01.04.2015- Ev Hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve daha fazla çalışanlara ait EK 1 bildirim formu ile

Bilindiği gibi 01.04.2015 tarihinden itibaren ev hizmetlerinde çalıştırılacak olanların Sigortalı olarak bildirilmeleri gerektiği daha önce tarafınıza bildirmiştim. Bu durumda çalışacak olanların sigortaya nasıl bildirilecekleri ile ilgili olarak bu günkü Resmi Gazetede yayımlanan ve ekli bulunan Tebliğe göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az veya 10 günden fazla çalışanların SGK’ya bildirimleri ile ilgili “Bildirim Formları EK1 – EK2” belirlenmiştir.

Buna göre, Ev hizmetlerinde bu kapsamda işçi çalıştıracak olanlar 01.04.2015 tarihinden itibaren çalıştırdığı kişileri SGK’ya bildirmesi gerekmektedir.

Bildirimler şu şekilde yapılacaktır.  Ev hizmetlerinde 10 günden fazla süre çalışanların bildirimi EK-1 bildirge ile çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar, 10 günden az süre çalışanların bildirimleri ise EK-2 formu ile çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar ikamet ettikleri yere en yakın SGK’ya vermeleri gerekli ve zorunludur.

Bildirgedeki işe giriş tarihi, sigortalılık başlangıç tarihi olacaktır. Buna göre;

Ev Hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve daha fazla çalışanlara ait EK 1 bildirim formu ile ay içinde 10 günden az çalışanlara ait EK 2 formu ekte bulunmaktadır.

Ahmet AĞAR
Sosyal Güvenlik Müşaviri