Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) Otomatik Katılıma kademeli geçişler başlıyor...

Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) Otomatik Katılıma

kademeli geçişler başlıyor...

 

1 Ocak 2017 tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’ne kademeli geçişler başlıyor. Öncelikli olarak 1000 ve üzeri çalışanlar sisteme dahil olacaklar. 1 Ocak 2009 tarihine kadar da sisteme geçişler tamamlanmış olacaktır. İşyerinin büyüklüğüne göre  BES’e geçiş tarihleri aşağıda belirtilmektedir. Bu tabloya göre özel sektör çalışanları, çalıştıkları işyerinin büyüklüğüne göre, belirlenen tarihte sisteme girecekler; memurlar 1 Nisan 2017’de, mahalli idareler ve KİT’ler de 1 Ocak 2018’de sisteme dahil olmuş olacaklardır.

Devamını oku...

Otuz Yıl Üzeri Hizmete İkramiye Hakkında Son Durum Ne?

Emekli memurların bugünlerdeki bir umutları da 30 yıl üzeri hizmete ikramiye ödenmesini öngören yasanın Anayasa Mahkemesince iptali sonucu doğan ekstra ikramiye hakkı idi.

Konuyu Hatırlayalım

Emekli ikramiyesine esas hizmet süresinin hesabındaki otuz yıllık üst sınır Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Yani iptal öncesi 35 yıl 40 yıl hizmeti olan memur da 30 yıl hizmet olan memur gibi 30 yıllık ikramiye alabiliyordu. Bu adaletsiz sınır Yüksek Mahkemece iptal edilmişti.

Bu durumda Anayasa Mahkemesi kararının yürürlük tarihi olan 07.01.2015 tarihinden sonra ilk defa aylık bağlananlara ödenecek emekli ikramiyesinde otuz yıllık üst sınır aranmamaya ve ilgililerin emekli ikramiyesine müstahak oldukları hizmet sürelerinin tamamından her tam hizmet yılına karşılık emekli ikramiyesi ödenmeye başlanmıştı.

Anayasa Mahkemesi’nin 2013/111 Esas ve 2014/195 Karar sayılı iptal kararının yürürlüğe girdiği tarihten önce aylık bağlananlar ile emekli ikramiyesini almadan vefat edenlerin dul ve yetimlerine, otuz fiili hizmet yılından fazla süreler için emekli ikramiyesi ödemesi normal yoldan yapılmıyordu.

Ancak, söz konusu uygulamaya karşı açılan iptal davaları SGK aleyhine sonuçlanmış ve bu çerçevede, faiz ve yargılama gideri ödenmemesi amacıyla konunun yasal düzenleme yapılması suretiyle çözüme kavuşturulmasının uygun olacağı Hükümetçe değerlendirilmiş ve Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla 06.06.2016 tarihinde TBMM’ye sevk edilmişti.

Devamını oku...

2017 YILI ASGARİ ÜCRET YÜZ GÜLDÜRECEK Mİ?


2017 YILI ASGARİ ÜCRET YÜZ GÜLDÜRECEK Mİ?

Bu yılda asgari ücret komisyonu toplandı.

Herkes isteklerini masanın etrafında olanlara aktaracak.1.600 TL ila  AGİ hariç diyerek 2.000 TL/Net olsun diyerek yola çıkan sendikalar da var.

Tabi bu sene bakalım ekonomik kriz gerekçe gösterilerek çalışan işçilerin maaşlarında asgari anlamda artış olacak mı?

Bunun yanında SGK tavan ücretin SPEK 7,5 Kat artması işverenler açısından olumsuzluğa yol açmıştır.

Bunun asıl nedeni ne?

Devamını oku...

6356 SAYILI SENDİKALAR KANUNU KAPSAMINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KİMLER NASIL YARARLANIR..

6356 SAYILI SENDİKALAR KANUNU KAPSAMINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KİMLER NASIL YARARLANIR..

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanun kapsamında Sendikaların toplu iş sözleşmesi yapmasındaki temel kriterlerden biriside  yapılan  bu sözleşmelerden kimlerin nasıl ne şekilde yararlanacağı hususudur. Yürürlük tarihi ne zaman başlar kimler dayanışma aidatı öder, dayanışma aidatı ödenmesinde  herhangi bir şart var mıdır. Ne zaman toplu sözleşmeden faydalanır.  Soruların cevapları arandığında,

Devamını oku...

