KAMU TAŞERONLARI- KIDEM TAZMİNATI FONU- TEKLİ YETERLİ GÜVENCE SEÇİMİ

Kamuda çalışan tüm personelin toplamı Devlet Personel  Başkanlığı  (http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/istatistikler/kamu-personeli-istatistikleri)   31.12.2016 tarihli verilere 3.341.049 personelden  işçilerin sayısı 85.230 sürekli işçilerden, 10.584 geçici işçilerden oluşuyor.

Kamuda  ihaleli işlerde çalıştırılan taşeron işçilerinin sayısı ise 750.000 kişi civarındadır.

Devamını oku...

BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 7- İŞ SÖZLEŞMESİNDE ESASLI DEĞİŞİKLİK ÖRNEKLERİ

1-Stok analistinin merkez işyerinden Aydın ilindeki tekstil grubu departman şefliğine görevlendirme sözleşmede işverene başka ilde çalıştırma yetkisi verilmesi nedeni ile işverene geçerli fesih hakkı verir

22. Hukuk Dairesi         2017/717 E.  ,  2017/727 K. 23.01.2017

…davalı işyerinde son olarak genel merkezde stok analisti olarak görev yapan davacının iş sözleşmesinin, geçici görev yaptığı genel merkezinden kadrosunun bulunduğu Aydın daki teskstil grubu departman şefliği pozisyonuna yapılan görevlendirmeyi kabul etmemesi nedeniyle 4857 sayılı Kanun'un 22. maddesi kapsamında geçerli nedenle feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacının iş sözleşmesinin 2. maddesinde, davalı işverenin davacıyı başka ilde görevde çalıştırma yetkisine ilişkin düzenleme bulunmaktadır. Bu hüküm davacıyı bağlar niteliktedir. İhtiyaç durumuna göre davacının genel merkezde görevlendirildiği gibi, yeniden önceki ve kadrosu bulunan işyerinde görevlendirilmesi mümkündür. Davalının bu görevlendirmeyi kabul etmemesi işverene geçerli fesih hakkı verir.

2-Sözleşmede yer alan nakil yetkisi kötüye kullanılmadıkça işçi nakle rıza göstermelidir.

Devamını oku...

BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 6- MOBİNG SAYILAN VE SAYILMAYAN ÖRNEKLER

MOBİNG KABUL ETMEYEN İÇTİHATLAR

1- 22. Hukuk Dairesi         2017/7296 E.  ,  2017/1656 K. 07.02.2017

İşyerinde belirli bir grup çalışana karşı yapılan yıldırma mobing iddiası ile açılan davası reddedilmiştir.

2- 22. Hukuk Dairesi         2016/24895 E.  ,  2016/24304 K.31.10.2016

Mobing uygulanarak istifaya zorlandığı iddiası ile açılan dava davacının ücret ödenmemesi nedeni ile haklı feshi kabul edilmiştir.

3- 22. Hukuk Dairesi         2016/21459 E.  ,  2016/23536 K.18.10.2016

Devamını oku...

BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 5- ALT İŞVEREN ÇALIŞMASININ MUVAZAA ÖRNEKLERİ

ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAA SAYILDIĞI HALLER

1-9. Hukuk Dairesi         2014/6204 E.  ,  2014/21105 K. 23.06.2014

Ulaştırma Bakanlığından Araç Muayene İstasyonu açma yetkisi alan firmanın bu yetkisini bakanlık onayı ile devri halinde devreden firma asıl işveren değildir.

2-22. Hukuk Dairesi         2016/14467 E.  ,  2016/17319 K. 09.06.2016

Devamını oku...

BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 4-BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ SAYILAN-SAYILMAYAN İŞLER-ÖRNEKLER

Belirli süreli iş sözleşmelerinin belirsiz süreliden ayrımında, kuralın belirsiz süreli iş sözleşmesi olması nedeni ile ayırıcı temel unsur olarak aranan objektif neden ilkesi olsa da uygulamada belirli iş sözleşmesinin geçerli kabul edildiği hal sınırlı olduğundan, adına belirli süreli sözleşme dense de sözleşmeler belirsiz süreli olarak kabul edilmektedir. Aşağıda Yargıtayın kararlarından alınan örnekler sunulmuş olup yeni yasal uygulamalardan olmak üzere doğum sonrası yarım gün çalışmayı seçen kadın veya çalışan eşinin yerine işyerinde çalıştırılan kişilerin yarım gün çalışmadan süresinden önce tam gün çalışmaya dönülmesi halinde yerlerine işe alınanların sözleşmelerinin sona ermesi daha sık karşılaşılan durumu oluşturacaktır.

Belirli süreli iş sözleşmesi aşağıda sayılan örnekler dışında, askere giden kişi yerine işe başlatılan kişiler içinde söz konusu olacaktır.

Sözleşmenin belirli veya belirsiz ayrımı fesihte istenebilecek işçilik alacaklarının türü üzerine etkilidir. Örneğin ihbar tazminatı, kıdem tazminatı,işe iade veya bakiye süre ücretinin kapsamı ise ayrı yazıların konusu olabilecek genişlikte olduğundan yargıya intikal eden işlerden hangilerine  belirli, hangilerine belirsiz diyen kararlardan belirleyebildiklerim şunlardır.

 

YARGITAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER

Devamını oku...

BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 3- TAM YIL KAÇ GÜNDÜR ? 365 GÜN 360 GÜN HANGİSİ ?

(tüm kararlar yargitay.gov.tr emsal karar bölümünden aklınmıştır)

İŞÇİ ALACAKLARINA  İLİŞKİN  DAVALAR

Devamını oku...

BİREYSEL İŞ HUKUKU -KARARLAR 2- KULLANILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZNİN ALACAĞA DÖNÜŞMESİ

Karar yargitay.gov.tr  emsal karar kısmından alınmıştır.

9. Hukuk Dairesi         2015/1506 E.  ,  2016/12390 K. 25.05.2016

Y A R G I T A Y K A R A R I 

A) Davacı Talebinin Özeti:

Devamını oku...

