15.03.2018-GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA AF MİKTARI 53,33 TL

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA AF MİKTARI 53,33 TL

1.4.2017 tarihinden itibaren gelir testi, talep halinde uygulanacak olup, gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden az [60/l(c-l)] ya da fazla (60/1-g) şeklinde olacaktır.

1.4.2017 tarihinden itibaren (60/1-g) bendi kapsamda tescil edilenlerin aylık prime esas kazanç tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı kabul edilerek prime esas kazancın %3’ü oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilecektir.

Tescil edilen genel sağlık sigortalılarına, Kanun kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiklerini ve tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yerleşim yerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurarak gelir testi talebinde bulunabileceklerini bildiren, Genelgeye ek genel sağlık sigortası tescil bildirimi ve gelir testine müracaat tebliği “Ek-1 Formu” 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecektir

Devamını oku...

14.03.2018-UÇAK KAZASINA SOSYAL GÜVENCE GÖZÜYLE BAKALIM

UÇAK KAZASINA SOSYAL GÜVENCE GÖZÜYLE BAKALIM

İstanbul'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan …Holding'e ait özel jet dün akşam ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmiş.

Biz yorumlarımızı ;

Ø  Sosyal Güvenlik,

Ø  Borçlar Kanunu,

Ø  İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden kısaca bakmamız gerekir.

Kazada ölen mürettebat için İş Kazası işlemi yapılır.(Sosyal Güvenlik Hukuku)

Devamını oku...

12.03.2018-Aylıksız Emekli Edilen Malûllerin Emeklilik Sorununa Çözüm Geldi

Sosyal güvenlik sistemimizde anormal uygulamalar hep olagelmiştir. Bunlardan biri de Emekli Sandığı iştirakçisi iken malûllüğe sevk edilen ancak sigortalılık süresi ve gün sayısı yeterli olmadığı için aylık da bağlanmayan iştirakçilerin durumudur.

Sınıf Değiştirme ile Devam

Devamını oku...

11.03.2018-ÇALIŞMA BAKANINA TEŞEKKÜR VE 696 SAYILI KHK KAPSAMINDA BEKLENTİLER

Son yıllarda özellikle iş ve sosyal güvenlik  hukuku alanında yapılmış değişiklikler ile;

 1. 6552 sayılı Kanun değişikliği ile Kamunun alt işveren işçilerinin kıdem tazminatından sorumlu tutularak hem kıdem tazminatları ödeme garantisine kavuşmuş ve hem iş güvencesine olumlu etkileri görülmüştür.
 2. Yurtdışı hizmeti olan kişiler için vatandaşlıktan çıkmış olsalar da önceki dönemleri borçlanma hakkının verilmesinin yanında sözleşmeli ülkelerden pek çoğundaki çalışmaların ve sigorta başlangıçlarının  (ilgili sosyal güvenlik sözleşmesine göre ) Türkiye bakımından başlangıç kabul edilerek emekli olmalarının/borçlanmalarının önündeki zorluğun kaldırılması,
 3. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile aylığı kesilen kişilerden kurum hatası nedeni ile aylığı kesilenlerin borçlanma veya hizmetlerinin aylık için yeterli bir süre devam edeceğinin kabul edilerek mağdur durumda bir çok kişinin mağduriyetinin giderilme yolunun açılması,
 4. Çalışma ilişkisi sona eren kişilerin işyerlerinin denetimlerinin artık Çalışma Bakanlığınca yapılmayacak olması,
 5. Nihayet 696 sayılı KHK ile getirilen sürekli işçi kadrolarına geçiriliyor olması,

Belki de 1,5-2 milyon sorunu çözmüş, bir değil on binlerce davanın önüne kapatarak hakkın geç alınmasının ve mağduriyetlerin önüne geçmiştir.

Devamını oku...

09.03.2018-İŞVEREN ATEŞTEN GÖMLEK GİYMEK İSTEMEZ

İŞVEREN ATEŞTEN GÖMLEK GİYMEK İSTEMEZ

İstihdam yaratan işverenlerimiz üzerinde yükleri azaltma adına vergi ve sgk teşvikler verilir.

SGK Teşviklerini konumuz gereği inceler ve irdeleriz.

Bu verilen teşvikler işverenler için emanet paralar olup,kontrol görevi SGK Müfettiş ve Denetmenleri tarafından yapılır, usulsüzlük tespit edilmesi halinde ,işverenler geri ödeme ile karşı karşıya kalır.

Bu teşviklerin bazıları ise maalesef,15 Temmuz sürecinden önce  malum terör yapılanması ile birlikte, işverenlere karşı koz olarak kullanılmış,bir çok işverenler tehditlerle  mağdur olmuştur.

15 Temmuz sürecinden sonra işverenlerin mağduriyetini ortadan kaldırmak için 5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesi 1/4/2017 tarihinde yürürlüğe girmiş,kısmen de olsa işverenlerin sıkıntıları hafifletilmesi  yönünde adım atılmıştır.

Teşviklerde denetim de iki önemli tema var.

2013 Yılı öncesi sigortasız kayıt dışı engel teşkil ederken,2013 yılında yapılan düzenleme ile birlikte fiili çalışma olgusu da eklendi.

Oysa teşvikler de yasaklı yada geriye dönük teşviki usulsüz kullandın demek,işverenleri zor durumda bırakır.

