Vatandaşın Krizde de Derdi Emeklilik, İkramiye ve Tazminat

İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamı bizleri de etkiledi. Basılı ve elektronik medya ortamlarında telif karşılığı yazı yazacağımız meydanlar ekonomik ve sair gerekçelerle ortada kalmadı. Yazılarımızın bir örneğini yayımladığımız www.alitezel.com da bu yoksunluktan nasibini almış oldu.

Ancak okurlarımızın ilgisi sürmekte, zira okurun yani vatandaşın sosyal güvenlik ve çalışma yaşamına ilişkin sorunları inkıtasız devam ediyor.

Düzenli yazılarımız sürmese de okurlar soru sormaya devam ettiğinden arada onların sorularına cevaplayacağımız yazılarımız olacak. Önemli yasal değişikliklerinde olacağı gibi okurları aydınlatmaya devam edeceğiz.

Örneğin okurum Özdemir Bey 35 yıl 11 ay 28 günlük hizmete 35 yıllık ikramiye ödendiğini 11 ay 28 güne ikramiye ödenmediğini, aynı durumdaki kıdem tazminatı alacak kişilere bir yıldan az sürelere de tazminat ödendiğini belirterek bu durumun düzeltilip düzeltilmeyeceğini soruyor.

İkramiye – Tazminat Farkı

Devamını oku...

TÜRKİYE DE GÖÇMEN KADIN İŞÇİLER

yapılacak teftiş, denetim ve soruşturmalar, uygulamakla yükümlü olunan mevzuatın teftiş, denetim ve soruşturma hükümlerine göre yapılır ve bu hükümlere göre ilgili yaptırımlar uygulanır.

Kamu idarelerinin denetim elemanları ile kolluk kuvvetlerinin(Polis yada Jandarma), kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim, inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların 6735 sayılı Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediklerini tespit etmeleri hâlinde, durum ÇSGB bildirilir.

ÇSGB tarafından görevlilerin yapılan denetimler ,kamu idaresi yada kolluk tarafından yapılan denetimler  bildirimleri ÇSGB yapılır,bunun  üzerine gönderilen tutanaklara ve denetim raporlarına göre, 6735 sayılı Kanunda yer alan idari yaptırımlar üzerine Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce İPC  uygulanır.

6735 sayılı Kanuna göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Devamını oku...

SÜT İZNİ İÇİN FAZLA MESAİ KARARI MI ÇIKTI?

SÜT İZNİ İÇİN FAZLA MESAİ KARARI MI ÇIKTI?

Özellikle katıldığımız seminerlerde belki de en çok ortaya atılan sorulardan biri de yeni doğum yapan anneye süt izni sürelerini kullandırılmaması halinde ileride bu sürelere ait fazla mesai ücreti isteme hakkı doğar mı diyerek sorular yönlendiriliyordu.

Yargı kararlarına göre böyle bir hak doğmuyordu.

Son yıllarda Yargının verdiği kararla birlikte artık süt izni esnasında çalıştırılan anneye bunun parasal değer olarak fazla mesai olarak değerlendirilmesine karar verildi.

4857 sayılı Kanunun 74’üncü Maddesinde Analık Çalışma ve Süt İzni yer verilmiştir.

Devamını oku...

BU TEŞVİKİ İŞVERENLERE 11 AY ÇALIŞANLAR SAĞLIYOR

BU  TEŞVİKİ  İŞVERENLERE 11 AY ÇALIŞANLAR SAĞLIYOR

9.2.2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17. ve geçici 18. madde eklenmiştir.

4447/Geçici 17.Madde Sosyal Güvenlik Kurumunu,4447/Geçici Madde 18 ise Vergisel anlamda teşviki getirmiştir.

İki teşvik de asgari ücret düzeyinde uygulanacak olup,Sigorta payının işçi ve işveren kısmının tamamı,işsizlik dahil olmak üzere,vergisel anlamda AGİ düşülerek gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyeceklerdir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

Ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

Devamını oku...