EMEKLİLİK LE İLGİLİ OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA CEVABEN..

EMEKLİLİK LE İLGİLİ OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA CEVABEN..

SORU:1)Eşim mili eğitim bakanlığı çalışanı ve eğitimci olduğundan tayinleri ikamet etiğimiz ilin dışına çıktı ve bende kamu çalışanıyım Ocak ayındaki eş durumu ataması için bana 18 gün daha lazım. İşe başlama tarihim 13 Ağustos 2015 askerlikle beraber saydığımda 18 gün eksiğim kalıyor. GSS günlerini burada saydırma gibi bir imkanımız var mı? Aksi durumda eşim tekrar görev yerine gidecek mi teş. Necmi.

Devamını oku...

ENGELLİ STATÜSÜNÜN KÖTÜYE KULLANIM ÖRNEĞİ-DEĞİŞTİRİLME İSTEĞİ


Öncelikle sayfa yazarlarımızdan Vedat İlki beye 03.12.2016 tarihli yazısı nedeni ile teşekkür ediyorum.              (http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8644)

Engelliler günü geçmiş olsada, engelli kardeşlerimizin ve onları unutmayan, yaşamın bir parçasının en doğal halinin engellilik olduğunu yüreğine sindirmiş ve engelsiz bir yaşam için gayret eden herkese minnettarım.

Aslında yaşamınızın en az belli bölümlerinde her birimiz engelliyiz.

Neler mi bunlar;

Devamını oku...

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORCUNUZ SIFIR OLUR YADA 1/3 DÜŞER Mİ?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORCUNUZ SIFIR OLUR YADA 1/3 DÜŞER Mİ?

6736 sayılı Kanun hükümleri uyarınca;

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yeniden yapılandırılması mümkün olan SGK alacaklarını oluşturmaktadır.

12 AY EŞİT TAKSİT

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalıların bu statüden kaynaklanan genel sağlık sigortası prim borçlarını peşin veya 12 ayda eşit aylık taksitle ödeyebilmesi için en geç 31.1.2017 tarihine kadar Ek:1/ide yer alan formun doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla ikametgahının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

TEST BAŞVURAN TAKSİT YARARLANIR

Devamını oku...

Memurların Refakat İzni Hakkında Tüm Merak Edilenler


Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, memur üç aya kadar refakat izni alabiliyor. Sonrasında gerekiyorsa bu süre bir katına kadar uzatılabiliyor.

İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlaması gerekiyor. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılıyor.

Refakatin Süresi

Devamını oku...

PLANLANMAYAN EMEKLLİKLER UZAYAN EMEKLİ SÜRELERİPLANLANMAYAN EMEKLLİKLER UZAYAN EMEKLİ SÜRELERİ
PLANLANMAYAN EMEKLLİKLER UZAYAN EMEKLİ SÜRELERİ

Okurlarımız ısrarla emekli olmak istiyor ,fakat planlama yapmıyor.

1957 doğumlu okurum ilk defa 2003 yılında Tarım Bağ-Kur kapsamına 7 yıl primi var.SSK geçmiş 1400 ün prim ödemesi var.60 yaşında neden emekli olmuyorum diyor.

SGK sizi emekli yapmaz dediğimde ısrarla hayır 60 yaşında emekli olacağım hem de SSK diyor.

Devamını oku...

ENGELİLERİN ERİŞEBİLİRLİK SORUNU 2018 YILINA KADAR ÇÖZÜLÜR MÜ UZAR MI?


ENGELİLERİN ERİŞEBİLİRLİK SORUNU 2018 YILINA KADAR ÇÖZÜLÜR MÜ UZAR MI?

