15 TEMMUZ VE SONRASI İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLER VEYA İŞ AKDİ ASKIYA ALINANLAR

İş akdinin genel olarak işin yapılamaması halinde, işverenin o dönem için işçiye yapabileceği bir iş verememesi, zorunlu nedenlerle çalışmama (askere gitme gibi) gibi hallerde söz konusu olan iş akdinin askıya alınma halindeki hüküm ve sonuçlara benzer bir halde işverenin işçiye iş vermek istememesi ancak işçinin bunun işverenin haksız işlemine karşı haklı nedenle fesih  hakkını kullanmaması hallerinde de benzer sonuçlar bağlanan iş akdinin askıya alınması uygulaması bu günlerde çokça konuşulmaktadır.

Askı süresinde işçiye iş verilmemekte, ücret ödenmemektedir. Askı sonunda işçilerin öncelikle işe alınma hakları bulunsa da 15 Temmuz ve akabinde iş akdinin askıya alınma hallerinde işe dönebileceklerine dair bir işaret için söylenecekler için çok erkendir. İşçiler  iş akitlerinin askıya alınmasını işten çıkarma kabul ederek veya bunun kendileri için haklı işten çıkarma hakkı verdiği iddiası ile işe iade, kıdem tazminatı ve işsizlik sigortası haklarından yararlanabilir denilse de 15 Temmuz öncesi olaylarda evet olarak verilebilecek bu cevapları evet diye cevaplamamız mümkün değildir. Bu sonuçları birazdan değerlendireceğimiz işten çıkarmaya bağlanan sonuçlara göre değerlendirmemiz daha doğru olacaktır.

İş akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi,

Devamını oku...

DARBECİLERİN MALVARLIKLARINA TEDBİR- DARBE GİRİŞİMİNDE ZARAR GÖRENLERİN DARBECİLERDEN TAZMİNAT İSTEK
Kamu görevlilerinin verdikleri zararlardan asıl sorumlu Devletin olmakla beraber hizmetten ayrılabilen kusur- kişisel kusur halinde Kamu görevlisinin doğrudan tazminat sorumluluğuna gidilebilmektedir. Bundan 4 yıl öncesine kadar Adli Yargı uygulamasında kişisel kusur halinde Adli Yargıda Kamu görevlileri aleyhine dava açılabileceğine dair yerleşik uygulamadan Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararları ile

Devamını oku...

MİLLETİMİZE GEÇMİŞ OLSUN (MAĞDUR OLANLARIN HAKLARI)

15 Temmuz ve sonrası devam eden kalkışma da;

 1. Darbe teşebbüsünde bulunanlardan
 2. Güvenlik güçlerinden müdahalede bulunanlardan,
 3. Sivil halktan darbeye karşı duranlardan,

Olmak üzere üç ayrı gruptan kişiler veya yakınlarının mağdur olmaları söz konusudur.

Esasen konular 18.08.2015, 07.11.2015 ve 12.10.2015 tarihli yazılarımızda incelenmiştir.

2.GRUPTAN ZARAR GÖRENLER (GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN)

Darbe teşebbüsünde zarar gören güvenlik güçleri ve kamu görevlileri esasen 2330,

3713, 5434 ve 5510 sayılı kanunlar ile korunduğundan bir eksiklik olması düşünülemez, yeterli olan zararı giderme ve aylık bağlama kuralları yalnızca bu uğurda fedakarlık göstermiş olan aziz şehit ve gaziler için ile bir teşvik,ödül sistemi ile taçlandırılabilir.

 

3.GRUPTAN DARBEYE KARŞI DURAN SİVİL VATANDAŞLAR.

Devamını oku...

5510 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ YOL YEMEK YARDIMLARINDAN KESİLEN PRİMLER-1.1.2004 TEN İTİBAREN YEMEKTEN

506 sayılı sosyal sigortalar kanunu md. 77 maddesinin ilk hali ve değişiklik sonrasi hali şöyledir.

İLK HALİ

29/7/2003 – 4958/36  İLE DEĞİŞEN YÜRÜRLÜK 1.1.2004

Şu kadar ki , yolluklar, çocuk ve aile zamları, ölüm, doğum ve evlenme yardımları île aynî yardımlar sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak ücretlerin aylık tutarının tesbitinde nazara alınmaz.

Şu kadar ki, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, aynî yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmaz. Bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime tabi tutulur.

506'ın değişiklik sonrası benzer şekilde 5510 hükümlerine dönüşmüştür.

Devamını oku...

YAZI EN AZ OTUZ MİLYON ŞEHİRDE YAŞAYAN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR. KAPICI MALİYETLERİ NASIL AZALTILIR,KAP

YAZI EN AZ OTUZ MİLYON ŞEHİRDE YAŞAYAN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR. KAPICI MALİYETLERİ NASIL AZALTILIR,KAPICILARIN GERÇEK ÜCRET VE HAKLARI NEDİR YARGI VE SGK KAPICILARIN KAYITSIZ ÇALIŞMALARI VE İŞCİLİK HAKLARINA NASIL BAKIYOR.

Şehirde yaşayıp kapıcı kavramını ve kapıcı sorunlarını duymamış olmamak mümkün değil.

Bilindiği gibi;

Hiç kimseye asgari ücretin altında ücret ödenemez.

Devamını oku...

KIDEM TAZMİNATINA SOSYAL GÜVENLİK İÇİNDE ÇÖZÜM BULUNAMAZ MI ?

