13.05.2017- BES- BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

BES (BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ)

Bireysel emeklilik sisteminin başlangıcı 2001 yılı itibariyledir. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda kişilerin nasıl ve ne şekilde bu kapsama gireceği anlatılmıştır…10 Ağustos 2016 tarihinde 4632 sayılı kanuna eklenen 2. madde ile Bireysel Emeklilik Sistemine katılmak kısmen zorunlu hale getirilmiştir… Yürürlülük tarihi ise 1 ocak 2017’dir.

İlgili kanunda kişilerin devlete ödediği sigorta primlerinin yanında ek bir gelir sağlamasının amaçlandığı, istihdam yaratılması, ekonomiye katkıda bulunmak istendiği söyleniyor.

 

Vatandaşlarının küçük birikimlerinin ihtiyarlıklarında onlar için ek gelir sağlayacağından bahsediliyor.

 

5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin a ve c maddesine göre çalışanlar sisteme giriyor… Yani işçiler ve memurlar…Kendine adına tabi çalışanlar (bağ kurlular)bu kanuna tabi değil.

Bireysel emekliliğe katkı payı ödemek istemeyen çalışanların iki ay içinde cayma, vazgeçme hakları var…Bu durumda yatırdıkları para 10 gün içinde kendilerine ilgili sigorta şirketi tarafından ödenmek zorunda. Katkı payını işçiden kesen işverenin yapılan bu kesintiyi anlaştığı sigorta şirketine zamanında yatırması gerekiyor.Primin geç yatırılmasından ya da hiç yatırılmamasında işveren sorumlu…

Katkı payı rakamı, 5510 sayılı kanunun 80.maddesi çerçevesinde belirlenen prime esas kazancın yüzde üçü tutarında …Yani bugünkü değerlerle ödenecek katkı payı 1.647x %3 = 49.41 TL yaklaşık 50 TL dır…BES sahibi isterse daha yüksek katkı payı ödeyebilir…

Çalışan iş yeri değiştirdiğinde yeni çalıştığı yerde katkı payı yatırılmasını talep edebilir… Yeni işveren işçinin bu isteğini karşılamak zorundadır. Çalışan işyeri değiştiğinde isterse katkı payı sözleşmesini sonlandırabilir… Bu sonlandırmayı işyeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar yapmak zorundadır.

Devlet katkısı ; En az 3 yıl sistemde kalanlar için Devlet katkısı hesaptaki tutarın yüzde 15’ine

En az 6 yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı hesaptaki tutarın yüz de 35’ ine

En az 10 yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı hesaptaki tutarın yüzde 60 ‘ına

kadardır.

Devlet katkısının bir yıllık tutarı o döneme ait bir yıllık brüt asgari ücret tutarını geçemez.

Bireysel Emeklilik Sisteminde kalanlar, sistemde en az 10 yıl kalmak ve 56 yaşını tamamlamakla emekli olma hakkını kazanırlar.

Tasarruf sözcüğünün anlamı; insanın ihtiyaçlarının karşılanmasında sonra kalan artırımlarıdır.

Bilindiği 1987 yılında çıkan yasa ile Konut Edindirme Yardımı (KEY) altında çalışanlar güya tasarrufa yönlendirilmişti…Daha sonraları insanlar banka kuyruklarında kuşa çevrilen birikimlerini almışlardı…Yalnız o zaman yatırılan tasarrufları devlet almışken şimdi özel sektörde bu yasadan nemalanacak, azımsanmayacak paralar kazanacaklardır.

Ülkemizde açlık sınırının 1.386 TL olduğu bir durumda yaklaşık 1.300 TL asgari ücret alan bir emekçiyi tasarrufa yönlendirmenin nasıl bir mantıklı açıklaması olur merak ediyorum…Bir yandan emeklilik yaşının altmış beşlere çıkartılması diğer yandan alınacak emekli maaşlarının düşürülmesi…Bütün bunlar yetmiyormuş gibi açlık sınırından alınan ücrete göz dikercesine bireysel emeklilik kesintisi uygulaması…!? Yorumu biraz da okuyuculara bırakıyorum.

ŞİRKETLERİN BES'E (Bireysel Emeklilik Sistemi) GİRİŞ TARİHLERİ..

 

* 1 Ocak 2017 itibariyle 1000 ve üzeri çalışanı olan işletmeler.

* 1 Nisan 2017 itibariyle 249-1.000 çalışanı olan işletmeler ve

merkezi bütçeli kamu kurumları.

* 1 Eylül 2017 itibariyle 100-249 çalışanı olan şirketler.

* 1 Ocak 2018 itibariyle 50-100 arası çalışanı olan işletmeler ve tüm

yerel yönetimler.

* 1 Temmuz 2018 itibariyle 10-50 çalışanı olan işletmeler.

* 1 Ocak 2019 itibariyle 5-9 çalışanı olan işletmeler.

 

Gülüzar Özev

SMMM /Sosyal Güvenlik Uzmanı