5378 Sayılı Engelliler Kanunu 7/07/2005 tarihinde RG yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun yayınlanma amacı;

Kanunun amacı; engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır.

Kanun amacına uygun acaba ülkemizde engelli haklarına uygun yaşam koşulları entegre edilmiş midir? Yoksa kısmen de olsa hayata geçmiş midir?

Genellikle uygulamada ağırlık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında olup,Yerel yönetimler tarafından,Sivil Toplum Kuruluşları,Dernekler takip etmektedir.

Uygulamalara Sosyal Hizmet alanında bakılmaktadır.

Kanun kapsamında bulunan hizmetlerin yerine getirilmesinde;

Devamını oku...

SGK'ya yapılan borçlanma bedelleri geri alınır

Doğum ve askerlik gibi hizmet borçlanma bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu ‘dan (SGK) geri alınabilmesine ilişkin düzenleme 16 Haziran 2011 tarihinde yapılmıştır.

Hizmet borçlanma bedellerinin SGK’dan geri alınabilmesine ilişkin koşullar, 12.05.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 66 ncı maddesi hükümlerinde bulunmaktadır.

16 Haziran 2011 tarihli ve 27966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (b) bendi ile, 12.05.2010 tarihli Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “Borçlanmaya İlişkin Süreler” başlıklı 66 ıncı maddesine (11) numaralı yeni fıkra eklemiştir.

(11) numaralı fıkra hükümleri; “5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılan borçlanmalarda aylık bağlanmamış olması şartıyla borçlanma tutarının tamamı sigortalının talebi halinde iade edilir.” şeklindedir.

Devamını oku...

Kısmi Süreli Çalışma Hakkını Çalışan Kadın Nasıl Kullanacak?


Sigortalı kadının analığı halinde doğum öncesi ve sonrası sekizer hafta çalıştırılmaması esas olup çalıştırılmadığı bu sürede rapor parası alabiliyor. Doğum öncesi sekiz haftanın beş haftasının doktor raporuyla doğum sonrasına eklenmesi de mümkün bulunuyor. Çoğul doğum halinde bu sekiz haftalık doğum öncesi süre on haftaya çıkarılıyor.

Ödenekli Yarım Çalışma İzni

Devamını oku...

3600 GÜNLE EMEKLİ OLAN OKURUM HESAPLAMAMLA AYNI EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANDI/KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARA GEL


3600 GÜNLE EMEKLİ OLAN OKURUM HESAPLAMAMLA AYNI EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANDI/KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARA GELEN GSS KOLAYLIĞI

Okurum 1958 doğumlu olup ilk defa 01/01/1983 yılında sigortalı olmuştur.90 gün kadar sigortası var.3 çocuğunu 2000 yılı öncesi ve diğer 3 çocuğunu 2000 sonrası  doğurmuştur.2008/Ekim sonrası çalışmaya başlamış 1410 gün kadar çalışmıştır.3660 günle emekli olmayı hak etmiştir.

Kendisi tarafımla yaptığı yazışmalarda özellikle 2016 yılında 58 yaşında emekli olacağından dolayı doğum borçlanmalarını 3 çocuğu için yapmış,geri kalan günleri ise çalışarak tamamlamıştır.

Özellikle doğum borçlanmasını yönlendirmemle doğru dönemlerde yapmış,SGK bırakmamıştır.

Devamını oku...

9990 GÜNE ASGARİ ÜCRETTEN AYLIK BU KADAR

9990 GÜNE ASGARİ ÜCRETTEN AYLIK BU KADAR

Okurum 9990 gün çalışmış Asgari Ücretten maaş bağlanmış az mı diyor?

Evet okurumuz her zaman gibi güne takılmış az mı çok mu diye soruyor.

Sigortalı Erkek,55 yaşından Küçük,Asgari Ücretten Kazançlar(2000 sonrası Asgari Ücreti aşma uğraşısı azınlıkta kalmış,2008/Ekim sonrası da aynı şekilde)

Gün Dağılımları:

Devamını oku...