BİREYSEL İŞ HUKUKU -KARARLAR 1- KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN TUTARI BELİRLEME TARİHİ

BİREYSEL İŞ HUKUKU -KARARLAR 1- KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN TUTARI BELİRLEME

TARİHİ

Daha önce sosyal güvenlik dışındaki konulara yazmamaya özen göstermiştim.

Ancak işçi ve işverenler tarafından işyeri uygulamasında bazı ayrıntıları bilmeleri bakımından genelden  ayıran konularda oluşan farklılıklara dikkat çekebilmek için bir süre bireysel iş hukuku kararlarından aynen aktarımlar yapmak üzere ilk kararı paylaşmış olalım.

Karar yargitay.gov.tr  emsal karar bölümünden alınmıştır.

Hukuk Dairesi         2015/2727 E.  ,  2016/12107 K. Karar Tarihi 12.05.2016

Devamını oku...

İLGİNÇ KARARLAR (2) BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN ÖLÜM- DAVAYI KAYBEDEN EŞ ÖLÜM AYLIĞI ALAMAZ

Türk Medeni  Kanunu  4721 sayılı Kanun olup 2002 Ocak ayından itibaren yürürlüktedir. Eski medeni kanundan farklı olarak davayı açan eşin ölümü halinde mirasçıların davaya devam etmeleri hakkını tanımıştır.

VII. Miras hakları

Madde 181- Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler.

(Değişik ikinci fıkra: 31/3/2011-6217/19 md.) Boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması hâlinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Şeklindedir. Degişiklikten  önceki 2 fıkra hükmü ise şöyledir.

Devamını oku...

İLGİNÇ KARARLAR (1) EMEKLİ SANDIĞI YETİMİ EVLENİRSE 12 DEĞİL 24 AY İÇİN EVLENME İKRAMİYESİ ÖDENİR


İLGİNÇ KARARLAR (1) EMEKLİ SANDIĞI YETİMİ EVLENİRSE 12 DEĞİL 24 AY İÇİN EVLENME İKRAMİYESİ ÖDENİR

5434 sayılı yasaya tabi iken ölenlerin kız çocuklarının aylığına yetim aylığı denilmektedir.

Yetimlerden kız çocuğu olanların evlenmelerinde  aylıklarının 12 aylık tutarı evlenme yardımı olarak verilir.

İçtihada kodu olayda 2004 ten beri yetim aylığı alan yetim kız 2009 yılında evlenme, Emekli Sandığı kendisine 12 aylık tutarda ödeme yapmıştır.

Devamını oku...

İNTES İŞ HUKUKU SORUNLARI 52. ÇÖZÜM ARAMA TOPLANTISI

 

18.02.2017  tarihinde  Ankara Hilton otelde İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası tarafından düzenlenen Elli İkinci Çözüm Arama Konferansı “ YURT DIŞI HİZMET SÖZLEŞMELERİNDE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK UYGULAMASI VE İŞ HUKUKU SORUNLARI” konulu etkinlik gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarında;

- İNTEŞ Başkanı Celal Koloğlu,

-Yol-İş Sendikası Başkanı Ramazan Ağar,

-Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekilinin ,

Açılış konuşmalarından sonra;

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Çamur’un oturum başkanlığında; 22.HD Üyesi Ömer Faruk Herdem, Sektör Temsilcisi Av.Kemal Gürhan Aydın ve Prof.Dr. Ercan Akyiğit’in (Beykent Ün. Hukuk Fakültesi Dekanı) konuşmacı olduğu birinci oturumdan  sonra;

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracetten Göktaş’ın oturum başkanlığından, 9. Hukuk Dairesi Üyesi Bektaş Kar, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Başkent Ün. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Emine Tuncay Kaplan’ın konuşmacı olduğu ikinci oturum gerçekleşti.

 

KONUŞMALARDAN ÖZETLER;

Devamını oku...

MASUMİYETİMİZ-DOLANDIRICILIK-SOSYAL GÜVENLİK

 

Dolandırıcılar bizim en masum duygu ve beklentilerimiz üzerinden kendi amaçlarını gerçekleştirirken, bizim paramızı, umutlarımızı, geleceğimizi tüketmektedirler.

Bir kamu kurumuna bir miktar para verilmesi halinde işe girmeyi taahhüt etmekten tutun dolandırıcılığın bir çok boyutu vardır. Bazen dolandırıcılar menfaatlerinin uyuştuğu kişiler ile birlikte kurumsal işyerlerini dolandırmaktadırlar.

Yaşanmış şu örneklere  göz atabiliriz;

Devamını oku...

BOŞANAN SAYISI NASIL AZALTILIR- SOSYAL GÜVENLİK İLİŞKİSİ-KADIN VE SGK KARŞILIKLI NASIL GÜVENDE OLUR

Kız çocuklarının boşanmaları halinde sigortalı-anne ve babaları üzerinden,

Sigortalı anne baba yaşıyorsa genel sağlık sigortası sağlanıyor olması,

Sigortalı anne baba ölmüş ise ölüm aylığı bağlanma hakkının verilmesi,

Kız çocukları kendileri SSK, BAĞ-KUR sigortalısı olsalar da Emekli Sandığına tabi anne babalarından  bekar oldukları veya boşanma sonrası  dul-yetim aylığı verilmesi,

Sigortalının özellikle asgari kazanç ile çalışanların kendi emeklilik haklarının anne ve babadan gelecek aylık hakkından bazen daha olması nedeni ile kendi emekliliğini özendirmeyip kaçınılır ve anne babadan aylığın tercih edilir hale gelmesi,

Gibi bir çok neden ile kadınlar boşanma yolunu seçerek anne ve babalarından sosyal güvenlik hakkı elde etmektedirler.

Devamını oku...

YAZILI KURALA DAYANMAYAN YAŞAM –SEVGİLİLER GÜNÜ


Evet diyenler evli, hayır diyenler bekar,

Evlilerden hayır diyenler bekar,

Evliliğe giden yolda evet diyenler sevgili;

Hayır diyenler daha uygununu bekleyenler,

Bekleyenlerden bir çoğu yalnız veya başka tercihi kullanmayı seçenler,

Hayır diyenler tecavüze tacize uğramayanlar,

Evet diyenler zorlukları göze alabilenler,

Evet diyenler  sürdürmemek için otuz nedeni varken, sürdürmek için bir sebebi olanlar,

Devamını oku...