Bunun için tek teşvik sistemi olan;

a.)%5 Prim teşviki işverenlere verilmelidir.Bunun adı teşvik değil,prim indirimi olmalı.Özellikle istihdamı daraltan faktörlerin başında işveren payı SGK primleri düşürülmelidir.Bunu da işletmelerin işçi sayısı dikkate alınarak %2 ila %5 oranında indirim verilir.

b.)Düzenli SGK prim ödeyen,APHB düzenli veren,Cari Ay Primini Yasal Dönemde ödeyen mükelleflere de belirlenen oranda ödeme bonusu dediğimiz prim ödemeyi teşvik eden indirim verilir.

c.)Bu teşviklerde özellikle kayıtdışı ve fiili çalışma üzerinde yoğunlaşılmaz.

EKSTRA İSTİHDAM ARTIRILMASINDA KAYITDIŞI-FİİLEN ÇALIŞMA YOĞUNLAŞMAK GEREKİR

Yukarıdaki yazılanlar dışında işletmelerin üretim kapasiteleri,istihdam yaratma çabaları gözönüne alınarak ekstra verilen teşviklerde ,kayıtdışı ve fiili çalışma olgusu ile denetim ayağı başlar.

Yapılan denetimlerde kayıt dışı  olursa yada  fiili çalışma olgusu bulunmaz ise,

1.)İlk tespit halinde teşvik alınan işçi sayısı dikkate alınarak %1 ve üstünde yada 5 kişi aşmamak kaydı ile 1 ay sadece teşvikten yararlanılacak o kişiler için teşvik men

2.)Aynı yıl içinde yapılan tespitlerde ise ikinci kez bulunulması halinde 6 ay

3.)Aynı yıl üçüncü tespit halinde o yılın uygulama adına verilen ekstra teşvikin tamamı,ertesi yıl 1 yıl boyunca teşvik kapsam dışı kalma

4.)Teşvikleri ele alan incelemelerde zaman aşımı süresi 5 Yıl olarak sınırlama konulması gerekir.

Çoklu teşvik değil,azaltılmış basit teşviklere ihtiyaç var.

İDARİ PARA CEZALARI KESİLMEDEN ÖNCE İŞVERENLERE SÜRE TANINMALI DÜZELTİCİ EK BİLDİRGELER /UZLAŞMA MÜESSESİ DEVREYE ALINMALIDIR

İşverenlerin en çok yaptıkları hatalar APHB hesaplama hataları olmaktadır.

Kasıt unsuru olmadan SPEK eksik bildirilmesi gündeme geldiğinden ek-bildirgeler istenmekte,100 lira teşvikler de sıkıntı ortaya çıkmaktadır.

SPEK daha yüksek yaptırımı olan İPC ödemek ise ayrıca can sıkıcı oluyor.

Bununla ilgili 5510 Sayılı Kanunda yapılacak idari yaptırım öncesi Denetim birimince işyerinin kapasitesi ve büyüklüğüne göre 1 aydan az değil 3 aydan fazla olmamak üzere yaptırım uygulamadan önce düzeltici bildirgeler için süre verilmeli,yerine getirilmemesi halinde başta teşvik ve diğer idari yaptırım uygulanmalıdır.(Bunun için SSİY işverenler lehine yapılacak incelemelerde düzenleyici maddeler yapma imkanı kanunda tanınmalıdır.)

Defter ve ücret tediye uyuşmazlıkları tek idari para cezası alınmalı ayrı değil,birleştirilerek teke indirilmesi gerekir.(Makul bir ceza alınmalı)

Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet Belgesi ile birlikte uzlaşma müessesi de devreye alınmalı,geriye dönük teşviklerde uzlaşma müessesi ile o dönem hata varsa o dönemin teşviki geri alınmalıdır.

Ayrıca ek bildirge verildiğinde sadece SPEK alınmalı,Muhtasar vs ilişkilendirme yapılmamalıdır.

İŞVERENLER DEFTER SAKLAMA SÜRELERİNDE 5 YIL İSTİYOR

Devletin e-defter uygulaması hatta çalışanların ücret bordrosu dahil sisteme dahil edilmesi ile birlikte artık TTK dahil olmak üzere 5 Yıl defter saklama uygulamasına geçilmeli,SGK buna uymalıdır.

ÇALIŞANLAR İÇİN İŞE GİRİŞ TARİHİ TESPİTLERİNDE YASAL DÜZENLEMEYE GİDİLMELİ

Özellikle çalışanların işe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde SGK kendisini bildirmesi yasada düzenlense de ,ilave hüküm kurularak 1 ay süre içinde bildirim yapılmaması halinde işverenin beyanı esas alınmalıdır.

İşçilere kendisini 1 ay içinde SGK e devlet bildirmesi halinde uyuşmazlıklarda ve hizmet tespit davasında mahkemelerde delil olma özelliği taşımalı,1 aylık süre geçerse denetimde işveren beyanı dikkati alınmalı,işçi beyanı hükümsüz kalmalıdır.