SİGORTALININ PRİM GÜNLERİ NELERDEN OLUŞUR


SİGORTALININ PRİM GÜNLERİ NELERDEN OLUŞUR

PRİM ÖDEME GÜN SAYISI
5510 sayılı Kanun malüllük, yaşlılık ve ölüm aylıklarına hak kazanmada belli bir prim ödeme gün sayısını koşul olarak aramaktadır. Prim ödeme gün sayısı; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak geçen sürelere ait gün sayısını ifade eder.
Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda bunların prim ödeme gün sayılarını gösterir. Primlerin hesabına esas tutulan günlük kazanç sigortalının bir ay içinde prime esas tutulan kazancının otuzda biridir. Uygulamada tam çalışılan veya prim ödenen aylardaki prim ödeme gün sayısı, ayın 28, 29, 31 gün  olmasına bakılmaksızın 30 gün alınmaktadır. Sigortalının prim ödeme gün sayılarını;

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. İŞ KANUNU KAPSAMINDA)OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA CEVABEN:
 2. İşçilikten Memurluğa Geçişte Bu Tarihe Dikkat: 15.10.2008
 3. SİGORTALININ PRİM GÜNLERİ NELERDEN OLUŞUR
 4. ÇALIŞAN İŞÇİ İÇİN MAZERET İZNİ NEDİR VE HANGİ HALLERDE GEREK DUYULUR?
 5. Malûllük Aylıklarında Hesaplama Farkı Var
 6. YENİ YILDA SGK TAVAN RAKAMI 7,5 KATI ARTIYOR
 7. BUGÜN ÖĞRETMENLER GÜNÜ YÜZÜMÜZ KIZARIYOR
 8. TAVANDAN PRİM ÖDEYEN 13600 GÜNDEN FAZLA OLAN KİŞİ SÜPER EMEKLİ AYLIĞI ALIR
 9. EK/6 SANATÇI SİGORTASINDA SIKINTI VAR MI?
 10. OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA CEVABEN
 11. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İHMAL EDİLEN ÇOCUK İŞÇİNİN YÖNETMELİĞİ HAZIR DEĞİL?
 12. BAĞ-KUR KAPSAMINDA ÇALIŞANLARA 5 PUANLIK PRİM İNDİRMİ, DOĞUM YAPAN KADINLARA KISMİ SÜRELİ ÇALIŞ
 13. Memurun Yeşil Pasaport Hakkında SSK+Bağ-Kur Sürelerinin Etkisi
 14. Çalışanın Doğumdan Kaynaklanan Rapor Parasında Merak Edilenler
 15. İŞÇİ BU HAKKINI BİLMİYOR MU?
 16. MADEN KAZASINI HEM SGK HEM DE İŞ MÜFETTİŞLERİ SORUŞTURUR
 17. HİZMET BORÇLANMASINA 45 GÜNDEN AZ KALDI ACELE EDİN DERİM
 18. SGK BORÇ YAPILANDIRMASINDA SON GÜNLER
 19. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARINDA OLAY TARİHİNDE REŞİT OLAN TARAFIN BU UYGULAMADAN YARARLANMASI ENGELLE
 20. 7. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU (kısa notlar)
 21. 4857 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BABALAR DA ANALIK İZNİ PART-TİME KULLANACAKLAR.
 22. ENGELLİ İÇİN BAĞLANAN MAAŞ HAYAL KIRIKLIĞI OLDU
 23. İŞVERENLER CEZALAR 2017 YILINDA NE KADAR CANINIZI YAKACAK
 24. 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA KADIN İŞÇİLERİN HAKLARINDAN BİR KAÇ SORU CEVAP
 25. Geçici İş Göremezlik Ödeneğine Esas Sağlık Raporu Nasıl Olmalı?
 26. BİZE DANIŞTI PLANLAMA YAPTIK YURTDIŞI BORÇLANMASINI TESPİT ETTİK
