkan sağlanması yerinde olacaktır.

ESKİ HÜKÜMLÜLER ADINA TEŞEKKÜR ;

Eski hükümlülerden kasıtlı suçlardan 1 yıl ve fazlası mahkumiyeti olanlar ile 657 md.48 A 5’ te sayılan suçlardan ister sabıkası silinsin, ister arşiv kaydı silinsin, ister 1.6.2005 sonrası işledikleri cezaları tecil edilsin, ister hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilsin bu suçlar (kişisel araştırmamızda eriştiğimiz Danıştay ve Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri bu yönde) nedeni ile 696 KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçmeye engel olmakla birlikte diğer kamu işçi kadrolarına geçmeye engel değildir. KHK değişikliği yapılmadan KHK dışında yapılacak eski hükümlü işe almalarının bu kişilere toplu iş sözleşmeli sendikalı işçi olma hakkını vererek KHK kapsamına nazara daha cazip bir imkanına kavuşacak olmaları ödüllendirilme anlamına gelmeyecek şekilde bu kişilerinde KHK kapsamında işe alınmalarının imkanı sağlanması eşitlik ilkelerine uygun olacaktır.

Sayın Bakanın açıklamalarından sonra sürekli işçi kadrosuna başvuru yapan sayıları  20-25 bin belki daha fazla kişinin 696 sayılı KHK' uygulamasından doğabilecek sorununu ortadan kaldırmış genişletici ve koruyucu bir yorum olmuştur.

Bu kapsamda özellikle geçici personel olan kişilerin bu açıklama işlemi öncesi ret işlemleri de bu kişilerin çalışma şekillerinin çağrı usulü iş sözleşmesi sayılabilecek olmaları, 04.12.2017 tarihinde çalışmasalar bile çağrılmaları tamamen işveren inisiyatifine bağlı olduğundan ret değil Sayın Bakanın belirttiği gibi kabul yönünde olması gerektiğini göstermektedir.

Bu açıklamalar ile daha önce açıkladığım emeklilik için başvuru hariç tüm koşulları sağlamış işçiler ile geçici personel hakkındaki tüm görüş ve beyanlarımda sarfı nazar etiğimi beyan ederim