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ TEBLİĞ ESASLARI BELİRLENDİ-2


MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ TEBLİĞ ESASLARI BELİRLENDİ-2

HATALAR VARSA DÜZELTME ESASI

1) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin kanuni beyanname verme süresi içerisinde elektronik ortamda verilmesi esastır. Kanuni süresi içerisinde veya kanuni süresinden sonra verilen beyannamenin hatalı ve/veya eksik olduğu hallerde, süresinde veya süresi geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik ortamda yeni bir beyanname verilmesi mümkündür.

2) Daha önce verilmiş bulunan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi veya beyannamelerindeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, söz konusu dönemlere münhasır olarak verilen beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir.

Devamını oku...

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ TEBLİĞ ESASLARI BELİRLENDİ-1


MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ TEBLİĞ ESASLARI BELİRLENDİ-1

“Muhtasar Beyanname”

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla, vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken belgedir.

“Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”

Devamını oku...

SAAT ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR ŞUBAT AYINDA 225 SAAT ÜZERİNDEN AYLIK ALMAZ/ŞUBAT AYI İNCELİKLERİ


SAAT ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR ŞUBAT AYINDA 225 SAAT ÜZERİNDEN AYLIK ALMAZ/ŞUBAT AYI İNCELİKLERİ

TİS tabi işyerlerinde çalışanlar için Şubat ayında çalışma saati hesaplandığında tatil süreleri dahil 28x7,5=210 saat hesabına göre ödeme yapılır.

Örnek:

TİS 20 Lira saat ücretli işçi Ocak Ayında 31x7,5=232,5 saat karşılığında 4650 TL/Brüt Maaş almışken,Şubat Ayında 4200 TL/Brüt Maaş alacaktır.

Şubat ayında TİS tabi işçi 450 TL. eksik Brüt Maaş Alacaktır.

SGK esas matrahı ise 30 Gün olarak beyan edilecek Şubat SPEK ise 4200 TL. olacaktır.

Maktu aylık ile çalışanlar ise yıllık 2700 saat göre hesap yapılırken,saatli ücretlerde yıllık 2737,5 saate göre + 37,5 saat fazla Brüt Maaş alacaktır.

Saat ücretli ayın 31’inde 31 güne göre değerlendirilmesiyle maktu aylık alana göre 37,5 saat avantajı vardır.

ŞUBAT AYINDA İNCELİKLERİ HATIRLAYALIM

Devamını oku...

ESKİ DEVLET MEMURU ALT SINIR AYLIĞI KORUMASIYLA 1.750 TL. AZ MAAŞ BAĞLANMAZ

ESKİ DEVLET MEMURU ALT SINIR AYLIĞI KORUMASIYLA 1.750 TL. AZ MAAŞ BAĞLANMAZ

2008 yılı Ekim ayı başından önce memur olan, Emekli Sandığı’na tabi  emekliliklerinde de alt sınır aylığı uygulamasında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edilir.

İLK ALTI AY İÇİN ALTSINIR AYLIĞI

Devamını oku...

1 AY GECİKMELİ ENGELLİ EMEKLİ OLUNCA MAAŞI KARŞISINDA ŞOK ETKİSİ YAŞADI

1 AY GECİKMELİ ENGELLİ EMEKLİ OLUNCA  MAAŞI KARŞISINDA ŞOK ETKİSİ YAŞADI

Engelli Bay okurum 05/12/1978 doğumlu olup %55 engelli olup  25/06/1998 tarihinde SSK olmuş ,4080 günü var.

İlk sigortalılık tarihi

III. Derece

(Yüzde 40-59 arası )

06.08.1997-05.08.2000

18 yıl, 4080 gün

YIL

GÜN

YIL

ABO

Devamını oku...

İLGİNÇ KARARLAR (1) EMEKLİ SANDIĞI YETİMİ EVLENİRSE 12 DEĞİL 24 AY İÇİN EVLENME İKRAMİYESİ ÖDENİR


İLGİNÇ KARARLAR (1) EMEKLİ SANDIĞI YETİMİ EVLENİRSE 12 DEĞİL 24 AY İÇİN EVLENME İKRAMİYESİ ÖDENİR

5434 sayılı yasaya tabi iken ölenlerin kız çocuklarının aylığına yetim aylığı denilmektedir.