 27. İsteğe Bağlı Emeklilikte Değişiklikler Var
 28. İŞYERİNDE GİZLİ AŞK YAŞAMA MESAJLAŞMA GEÇERLİ NEDENLE FESİH GEREKTİRİR Mİ?
 29. LONCA VE AHİLİK DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZ ÇALIŞMA HAYATINDA ATATÜRK İMZASI
 30. HESAP YAPMASINI BİLMEYEN SÖZDE MÜŞAVİRLERLE YURTDIŞI BORÇLANMA YAPMAYIN
 31. DAİMİ (KADROLU)İŞÇİ İÇİN 5393 SAYILI KANUN İLE 5216 SAYILI KANUN ARASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE DİKKAT
 32. Hangi Malûller Yeniden Çalışabilir? Hangileri Çalışamaz?
 33. SİGORTALILARA ASKERLİK BORÇLANMASININ SAĞLADIĞI AVANTAJLAR
 34. RAPORLU İŞÇİ İŞTEN ÇIKARTILIR MI?
 35. 2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLUR!!!
 36. İŞVERENLER ÖZLÜK DOSYASINA DİKKAT!!!
 37. EMEKLİLER İŞSİZLİK MAAŞINDAN FAYDALANABİLİR Mİ?
 38. GSS’de gelir testine gir, borçtan kurtul
 39. Asgari Ücrete Pansuman Çözüm
 40. Emekli aylığınız nasıl hızlı bağlanır
 41. Geriye dönük Bağ-Kurlu olmak
 42. Borcum yok, Bağ-Kur primim neden yüzde 5 düşmemiş”
 43. 31 Aralık 2016’ya kadar borç olsa da sağlık yardımı var
 44. Yeni borca yapılandırma var, eskisine yok
 45. ASGARİ ÜCRETTE MUTLU SON
 46. Nasıl geriye dönük Bağ-Kurlu olursunuz
 47. Nasıl geriye dönük Bağ-Kurlu olursunuz
 48. SGK’da yeni bakandan çözüm bekleyen sorunlar
 49. MALİYE YÖNÜNDEN YAPILANDIRMA
 50. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 22 32 34.MADDELERİ VE 6356 SAYILI SENDİKALAR KANUNUN 53.MADDESİ NIN İŞÇİ İKRA
 51. Memuriyetten Ayrılanların Emeklilik ve İkramiye Hakkı
 52. DERNEK SİGORTALILIĞINDA HANGİ TARİH DİKKATE ALINACAKTIR
 53. SON DÜZENLEMEYLE HANGİ ASGARİ ÜCRETLİ 1300 TL/NET ALACAK HANGİSİ ALMAYACAK
 54. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 36 VE 38. MADDELERİ NiN İŞÇİYE SAĞLADIĞI YARARLARI.(Okurlarımızdan gelen soru
 55. MÜJDE….EYT ERKEN EMEKLİ OLUYOR ….SİGORTA ÖNCESİ DOĞUM BORÇLANMASI….BAĞ-KUR GERİYE DÖNÜK BORÇLANIYOR
 56. KADIN SİGORTALI EMEKLİLİĞİNDE GÜN ŞARTI YANINDA MATRAHINI YÜKSEK TUTARSA 3 BİN ÜSTÜNDE EMEKLİ MAAŞI
 57. Yeni Bir Ejderhamız Var: İşsizlik
 58. ANTALYA FİLM FESTİVALİNDE KIRMIZI HALIDA YÜRÜYENLER SİNEMA EMEKÇİLERİNİ UNUTTULAR
 59. MODERN SOSYAL GÜVENLİK ANLAYIŞINA NE ZAMAN KAVUŞTUK
 60. İŞ KANUNU KAPSAMINDA OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA CEVABEN.
 61. BAĞ KURLUYA YAPILAN ÜVEY EVLAT MUAMELESİ ARTIK BİTMELİ ÇÜNKÜ TEK ÇATI ALTINA TOPLANDIK SÖYLEMİ
 62. Kiralık İşçiliğin Detayları Belli Oldu
 63. BAĞ-KUR SİGORTALILARI 15 YIL 5400 GÜNLE EMEKLİ OLUR
 64. EMEKLİLİKTE 15 YIL 3600 GÜN EFSANESİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIN-2 KADIN SİGORTALI
 65. EMEKLİLİKTE 15 YIL 3600 GÜN EFSANESİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIN-1 ERKEK SİGORTALI