TOPTAN ÖDEME VE TAZMİNATLARIN SGK İLKELERİNE GÖRE

TOPTAN ÖDEME VE TAZMİNATLARIN SGK İLKELERİNE GÖRE EVLİLİK-EDİNİLMİŞ MAL

REJİMİNDE EDİNİLMİŞ VE KİŞİSEL MAL AYIRIMIN YAPILMASI (1-SGK ÖDEMELERİ)


04-05.02.2017 tarihleri arasında Sn.Avukat Mustafa Kırmızı’nın konuşmacı olduğu Mal Rejimleri eğitimine dinleyici olarak katılarak bilgilenmiş ve sosyal güvenlik ödemelerinin hangi usulde mal rejimi tasfiyesine uygulanması gerektiğini kişisel görüş olarak hazırlama taahhüdümü bu yazı ile yerine getirmiş oluyorum. Mustafa Kırmızı’ya konu hakkında en ayrıntılı bilgileri sunduğu için teşekkür ederim.

BU YAZININ KAPSAMI

Sadece Türk Medeni Kanunu md.228’in ikinci fıkrasıdır.

Devamını oku...

DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 8- ÇALIŞMAYI ÖZENDİREN DÜZENLEMELER-TEŞVİKLER

Doğum sürecinde son üç haftaya kadar çalışma,

-Doğum sonrası annenin yarım çalışma sürelerinden memurlar bakımından tam ödeme, işçiler için İŞ-KUR’dan yapılan ödemeler,

-Doğum sonrasında yarım çalışmayı seçen anne veya çalışan annenin çalışan eşinin (memurlar bakımından her ikisinden memur olma koşulu) kalan yarım süreleri borçlanma hakkı, memurlar bakımından borçlanılan sürelerin derece kademeye esas alınması,

-Çalışan anneye bakıcı desteği sağlanması,

-Asgari Geçim İndirimi uygulaması,

Olarak sayılabilir.

Evde çocuk bakım hizmetleri yoluyla kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesi Avrupa Birliği ile Ülkemiz arasında gerçekleştirilmektedir. Bilgilendirme broşürü şu linktedir.

Devamını oku...

DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 7- ÇALIŞILMAYAN SÜRELER İÇİN TANINAN HAKLAR VE BORÇLANMALAR

ÇALIŞILMAYAN SÜRELER İÇİN KAMU KURUMU VE İŞVERENLER DIŞINDA ÖDENEN HAKLAR ;

-Memur ve işçiler yönünden doğumdan  önce 8 hafta sonrası 8 hafta (önceki 8 haftadan kullanılmayan kısım ve çoğul gebelikte eklenen 2 hafta) Analık izin süreleri ÖDEME SGK DAN

-4b sigortalılarının Doğumdan önce ve sonraki 8 haftalık sürelerden yalnızca raporlu olunan süreler ÖDEME SGK DAN

-Tüm sigortalıların raporlu oldukları dönemler ÖDEME SGK DAN,

Devamını oku...

DOĞUM SÜRECİNCE ÇALIŞMA YAŞAMI 6- EMZİRME ODALARI/KREŞ VE YUVALAR

İŞÇİLER BAKIMINDAN;

16 Ağustos 2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan;

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK

konuyu düzenlemektedir.

Yönetmelikte sayılan ana ilkeler şunlardır.

Devamını oku...

DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 5- MEMURLARIN YARIM GÜN ÇALIŞMA HAKLARI

657 Sayılı Devlet Memurları Ek Madde 43’te yer alan düzenlemelere göre;

1-Analık izninin bitim tarihinden, ( 8 hafta veya ikiz gebelikte + 2 hafta)

2-Analık iznini takip eden süt izninde ( 1 yılın ilk 6 ayında günde 3 saat ikinci 6 ayda günde 1,5 saat)

3-Yarım gün çalışma hakkı ( ilk doğumda 2, ikinci doğumda 4, üçüncü doğumda 6 ay)

4- Babalar için 10 günlük iznin bitim tarihinden,

Devamını oku...

DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 4- YARIM GÜN ÇALIŞMA, İŞÇİLER

Doğum sonrası yarım  gün çalışma hakkı ;

Bu çalışma iki ayrı yasal nedene dayanmaktadır. Bunlardan ilki yarım gün çalışmada işsizlik ödeneği alma imkanı sunarken bu sürelerden sonraki yarım gün çalışmanın seçilmesi halinde yalnızca yarım çalışma karşılığı ücret alınabilecektir.

Biz çalışmamızda ;

-Işsizlik ödeneği ile desteklenen  döneme kısa süreli yarım gün çalışma,

-Ücrete işsizlik sigortasının eklenmediği, çalışılan kadar ödeme alınan dönem çalışmasına uzun süreli yarım gün çalışma adlandırmasını uygun bularak gruplamayı buna göre yaptık.

 1. KISA SÜRELİ YARIM GÜN ÇALIŞMA

Devamını oku...

DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 3- DOĞUM SONRASI İZİN VE PARASAL HAKLAR

(Yazıda Kanuni haklar değerlendirilmektedir. TİS veya bireysel sözleşmelerden kaynaklanan haklar varsa bu haklara eklenmelidir.Değerlendirmede ana kurallar değerlendirilmiş, engelli çocuklar,evlat edinmeler eklenmemiştir.)

Doğum sonrası izin,parasal haklar ve yarım gün çalışma hakkı.

Doğum sonrası  parasal hak veren izinler;

Devamını oku...

DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI -2 DOĞUM ÖNCESİ DÖNEMDE ÇALIŞMA

Bu bölümde işe giriş anında alınan beyanlardan doğumdan önceki süreç incelenecektir.

İşçiler Bakımından;

Devamını oku...

DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 1- SÜT EMZİRME SÜRESİNDEKİ KAZALAR İŞ KAZASI

DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 1- SÜT EMZİRME SÜRESİNDEKİ KAZALAR İŞ KAZASI

 

Uzun süredir doğum öncesi ve sonrası çalışma yaşamında kadınların sahip oldukları haklar, işveren yükümlülükleri, yarım çalışma, emzirme ödeneği, borçlanma gibi konularda kısa net bilgiler üzerinden bir hazırlık yapılması isteğini sık sık dile getirmeme rağmen fikir seninse sonunda işte sana kalır kuralı uyarınca geçte olsa birde benim bakış açımla yazmak gerekecek, bu yazı dizisinin öncelikle genel açıklamalar ile geçse de sonunda genel bir tablo oluşturulması bir bakışta uyulacak kural ve sonuçların anlaşılmasına hizmet eden bir tabloya ulaşılması da hedeflenmiştir. Bu tabloda olabildiğinde muhasebe-insan kaynakları birimlerince uygulanan kodlarında yerlerine işlenmesi ve benimde bu süreçte ilgilerden yardım almam gerekecek.

Konu sürekli gelişen bir süreçtir.

Devamını oku...

AVUKAT ÇALIŞTIRAN AVUKATLARIN İHLALLERİ VE SGK PARA CEZALARI

Çalışanlara en az ücret ödenmesine dair kurallar asgari ücret alt sınırı ile kalmamış, çalışma izni alan yabancılar bakımından mesleklere belirlenen bir alt sınır konulmuş bu kurallara aykırılık halinde özellikle SGK bakımından ve Çalışma Bakanlığının ciddi para cezalarının yaptırımları getirilmiştir. SGK vasıflı mesleklerde tavsiye nitelikli çalışmalar ile örneğin mimar-mühendis gibi çalışanlar için en ücretler öneri nitelikli getirilmiş olmakla birlikte halen daha az ödeme ve bildirimlerde yaptırım uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Devamını oku...

2012-2017 DÖNEMİNDE HANGİ EMEKLİ AYLIKLARI DAHA FAZLA ARTTI (MEMUR/SSK AYLIĞI) ?

2012-2017 DÖNEMİNDE HANGİ EMEKLİ AYLIKLARI DAHA FAZLA ARTTI (MEMUR/SSK AYLIĞI) ?
2012-2017 yılları arasında Ocak ayından Ocak ayına Asgari Ücret, Memur emekli aylıkları ve SSK Yaşlılık aylıklarının en düşük (taban) taban aylıklar bakımından yapılan değerlendirmelerde yıllara göre zam oranları ve aylık tutarları şöyle olmuştur.

Devamını oku...

ARTAN SOSYAL GÜVENLİK İHTİYACI


Sosyal Güvenlik,

Genel olarak bağımlı çalışanların brüt ücretlerinin  prim olarak % 34,5 karşılığı olduğuna  ve bununda ele geçen net ücreti yarısı olduğuna göre çalışırken elimize geçmeyen bir para olsa da her şeyden önce kazancımızın yarısının gittiği bir kaynak olarak sadece emekli zamanımızda değil genel sağlık sigortası, işsizlik gibi sigortalar ve iş kazası meslek hastalığı hallerinde de bize koruma sağlamaktadır.

Ancak çalışırken bu korumaların ya değerini bilmediğimizden gerçek kazanç üzerinden prim yatırılmamasına göz yummakta veya bilerek kendi geleceğimizde mali bağımsızlıktan vazgeçmemiz anlamına geliyor.

Sosyal Güvenlik parasal olarak ne kadar değerlidir.

En yüksek prime tabi olan kişiler 2017 yılında

Devamını oku...

KIRK DAKİKA-BİR ÖMRE VEDA-BEYAZ GÜVERCİNİN İÇİN ÜZGÜNÜZ RUSYA


Ölümün yakışanı vardır. Güvenin yakışanı vardır.

Ne bu ölüm, ne güven yakışmadı bize,Ankara büyükelçin Andrey Karlov için üzgünüz Rusya,

Devamını oku...

İNSAN KAYNAKLARI GÜNÜ VE BİLGİ HAVUZU


Ali Tezel eski Sarıyer Şubesi şimdilerde İnsan Kaynakları hizmeti veren yine Ali Tezel sayfa yazarlarımızdan Nimet Yanmaz ve bir diğer insan kaynakları  yetkilisi ile İnsan Kaynakları için neler yapılabilir değerlendirmesini gerçekleştirdik.

Ulaştığımız sonuçlar şöyledir.

 1. İnsan Kaynakları günü/haftası olarak kutlanan bir gün olmalıdır.
 2. İnsan Kaynakları çalışanlarının temel bilgi ihtiyaçlarını karşılayan ortak bir bilgi havuzu oluşturulmalı ve kaynak insan kaynakları çalışanları için ücretsiz olmalıdır.
 3. İnsan Kaynaklarının ihtiyacı olan;

  Devamını oku...

  100 TL ZAM ALMAK İÇİN EMEKLİ OLMAYA DEĞER Mİ ?

  100 TL ZAM ALMAK İÇİN EMEKLİ OLMAYA DEĞER Mİ ?

  Bilindiği gibi 2016 yılında emekli olanlara +100 TL zam verilmektedir.

  Önce bu zam nasıl uygulanıyor ona bakalım.

  Aylık hesabında 2016 başı aylık hesaplanır, Ocak 2016 emekli zammı uygulanır.

  Sonra 100 TL zam eklenir bulunan tutara Temmuz 2016 zammı eklenir.

  Bu şekilde bulunan aylık 2016 aylığıdır.

  Örnek 2016 başı aylık 1.500TL + Ocak zammı *% 3,86=  1.557,90 TL + 100TL zam= 1.657,90 buna Temmuz zammı  % 3,63 eklendiğinde 1.718,08TL zamlı aylık uygulanacaktır.

  Devamını oku...

  ENGELLİ STATÜSÜNÜN KÖTÜYE KULLANIM ÖRNEĞİ-DEĞİŞTİRİLME İSTEĞİ


  Öncelikle sayfa yazarlarımızdan Vedat İlki beye 03.12.2016 tarihli yazısı nedeni ile teşekkür ediyorum.              (http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8644)

  Engelliler günü geçmiş olsada, engelli kardeşlerimizin ve onları unutmayan, yaşamın bir parçasının en doğal halinin engellilik olduğunu yüreğine sindirmiş ve engelsiz bir yaşam için gayret eden herkese minnettarım.