Bununla ilgili geçici madde konularak çalışanlara 1 yıl süre tanınmalı,bu 1 yıllık süre de 2000 yılı ve sonrası işe girenler kendileri için geriye dönük bildirim yapmalı,SGK kayıtları ile işe giriş bildirgeler karşılaştırılarak işverenlere sorulmalı(kapanmış işyerleri ve iz olan dosyalı işyerleri için cevap alınmaması halinde komisyon tarafından karar verilmelidir.),kayıt uyuşmazlığı ortaya çıkması halinde giriş dönemi ile ilgili uyuşmazlık çıkan döneme ait prim tahsilatı yapılmalıdır.Bu primlerde 30 günü aşmamalıdır.

Bununla ilgili sadece prim aslı alınır.

HİZMET TESPİT DAVALARI ÖNLEME ADINA GEÇİCİ HÜKÜM KONULMALI

Özellikle işe giriş bildirgesi verilip,2000 sonrası için işe giriş verilmiş,gün uyuşmazlık varsa düzeltme,08/09/1999 öncesi için ise İşe Giriş Bildirgesi var olup,prim ödeme günü olmayanlara Hizmet Tespit Davası açılmadan bir günlük çalışma verilmelidir.

E-DEVLETTEN SİGORTALILAR İÇİN HER YIL PRİM GÜN VE SPEK İÇİN İTİRAZ YADA MUTABAKAT EKRANI KURULMALI

Çalışan sigortalılar için e-devletten 1 yıllık primlerine mutabakat yada itiraz konulmalı,itirazlar konusundan işverenlerden izahat SGK tarafından istenilmelidir.Bu izahat göre de uyumsuzluk halinde düzeltme süresi verilmeli,süresinde yerine getirilmemesi halinde idari yaptırım uygulanmalıdır.

SGK hızla Gelir İdaresi gibi bu işlemleri e –bildirge ekranından yerine getirmeli,işverenlerden e-bildirge kullanıcısı alt yetkililerin isimlerini almalı,son onayı işverenden istemelidir.

KİMLİK BİLDİRİM SİSTEMİ KALDIRILMALI

KAMU KURUMLARINDAN GELEN SİGORTALI BİLDİRİM UYUŞMAZLIKLARINDA EK SÜRE VERİLMELİ

İşverenler Ateşten Gömlek Giymek Değil,İstihdam ve Üretmek İçin Destek Bekliyor.

Adil ve Adaletli Teşvik Sistemi

Ayrıca Denetimlerin amacı işverenlere verilen teşvikleri geri almak değil,rehberlik yaparak almasını sağlamak olmalıdır.

Üreten ,istihdam eden işverenler korunmalıdır.

Sendikalı işyerleri,kayıt dışı çalıştırmayan işverenler denetim dışı tutulmalı.(Sertifika verilmeli)

Kurum çalışanları işverenlere karşı rehber anlayışla yaklaşarak Gelirleri artırmalı,amacımız öncelikle istihdam ve prim geliri artışı olma yolu hedef seçilmelidir.

Bunun içinde denetim birimlerine ,denetim sonrası idari yaptırım yapmadan önce işletmenin büyüklüğüne göre , idari yaptırımları dikkate alınarak ek süreler tanınmalıdır.

Aktif prim kaçakları(Tüm Sigorta Kollarında) ve Pasif Prim(Kısa Vadeli /SGDP)  kaçakları birbirinden ayrıştırılmalı,Pasif primler kayıt dışında yaptırım olarak değil,ek süre verilerek düzenleyici prim alınmalıdır.

Bununla ilgili İşvereni Koruyacak Mali Mesuliyet Sigortalarının Hızla Hayata geçmesi istenmektedir.

İşverenlerin Ateşten Gömlek Değil,Severek ,İsteyerek,Üreterek ,İstihdam Artıran Gömlekleri Giymesini Temenni Ederiz.

VEDAT İLKİ

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

05415161962

08.03.2018-KADIN İŞ GÜCÜ ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIĞI ÖNEMLİ SORUNLAR

KADIN İŞ GÜCÜ ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIĞI ÖNEMLİ SORUNLAR

21 YY Çalışma hayatında kadınların sorunları üzerine son 20 yıldır akademik anlamda araştırmalar yapılmaktadır.

Bu konuda akademik yazılar,anketler ve bulunan sonuçlara göre başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ,tabi ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da ilgi alanına girmekte,konuyla ilgili Anayasa Hukukundan gelen düzenlemeler ışığında Çalışma Hayatını ilgilendiren kanunlar da düzenlemelere yer verilmektedir.

Kadın istihdamının bir ülkenin kalkınmasında ki etkisi de oldukça önemlidir. Kadınlar ataerkil sosyo-ekonomik yapıların aşındırılması ve dönüştürülmesinde temel aktör olmalı ve kalkınma politikaları da bunu destekleyerek kaynak sağlamalıdır.

Çalışma hayatı gelir, statü ve sosyal ilişkilerde büyük etkiye sahip olmaktadır.

Devamını oku...

07.03.2018-%50 ÜSTÜNDE AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞA BAKAN ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK VAR

%50 ÜSTÜNDE AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞA BAKAN ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK VAR

5510 sayılı Kanunun “Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 28. maddesine sekizinci fıkrası ile “Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, 5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1/10/2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının ¼’ü, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.” hükmü getirilmiştir.

Hangi Sigortalılar Kapsamda:

Devamını oku...