 66. 2000 YILINDAN SONRA HİÇ ÇALIŞMADIM EMEKLİ AYLIĞIM NE OLUR?
 67. Çalışanların Doğuma İlişkin Yeni Haklarında Son Durum
 68. İKİLİ SİSTEMDE KALMIŞ YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI ALMIŞ
 69. EMEKLİ AYLIĞINI GÖRÜNCE ŞOK OLDU
 70. KALP KRİZİ İŞ KAZASI OLARAK TESCİL EDİLDİ
 71. İşçiler İşvereninden Alamadıkları Ücretlerini Nereden Alabilir?
 72. EMEKLİ AYLIĞINI GÖRÜNCE ŞOK OLDU
 73. MALÜL ÇOCUKLARIN ÖLÜM AYLIĞI HAKKI BİLHASSA EVLİ KADIN(KIZ)LARIN HAKKI
 74. NİHAYET YERİNDE BİR KARA DAHA İŞ YERİNDE HASTALIK SONUCU VE KALP KRİZİ ÖLÜMLERİ DE İŞ KAZASI SAYILDI
 75. OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR.
 76. YURDUMUZDA GERÇEKTEN İŞSİZLİK SORUNUNDAN ÇOK YETİŞMİŞ ÇALIŞANIN OLMADIĞI
 77. İŞ KAZASI BİLDİRİMİNDE GENELGE HATASI ORTADAN KALDIRILDI
 78. 2016 YILI 100 TL ZAM NE ZAMANA KADAR-NE ANLAMA GELİYOR
 79. DOLAR KARŞISINDA ERİMEMEK İÇİN DİRENEN ASGARİ ÜCRET
 80. Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası)
 81. SON ÜÇ AY 70 LİRA AZALIŞI ÖNLEME ADINA DÜZENLEME NE ZAMAN OLACAK?
 82. İbranamenin Geçerli Olması İçin Gerekenler
 83. EMEKLİ OLMAK İSTİYORSANIZ BİLENLERE SORUN
 84. İSTİHDAM YARATILIR GEÇİCİ İŞÇİ DE KAYIPLAR TELAFİ EDİLMEZ Mİ?
 85. Meslek Hastalıklarından Korunma Yöntemleri
 86. 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na Göre Yabancı Uyruklu Çalışanların Çalışma İzni
 87. EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPMADAN ÖNCE
 88. Sosyal Güvenlik Kurumu’na Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması
 89. İŞÇİLER- FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ İLGİSİ NEDENİ İLE ÇIKARILANLAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİRLER
 90. YAPILANDIRMA +İHYA İŞTE 6736'NIN SGK UYGULAMASI VE ZİRAAT BANKASININ KREDİ KAPSAMI(EKLEME)
 91. Özel İstihdam Büroları, Açma Başvurusu Nereye Yapılacak, Kimler Başvuru Yapabilecek, Faaliyet İzni
 92. Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ile 11.10.2016 İtibariyle Kiralık İşçi Dönemi Başlamış Oldu…
 93. Bağ-Kurlunun Yetimine Güzel Haber
 94. ANAYASA MAHKEMESİ MALULLÜK AYLIĞI ALANLAR ÇALIŞMALARI HALİNDE KESİLİR DEDİ
 95. YURTDIŞI BORÇLANMA ZAMANINDA YAPILMAZSA KAYIPLAR ARTAR
 96. 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞAN İŞÇİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI. D M ES.DUL VE YETİM AYLIK
 97. Sağlık Personeli Atama Yönetmeliğinde Son Değişiklik Ne Anlama Geliyor?
 98. SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ SORUNLARA DUYARSIZ KALMIYOR
 99. YAPILANDIRMA +İHYA İŞTE 6736'NIN SGK UYGULAMASI VE ZİRAAT BANKASININ KREDİ KAPSAMI
 100. Doğum Borçlanmasında İade ve Yaş Sorununun Çözümü