  Aslında yaşamınızın en az belli bölümlerinde her birimiz engelliyiz.

  Neler mi bunlar;

  Devamını oku...

  ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARINDA OLAY TARİHİNDE REŞİT OLAN TARAFIN BU UYGULAMADAN YARARLANMASI ENGELLE

  ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARINDA OLAY TARİHİNDE REŞİT OLAN TARAFIN BU

  UYGULAMADAN YARARLANMASI ENGELLENMELİDİR.

   

  Cinsel saldırı ve  çocukların cinsel istismarı Türk Ceza Kanununda insanlığa karşı suçlar içinde sayılmıştır (TCK md.77/f)., çocukların cinsel istismarı ise 103.maddede özel olarak düzenlenmiş ve 15 yaşını doldurmamış her çocuk için her tür cinsel davranış 15 yıla kadar, cinsel ilişkinin varlığı halinde cezanın alt sınırı 16 yıl olarak düzenlenirken, 104.maddede 15 yaşını bitirmiş kişiler ile rızaen cinsel ilişkiye girilmesi halinde ise şikayet halinde 2 yıldan 5 yıla kadar cezalandırılması düzenlenmiştir.

  Bu suçların mağdurlarının mutlaka kız çocukları olması gerekmemektedir. Erkek çocuklara yönelik 18 yaşını bitiren kız-kadınlar tarafından gerçekleştirilecek eylemlerde suç kapsamındadır.

  Burada korunan kız çocuğu değil bütün çocuklardır.

  Kamu oyunda bugünlerde tartışılan konu ise 15 yaştan küçük olmasına rağmen rıza ile ilişkiye giren kişilerin daha sonra resmen evlenmeleri halinde failin bir defaya mahsus olmak üzere hapis cezasının infazından kurtarılması çalışmalarıdır.

  Alan ceza hukukçularının alanı olmakla birlikte,

  Kanunun amacının çocuğa yönelik tüm eylemleri yasaklamak olduğu açık olduğuna göre bu suçun sanığının sadece erkekler olması bu şekilde kabulü doğru değildir. Kızın 13 erkeğin 14 yaşında olduğu bir olayda sanık en az bir erkek değil ayrıca kızda sanık durumundadır. Ancak her nedense çocuk sayılsalar da sanık en az 2 kişi kız ve erkek olmalı, ayrıca ailelerde çocukların suçunu azmettirenler, suçun ortakları olarak ceza davasının muhatabı olmaktan kurtulmamalıdır.

   

  Bu kişiler baştan rızaen kanun dışı evlenmiş, reşit olunca resmen evlenmiş olsalar bile bir kezde olsa yaptırımların hafifletilmesi kural tanımaz insanları cesaretlendirecek, çocukların korunma amacı gerçekleşmeyecektir.

  Devamını oku...

  7. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU (kısa notlar)

  17-19 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen 7.Karayolı Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisinin bu gün son günü.

  Açılış konuşmalarını Ulaştırma Bakanı Sn.Ahmet Arslan ve İçişleri Bakanı Sn.Süleyman Soylu’nun yaptığı etkinliklere üst düzey yetkililer çözüm arayışında 7 ayrı oturumda buluşuyorlar.

  Trafikte herşeyden önce  birbirimize olan saygının öne çıkmasını vurgulaması anlamında bir saygı toplumu olan KONUK ÜLKE JAPONYA’nın seçilmiş olması dahi iyi bir algı değişikliğini göstermekte.

  Şahsen uzun yıllardır trafik kazalarını ile de uğraşmam nedeni ile bir başka vesile ile haberdar olmam ve katılmam aslında iletişim anlamında yargılamanın tarafı olanlar ile bu işleri sevk ve idare edenlerin pekte yakın olmadıklarını bana hatırlatmış oldu. Trafik Kazalarını Önleme Derneği her ne kadar etkinlikler içinde yer alsa da benim vurgulamak istediğim zarar gören ve onların savunanların orada bulunmamalarının kendimiz adına bir eksiklik oluşuydu. Ancak Sempozyumun davetlileri arasında Yargıtay 1.Başkanımız bulunmaktaydı.

  Sempozyumda en dikkat çekilen konulardan belkide en önemlisi kazaların yoğunlaştığı zamanlardı.

  Devamını oku...

  MALÜL ÇOCUKLARIN ÖLÜM AYLIĞI HAKKI BİLHASSA EVLİ KADIN(KIZ)LARIN HAKKI

  5510 sayılı Kanun anlamında malül  Çalışma gücünü % 60 kaybeden veya iş kazası-meslek hastalığında % 60 meslekte kazanma gücünü kaybedenler için kullanılmaktadır.(Md.25)

  -Bu uygulamanın 506 sayılı yasanın 53.maddesinden ayrılan şekli çalışma gücünde aranan 2/3 koşulunun % 60’a indirilmesidir( 506 md.53)

  -1479 sayılı Kanun uygulamasında malül ise  iş kazası ayırımı yapılmaksızın bütün hallerde 2/3 çalışma gücü kaybı aranmasıdır (1479 md.29)

  -5434 sayılı Kanun bakımından ise malül (adi malül) tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden vazifesini yapamayacak duruma gelenler adi malül sayılmıştır. (5434 md.44)

  Bu sayılanlar kişilerin kendi çalışmalarından dolayı aylık hakları içindir.

  SİGORTALININ ÖLÜMÜ HALİNDE İSE MULÜL ÇOCUKLAR ŞU ŞEKİLDE DÜZENLENMİŞTİR.

  Devamını oku...

  2016 YILI 100 TL ZAM NE ZAMANA KADAR-NE ANLAMA GELİYOR

  2016 YILI 100 TL ZAM NE ZAMANA KADAR-NE ANLAMA GELİYOR-KİMLERİ EMEKLİLİĞE

  TEŞVİK EDİYOR


  5510 sayılı Kanun ;

  GEÇİCİ MADDE 67- (Ek: 25/12/2015-6655/6 md.)

  4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine;

  a) 2016 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylıklar;

  Devamını oku...

