31 AĞUSTOS, CUMARTESİ TATİL SAYILIR MI VE FAZLA MESAİ TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

Zaman zaman internet sitelerinde insan kaynakları çalışanları tarafından resmi tatil günlerinin Cuma gününe gelmesi halinde Cumartesi günleri tatil olduğu şeklinde “2429 Sayılı Kanunda hüküm bulunduğu” belirtilerek tatil olup olmayacağı veya çalışanlara mesai ödemesi gerektiği konusunda tartışmalar yapılmaktadır.

1981 Yılında yayınlanan 2429 Sayılı Ulasal Bayram ve Genel Tatiller hakkında Kanunda Ulusal bayram günleri Cuma gününe rastlaması halinde Cumartesi günü Tatil edileceği belirtilmiştir. Ancak maddedeki tatil edilir paragrafı altındaki satırda ise ‘Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların Özel Kanunlarındaki hükümlerin saklı olduğu” yer almaktadır.

Devamını oku...

ALT İŞVEREN DENETİMİ VE ASIL İŞVERENLERE AÇILACAK DAVALAR

Türkiye’ de son yıllarda etkin olarak kullanılan Alt İşverenden Hizmet alınması kavramı oldukça yoğun olarak yaşanmaktadır. Ancak alt işverenin çeşitli yasalarda yer alan yasal yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle Asıl işverenlere önemli kayıplar yaşamaktadır.

Devamını oku...

5 VE ÜZERİ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ MAAŞ ÖDEMELERİNİ BANKA PTT VE FİNANS KURUMLARI ÜZERİNDEN YAPACA

01/06/2016 Tarihinden itibaren 5 ve üzeri işçi çalıştıran işverenler işçilere ait her türlü ödemeyi Banka, Ptt ve Finans kurumları üzerinden yapmak zorunda.

Tebliğe göre daha önce 10 ve üzeri işçi çalıştıran işyerleri işçilere ait ödemeleri bankalar ptt ve finans kurumları üzerinden yaparken bu sayısı 01/06/2016 dan itibaren resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile 5 ve üzeri işçi çalıştıran iş kollarını kapsayacak şekilde değiştirilmiştir. İşverenlerimize önemle tebliğ olunur.

5 işçi çalıştıran işyerleri maaş ödemelerini 01/06/2016 tarihinden itibaren bankadan yapmak zorunda...

Devamını oku...

29 YAŞ ALTI GENÇLERE VERGİ MUAFİYETİ ve BASİT USUL MÜKELLEFLERE 8,000,00.-TL ALTI KAZANÇ İSTİSNASI

6663 Sayılı kanunla meclisten geçen uygulamaya göre;

29 yaş altı gençlere işyeri açmaları halinde üç yıl boyunca vergi muafiyeti uygulaması getirilmiştir. 10/02/2016 tarihinden sonra işe başlayacak gençlerin yıllık 75000.00.-TL sı kısmı vergiden muaf kılınacak.

Devamını oku...

25 YAŞ ALTI GENÇLERE GSS AFFI UYGULAMASI

*** GSS BORÇLARINI SİLDİRMEK İÇİN SGK YA GİTMEYE GEREK YOK ***

6704 kanunla getirilen 25 yaşın altındaki gençlerin Genel Sağlık Sigortası borçlarının silinerek mağduriyetlerin giderilmesi noktasında yapılan çalışmalar neticesinde  borçların silinmesi için ilgililerin  SGK’ya müracaat etmelerine gerek olmadığı ve borçların otomatik silineceğinin bilinmesi gerekli.

Devamını oku...

ADANA SGK NEREYE GİDİYOR

Yıllardır Adana'nın şehir merkezinde hizmet vermekte olan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı İnönü caddesinde bulunan Seyhan Sosyal Güvenlik merkezi ile (eski ssk kurumu) Cemal Gürsel Caddesinde hizmet vermekte olan Çukurova Sosyal Güvenlik Merkezi ( eski bağkur) yakınlarda Adana Valiliği yakınında bulunan yeni hizmet binasında hizmet vermeye başlayacaktır.

Devamını oku...