11.06.2016 tarihli yazımızda  EYT ve kıdem tazminatı fonu ilişkisine değinip, bazı yönler bakımından Fonun geleceğine dair görüşler beyan etmiştim.

Kıdem  tazminatı bakımından Fon’un kural olarak geleceğe yönelik olacağı, geçmişin ihtiyari olacağı yönünde açıklamaları takip etmekteyiz.

Her koşulda kıdem tazminatı fonu bağımsız bir yapı olarak düşünülmekte, işlevselliğinin artırılması konusunda görüşler beyan edilmektedir.

Devamını oku...

KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ALINAN HUSUSLAR (PRİM,ÖZEL HAYAT,SAĞLIK SİGORTASI)

Brüt ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanması konusunda tereddüt yoktur.

Ancak ücret ekleri sayılanlar ile bireysel emeklilik kesintilerinin,satış primlerinin hesaba dahil edilmesi gibi hususlarda acaba sorusu sorulmaktadır.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin E.2013/20175, K.2014/20980 ve 11.11.2014 tarihli kararlarında, (LEGAL İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Sayı 47 Yıl 2015 sh.454-456)

Kıdem tazminatına esas alınacak ödemeler,

Devamını oku...

EYT ÇÖZÜMÜ KIDEM SORUNUNU AZALTIR-FONUN YOLUNU AÇAR

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Sosyal Güvenlik İçinde çözüm bulunmasının sosyal güvenlik sisteminin de geri adım ve kötüleşme anlamına gelmesi nedeni  ile sistem içi çözümlere oldum olası evet diyemedim. Sistem içi çözümlerden indirimli aylıklar tabi ki sistem içi çözüm aranıyorsa işlevsel bir etki gösterecektir. Ancak kişisel çözüm teklifimizin işsizlik sigortası kapsamında-içinde çözüm üretilmesinden yana olduğunu bir kez daha tekrar edeyim.

EYT’ye erken emeklilik çözümü getirilmesi,

Devamını oku...

HER ÇALIŞAN BİREYSEL EMEKLİLİĞE GİRMELİ Mİ- YASAL OLARAK ZORLAMAK NE KADAR DOĞRU

 

18.07.2015  tarihli yazımda Bireysel Emeklilik ve Sosyal Güvenlik arasında seçim yapmaya esas verileri ve sonuçları değerlendirmeye çalışmıştım.

Sosyal Güvenliği sağlayan sistemlerden birisi tabiki, Resmi Kurumlarca sağlananlardır.

SGK (Memur,İşçi,Bağımsız Çalışanlar), Bankalar, TOBB gibi kuruluşlar sosyal güvenlik sağlıyor.

OYAK sosyal güvenlik sonuçlu denebilecek çözümler sunuyor.

Bankaların bazılarının kendi ikinci bir ödemeye imkan veren sistemi var.

Ekonomisi iyi ülkelerde sosyal güvenlik,

Devamını oku...

6715 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİKLİK SONRASI GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURALLARI İÇİN ANLATILANLAR-YORUMLAR-EKLEM

20.05.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile;

 

4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA GETİRİLEN DÜZENLEMELER

Md1.  Ile 4857 sayılı İş Kanunu Md.7’de yer alan geçici iş ilişkisi yeniden düzenlenmiş,

Md.2 ile 4857 sayılı İş Kanunu md.14 “Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma “ yenidne düzenlenmiş,

Md.3 ile 4857 md.63’te yer alan denkleştirme sürelerinin Turizm sektöründe 4 ay için uygulanabileceği hükmü getirilmiş,

Md.4 ile 4857 md.99’un İPC tutarları yeniden düzenlenmiş.

Md.5 ile, iş bu kanun değişikliği ile getirilen yeni geçici iş ilişkisi kurallarının, sözleşme süresi sonunda uygulanacağı düzenlenmiştir.(4857Geçici Md.7)

 

4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER

Devamını oku...

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ÖDENMEMESİNİN GETİRDİĞİ SORULAR ?


Bilindiği gibi 6663 sayılı yasanın 23,24 ve 25.maddeleri ile 5510 sayılı yasanın 30 ve 47 maddelerinde yapılan değişiklik ile  emekli olanlardan 4/1-b sigortalılığı kapsamında faaliyeti olanların emekli aylıklarından artık sosyal güvenlik destek primi kesilmiyor.

 1. Nereden emekli olunduğu önemli değil önemli olan eski BAĞ-KUR yeni adı ile 4b sigortalılığı denilen kapsamda faaliyetin olmasıdır.
 2. Emekli aylığının kişilerin kendi sigortalılıklarından doğan aylıkları olmaları gerekir. Anne-Baba-Eş-Çocukların ölümü nedeni ile aylık alanların faaliyetleri SGDP kesilmesini gerektirir.
 3. SGDP’SİZ ÇALIŞMA ÖLÜM GELİRİ SORUNU

  Devamını oku...

  AYLIKLARIN 2000 ÖNCESİ VE SONRASI GÜNLER DAĞILIMINA GÖRE AZALMA TABLOSU

  Hesaplamalarda nazara alınan alınmayan hususlar;

  1- Aylıkların yuvarlama rakam hesabı yapılmıştır.

  2-Aylıkların 2016 yılında bağlandığı varsayılmıştır.

  3- Yapılan hesaplamalarda 2016 yılı 100 TL seyyanen zammı, geçen yıl ki 100 TL zam ve önceki telafi edici ödemeler gözetilmediğinden eskiden bağlanan aylıklar ile fark doğacaktır.