Yetimlerden kız çocuğu olanların evlenmelerinde  aylıklarının 12 aylık tutarı evlenme yardımı olarak verilir.

İçtihada kodu olayda 2004 ten beri yetim aylığı alan yetim kız 2009 yılında evlenme, Emekli Sandığı kendisine 12 aylık tutarda ödeme yapmıştır.

Devamını oku...

31.12.2017 Tarihine Kadar Yeni İşe Alınacak İşçiler İçin İşverenlere

31.12.2017 Tarihine Kadar Yeni İşe Alınacak  İşçiler  İçin

İşverenlere Sigorta Primi Desteği Yapılacaktır.

I- GİRİŞ:

 

Bilindiği gibi, 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 17. madde ile  özel sektör işverenlerince 01.02.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar, mevcut çalışan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınacak olan işçilerin, asgari ücrete takabül eden bütün sigorta primi ve gelir vergisi İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.

 

Bu makalenin konusu, 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel sektör işverenlerine getirilmiş olan sigorta prim desteğinden kimlerin nasıl ve ne şekilde yararlanacakları ile ilgili açıklamalar olacaktır.

 

 

II- 31.12.2017 Tarihine Kadar İşverenlere Getirilen Prim Ve Vergi Desteği:

Devamını oku...

HASTALIK RAPORU SÜRESİ BİTMEDEN İŞÇİNİN İŞ AKDİ FESHİ

İşverenlerin bazıları uzun süreli rapor alan işçilerinin iş sözleşmelerini sonlandırma yoluna gitmektedirler. Oysa kanunlarımızda bu uygulama açıklanmış olsa da işverenler bu açıklamaları pek dikkate almadan işlem yaptıkları görünmektedir.
Hastalanan işçi SGK ile anlaşmalı hastanelerden hastalığına göre çalışamaz raporu alırlar. İşçinin işten çıkarılabilmesi işyerindeki çalışma süresi ve sağlık raporundaki süre ile ilgilidir. Hastalanan işçinin işten çıkarılmasında ihbar süresi ile rapor arasında ilişki kurulması gerekir. Bunun içinde altı hafta + ihbar süresi formülü devreye girer.
Bu süre dolduktan sonra işveren isterse işçiyi işten çıkarabilir. 
Bir işyerinde bir yıl çalışma süresi olan işçinin hastalık nedeniyle işten çıkarılabilmesi için 10 haftalık bir sürenin geçmesi gerekiyor. 10 haftalık sürenin hesabın da 4 haftalık kısmı bir yıllık kıdemi olan işçinin ihbar süresidir.

4857 sayılı İş Kanunu SÜRELİ FESİH – MADDE 17.

- Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.
İş sözleşmeleri;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, 
b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, 
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
Feshedilmiş sayılır.  Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Yargıtay’ın bu yönde kararları da bulunuyor. Örnek kararların bir tanesin de “işçinin raporlu ve istirahatli geçirdiği süre normal ihbar süresini aştığında işverenin ihbarsız fesih hakkı doğar şeklindedir”

Örneğin:

Bir firmada çalışan A, 2 yıldır çalıştığı işyerinden rahatsızlığı sonucu 90 günlük sağlık raporu almıştır. İşveren A’yı ne zaman işten çıkarma hakkı ortaya çıkabilir?
A ihbar süresi+6 hafta formülüne göre işlem yaparsak;
2 yıllık kıdemine karşılık 6 hafta+6 hafta=12 hafta*7 gün=84 gün sonra iş akdi fesih edilir.
İşçi A, iş akdi 84. günden sonra işten çıkarabilir. Şayet A, 84 günlük süre dolmadan işten çıkarılırsa işveren ihbar öneli+6 hafta süresine uymadığı için ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır. Hastalığından dolayı işçi A, 84 günü dolduktan sonra veya dolmadan işten çıkarılırsa her durumda kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İşçi A’nın rapor süresinin 84 günlük kısmı kıdem tazminatına esas süreye ilave edilecektir.