6704 SAYILI KANUNUN GETİRDİKLERİ

6704 Sayılı Torba Yasanın Getirdikleri

 

1- 65 yaşında olan yaşlılarımıza bağlanacak gelirin tespiti değişti buna göre  65 yaş muhtaçlık aylığı bağlanırken aile içerisinde tüm bireylerin gelirleri dikkate alınıyordu. Bundan sonra sadece yaşlılık aylığı talep eden kişi ve eşinin gelir durumuna bakılacak. Gelir düzeyi net asgari ücretin ⅓’ünden az ise muhtaçlık aylığı bağlanacak. Ayrıca düzenlemeyle aylığın tutarı da artarak 151 liradan 244 liraya çıkmış olacak. Hali ile daha önce başvuru yapan yaşlılarımızın sosyal yardımlaşma sandıklarına tekrar başvurmaları gerekecek.

Devamını oku...

4857 SAYILI İŞ KANUNU 24.25.26. VE 5510 SAYILI KANUNUN 4.MADDELERİ KAPSAMINDA OKURLARIMIZIN SORULARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU 24.25.26. VE 5510 SAYILI KANUNUN 4.MADDELERİ KAPSAMINDA OKURLARIMIZIN SORULARINDAN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR.


SORU:1)İşçinin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek iyi niyet ve ahlak kurallarına uymayan haller ve benzerleri nelerdir?

Devamını oku...

SORULARLA KİRALIK İŞÇİ-2

SORULARLA KİRALIK İŞÇİ-2

9.)GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ HANGİ HALLERDE KURULUR NE KADAR SÜREYLE?

Devamını oku...

FACEBOOK, ÇALIŞANI İŞİNDEN EDER Mİ?

 

Günümüzde sosyal medyanın her alanda yaygın kullanılması, mesai saatleri içerisinde çalışanların bir yandan çalışma ekranı bir yandan da sosyal medya ekranını aynı anda açık tutması kullanması beraberinde iş davalarına konu olması sonucunu doğurdu.

Sosyal medyanın kullanılması, İş davalarında son karar mercii olan Yargıtayın Literatüründe de yer almaya başladı.

Devamını oku...

İşverenlere Gün Doğdu, Kiralık İşçi Uygulaması Başladı


İşverenlere Gün Doğdu, Kiralık İşçi Uygulaması BaşladÇalışma hayatımızda köklü bir değişiklik getirecek olan 6715 sayılı Yasada geçici işçi kavramı kullanılsa da hem kamuda mevsimlik çalışan işçiler için de kullanılmasından dolayı karışıklığa neden olmamak ve hem de uygulama şekli itibariyle ve fiilen çalıştıran işveren ile arasındaki ilişkinin niteliği itibariyle kiralık işçi kavramı daha doğru düşüyor.

Kiralık işçi uygulamasında üç ayak olacak

Devamını oku...

SORULARLA KİRALIK İŞÇİ-1

SORULARLA KİRALIK İŞÇİ-1

Bugünden itibaren 3 gün boyunca sizlere KİRALIK İŞÇİ 'likle ilgili kanun nezdinde düzenlemeyi,istihdam bürolarını kısaca soru ve cevaplarla sizlere aktaracağım.

4. gün ise KİRALIK İŞÇİ'nin hangi haklarının olmadığını söz ederek yazı dizimizi sonlandıracağız.

Umarım ilerleyen günlerde 4857/7'inci maddesine yönelik kanunda yer almasa da uygulamaya yönelik yönetmelik,genelge yada genel yazılara Bakanlığın ilgili birimleri yer verir.

Konu önemli,uygulamaya yönelikte açıklayıcı bilgilere muhtaçtır.

1.)KİRALIK İŞÇİNİN YASAL DAYANAĞI NEDİR?

Devamını oku...

20/05/2016 İTİBAREN İŞ KANUNA TABİ İŞYERLERİNE ZAMLI İPC YÜRÜRLÜĞE GİRDİ/İŞ HUKUKUNDA YENİ DÜZENLEME

20/05/2016 İTİBAREN İŞ KANUNA TABİ İŞYERLERİNE ZAMLI  İPC YÜRÜRLÜĞE GİRDİ/İŞ HUKUKUNDA YENİ DÜZENLEMELER

20 Mayıs 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29717

KANUN

İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6715 Kabul Tarihi: 6/5/2016

Yukarı da yazılı tarihli Resmi Gazetenin 29717 sayısında ;

MADDE 4 – 4857 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 99 – Bu Kanunun;

Devamını oku...

4857 SAYILI İŞ KAN 6.MADDESİ.HAFTADA 30 SAAT ÇALIŞAN KISMİ SURELİ ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İHBAR KIDEM GİBİ

Okurlarımızın sorularına cevaben..