  İŞÇİLER- FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ İLGİSİ NEDENİ İLE ÇIKARILANLAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİRLER

  Bu husustaki uygulama değişikliğini;

  FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ ile ilgisi kabul edildiğinden 15 Temmuz sonrası işten çıkarılanlar işçiler için, İŞKUR'un bu şekilde çıkarılan kişileri işsizlik sigortası ödemesi kapsamına aldığını, süresinde başvuru yapmayanların ise (1 ay) sonradan başvuru yapmaları halinde de ödeme alabileceklerini ancak geç başvuru süresi kadar eksik ödeme alacakları bilgisini yeni öğrenmiş bulunuyoruz.

  Devamını oku...

  YAPILANDIRMA +İHYA İŞTE 6736'NIN SGK UYGULAMASI VE ZİRAAT BANKASININ KREDİ KAPSAMI(EKLEME)

  6736 sayılı yasadan sonra 18 nolu genelgenin çıkmasıyla 24.08.2016 tarihli yazımdaki kısmi ihya, yapılandırma imkanı var mı sorusunu uygulama cevaplamaya başladı buna göre,

  Bir BAĞ-KUR’lunun yapılandırabileceği borcu şöyle tarif edebiliriz.

  1. 01.01.2015 tarihinden önceki dönemden gelen ve 12 aydan fazla süreyi aşmadığı için silinmeyen veya sigortalılığı durdurulmayan sürelere ilişkin borçlar.
  2. 01.01.2015 sonrası borçlar,

  Yapılandırılabilecek borçlardır. Önceki yasalarda yapılandırma tüm geçmiş süreler için sigortalılık durdurulmuş olsun olmasın uygulanır ve yapılandırmanın tam ödenmemesi halinde yapılandırma geçersiz kabul edilirdi.

  Bu defa ne oldu, eski süreler yani sigortalılık durdurulmuş ise açık hüküm olmamasına rağmen kurum durdurulmuş süreleri yapılandırma kapsamında kabul etmedi, bunları ihya kapsamında kabul etti. Yapılandırma özellikle eski borçlar bakımından ihyaya nazaran daha düşük bir tutarlı ödeme olarak karşımıza çıkmaktaydı. Son düzenleme ile kısmi ödeme kısmi sigortalılık verir düzenlemesi dışında bir açıklamaya yer vermediğinden SGK durdurulan süreler için bu hükmü mutlaka ihya olarak kabul etti.

  Devamını oku...

  YAPILANDIRMA +İHYA İŞTE 6736'NIN SGK UYGULAMASI VE ZİRAAT BANKASININ KREDİ KAPSAMI

  6736 sayılı yasadan sonra 18 nolu genelgenin çıkmasıyla 24.08.2016 tarihli yazımdaki kısmi ihya, yapılandırma imkanı var mı sorusunu uygulama cevaplamaya başladı buna göre,

  Bir BAĞ-KUR’lunun yapılandırabileceği borcu şöyle tarif edebiliriz.

  Devamını oku...

  YAPILANDIRMA +İHYA İŞTE 6736'NIN SGK UYGULAMASI VE ZİRAAT BANKASININ KREDİ KAPSAMI


  6736 sayılı yasadan sonra 18 nolu genelgenin çıkmasıyla 24.08.2016 tarihli yazımdaki kısmi ihya, yapılandırma imkanı var mı sorusunu uygulama cevaplamaya başladı buna göre,

  Bir BAĞ-KUR’lunun yapılandırabileceği borcu şöyle tarif edebiliriz.

  1. 01.01.2015 tarihinden önceki dönemden gelen ve 12 aydan fazla süreyi aşmadığı için silinmeyen veya sigortalılığı durdurulmayan sürelere ilişkin borçlar.
  2. 01.01.2015 sonrası borçlar,

  Yapılandırılabilecek borçlardır. Önceki yasalarda yapılandırma tüm geçmiş süreler için sigortalılık durdurulmuş olsun olmasın uygulanır ve yapılandırmanın tam ödenmemesi halinde yapılandırma geçersiz kabul edilirdi.

  Bu defa ne oldu, eski süreler yani sigortalılık durdurulmuş ise açık hüküm olmamasına rağmen kurum durdurulmuş süreleri yapılandırma kapsamında kabul etmedi, bunları ihya kapsamında kabul etti. Yapılandırma özellikle eski borçlar bakımından ihyaya nazaran daha düşük bir tutarlı ödeme olarak karşımıza çıkmaktaydı. Son düzenleme ile kısmi ödeme kısmi sigortalılık verir düzenlemesi dışında bir açıklamaya yer vermediğinden SGK durdurulan süreler için bu hükmü mutlaka ihya olarak kabul etti.

  Devamını oku...

  EMEKLİ SANDIĞI SİGORTASINDAN EMEKLİ OLMADAN AYRILANLAR

  EMEKLİ SANDIĞI SİGORTASINDAN EMEKLİ OLMADAN AYRILANLAR EMEKLİ SANDIĞINDAN

  EMEKLİLİK HAKLARINI NASIL KORUYABİLİR

  Memur veya sözleşmeli personelden 1.10.2008 öncesi göreve başlamış olanlara eski memur denilmektedir.

  Emekli sandığından aylık almayı cazipleştiren  dört durumu açıklamak gerekirse;

  1- Emekli Sandığının asgari aylıkları SSK ve BAĞ-KUR asgari aylıklarından yüksektir.

  2-SSK veya BAĞ-KUR'dan emeklilikte Emekli Sandığı hizmetlerinin SSK veya BAĞ-KUR'a gitmesi halinde bağlanacak aylıklar daha düşük tutarlı olmaktadır. 2.500 TL yerine örneğin 1.400 TL SSK aylığı bağlanması gibi,

  3- Ölen Emekli Aylığı alan kişilerin aylıklarının memur olmayan, evli olmayan ancak SSK,BAĞ-KUR  çalışması veya emekliliği olsada kız çocuklarına geçmesi veya, birden fazla ödeme yapılan dosyalarda emekli sandığı aylığının dosya mukayesesine girmemesi adeta yok sayılmasından doğan haklar.

  4-Polis-Asker gibi fiili hizmet süresi zammından yararlanan kişilerin Emekli Sandığında örnek 48 yaşında emekli olabilmelerine rağmen Fiili Hizmet Zamlarının toplamlarının  SSK-BAĞ-KUR emekli yaşından indirilmemesi nedeni ile örneğin 53 yaşında emekli olmalarından kaynaklanan zaman kayıpları,

  Emekli Sandığı Aylığı Nasıl Korunur.