Hastalık dolayısıyla raporlu işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi için beklenilmesi gereken süre olan 6 hafta + ihbar süresi dolmadan önce işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilirse;

-  Usulsüz  fesih sayılır. Usulsüz fesih yapıldığı takdirde işveren işçiye ihbar tazminatı ve bir yıldan fazla çalışması var ise kıdem tazminatı öder.

-  İşçi iş güvencesi kapsamında ise işe iade davası açabilir.

-  Raporlulukta bekleme süresinde beklenilmeden işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi işçinin bir yıllık çalışmasını doldurmayı engelleyerek kıdem tazminatına hak kazanmayı ortadan kaldırmaya yönelik ise işverenin kötü niyetli olursa kötü niyet tazminatı öder.

FIRAT ÇALIŞKAN

Sosyal Güvenlik Uzmanı

SON DÜZENLEME ÇIRAKLARIN ÜCRETLERİNİN AZALMASINA MI NEDEN OLDU?

SON DÜZENLEME ÇIRAKLARIN ÜCRETLERİNİN AZALMASINA MI NEDEN OLDU?

Geçici Madde 12 – (Ek: 2/12/2016 - 6764/48 md.) 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz.

Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri beş eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenir.(3308.Mesleki Eğitim Kanunu)

**

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere ;

Devamını oku...

Zorunlu GSS’de Aslında Ne Oluyor?

Son günlerde Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla iki ayrı Torba Kanun tasarısı TBMM’ye sevk edildi. Bunlardan ilkine geçen yazımızda değinmiştik.

Bugün de diğerine değineceğiz.

Bu torba kanunda da çalışma dünyası ve sosyal güvenlikle ilgili olarak genel sağlık sigortası primlerinin düşürülmesi, 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personelin yıllık izin haklarına ilişkin iyileştirme ile esnaf için Esnaf Ahilik Sandığı’nın oluşturulması gibi önemli başlıklar bulunuyor.

İşsizlik Sigortası Fonunun hükümetler için ne derece ballı kaymak değerinde kaynak olduğu görülünce işçiler için işsizlik sigortası fonunun benzeri olarak esnaflar için de Ahilik Sandığı oluşturulacağı anlaşılıyor. Adına Ahilik Sandığı dense de bu bir çeşit fon ve buna ilişkin detayı başka bir yazımıza bırakıp GSS ve 399’lular için neler getiriliyor ona bakalım.

2012 yılı başında yürürlüğe giren zorunlu Genel Sağlık Sigortasında aile içinde birey başına gelir durumuna göre dört ayrı standart uygulanıyordu.

Eğer birey başına gelir düzeyi,

Devamını oku...

İŞÇİ ÇALIŞTIĞI İŞ YERİN DE SORUMLU OLDUĞU ARAÇ GEREÇLERE ZARAR VERMESİ HALİNDE MAĞDUR OLACAĞINI

İŞÇİ ÇALIŞTIĞI İŞ YERİN DE SORUMLU OLDUĞU ARAÇ GEREÇLERE ZARAR VERMESİ

HALİNDE MAĞDUR OLACAĞINI BİLMELİDİR 1475 23.25 VE 31. MAD. DİKKAT?

İşçinin İşverene  verdiği zararı tazmin hakkı 1475 sayılı Eski İş Kanunu ile düzenlenmişti. 1475 sayılı İş Kanunu’un 23. Maddesinde işveren, işçinin kendi kusur ve ihmali ile sebep olduğu yok olma veya sakatlanmaları ve bozulmaları ödemekle yükümlü değildir.” diyerek ödeme hususunda işverenin yönetim hakkına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Birçok çalışma kolunda işçiler yapılan iş dolayısıyla gerek işyerine gerekse işveren yahut üçüncü kişilere maddi veya manevi zararlar verebilmektedirler. Özellikle araç kullanımının ve üçüncü kişilerle ilişkilerin yoğun olduğu sektörlerde verilen hasar yapılan işin kaçınılamaz bir parçası halini almıştır.