  Bulunan rakamlara 100 TL ilavesi ile 2016 aylığı yaklaşık (% 5 eksik -fazla) bulunabilecektir.

  4- Aylıkların en rakamları esas alınmıştır.

  5- Aylık tutarlarını borçlanmaların farklı yapılması değiştireceğinden aylık programı için sosyal güvenlik müşavirlerinden planlama desteği alınabilir.

  6- Hesaplamalarda hatalı hususları tespit etmem halinde yeniden değiştirilecektir.

  Devamını oku...

  BAŞLANGIÇ TESPİT DAVALARI İLE AYLIĞA HAK KAZANMA DAVALARINI BİRLİKTE AÇTIRMAYIN

  Sigortalı olarak bildirildiği halde ilk işe giriş bildirgesi dışında, dönem bordroları ve aylık bildirgeleri verilmediği için bir çok sigortalının ilk işe giriş günleri Kurum tarafından nazara alınmadığından, Başlangıç Tespit Davası adı verilen ve işverenin zorunlu hasım olmadığı davalının SGK olduğu 1 gün çalışıldığının tespiti davaları açılmaktadır.

  Emekli yaşı gelmiş sigortalımız normal emekli yaşı gelince yaşlılık aylığı tahsis talebinde bulunmuş ve ilk işe girişinden sigortalı günü olmadığı nedeni ile tahsis talebi reddedilmiş ve sigortalı ikisi ayrı açılabilecek bir davayı birlikte açmıştır. Yani aynı dava dilekçesinde hem işe giriş başlangıç tespiti hem de aylığıa hak kazanıldığını istemiştir.

  Bu dava Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin E.2015/12719, K.2015/19840 ve 09.11.2015 tarihli kararlarına konu olmuştur. (LEGAL İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2016 Sayı 49 sayfa 422 ve 423).

  Davacının doğum tarihi 01.05.1967, Başlangıç tespiti istenen dönem ; 23.04.1983, aylık başlangıç tarihi olarak istenen dönem 01.09.2014 tarihidir.

  Devamını oku...

  AVUKAT MESLEŞTAŞLARIMIN AVUKATLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN (EMEKLİLERDEN SAĞLIK SİGORTASI KESİNTİSİ SORUNU)

  Avukat Abdulhalim Eke

  Ankara Barosu

  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

  Topluluk sigortasından 1.10.2008 sonrası 4/1-(b) sigortalılığına geçirilen avukatların emekli olmalarında SGK tarafından aylıklarından 10 yıla tamamlayacak şekilde % 10 kesilmeye başlanmıştır.

  Sorunun değerlendirmesi Avukatlar haftası/günü nedeni ile Ankara Barosunda yapılan panelde değerlendirilmiştir.

  Değerlendirmelerin bir bölümü ilgi duyan Avukat meslektaşlarımın konuyu daha iyi değerlendirip, üzerine bir çok hususu ekleyebilecekleri, geliştirebilecekleri düşüncesi ile temel kural ve ilk düşünceler olarak Avukat meslektaşlarımıza ve sosyal güvenlik uygulayıcılarına takdim edilmiştir.

   

  GENEL SAĞLIK SİGORTA BORCU ÇIKARILMASI

  Devamını oku...

  ENGELLİLERDEN 01.10.2008 DEN ÖNCE İŞE GİRENLER Mİ SONRA İŞE GİRENLER Mİ DAHA ÖNCE/KOLAY YAŞLILIK AYL

  Yaşlılık aylığına normal hak kazanmaya nazaran daha öce hak kazandıran türüne kolaylaştırılmış emeklilik denilmektedir.

  Örneğin 25 yıldır sigortalı olan ve 5000 gün SSK lı olan sigortalı için yeterli olan bir hizmet, daha sonraki yıllarda işe girmiş ise birde yaş koşuluna tabi olmakta bu süreler 08.09.1999 tarihi öncesinde işe giden erkeklerde 58, sonrasında 60 yaşa ve 5510 sayılı kanunda daha ileri yaşlara kadar uzayabilirken engelliler bakımından  SSK lılar bakımından  vergi indirimden yararlanma derecelerine göre 506 sayılı kanun döneminde işe giren sigortalılar bakımından 15 yıl 3.600 günden 20 yıl 4.400 güne kadar uzayabilmektedir.

  1- ESKİ MEMURLAR BAKIMIDAN

  Devamını oku...

  EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR-UMUDU DESTEKLEYELİM AMA DOĞRUDAN AMA DOLAYLI

  Bilindiği gibi 1999 ve 2002 yıllarında sosyal güvenlik kurumları için yapılan değişiklikler ile

  artan yaş koşulu getirilmişti. Yaş koşulu geçmiş yıllarda sadece bizde değişmemişti. Örneğin Almanya’da 63 yaştan  65 yaşına yükseltilmişti.  Sanayi ve istihdam bakımından gelişmiş ülkelerde yer alan 65-67 emekli yaşına göre hala kadında 45- erkekte 50 olan emekli yaşımızı yükseltmek yerine emeklilikte yaşa takılanlar hizmet yıllarını tamamladıktan sonra daha önce emekli olmak istemektedirler.

  Bu isteğin temelinde yer alan nedenleri şöyle sıralayabiliriz.

  1-Daha çok çalışma ve emekli maaşı ile oranlı artmaması.

  Devamını oku...