05.03.2018-İş Sonu Tazminatından Gelir Vergisi Sorunu Çözülüyor

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, adam/ay esasına göre kısmî süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar (TÜİK'te resmi istatistik ve süreklilik arz etmeyen proje bazlı işlerde adam/ay esasına göre çalıştırılanlar gibi) hariç olmak üzere geçici personel 24.12.2017 tarihinden itibaren 90 gün içinde sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilmeleri yasalaşmıştı.

Ancak geçici personel olsun sözleşmeli personel olsun bu personelin iş sözleşmelerinin sona ermesinde bir gelir vergisi sorunu yaşanıyordu.

657 sayılı Kanunun 4/c maddesine göre çalıştırılan geçici personelin

Devamını oku...

04.03.2018-Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmelik Değişikliğine İlişkin Genelge Özeti

05.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik sonrası 2018/9 sayılı 01.03.2018 tarihli SGK genelgesinde açıklamıştır.

İlgili genelgeden özetleyebileceğimiz hususlar ;

1-Malüller bakımından;

Devamını oku...

02.03.2018-SERBEST ZAMAN UYGULAMASI İŞÇİ İÇİN KAYIP(mı) İŞVEREN İÇİN KAZANÇ(mı)

SERBEST ZAMAN UYGULAMASI İŞÇİ İÇİN KAYIP(mı) İŞVEREN İÇİN KAZANÇ(mı)

2003 Yılında 1475 sayılı İş Hukuku tek madde hariç tüm maddeleri ile mülga olurken,çalışma hayatına 4857 sayılı İş Hukuku ile devam etme kararı alındı.

Özellikle 4857/41’inci maddesine eklenen düzenlemeye, işçi sendikaları seyirci kalırken,işveren sendikaları tribünleri ayağı kaldırdı.

Nedeni mi işçi sendikalarının kalesine gol atmışlar,fileleri havalandırmışlardı.

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.(4857/41-4.fıkra)

İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.(4857/41-5.fıkra)

Bu düzenlemeyle, birlikte fazla mesai / fazla süreli çalışma karşısında ücret yerine izin esası gelmiş oldu.

Formül:

Devamını oku...

28.02.2018-İŞVERENLERİN CANINI SIKAN CEZA

İŞVERENLERİN CANINI SIKAN CEZA

Son iki(beklenti üç yıla çıkıyor) yıldır asgari ücrette meydana gelen artışla birlikte işverenlere asgari ücretten teşvik verildi.

Bu teşvik formalitesiz SGK tarafından yapılan hesaplama ile birlikte işverenlere ödeniyor.

2016 yılında Asgari Ücretin 1.647 TL. yükselmesi( %30 dolayında artış ),ardından 2017 yılında istihdamı artıyoruz diyerek işverenlerden gelen istek üzerine,2018 yılında müktesep hakka dönüştürülerek(torba yasada bekleniyor) işveren tabiriyle,100 Lira teşvik işverenler arasında olumlu bulundu.

Fakat yasanın ilgili maddesi incelediğimizde kayıt dışının bir diğer ayağı olan eksik SPEK kuruma bildirilmesinden dolayı da verilen teşvikin geri alınması da gündeme geldiğinde bu teşvikte cazibesini kaybediyor.

İŞVERENLER KANUNLARI OKUMAZ CEZA GELDİ Mİ SORGULAR?

5510 sayılı SS ve GSS Kanunun işverenlere sorulduğunda bir çoğu bilmez,sahada olanlar da bu sorunu bilir,Meslek Mensubu muhasebe çalışanları da Vergi Kanunlarına yoğunlaşır.

Ne zaman bir teşvik geri alınırsa o zaman kızılca kıyamet kopar,herkes sorumluluğu birilerine devreder.

SGK yapacağı denetimlerde özellikle rutin yada ALO 170 ihbar yada İş Kazası/Meslek Hastalığı,Asgari İşçilik gibi denetimlerde detay girildiğinde işverenlerin teşvikleri ortadan kalktığı gibi,Kurumsal İşyerlerinde ve diğerlerinde muhasebe benzeri Mali Mesuliyet dediğimiz teşvikleri sigorta edecek bir sistem  olmadığından ,hatalardan dolayı  önce ver(teşviki) sonra geri al(teşviki) cezası can sıkmaya başlar.

İşverenler şunu unutuyor.

Size verilen teşvikler emanet paradır.

Bu paraları bir gün sizden geri alabilirler.

 

ÖNCE VER SONRA GERİ AL CEZALARI TEŞVİKLERDE İŞVERENLERE YIKIM OLUR/ÖDENMEZSE O İŞYERİ KAPANIR YADA ARTIK SGK TAHSİL EDEMEYECEĞİ BORÇ DAĞI BÜYÜR

Ø  Yıllardır işverenleri ve ilgili meslek odalarına uyarmamıza rağmen,TBMM vekilleri işveren,hukukçulardan oluşur,fakat  kanun yaptıklarında ileride sonuçlarının ne olacağını kestiremezler

Ø  Basit teşvik sistemi zor mu? Sorusuna da cevap aramalıyız.

Ø  SGK bir çok yetkili de bu konuda hem fikir olmasına rağmen,böyle bir düzenlemeye ihtiyaç var.

Ø  Basit teşvik her şeyden önce sigorta prim borucuna bakmadan tüm işverenlere %5 oranında bir indirim verilir(yada işveren sigorta payı 5 puan düşürülür),borcu yoksa ve kayıt dışı çalıştırmıyorsa ayrıca işletmenin büyüklüğü ve kapasitesi dikkate alınır(Asgari ücret üzerinde ödeme yapıyorsa/sendikalı işyeri ise) ekstra teşviki verilir.