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. İNTES İŞ HUKUKU SORUNLARI 52. ÇÖZÜM ARAMA TOPLANTISI
 2. 3600 GÜNLE BAĞLANAN EMEKLİ AYLIĞI YANINDA 10 BİN GÜNLE EMEKLİ AYLIĞI SÖNÜK KALDI
 3. MASUMİYETİMİZ-DOLANDIRICILIK-SOSYAL GÜVENLİK
 4. 15 YIL 3600 GÜNDEN HESAPLANAN FARKLI MAAŞLAR
 5. EMEKLİ MAAŞI BAĞLANAN SİGORTALI ŞİMDİ GEÇMİŞ YILLARI SORGULUYOR
 6. BOŞANAN SAYISI NASIL AZALTILIR- SOSYAL GÜVENLİK İLİŞKİSİ-KADIN VE SGK KARŞILIKLI NASIL GÜVENDE OLUR
 7. YAZILI KURALA DAYANMAYAN YAŞAM –SEVGİLİLER GÜNÜ
 8. TBMM İŞSİZLİK SİGORTASINDA/ SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA YENİ DÜZENLEMER VAR
 9. 2017 Krizine Karşı Yeni Teşvik Geldi
 10. TOPTAN ÖDEME VE TAZMİNATLARIN SGK İLKELERİNE GÖRE
 11. Prime Esas Kazanç (PEK) Üst Sınırını Aşan Kazançlar Geri Alınabilir mi?
 12. ÜÇ KİŞİ AYNI PRİM GÜNÜ FARKLI EMEKLİ AYLIĞI
 13. 6770 sayılı Son Torba Kanun Ne Getiriyor?
 14. ARALIK AYINDA EMEKLİ OLAN ENGELLİ AVANTAJ YAKALAMIŞ
 15. ŞUBAT AYINDA GÜNLERİ DİKKATLİ HESAPLAYIN
 16. ENGELLİ VE NORMAL EMEKLİ ŞARTLARINDAN YAŞLILIK AYLIK KARŞILAŞTIRILMASI
 17. DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 8- ÇALIŞMAYI ÖZENDİREN DÜZENLEMELER-TEŞVİKLER
 18. DOĞUM ÖNCESİ-SONRASI ÇALIŞMA VE SGK EKSİK GÜN NEDENLERİ
 19. ÇALIŞAN ÖĞRENCİNİN BURSU / ÖĞRENİM KREDİSİ KESİLİR Mİ?
 20. KIDEM TAZMİNATI HESABINA DAHİL EDİLECEK ÜCRETLER NELERDİR ?
 21. ENGELLİ ÇOCUĞA BİR DE ANNE-BABADAN ENGEL…
 22. EVLERİNDE YARDIMCI ÇALIŞTIRANLAR DİKKAT 10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA SGK YA BİLDİRMELERİ FAYDA
 23. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 20 21.MAD. 6356 SAYILI ST İŞ S 25.MADDE VE ANAYASAMIZIN 51.MADDESİNE GÖRE İŞÇ
 24. KAYITDIŞILIĞI İŞÇİ VE İŞVEREN EL BİRLİĞİYLE HAZIRLIYOR
 25. DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 7- ÇALIŞILMAYAN SÜRELER İÇİN TANINAN HAKLAR VE BORÇLANMALAR
 26. DOĞUM SÜRECİNCE ÇALIŞMA YAŞAMI 6- EMZİRME ODALARI/KREŞ VE YUVALAR
 27. DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 5- MEMURLARIN YARIM GÜN ÇALIŞMA HAKLARI
 28. DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 4- YARIM GÜN ÇALIŞMA, İŞÇİLER
 29. DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 3- DOĞUM SONRASI İZİN VE PARASAL HAKLAR
 30. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 17 24 25 VE 27.MADDELERİNİN İÇERİĞİNDEN ÇALIŞAN İŞÇİ NE KADAR HABERDARDIR?
 31. İŞ VERENLER PRİM BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN PANİK VEYA ACELE ETMEYİN?
 32. Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Girmeleri Zorunlu Olmamalıdır.