  EMEKLİ AYLIĞI ALABİLMEK İÇİN NELER YAPMIYORUZ NELER

  Gerçek sigortalı ve yeteri kadar çalışanlar zamanı gelince iyi denebilecek bir emekli hakkı kazanabiliyorlar.

  Yeteri kadar sigortalılığımız yoksa emekli olmak veya daha iyi bir emekli aylığı alabilmek için pek çok imkanı kullanıyor, bunlardan bazıları yasal imkanlar bazıları ise bir hakkın kötüye kullanılması veya yasal kullanımlar olarak karşımızı çıkıyor.

  Çalışma dışında sosyal güvenliği destekleyen yasal imkanlar;

  Devamını oku...

  ÖĞRENİM NEDENİ İLE GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANAN ÇOCUKLARIN GEÇMİŞ BORÇLARI YENİ DÜZENLEMEDE

   

  Bakmakla yükümlü olunan kişilere genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı tanınmış, bu kapsamda olmayan kişilere ise genel sağlık sigortalısı olma ve primlerini ödeme zorunluluğu getirilmiştir.

  Bakmakla yükümlü olunan kişiler bazı özel durumlarda emsallerinden ayrılarak, emsalleri bakmakla yükümlü olunan kişi olmaktan çıkarken, onlar genel sağlık sigortalısı olarak yararlanma haklarına sahip olmaktadırlar.

  Bu sorun öncelikle kız çocuklarını çok fazla ilgilendirmemektedir. Genelde 1.10.2008 öncesi kanunlara göre emekli hakkını kazanan ana ve babaların kız çocukları evlenen veya çalışma yaşamına başlayana kadar, evlilik ve çalışma yaşamı son bulduktan sonra bakmakla yükümlü kişi olarak genel sağlık sigortasından yararlanmaktadırlar.

  Devamını oku...

  TRAFİK SİGORTASI, KASKO KAZA HALİNDE YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ KARARLARINA GÖRE TÜKETİCİ - TİCARET M

  TRAFİK SİGORTASI, KASKO KAZA HALİNDE YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ KARARLARINA GÖRE TÜKETİCİ - TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU HALLER

  Devamını oku...

  6552 ÖNCESİ DAVALAR-KÜÇÜK BİR SUPRİZ-GEÇ DAVA AÇANLAR-BAŞVURU TARİHİNDEKİ PRİMDEN BORÇLANMA HAKKINI

  Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin 2015/6508 E.  ,  2015/16229 K. VE 08.10.2015 Tarihli kararına konu olayda 5510 sayılı Kanunun 41/1-b hükmünde Kurumun borçlanma tahakkuku için 3 aylık süresinin bulunduğu, bu  sürenin esas alınarak başvuru ret tarihinden itibaren üç ay içinde dava açılmamış olması halinde  borçlanma bedelinin artık başvuru tarihi değil dava tarihi itibariyle alınması  gereken prim üzerinden belirlenmesi gerekmektedir.

  Uygulamada ret kararından 6 ay 1 yıl ,1,5 yıl gibi süreler geçtikten sonra davalar açıldığı görülmektedir.

  Devamını oku...

  YARGITAY HUKUK GENEL KURULU İŞ MAHKEMELERİNDE KARŞI TEMYİZ HAKKI TANIYOR

  Aşağıda sunulan ibareler Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 30.09.2015 tarih ve E.2015/2484, K.2015/2216 sayılı kararından alınmıştır.

  İş Mahkemelerinde süresinde temyiz etmeyen tarafa temyiz hakkı tanınmamaktaydı, süresinde temyiz dilekçesi veren tarafın temyiz dilekçesi karşı yana tebliğ edilince diğer mahkemelerde tanınmış olan bu hakkın yani temyiz etmeyen tarafa temyiz hakkı verilmesine katılma yolu ile temyiz deniliyor, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu aşağıda sıralanan kararları ile karşı temyiz hakkını tanımış bulunuyor.

  Ancak Hukuk Genel Kurulu Kararının söz konusu olabilmesi için Direnme kararlarının olması gerekir. Direnme kararı bulunmayan dosyalarda Yargıtay Dairelerinin eski uygulamalarını sürdürmeleri mümkün olduğundan katılma yolu ile temyizi yok farz ederek süresinde temyiz etmek hukukta güvenlik sağlayacaktır.

  Karardan alıntı

  Devamını oku...

  TAVANDAN PRİM ÖDENENLER İÇİN 2015 SONUNDA MI EMEKLİ OLMAK İYİ OLDU? 2016 BAŞINDA MI EMEKİ OLMAK İYİ

  24.12.2015 tarihli yazımızda 40 yıl tavandan prim yatıranlar için emekli aylık tutarlarının 2015 sonu için 4000 TL civarında olduğunu beyanla 2015 yılında mı 2016 yılında mı emekli olmalarının sorularının cevabına esas temel kriterler verilmeye çalışmıştı.

  (Bu hesap özel kesim içindir, Kamudan 15’inden 15’ine hesap için biraz farklılık oluşacaktır).

  Devamını oku...

  SOSYAL GÜVENLİK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEMEYEN BİR KISIM İHTİLAFLARIN LİSTESİ

  SOSYAL GÜVENLİK MAHKEMELERİNDE AÇILAMAYAN DAVA TÜRLERİ

  Yargıtay uygulamaları -kararları  www.yargitay.gov.tr emsal karar arama üzerinden  herkese açılmıştır.

  Bir süredir genel olarak karar taramaya çalışıyorum.