Ø  Bu teşvikler verilirken basit,anlaşılır,işyeri kapasitesi,çalışan sayısına uyumlu teşvik olmalıdır.

TEŞVİKİNİ YAKARIM!

Ø  GEÇİCİ MADDE 68-71

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

AÇIKLAMA

Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan İŞVERENLER HAKKINDA (KÖTÜ NİYETLİ ) Uygulanması gerekir.

BU KISIM İŞVERENİN CANINI YAKIYOR

‘’sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 -2017 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır’’

Ø  İŞVEREN KÖTÜ NİYETLİ DEĞİL,KASIT YOK BASİT HATA YADA KANUNU YORUMLAMA HATASI YAPARAK SPEK EKSİK BİLDİRDİ DENİLEREK TEŞVİKİN GERİ İSTENMESİ İŞVERENİ ZOR DURUMDA BIRAKIR

Ø  TESPİTİ HALİNDE 5510/GM 68 -71 TEŞVİK GERİ ALINIYOR

 

YASA KOYUCU ÜZÜM MÜ YEMEK İSTER BAĞCIYI DÖVMEK Mİ?

Elbette üzüm yenilecek

Çözüm önerimiz

Devamını oku...

26.02.2018-Memurun Yıl Sonunda Alacağı Rapor Süresi Hangi Yıla Sayılır?

Hastalık memurların da başlarına gelebilecek, gelen bir olay. Doğal olarak devam zorunluluğunun bulunduğu memuriyette hastalık nedeniyle işe devam edememe hallerinde uygulanacak işlemler bir disipline bağlanmış bulunuyor. Kurumlarca bu konularda hem memurun haklarını korumak ve hem de bu konularda suiistimali önleyerek kamu hizmetini teminat altına almak gerekiyor.

Memurların hastalık raporlarının; kendilerini tedavi eden kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları (resmi/özel) tarafından düzenlenmesi gerekiyor.

Yıllık İzinde Hastalanma

Devamını oku...

23.02.2018-İŞTEN ÇIKAN/ÇIKARTILAN YENİ DOĞUM YAPAN ANNEYE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİĞİ ÖDENİR Mİ?

İŞTEN ÇIKAN/ÇIKARTILAN YENİ DOĞUM YAPAN ANNEYE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİĞİ ÖDENİR Mİ?

Analık sigortasında  yapılan geçici iş göremezlik ödemeleri ile istirahate  ayrılmış olan kadın işçinin  işinden herhangi bir sebeple ayrılması durumunda hak ettiği ödeneği alıp almayacağı konusunda sıklıkla sorulara muhatap olmaktayız.

Analık Sigortasından Yararlanma Şartları Kısa Vadeli Sigorta Hükümlerinde Açıklanmıştır:

Analık sigortasında iki önemli ödemeden söz edilir.

a)Emzirme ödeneği

b)Geçici iş göremezlik ödeneği ödeniyor.

Devamını oku...

22.02.2018-3 DÖNEM DE KIDEM TAZMİNATI ALMA YAZISI VAR MI?

3 DÖNEM DE KIDEM TAZMİNATI ALMA YAZISI VAR MI?

Bugünlerde sıklıkla sorulan soruların başında kıdem tazminatı alabilir yazısı ile birlikte,işverenden 1 yılı ve üzerinde çalışanların kıdem tazminatı istemlerini yıllara göre işleyelim.

Kıdem tazminatı alma yazısında dönemlere göre farklılıklar bulunmaktadır.

Özellikle de yazımızda bu konuya inceleyeceğiz.

1475/14’üncü maddesi;

5. (Ek: 25/8/1999 - 4447/45 md.) 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle kıdem tazminatı yazısı alınabiliyor.

08/09/1999(hariç)TARİHİNDEN  ÖNCE SİGORTALI OLANLAR

Devamını oku...

21.02.2018-EVDE BAKIM ÜCRETİ ASGARİ ÜCRET KARŞISINDA ERİDİ Mİ?

EVDE BAKIM ÜCRETİ ASGARİ ÜCRET KARŞISINDA ERİDİ Mİ?

2014 Yılından önce;

''Bakıma muhtaç engellilere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, iki aylık net asgarî ücretten fazla olamaz.''

2014 yılında 6518 sayılı Kanunun 21.Maddesi ile birlikte;

''Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz. Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.''

denilerek düzenlemeye gidilmiştir.

Gösterge rakamları ise yeniden artırılmamıştır.(4 yıldır aynı)

Asgari ücrette net meydana gelen artışlarla birlikte evde bakım paralarında Gösterge rakamları sabit olduğundan,asgari ücret net karşısında kayıp yaşamıştır.

Bu rakamlar ve ödemeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına verilen ödeneklerle SYDV karşılanıyor.

Evde bakım maaşı için başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapması gereken engelli bireylerin yakınları hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile evde bakım maaşı alabilmektedir. Her ayın belli dönemlerinde yatan evde bakım maaşlarının yattığı illeri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Bakıma muhtaç ve yoksul durumdaki 600 bine yakın vatandaşa yardım amacıyla yılda 5-6 milyar lira dolayında kaynak aktarıyor. Evde bakım maaşından yararlanabilmek için en az yüzde 50 engelli raporu bulunması ve raporda “ağır engelli” olduğunun belirtilmesi, engelli bireyin kişisel bakımını tek başına karşılayamaması zorunlu. Ağır hastalık nedeniyle yaşamını başkalarının yardımıyla sürdürenler de bu kapsamda değerlendiriliyor.

Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını (beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi) gideremeyenlere bakanlar, bakım maaşı alabilmektedir.

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden( 2018 yılı için bu tutar 1.450,91x 2/3=967,27 TL’dir) daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi sağlanır. Hanede birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması hâlinde, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasında birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli iki kişi sayılır.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) (0,10855X20.000=2.171 TL)gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz.

Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000(0,10855 x 10.000=1085,50 TL) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.

6518 sayılı Kanun ile değişiklik yapılamadan önce bakım maaşı net asgari ücrete göre belirleniyor idi. 2828 sayılı kanun’da üst sınır olarak net iki asgari ücret sınırı 2014 öncesi mevcuttu.

Net asgari ücrete göre evde bakım ücreti ödenirken;

gösterge x memur maaş katsayı çarpımı ile ,

evde bakım ücretinin hesaplanması  bakım ücretinden yararlananların asgari ücret karşısında kayıpla karşı karşıya kalmıştır

2014 YILINDAN İTİBAREN FARKLARI GÖSTEREN TABLO

Yıllar

Net Asgari Ücret

Gösterge

Katsayı

Tutar

Fark

2014 1.Dönem

765

0,076998

10.000

770

5

2014 2.Dönem

810

0,076998

10.000

770

-40

2015 1.Dönem

858

0,079308

10.000

793

-65

2015 2.Dönem

910

0,083084

10.000

831

-79

2016 1.Dönem

1.177,00

0,088817

10.000

888

-289

2016 2.Dönem

1.177,00

0,093259

10.000

932,59

-244,41

2017 1.Dönem

1.270,00

0,096058

10.000

960,58

-309,42

2017 2.Dönem

1.270,00

0,102706

10.000

1027,06

-242,94

2018 Dönem

1.450,00

0,10855

10.000

1085,5

-364,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllar

Net Asgari Ücret

Gösterge

Katsayı

Tutar

Fark

2014 1.Dönem

1.530,00

0,076998

20.000

1.540

10

2014 2.Dönem

1.620,00

0,076998

20.000

1.540

-80

2015 1.Dönem

1.716,00

0,079308

20.000

1.586

-130

2015 2.Dönem

1.820,00

0,083084

20.000

1.662

-158

2016 1.Dönem

2.354,00

0,088817

20.000

1.776

-578

2016 2.Dönem

2.354,00

0,093259

20.000

1865,18

-488,82

2017 1.Dönem

2.540,00

0,096058

20.000

1921,16

-618,84

2017 2.Dönem

2.540,00

0,102706

20.000

2054,12

-485,88

2018 Dönem

2.900,00

0,10855

20.000

2171

-729,00

 

VEDAT İLKİ

 

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Diğer Makaleler...