 33. DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI -2 DOĞUM ÖNCESİ DÖNEMDE ÇALIŞMA
 34. DOĞUM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI 1- SÜT EMZİRME SÜRESİNDEKİ KAZALAR İŞ KAZASI
 35. EMEKLİLİK PLANLAMASINDA BAYAN ÇALIŞANLAR BU KONUYA MERAK SARDI
 36. 10 YIL ÖNCE EMEKLİ AYLIĞI PLANLAMASINI KİMLE BİRLİKTE YAPMIŞ
 37. AVUKAT ÇALIŞTIRAN AVUKATLARIN İHLALLERİ VE SGK PARA CEZALARI
 38. 18.01.2017 TARİHLİ KABUL EDİLEN TORBA YASA TASARISINDA EMEKLİLER VE BORÇLU OLANLARIN BİLGİLERİNE?
 39. Grev ve Lokavtta Haklar ve Sınırlamalar
 40. 2017 YILINDA PLANLANMAMIŞ EMEKLİ AYLIĞI KARŞILIĞI BİN TL
 41. BU KADAR YIL ÇALIŞ NEDEN BU KADAR AZ EMEKLİ MAAŞI BAĞLANDI
 42. EMEKLİ PLANLAMASI YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI
 43. Üst Dereceli Kadrolara Atanan Memurun Derecesi Nasıl Değişir?
 44. 2017 YILINDA AGİ DAHİL 1404 TL ‘nin ALTINDA NET KAZANÇLARA MALİYE DESTEĞİ NE ZAMAN BAŞLAR?
 45. FIRLAMA DOLAR ZOR DURUMDA BIRAKMA BENİ…
 46. MUHTAÇ YAŞLILIK VE ENGELLİ AYLIĞI NE OLDU?
 47. İŞSİZLİK MAAŞI ALACAK OLANLAR 30 GÜNLÜK ZAMAN AŞIMINA DİKKAT?
 48. 5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İKAMETGAHLARINDA EL SANATLARI İLE UĞRAŞAN KADINLARIN SİGORTALILIĞI
 49. 2017 Zammıyla En Düşük SSK Dul - Yetim Aylıkları Ne Oldu?
 50. 2012-2017 DÖNEMİNDE HANGİ EMEKLİ AYLIKLARI DAHA FAZLA ARTTI (MEMUR/SSK AYLIĞI) ?
 51. İŞVERENLER KAR TATİLİ İÇİN TELAFİ ÇALIŞMASINI GÜNDEME GETİRİR Mİ?
 52. FİİLİ HİZMETTE GELEN KOLAYLIK
 53. 5510 SAYILI KANUNUN 4/60/63 VE 65. MADDELERİ KAPSAMINDA YURT DIŞI ÇALIŞANINA SAĞLADIĞI TEDAVİ HAKLAR
 54. 2017 YILI İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİ %7,92 ORANINDA ARTTI
 55. YIL SONU EMEKLİLİĞE MÜRACAAT EDEN 32 YILLIK ÇALIŞAN NE KADAR MAAŞ ALIR?
 56. Unvanlarına Göre Emniyet Mensuplarının Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları
 57. ARTAN SOSYAL GÜVENLİK İHTİYACI
 58. Unvanlarına Göre Memurların 2017 Yılı Emekli Aylığı ve İkramiye Tutarları
 59. Unvanlarına Göre Akademisyenlerin 2017 Yılı Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları
 60. Sınıf ve Rütbelerine Göre Askeri Personelin Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları
 61. Yargı Mensuplarının 2017 Yılı Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları
 62. İşverenlerce Çalışanlarına Verilen Hatıra Altını İle Şehir İçi Yol Yardımı Sigorta Primin
 63. Çalışanın Vergi Yükü 2017 Yılında Artmaya Devam Edecek - Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Belli Oldu