  Aşağıda verilen karar ayrıntılarına Yargıtay'ın ilgili sayfasından ulaşılarak doğrulatılabilir.

  İnceleyebildiklerimden listeleyebildiklerim aşağıdadır.

  Devamını oku...

  BENDE BU KİTAPLARDAN İSTERİM DİYENLER- SOSYAL GÜVENLİK-İTHAF- YILIN SORUSU VE CEVAP ARAYIŞI

  Sosyal Güvenlik alanında eserler her zaman başucu kitabımız.

  Soru mu geldi, dert etme kitaplara dön bak, birinde çözüm bulacaksınız, olmadı mı mutlaka ipucu bulacaksınız.

  Bazen sorunlar ilk defa sorulur, işte o zaman Hocalar söz söylemekten kaçınırlar. Düşünürler, araştırırlar, etraflıca bir değerlendirme yapmadan görüş beyan etmezler, cevap vermezler.

  Hukukçu olan Sosyal Güvenlik Hocalarımızın eserlerini son yıllarda BETA yayınevi yayımlıyor.

  Devamını oku...

  YENİ ASGARİ ÜCRETİN KABUL ŞEKLİ VE OLUMSUZLUKLAR NELER-NASIL GİDERİLİR ?

  Yılın ilk sorusu şuydu telefona gelen mesaj “Allah aşkına agi dahil ne kadar asgari ücret” bu mesaja duyarsız kalamadım. İşi biraz daha detaylandırmak şart oldu.

  Yasal Düzenlemeler

  4857 Sayılı İş Kanunu

  Asgari ücret

  Madde 39

  İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir.

  Devamını oku...

  EMEKLİ OLMALIMIYIM? ÇALIŞMAMA RAĞMEN NEDEN İKİ KEZ EMEKLİYMİŞİM GİBİ HESAP YAPILIR ? VERİLER DOĞRU M

  Her yılın sonunun en zor sorusu aslında ne zaman  emekli olmam daha karlıdır. Bu yıl olayım mı gelecek yılı bekleyeyim mi sorusudur?

  Bu yıl yazı ve soru olarak üzerine gidilmedi, burada bu soruya doğrudan bir cevap arayacak değiliz. Sistem kurgusu nasıldır. Nedenleri ve çözüm arayışları dile getirilmeye çalışılacaktır.

  Halen emekli olmak isteyen işçilerin-SSK-4/1a sigortalılarının emeklilik hesapları üç aşamalı olarak yapılmaktadır.

  Bu üç aşamadan ikisi tam olarak işçiler eskiden emekli olmuşlar gibi hesaplanmaktadır.

  Devamını oku...

  BORÇLANMALAR BİR KEZ Mİ İPTAL ETTİRİLEBİLİR ?

  SGK’YA YAPILAN ASKERLİK, YURT DIŞI VE DOĞUM GİBİ BORÇLANMA BEDELLERİNİN GERİ ALINMASINA İLİŞKİN DETAYLARIN AÇIKLANMASI

  Yukarıdaki başlık sayın Vakkas Demir beyin yazı başlığı, ayrıntılı yazı ise http://www.sgkrehberi.com/haber/6745 adresinde yayımlanmış,

  Aynı yazı Facebook’ta takipçisi olduğum ALMANYA TÜRK HUKUK BÜROSU’nun sayfasında 30 Ekim 2015 tarihinde sayın Şerif Yılmaz tarafından paylaşılmıştı.

  Ayni konu sayfa yazarlarımızdan sayin Vedat İlki tarafından 30.08.2013 tarihli yazıda ele alınmış ve güncel değişiklikler duyurulmuştu.

  Vakkas bey pek çok yazısı gibi burada da derli toplu güzelce bilgilendirmiş.

  Dün SGK’ya yaptığımız doğum borçlanmasını müvekkilin ikinci kez iptal ettirmek istemesi başvurumuzda aynı yazı içeriğindeki gibi bir kez para iadesi yaparız. İkinci kez yapmayız uyarısına muhatap oldum. Yazı nedeni ile de sahibi olduğum bu bilgi aslında beni çokta şoka uğratmadı.

  Ancak iş öylemi idi acaba gerçekten 1 kere mi iptal işlemi yapılırdı.

  Devamını oku...

  MESLEK LİSESİ VEYA ÇIRAKLIK SİGORTASI (1) SİGORTA BAŞLANGICI

  (Konuya ilgi duyanların sayfa yazalarımızdan Aygün Aygökçe'nin 08.12.2015 tarihli aynı konudaki yazısını da okumalarını yararlı bulmaktayım)

  Her gün yaklaşık 4 ayrı kişiden şu soruyu alıyorum.

  SGK hizmet cetvelimi güncellemiş, artık meslek lisesi dönemindeki stajım/çıraklık dönemim sigorta başlangıcı görünüyor.

  Devamını oku...

  KURSİYER/ÇIRAK/MESLEKİ ÖĞRENİM GÖRENLER (2) ÜCRET HAKKI

  Son aylarda aldığım en çok sorulardan biri de kursiyer, çırak ve mesleki eğitim görenleri bu süre zarfında ücrete hak kazanıp kazanamadıklarıdır.

  3308 sayılı çıraklık kanunun adı meslek eğitimi kanunu olarak değişmiştir.

  Öncelikle  belirtmek gerekir ki;

  18 yaşını tamamlayan çıraklar hakkında İş Kanunu hükümleri sadece iş güvenliği bakımından uygulanır.