 1. 20.02.2018-DOĞUM SÜRESİNİ BORÇLANSA EMEKLİ AYLIĞI ARTAR MI?
 2. 19.02.2018-Torba Yasadan Haberler Var
 3. 16.02.2018-İŞ KAZASI YAPILAN GÜN FİİLİ ÇALIŞMA SAYILIR
 4. 15.02.2018-YURTDIŞI BORÇLANMA MALİYETİ EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ
 5. 13.02.2018-İŞVERENLERE 6 PUANLIK İLAVE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ İNDİRİMİ 2018 YILI SONUNA KADAR UZATILDI
 6. 13.02.2018-Son Torbadaki İstihdam Teşvikleri Ne Getiriyor? (2)
 7. 12.02.2018-Son Torbadaki İstihdam Teşvikleri Ne Getiriyor? (1)
 8. 10.02.2018-TORBA YASA 5510 SS VE GSSK DEĞİŞİKLİKLER NELER OLACAK?
 9. 09.02.2018-TORBA YASA EKONOMİYE CAN SUYU VERECEK Mİ?-3
 10. 08.02.2018-TORBA YASA EKONOMİYE CAN SUYU VERECEK Mİ?-2(TEŞVİKLER )
 11. 07.02.2018-TORBA YASA EKONOMİYE CAN SUYU VERECEK Mİ?-1
 12. 06.02.2018-SM,SMMM,YMM EN UFAK HATANIZ MİLYONLUK CEZA İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRSİNİZ
 13. 05.02.2018-Memur Emekli - Dul ve Yetimleri İçin En Düşük Aylıklar Ne Kadar Oldu?
 14. 02.02.2018-YÜZ KIZARTICI VEYA DEVLETE KARŞI SUÇ İŞLEYEN İŞÇİLER MÜKAFATLANDIRILMIŞ OLMUYOR MU?
 15. 02.02.2018-15 YIL 3600 GÜNDEN NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM NE KADAR EMEKLİ AYLIĞIM OLUR?
 16. 01.02.2018-POSTACI GELDİ SGK CEZA ÇIKTI
 17. 29.01.2018-2018 Yılı Ocak - Temmuz Döneminde SSK Dul-Yetim Taban Aylık ve Gelirleri Ne Kadar Olacak?
 18. 25.01.2018-2018 YILI BORDRO PARAMETRELERİ
 19. 24.01.2018-MESLEK KODU CEZASI ÜZECEK SGK VE PİLOT BÖLGEDE KOD UYUMSUZLUĞU İÇİN UYARI SİSTEMİ NEDEN O
 20. 23.01.2018-ASGARİ ÜCRETİN GÜNLÜK BELİRLENMESİNİN ÜCRET-SGK YA ETKİSİ
 21. 23.01.2018-İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİ İÇİN VAR
 22. 22.01.2018-Stajyerliğe Başlangıç Emeklilik Hesabında Başlangıç mı Oldu?
 23. 19.01.2018-CENAZE YARDIMINDA VEKİL MEMUR VATANDAŞ AYRIMI
 24. 18.01.2018-İŞ HUKUKUNDA HER AY HER İŞÇİ İDARİ PARA CEZALARI NEDİR?
 25. 17.01.2018-SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ ODALAŞMAK İSTİYOR
 26. 16.01.2018-KIDEM TAZMİNATINDA ‘’1’’KRŞ KRİZİ
 27. 15.01.2018-Memurların 2018 Yılı Borçlanma Tutarları Ne Kadar Oldu?
 28. 12.01.2018-SİGORTALILIĞI İHMAL EDENLER GEÇİM PROBLEMİ YAŞIYOR
 29. 11.01.2018-6-BAŞVURUDA SON GÜN-KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK
 30. 11.01.2018-2018 YILINDA YENİDEN DEĞERLEME ORANI VERGİ DİLİMLERİNE UYGULANDI MI?
 31. 10.01.2018-İŞVERENLERE STAJYER TEŞVİKİ DEVAM EDİYOR
 32. 09.01.2018-Mali Müşavirlere Yeni Sorumluluklar ve Sıkça Muhatap Olabilecekleri
 33. 09.01.2018-2018 YILI SGK PRİM TUTARLARI NASIL OLACAK?
 34. 08.01.2018-Akademisyenlerin ve Yargı Mensuplarının 2018 Yılı Emekli Aylık ve İkramiyeleri
 35. 07.01.2018-5- MUVAZAA DAVASI SÜREN İŞÇİLER -KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK
 36. 06.01.2018-4-ÜCRET HAKLARI -KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK
 37. 05.01.2018-Unvanlarına Göre Memurların 2018 Yılı Emekli İkramiye ve Aylıkları
 38. 04.01.2018-2018 Yılı İlk Yarısında Ödenecek SSK Dul-Yetim Aylıklarında Taban Aylıklar
 39. 03.01.2018-İK Yasal Uygulama Sorunlarına Ne Kadar Hazırsınız. 2018’ e Dikkat!
 40. 03.01.2018-SGK Eksik Gün Belgeleri Şirketlere Ciddi Sorunlar Yaratacak
 41. 03.01.2018-Ücret Bordrolarında Hile ve Hata Yapmanın Yasal Sonuçları Hapis Cezası
 42. 03.01.2018-SGK Meslek Kodları Uygulaması ve Şirket Sorunları
 43. 03.01.2018-Asgari ücret net 1.451 TL oldu
 44. 02.01.2018-2018 YILI ASGARİ ÜCRETİ ÇALIŞANLARA YANSIMASI
 45. 02.01.2018-2-İŞE İADE DAVASI SÜRENLER-KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK
 46. 31.12.2017-SİVİLLER SORUMSUZ MU ; (696 sayılı KHK ile değişik 6755 SAYILI KANUN)
 47. 30.12.2017-2018 Yılı Tutarları Belli Olan AGİ Hakkında Bunları Biliyor musunuz?
 48. 29.12.2017-MESLEK KODU CEZASI KAFALARI KARIŞTIRDI SGK AÇIKLAMA BEKLENİYOR
 49. 29.12.2017-1-KAMU ALT İŞVERENLERİ (TAŞERONLAR)- 696 SAYILI KHK (TEMEL KURALLAR)
 50. 28.12.2017-Geçici Personel İçin Hangi Yeni Haklar Geliyor?
 51. 28.12.2017-STAJ SÜRESİ BAŞLANGIÇ SAYILDI YALANINA ARTIK İNANMAYIN