 64. 2016 YILININ SON GÜNÜ EMEKLİ OLMAYI HAK EDEN 3600 GÜNLE NE KADAR MAAŞ BAĞLANACAK?
 65. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE BİN VE ÜZERİ ÇALIŞANI OLAN İŞ YERLERİ OCAK AYI MAAŞLARINDA%3,KESİNTİ
 66. İşte Çalışanların 2017 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları
 67. SGK ESAS PRİM TUTARLARI-2
 68. SGK ESAS PRİM TUTARLARI-1
 69. 2017 YILI AGİ ARTIŞIN GÜNLÜK ANLAMDA ÇALIŞANA ETKİSİ NEDİR?
 70. 2017 Yılının Vergi Yükü Kahramanları Asgari Ücretliler ve Engelliler Olacak
 71. 2017 YILI ASGARİ ÜCRETİN YANSIMASI
 72. 1475 SAYILI İŞ KANUNUNDA KIDEM TAZMİNATININ ZAMAN AŞIMI SÜRESİ?
 73. BORÇLANMA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASIN DA SON GÜNLER DEĞERLENDİRİN
 74. YENİ İZİNLER NELERDİR KADIN İŞÇİYE VE ÇALIŞAN EŞİNE DE EVLAT EDİNME İZİN İMKANI GETİRDİ.
 75. Üç Döneme Göre Madencinin Emeklilik Şartları
 76. İşbaşı Eğitimli Genç İstihdamı Teşvikinde Uzatma Geldi
 77. ÜCRETLİLERİN 2017 YILI VERGİ DİLİMLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA HATA MI VAR?
 78. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ANLAŞMALI BOŞANMA DA DENETMEN RAPORUNU HUKUKA
 79. 2017 YILI ÜCRETLİLERİN BORDROYA ESAS PARAMETRELERİ BELİRLENDİ
 80. 2017 YILINDA İŞ KANUNUNDAN DOĞAN İDARİ PARA CEZALARI ZAMLANIYOR
 81. Evde Çocuk Bakım Parasında Bunlara Dikkat!
 82. BES TASLAK YÖNETMELİĞİNE GÖRE NELER YAPILACAK
 83. 01/05/2008 SONRA İLK DEFA BAĞ-KUR’LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR
 84. 01/05/2008 SONRA İLK DEFA BAĞ-KUR’LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR
 85. Evde Çocuk Bakımına Destek Geldi
 86. 01/05/2008 SONRA İLK DEFA BAĞ-KUR’LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR
 87. Zorunlu BES'te Kime Ne Düşüyor?
 88. 30/4/2008 (HARİÇ) SONRASINDA SİGORTALI OLAN İŞÇİLER BU SÜRELERİ TAMAMLAYACAK
 89. GÖRME ENGELLİNİN EMEKLİ MAAŞI YETMEDİ
 90. EMEKLİ MAAŞININ ARTIRAN SİHİRLİ FORMÜLÜ AÇIKLIYORUM HABERİ GERÇEK Mİ?
 91. KIRK DAKİKA-BİR ÖMRE VEDA-BEYAZ GÜVERCİNİN İÇİN ÜZGÜNÜZ RUSYA
 92. Okul Aile Birliklerine Yargı Müjdesi
 93. İNSAN KAYNAKLARI GÜNÜ VE BİLGİ HAVUZU
 94. EV HİZMETLİSİ ÇALIŞMA ŞEKLİNE GÖRE BORÇLAR KANUNU YADA İŞ KANUNU TABİ OLABİLİR
 95. YÜKSEKTEN DÜŞEN EV HİZMETLİSİ ÖLDÜ SİGORTASI VAR MIYDI?
 96. 100 TL ZAM ALMAK İÇİN EMEKLİ OLMAYA DEĞER Mİ ?
 97. GSS BORCU OLAN VARSA EN YAKIN SGK ŞUBELERİNE BAŞ VURMALARI HALİNDE FAYDALARINA OLACAKTIR.
 98. 2017'de 100 TL Seyyanen Zam Kime Var Kime Yok?
 99. 5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARA CEVABEN.
 100. 2017 YILI ASGARİ ÜCRET YÜZ GÜLDÜRECEK Mİ?