  3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun ilgili hükmü  ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİK :

  MADDE 25 "Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin %30'undan aşağı ücret ödenemez. (Değişik son cümle: 6111 - 13.2.2011 / m.64) "Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret ödenemez."

  Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.

  Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.

  Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere sözleşmenin aktedilmesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümleri uygulanır. Sigorta primleri 1475 sayılı İş Kanununun 33'üncü maddesi gereğince bunların yaşına uygun asgari ücretin % 50'si üzerinden bakanlık (Ek ibare: 6111 - 13.2.2011 /md.64) "ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin" bütçesine konulan ödenekle karşılanır.

  Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 23,24,35 ve 42 nci maddeleri hükümleri uygulanmaz. Ayrıca bunlara aynı Kanun'a göre işgöremezlik ödenekleri bağlanacak sürekli işgöremezlik gelirine esas olacak günlük kazançların tespitinde sigorta primine esas tutulan ücret dikkate alınır."

  Denilmiş olmakla öncelikle ikili bir ayrım göze çarpmaktadır.

  Ücret bakımından ;

  Devamını oku...

  ÇOK GÜLDÜRDÜN BENİ SAYIN BİLİRKİŞİ ALLAH’TA SENİ GÜLDÜRSÜN (BASINA YANSIYAN AYLIK HESABI)

  17.03.2015 tarihli yazımızda basında çıkan haberler üzerine H.U. Elazığ dosyasının Yargıtay Kararını yayınlamıştık.

  Kararda Bozma sebebi olarak  Bilirkişinin üst gösterge tavan ABO (Aylık Bağlama Oranı olarak ) oranının yanlış alınması gösterilmişti.

  Dünya küçük döndü dolaştı bir başka dosya içinde Bozma öncesi Mahkemeye verilen Bilirkişi Raporu elime geçti.

  Bilirkişi SGK Emekli Başmüfettişi E.G. Raporu 02.01.2014 tarihli Ankara 5.İş Mahkemesi aracılığı ile Elazığ Mahkemesine gönderilmiş.

   

  Raporda hata nerede ;

  Devamını oku...

  100TL.LİK TEMMUZ ZAMMINDAN YARARLANMAK İSTEYENLER KASIM 2015’TE EMEKLİ DİLEKÇESİ VERMELİDİRLER.

  Sosyal güvenlikte emekli zamları ile düşük maaşlar karşılaştırıldığında emekli zamlarının çalışarak elde edilecek yararlardan daha çok olduğu tartışmasız kabul edilmelidir. Bu husus özellikle işçiler ve bağımsız çalışanlar için önem taşımaktadır.

  Hatta o hale gelmiştir ki 2000 sonrası çalışmalar aylık tutarlarını sayı olarak az günü olanlar bakımından artırmamakta azaltmaktadır. Yani 3600, 5000, 6000 gibi günler ile emekli olmak isteyenlerin düşük kazançla çalışmaya devam etmeleri anlamlı değildir.

  Devamını oku...

  2015 YILI MİLLİ KOMİTE ETKİNLİĞİ ARDINDAN

  20-21 Kasım 2015 tarihinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği (Türk Milli Komitesi)’nin 2014 yılı Yargıtay Kararlarını Değerlendirilmesi Semineri Ankara Hukuk Fakültesinde yapılmış oldu.

   

  Kısa Notlar İletmek Gerekirse

  ÖNCEKİLERDEN NE FARKI VARDI

  Devamını oku...

  (2)AYLIK ALMAYA BAŞLADIĞI TARİHTE BULUNAMAYAN EKSİK GÜNLER VEYA SONRADAN TAMAMLANMAK İSTENEN GÜNLER

  2829 sayılı yasa 5510 sayılı yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak eski dönem (1.10.2008) öncesi sigortalılık işlemlerine uygulanacaktır. 2829’un ihyayı düzenleyen  5.maddesinin son fıkrası “Ancak, kurumlardan birinden aylık bağlanmış (malûllük ile vazife malullüğü aylığı bağlananlardan kontrol muayeneleri sonunda aylığı kesilmiş bulunanlar hariç) veya aylık alma haklarını kaybetmiş olanların, söz konusu devrelere ait hizmet süreleri yapılacak birleştirmede dikkate alınmaz.” Düzenlemesi  şu şekilde anlaşılabilecektir.  Aylık bağlandı ise artık ihya yapamazsın veya ihya edersin ancak hizmet birleştirmede nazara alınmayacağı için sana ihya ettiğin hizmet aylığa yeterse ayrıca bir aylık daha bağlanır yetmiyorsa ödemiş isen toptan ödeme olarak alırsın denilebilecektir.

  5510’un geçiş hükümlerine dair geçici 5.maddesinde SSK ve Bağ-Kur’lular için  1.10.2008 öncesi hizmetlerin ihya usulü, geçici 4.maddesinde emekli sandığı mensuplarının ihya usulü düzenlenmiştir.

  Ancak sınırlama tarihi 1.10.2008 öncesi hizmetlere ilişkindir. 1.10.2008 sonrası hizmetler ise her tahsis hükmü içinde örneğin ölüm için ölüm aylığında yaşlılık için yaşlılık aylığında düzenlenmiştir. Örneğin yaşlılık toptan ödemesi aldıktan sonra yeniden sigortaya giren kişi ihya isteyebilecektir.