  Devamını oku...

  SGK FETÖ ÖRGÜTÜ İLE İLGİSİ KABUL EDİLENLERE EMEKLİ AYLIKLARI BAĞLAMAYA BAŞLADI (HAKLARINDA TEDBİR KA

  SGK FETÖ ÖRGÜTÜ İLE İLGİSİ KABUL EDİLENLERE EMEKLİ AYLIKLARI BAĞLAMAYA

  BAŞLADI (HAKLARINDA TEDBİR KARARI OLANLAR HARİÇ)

  Daha  önce  terör örgütü üyesi olanlar veya eylem yapanların sosyal güvenlik sisteminden ayrıştırılarak emekli aylığı bağlanmaması veya sınırlanması için muhtelif yazılar kaleme almıştım.

  SGK 15 Temmuz sonrası FETÖ Terör Örgütü üyesi veya ilgisi nedeni ile görevlerinden çıkarılanlara emekli aylığı bağlanması işlemlerini yasal yetkisini kullanarak düne kadar bekletmişti.

  Gelinen noktada haklarında tedbir kararı verilmeyen ancak görevlerinden uzaklaştırılmış kişilerin emekli aylıklarını bağlama işlemlerine başlamış oldu.

  Devamını oku...

  MEMLEKETİN EKSİKLERİ = SANATÇILAR MEZARLIĞI – HAİNLER MEZARLIĞI, SOSYAL GÜVENLİK KARŞISINDA DURUMLA


  Sanatçılar toplumun estetik değerlerini, algımızı geliştiren bize farklılık katan topluluklar. Sanatın alçısı toplum olduğuna göre ya sanat toplumsal değerleri geliştirmek için kullanılmakta yada toplumun değerlerinin aksine toplumu değiştirmek için kullanılmakta, bu koşulda değişimi toplumun çoğunluğuna eriştiremeyen düşüncelerin tarafları azınlık olarak kalmakta. Sanatın hemen etkileri yanında kendilerini yüzyıllar sonra anlayabildiğimiz hala etkilerini sürdüren sanatçıları düşündüğümüzde sanatın tüm geleceği etkilediği ortada. Hattan Yeşilçam filmlerinin yüzde yüze yakını İstanbulda çekildiğinden Anadoluda izlendikçe İstanbula göçün artmış olabileceğini düşünmeden edemiyorum. Yeşilçam filmleri olmasa idi İstanbul bu nüfusa bu tarihte erişemezdi.  Ayrıca sanatçıların üretken zihinleri ile bir çok buluş ve yenilik ile bizi etkiledikleri bilinen gerçekler. O halde hangi tarz olursa olsun sanatın dışlanması söz konusu olamaz

  Devamını oku...

  6736 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU VE 2016-18 SAYILI KURUM GENELGESİ-SOSYAL GÜVENLİK


  6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girmiş (19.08.2016 tarihli RG) ve SGK tarafından 2016-18 sayılı  22.08.2016 tarihli  Kurum alacaklarının 6736 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılması konulu Genelgesi Yayımlanmıştır.

  KAPSAMDA OLMAYAN SGK ALACAKLARI

  -Yersiz ödenen aylıklar,

  -SGK’nın kısa vadeli sigortalarından (iş kazası-meslek hastalığı) rücuan alacakları,

  Kapsama alınmayan alacaklardır.

  KAPSAMA ALINAN ALACAKLAR

  Devamını oku...

  SEÇİMSİZ MİLLETVEKİLLİĞİ YAHUT TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİYASİ ÇÖZÜLÜMÜNE RAĞMEN PARLAMENTER SİSTEMİN İŞLEVS

  SEÇİMSİZ MİLLETVEKİLLİĞİ YAHUT TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİYASİ ÇÖZÜLÜMÜNE RAĞMEN PARLAMENTER SİSTEMİN İŞLEVSELLİĞİN KORUNMASI

  Bir çok mahkum  KHK düzenlemesi ile erken tahliye edildi.

  Son günlerde sayısal olarak daha az tutuklama ve göz altı işlemleri haberini duysakta, cezaevlerinin boşalması ile yeniden hızlı bir gözaltı ve tutuklama sürecine girilebileceğini cezaevlerinde yer açılmasının sonucu olarak düşünebiliriz. Bu durum olası kalkışmalarda tedbirli olmak içinde yapılmış olabilir. Bunu ilerleyen günlerde görebileceğiz.

  Yine son günlerde darbe girişimin siyasi uzantıları veya TBMM’ye uzanan yönlerininde araştırılması kamu oyunun talepleri arasındadır.

  Bütün hususların KHK le rile düzenlemesi mümkün olmayabilecektir. Asker, Polis ve Kamu görevlilerini KHK ler memuriyetten çıkarılmaları gibi bir uygulamanın Terör Örgütü ile bağlantısı bilinen, delillendirilebilen milletvekilleri yönünden milletvekilliğinin düşürülmesi şeklinde KHK ile işlem tesis edilmesi zor görünmektedir.

  Esas zorluk siyasi partilerin zihnindeki milletvekili sayısının ara seçime gitmeyi gerektirecek sayıda azalması veya mecliste oy kaybına yaşamamak düşüncesinde saklı olduğunu söylebiliriz. Partiler seçime gitsek aynı oyu alır mıyız, seçime gitmeyecek sayıda milletvekilliğinin düşmesi ile karar mekanizmalarında etkinliğimizi kaybederiz korkusundan uzaklaşmalılardır. Buna bir teminat getirilmelidir.

  Devamını oku...

  TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ EMEKLİLİK HAKLARININ SINIRLANMASI BEKLENTİMİZ SÜRÜYOR. (SON KHK LERDE DE)

  TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ EMEKLİLİK HAKLARININ SINIRLANMASI BEKLENTİMİZ SÜRÜYOR. (SON KHK LERDE DE YOK)

  18.07 ve 08.08.2016 tarihli yazılarımızın konusu darbeci veya terör örgütü üyelerinin sosyal güvenlik haklarının kaldırılması veya sınırlaması konusunda olası düzenlemeler, bir sınırlama ihtiyacının nasıl karşılanabileceği idi.