 52. 27.12.2017-3600 GÜNLE EMEKLİLİK 58 YAŞ VE 60 YAŞ ÖNCESİ OLMAZ
 53. 27.12.2017-4-B Tarım Bağkuru hakkında bilinmesi gerekenler
 54. 26.12.2017-ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI AVANTAJINI 2018 YILINA TAŞIMAK İSTİYOR?
 55. 26.12.2017-Sözleşmeli Statüye Geçirilen Geçici Personelde Neler Değişecek?
 56. 25.12.2017-Taşeron İşçilerinde Kadroya ve Şirketlere Geçiş Şartları
 57. 20.12.2017-Mirası reddeden dul ve yetime maaş bağlanır
 58. 20.12.2017-2018 YILI EMEKLİ AYLIĞINDA BÜYÜMENİN ETKİSİ NASIL YANSIR?
 59. 19.12.2017-SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU CİNAYETTE KARŞIMIZA ÇIKIYOR
 60. 18.12.2017-Sosyal Güvenlikte Son Değişiklikler Ne Getiriyor? (2)
 61. 16.12.2017-4-B’den engelli emeklilik
 62. 14.12.2017-SGK E-DEVLET ÜZERİNDEN BORÇLANMA TALEBİNİ ALMAYI GERÇEKLEŞTİREBİLİR.
 63. 14.12.2017-MALİ MÜŞAVİRLERİN İDARİ PARA CEZALARI İLE KARŞI KARŞIYA KALMAMASI İÇİN YAPMASI GEREKENLER
 64. 13.12.2017-GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA ÇOKLU PRİM ÖDEMESİ NE KADAR ADALETLİ?
 65. 12.12.2017-01.01.2018 Tarihinden İtibaren 50 den Fazla İşçinin Çalışacağı İşyerleri Zorunl
 66. 11.12.2017-Sosyal Güvenlikte Son Değişiklikler Ne Getiriyor (1)
 67. 10.12.2017-SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ-SGK YÖNETİMİNİ CİDDEN TEBRİK EDERİM
 68. 08.12.2017-SGK UZMANLIK KAYNAŞTIRMAYLA ÇALIŞANLARA DA BU HAK VERİLMELİDİR
 69. 07.12.2017-2017 YILI ASGARİ ÜCRET 1404 TL TEBLİĞ YAYINLANDI
 70. 06.12.2017-EKİM 2008 ÖNCESİ VEFAT EDEN SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARIN HAK SAHİPLERİNE GELİR
 71. 05.12.2017-1 OCAK 2018 MESLEK KODU UYGULAMASINA CEZA GELİYOR
 72. 04.12.2017-Memuriyetten Çıkartılanların Emekli İkramiyesi Sorununda Çözüm
 73. 04.12.2017-1-2 ARALIK İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU MİLLİ KOMİTESİNDEN NOTLAR
 74. 01.12.2017-SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKIFLARININ HİZMETİ
 75. 30.11.2017-ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE DOLAR KURU ETKİSİ NE OLUR?
 76. 29.11.2017-EMEKLİ AYLIKLARINDA GELİŞME HIZI %100 OLSA NE KADAR EMEKLİ MAAŞIM OLURDU?
 77. 28.11.2017-2018 YILI ASGARİ ÜCRET ZAMLANIRSA AGİ NE OLUR?
 78. 27.11.2017-Emekli Aylıkları Neden Düşük Bağlanır?
 79. 27.11.2017-YARGITAY KARARLARI- SOSYAL GÜVENLİK (3) EKSİK GÜNLE AYLIK
 80. 25.11.2017-YARGITAY KARARLARI-SOSYAL GÜVENLİK 2- 6111 PRİM TEŞVİKİ
 81. 23.11.2017-2018 YILI ASGARİ ÜCRET İÇİN NE KADAR ZAM BEKLENİYOR?
 82. 22.11.2017-İŞÇİ EMEKLİ AYLIĞINDA KAZANÇLARIN İSTEĞE BAĞLI DA ETKİSİ
 83. 22.11.2017-YARGITAY KARARLARI-SOSYAL GÜVENLİK 1 (İNTİBAK-SON TAHSİS YILI)
 84. 21.11.2017-YURT DIŞI KISMİ AYLIK (2) ASGARİ AYLIK NEDEN UYGULANMAZ
 85. 21.11.2017-EMEKLİ TAHSİSTE KUTUCUK İŞARETLEME KAZANÇ SAĞLAR MI?
 86. 20.11.2017-“Toptan Ödeme – Tasfiye – İhya” Ne İşe Yarar?
 87. 18.11.2017-5000 GÜNLE 3600 GÜNLE İŞÇİ EMEKLİ OLUR
 88. 17.11.2017-2018 YILINDA İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINI ZAMANINDA BİLDİRMEYEN İŞVERENLERE %14,47 ORA
 89. 16.11.217-YANILMA HAKKINI KULLANMAK (YURT DIŞI-KISMİ AYLIK)
 90. 16.11.2017-FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMASINDA YENİ BİR UYGULAMA YOK
 91. 15.11.2017-2018 YILINDA İŞ KANUNUNDAN DOĞAN CEZALAR %14,47 ORANINDA ARTIYOR
 92. 13.11.2017-MÜJDE; ÇİFT AYLIK, KOCA VEYA BABANIN SSK VEYA BAĞKUR’LU OLMASI
 93. 13.11.2017-Taşıma İhaleli İşlerde Çalışanların Hizmet Çakışmasına Dikkat!
 94. 10.11.2017-GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİKTE İDARİ PARA CEZASINI BİR TIK ÖNLÜYOR
 95. 09.11.2017-İŞ YARGISI VE ZORUNLU ARABULUCULUK (3) ELEŞTİRİLER,BEKLENTİLER
 96. 09.11.2017-DANIŞARAK EMEKLİ AYLIĞI PLANLAYAN YÜKSEK AYLIK ALIYOR
 97. 08.11.2017-ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI AZ MUHTAÇ ENGELLİ AYLIĞI ALMADIĞIMA PİŞMANIM
 98. 07.11.2017-DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI
 99. 06.11.2017-Hangi Anne-Babalar Sigortalı Çocuğundan Dolayı Sağlık Yardımından Faydalanabilir?
 100. 03.11.2017-MESLEK LİSESİ MÜDÜRLERİ STAJYER ÜCRETİNDE AGİ DAHİL DAYATMASI HUKUKSUZ UYGULAMADIR