  Bu hükümlerde yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra geçmiş dönem ihya edilmemiş hizmeti olanların, tahsisten sonra ihya edebilecekleri, edemeyecekleri anlaşılamamaktadır. Özellikle 1.10.2008 tarihi sonrası geçen hizmetler bakımından bu durum önem arz etmektedir. 5510 sayılı kanuna 6645 sayılı yasa ile eklenen geçici  63.maddesinde  12 aydan çok borcu bulunan 4 b sigortalılarının borç ödenmemesi halinde sigortalılıklarının durdurulması ve istenmeleri halinde tamamının ihyasının zorunlu hale getirildiğini görmekteyiz.

  Borçlanmaları düzenleyen 5510 md.41.de borçlanmaların tahsisten sonra yapılamayacağına dair bir kural bulunmaktadır.  506 sayılı kanun md.60’te  2422 sayılı kanunla 1982 yılında yapılan değişiklik ile askerlik süreleri borçlanılabilir hale gelmiş, grev ve lokavtta geçen  sürelerim borçlanılması ise 2000 yılında gelmiş ,4958 sayılı yasa değişikliği ile 2003 yılında yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerde de  borçlanmanın tahsisten sona yapılamayacağına dair bir kural bulunmamaktadır.

  506 sayılı Kanun çıktığı 1964 yılından da emekli olanların yeniden çalışmaları halinde 1986 yılındaki 3279 sayılı yasa değişikliğine kadar (506 md.63)yaşlılık aylıkları kesilmekte idi hem yaşlılık aylığı hem de çalışarak ücret elde imkanı 1986 yılında getirilmişti. Aynı değişiklikte tüm sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlarında çalışmaları halinde (md.3 ve 63) SGDP ödeyecekleri, aylıklarını kestirmeden çalışabilecekleri düzenlenmişti.

  Devamını oku...

  ASGARİ ÜCRET 1.300 TL OLDUKTAN SONRA KISA DÖNEMDE İSTİHDAMDA NELER DEĞİŞECEK

  Hükümetin vaadinde duracağı kesin, 1.300 TL net asgari ücrette işverenin  vergi  azaltılması, SGK prim desteği yahut hazine finansmanı ile desteklenerek işverenin-istihdamın olumsuz etkilenmemesi yolları araştırılıyor.

  6552 sayılı yasanın 5.maddesi ile maden işyerlerinde çalışma sürelerinin  36 saate indirilmesi , 36 saatten fazlasının  çalışma sayılması gibi değişiklikler aslında ücretin zammı, üretim maliyetlerinin artması anlamına geldiğinden maden işyerlerinde şunlar yaşanmıştı,

  -İşyeri kapatma,

  -Kayden kapatılan işyerlerinde fiilen kaçak üretim (halen böyle devam eden bildiğim işyerleri  var),

  - İşçi çıkarma ,

  - Yemeğin yer altında yenilmesi (Ermenek olayı)

  - İş güvenliği önlemlerinden maliyet olmasın diye kaçınma,

  -Kayıtsız işçi çalıştırma,

  - Yer üstünde çalışma gösterme,

  - Kayıtların fazla çalışmasız 36 saat olarak düzenlenmesi gibi,

  - Ücretlerin zamanında ödenmemesi,

  Bir çok yöntem ile yasa ile gelen güvenceyi işverenler aşmaya çalışmıştı.  Bunun tek nedeni maliyet artışlarından kaçış- çıkış yolu aramaktı.

  Devamını oku...

  (1)AYLIK ALMAYA BAŞLADIĞI TARİHTE BULUNAMAYAN EKSİK GÜNLER VEYA SONRADAN TAMAMLANMAK İSTENEN GÜNLER

  Tahsis işlemleri yapılırken sigortalı dosyasında tahsis için yeterli gün bulunması halinde aylıklar bağlanmaktadır.

  Tahsis anında dosyada bulunmayan sigortalı günlerine,

  1. Grup ; prim yatmadığı için hizmet olarak kabul edilemeyen günler, mahkeme kararı veya kurumca tespit ile sonradan gelen günler, sigortalının siciline yüklenmeyen veya başka sicilde kalan günler gibi durumlar sayılabileceği gibi,
  2. Grup, başka sosyal güvenlik kurumlarında geçen ve bildirilmeyen hizmetler, bu hizmetlerden toptan ödemesi yapılıp ihyası yapılmayan hizmetler,(SSK,BAĞ-KUR,Emekli Sandığı, Bankalar, Odalar Borsalar gibi) olabileceği gibi, başka sandıklarda geçen hizmetlerden bir kısmının bildirilmediği hizmetlerde olabilecektir.
  3. Grup ise tahsisten sonraki daha önce borçlanılmayan veya ihyası yapılmayan hizmetlerin borçlanılmasının ve ihyası ile gelebilecek olan günler olarak gruplanabilir.

  Kural olarak eksik olan ve sonradan dosyaya gelen her hizmetin tahsiste nazara alınmasıdır. Bu işlem kurumda ikinci karar işlemi olarak anılmakta ve gelen günler ile baştan aylık artışları ödenmektedir.

  Devamını oku...

  TERÖRDEN ZARAR GÖRENLERİN HAKLARI-MUKAYESE TABLOSU-BEKLENTİLER

   

  TERÖRDEN ZARAR GÖRENLERİN HAKLARI-MUKAYESE TABLOSU

  Devamını oku...

  BORÇLANMA BEDELLERİ NE KADAR ARTACAK 2015 BİTMEDEN BORÇLANMALARA BAŞVURU YAPALIM MI?