  Beklediğimiz düzenleme halen çıkmamıştır.

  671 sayılı KHK md.31 kapsamında TEDBİR kararı verilmesi düzenlenmiş ise de bu tedbir yalnızca taşınmazlar ve araçlar ile ilgilidir.

  670 sayılı KHKnın 5.maddesinde verilecek tedbir kararları el konulan şirketlere ilişkindir.

  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödemesi yapılacak emekli ikramiyesi, aylıklar, OYAK Kurumu tarafından yapılacak ödemeler, bireysel emeklilik hakları gibi konularda halen yapılmış bir düzenlemeye rastlayamadım.

  Anayasamızın ilgili hükümlerinde

  X. Sosyal güvenlik  hakları

   

  A. Sosyal güvenlik hakkı

  Devamını oku...

  İADE-İ İTİBAR ÖNCELİKLE LİYAKAT KAVRAMINA YAPILMALIDIR.

   

  Kamu görevlilerinin haklarının kanunla düzenleneceği Anayasamızın 128. Maddesinin 2.fıkrasında düzenlenmiş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 3 Temel İlkeler  Fıkra C

  “ Liyakat:

  C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır”

  Şeklinde düzenlenmiştir.

  Devamını oku...

  DARBE TEŞEBBÜSÜNÜN AĞIRLAŞTIRDIĞI YARGILAMA SORUNLARINA BAZI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Darbe teşebbüsü nedeni ile;

  1. Darbecilerin ve terör örgütü yandaşlarının yargılanması sürecinde ceza yargılamasının artan yükü, (bu yargıyı çok uzun  süre meşgul edecektir)
  2. Görevi ile bağı kesilen savcı ve hakimlerinden boşalan pozisyonların deneyemli kişilerce doldurulması olarak;

  Sorun-süreç özetlenebilir.

   

  Önce şunu samimiyetle ifade etmek gerekir ki, adres teslim denilen baştan parası verilen ve baştan söylenen kararların haklı haksız ilgililere teslim edildiği sorun artık geride kalmıştır. Adalet ilkesinden ülkemizi uzaklaştıran kişiler asla bunu yapamaz hale gelmiştir. Yargı’da yapılanlar zamanla gün yüzüne çıkacak, bir çok karar hukuki yöntemler ile geçmişe etkili olarak olması gereken şekle gelecektir.

  ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ;

  Devamını oku...

  DARBECİLERE EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ TALEBİMİZ

  18.07.2016 tarihli yazımızda konu incelenmiştir.

  1- 5434 sayılı yasada vatandaşlıktan çıkarılma kararı dışında sınırlayıcı bir hüküm bulunmamakta ve üstelik ölüm halinde geride kalanlar için ise hiç bir yasak bulunmamaktadır.(5434 md.92, 5901 md.29,30).

  2-5510 sayılı kanunda hiç bir sınırlayıcı hüküm bulunmamaktadır. 56 maddesinde yer alan sınırlama kendi yakınını öldürme , zarar verme yasağını taşımaktadır.

  3- 18.08.2015 tarihli yazımızda konu diğer terör grupları bakımından incelenmiştir. (PKK,İŞİD)

  BU GÜNE KADAR YAPILAN KAMU OYUNA AÇIKLANAN TEK İŞLEM TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİNİN AYLIĞININ DURDURULDUĞU HUSUSUDUR.

  Devamını oku...

  TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN ZARARLARDA İHTİYARİ ARABULUCUK DÖNEMİ BAŞLADI

  Trafik kazalarından doğan zararlarda;

  Doğrudan;

  1-Dava açılabilmekte,

  2-Tahkime gidilebilmekte,

  3-Sigortacıya başvuru  yolu da seçimlik hak olarak bulunmasına rağmen,

   

  Zarar görenler avukat aracılığı ile daha çok dava yolunu seçmektedir.

  Devamını oku...

  SİVİL ŞEHİTLER VE GAZİLER İÇİN TEK DOSYADAN MI ÇİFT DOSYADAN MI SGK ÖDEMESİ YAPILIR ?

  667 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNEMENİN İLGİLİ HÜKMÜ

  Vazife malulü aylığı bağlanması ve diğer haklar

  MADDE 7 – "(1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybeden veya malul olan sivillere 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında bağlanacak aylıklarının hesabında aynı fıkranın (h) bendi hükümleri esas alınır ve kendileri ile hak sahipleri, söz konusu (h) bendi kapsamında bulunanlara ilgili mevzuatında sağlanan diğer haklardan aynı şekilde yararlandırılır. Ancak, dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı, malulün ya da ölenin kendisine bağlanacak aylıktan az olamaz. Ayrıca, bunlar ile bu eylemler sebebiyle yaralananlar hakkında 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun nakdi tazminat hükümleri uygulanır. Bu şekilde bağlanacak aylıklarda, genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borç olmama şartı aranmaz.

  Devamını oku...

  (PİLOTLAR vb.) KAMU GÖREVİNE DÖNECEK EMEKLİLERİN ÖNÜNDEKİ BİR ENGELİ KALDIRALIM- EMEKLİ AYLIKLARI KE

  15 Temmuz ve sonrası darbe girişimcisi/örgüt bağlantılı kişilerin görevden uzaklaştırılması nedeni ile bazı kamu hizmetlerinin daha sağlıklı ve düzenli yürütülebilmesi için eski kamu çalışanı olup, olağan veya dışlanmak sureti ile emekli olmayı seçen kamu görevlilerinin görevlerine geri dönmesi şeklinde kısmen bir telafi imkanı doğacaktır.

  Bu anlamda olmak üzere daha önceki soruşturma döneminde görevlerinden uzaklaştırılan asker kişilerin terfi ve daha üst görevlere atanmaları suretiyle  iadeyi itibar fiilen işletilmiş, üstelik eski faillerin görevlerinden almalarla yaptıkları yanına bırakılmamıştır.

  Halen görevden almalar/gözaltılar sürmektedir.

  Devamını oku...

  Diğer Makaleler...