  02.11.2015 tarihli yazımızda  asgari ücretin netinin artacağı rakamın beyan edildiğini ancak neti konusunda nasıp bir yöntem izleneceğinin halen bilinmediğini aktarmaya çalışmıştım.

  Net 1.300 TL olan asgari ücretin brütü 1.540 veya 1.670 TL seçilecek yönteme göre örneğin tüm asgari ücret vergiye tabi tutulmayacaksa 1540 eski yöntem gibi olacaksa 1.670 TL olacaktır.

  Bilindiği gibi borçlanma bedelleri SGK asgari kazanç ölçüsü olan asgari ücretin brüt tutarı üzerinden % 32 olarak hesaplanmaktadır.

  Halen brüt asgari ücret 1.273,50 TL olduğuna göre asgari ücret 1.540TL olursa % 21 civarında  1.670 TL olursa % 31 civarında artacaktır.

  Özellikle yurtdışı borçlanma bedelini seçim öncesi TL’ye çevirmeyenler yüksek kurdan  döviz bozdurmanın cazibesini yavaş yavaş kaybetmektedirler. Bu halen % 10 luk bir eksilmeyi ifade ederken, bu günlerde döviz fiyatlarında gerilemenin devam etmesi halinde % 17-20 lere kadar çıkabilecektir. Üzerine bu defa asgari ücretin artacak olmasından kaynaklanacak % 21-31 arasında bir yük gelecektir.

  Devamını oku...

  ASGARİ ÜCRET 1.300 TL /NET- BRÜT AYARI/SOSYAL GÜVENLİK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME

  Seçim öncesi asgari ücretin 1.300TL, 1.500TL olacağı vaatleri verilmiş ve 1.300TL asgari ücret vaad eden Başbakanımızın partisi yeniden tek parti iktidarına seçilmiştir.

  Öncelikle  bu sayfadaki 05.01.2015 tarihli yazımızda asgari ücretin yıllara göre artışları mukayese edilmişti. Buna göre 2014 yılı sonunda brüt asgari ücret 1.134 TL iken 2015 yılı sonu itibari ile brüt 1.273,50 TL dir. Yani içinde bulunduğumuz dönem ile 1 yıl öncesi dönem arasında % 12,30 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Ancak bu oran Ocak ayında artış rakamı ile Temmuz ayında artış toplamı olduğundan  Geçen yılın aralık ayına göre Ocak 2015 zammı asgari ücret brüt 1.134 TL’den 1.201,50 ye çıkarılarak % 5,952 oranında bir artış yapılmış idir. Halen asgari ücreti AGİ’li netinin ortalamasını 1.020TL olarak aldığımızda geçen yıla nazaran ocak artışları ölçüsünde arttığında halen net ortalamasının  Ocak 2016 döneminde  normal  artışla  1.080, brütün 1.349TL Temmuz 2016 döneminde ise  1.145 net,1.430 brüte ulaşması  gerekecektir.

  Devamını oku...

  MERHABA SAĞLIK, ELVEDA AYLIK

  Sosyal Güvenliğin 1.10.2008 öncesi döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kendi işlemlerine ve düzenlenen raporlara itiraz hakkı bulunmuyordu(506 md.116).   Meslek hastalıklarında ve iş kazalarında zaman zaman kontrol kaydı konulup, muayene için belirlenen zamanda işlem yaptırmayanların gelirleri durdurulmakta idi.   506 sayılı yasanın 25.maddesinde düzenlenmiş olan kontrol kayıtları sadece gelir bağlanan hallere münhasır olduğundan, yaşlılık ve malullük aylıklarında aylık bağlandıktan sonra kontrol imkanı bulunmuyordu.

  Bu uygulama Eski Borçlar Kanunumuzun md.46, Yeni Borçlar Kanunu md.75’te yer alan tazminat isteklerinde hakimin hükmünü 2 yıl içinde değiştirme yetkisi veren kuralın bir başka uygulamasıdır.

  5510 sayılı Kanun md.94 ile kontrol muayenesi Kuruma genişletilmiş bir yetki olarak verilmiş ve,

  Devamını oku...

  RÜCUAN ALACAKLARDA YARGITAY HESAPLAMA İLKELERİNİ DEĞİŞTİRDİ

  Eski SSK döneminde iş kazası-meslek hastalığı hallerinde kurumun bağladığı geliri işverenden istediği dava türü  rücuan alacak olarak nitelendirilmişti. 5510 sayılı kanun ile iş kazası yanında 39.madde ölüm ve malüllük hallerinde kasıt varsa kuruma rücu hakkı getirilmiştir. 5510’a göre rücu tutar ve ilkeleri  ise şöyle tablolaştırılabilir.

  Gelirin Sebebi                       Sorumlu                  Rücu Oranı         Üst Sınırı

  İş Kazası-Meslek Hastalığı   İşveren-Kusur Kadar         İlk  Peşin Değer   Zarar GöreninTazminatı

  İş-Meslek-Kayıtsız Sigorta         İşveren                       İlk Peşin Değer         Yok

  İş Kazası-Meslek H.             Üçüncü Şahıs                İlk Peşinin Yarısı         Yok

  Ölüm-Malüllük Aylığı            Üçüncü Şahıs                İlk Peşinin Yarısı         Yok

  Bilindiği gibi 506 sayılı dönemde bağlanan gelirlerin rücularında kesinleşmemiş olaylar için gerçek zarar hesabı gözetilmeden ilk peşin değerlerin işveren kusur karşılığı rücu edilmektedir.

  Devamını oku...