4857 Sayılı iş Kanunumuzla birlikte farklı çalışma şekilleri iş hayatımıza giriş yapmıştır. (part time) yani Kısmi Süreli Çalışma, 4857 sayılı İş Kanun’unun 13/1. fıkrasında; “işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda ortaya çıkan çalışma.şeklinde ifade edilmiş, ayrıca 06.04.2004.Çıkan tarihli İş Kanunuyla alakalı Çalışma Süreleri Yönetmenliği ’nın 6. maddesinde açıklanmıştır. (İş yerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır)

Devamını oku...

Yurtdışı İkameti Kimleri GSS Borcundan Kurtaracak?

2012 yılı başından beri geçerli Zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması gereği sigortalı veya emekli veyahut bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi konumunda olmayanlar yapılacak gelir testine göre değişen tutarlarda GSS primi ödemekle yükümlü tutuluyorlar.

Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre zorunlu GSS’li sayılmak için ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor olmak da gerekiyor.

Yurtdışında ikamet ediyor olmak hiç yararlanmamış olunsa bile çıkan zorunlu GSS borcundan kurtulma şansı tanıyabiliyor.

SGK yayımladığı son Genel yazılardan birinde yurtdışında ikamet ediyor olmanın GSS borcundan ve yükümlülüğünden kurtarma uygulaması hakkında esasları nasıl uygulayacağını ortaya koymuş bulunuyor.

18.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren “Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliğine” göre;

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. İSMMMO SEÇİM TELAŞI KAZAN KAYNATIYOR
 2. YAZ GELDİ, YILLIK İZİNLERİMİZİ NASIL KULLANACAĞIZ?
 3. GENÇ İŞÇİ KURALSIZ ÇALIŞTIRILAMAZ
 4. 5510 SAYILI KANUN KAPSAMIN DA OKURLARIMIZDAN GELEN SORULARIN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR.
 5. YILLIK İZİNDE EZBER BOZAN UYGULAMA BAŞLIYOR İDARİ PARA CEZASI YUMUŞUYOR
 6. Yurt dışı borçlanması yapan çalışabilir, SGK aylık kesemez
 7. Hangi Hallerde Kıdem Tazminatı Alabilirsiniz?
 8. SOSYAL GÜVENLİK HAFTASINDA SGK ÇALIŞANLARININ HAKLARININ VERİLMESİ İÇİN ADIM ADINIZ
 9. OKURLARIMIZ DAN GELEN SORULARIN BİR KISMININ CEVAPLARIDIR.
 10. İşveren vekili iş güvencesinden faydalanamaz
 11. SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ÖDENMEMESİNİN GETİRDİĞİ SORULAR ?
 12. MADEN İŞÇİLERİ İÇİN YAPILAN DÜZENLEMELER
 13. Memurluğa Atanan Askeri Personelin Derece-Kademe Hakları Nasıl Uygulanmalı?
 14. ENGELLİ EMEKLİLİĞİNDE İKİLEM NE ZAMAN SONA ERECEK
 15. MADEN İŞÇİLERİ İÇİN YAPILAN DÜZENLEMELER
 16. BES’te gözünüzü dört açın
 17. Devletin ağzı da kulağı da yok, yazılı başvuru yapın
 18. 5510 SAYILI KANUNUN 37. MADDESİ VE S G M.DA ÖLÜM SİGORTASI KOLUNDA SAĞLANAN YARDIMLARIN DAN NE KADAR
 19. DİKKAT KELİMESİ İŞ KAZALARINI AZALTIR
 20. AYLIKLARIN 2000 ÖNCESİ VE SONRASI GÜNLER DAĞILIMINA GÖRE AZALMA TABLOSU
 21. BAŞLANGIÇ TESPİT DAVALARI İLE AYLIĞA HAK KAZANMA DAVALARINI BİRLİKTE AÇTIRMAYIN
 22. EMEKLİ OLMAK İSTEYENLERİN SORULARI
 23. 4857.SY./25/2. İŞ.S. VE 1457 SY. 14. MADDELERİ KAPSAMINDA SORULAN SORULARA CEVABEN ÇALIŞMAMIZ.
 24. ÜNİVERSİTELERDE ÇALIŞMA EKONOMİSİ KAPATILSIN MEZUNLARI MAĞDUR EDİLMESİN
 25. İşçilikten Memurluğa Geçenlerin İkramiye Sorununda Yargı Kararını Verdi
 26. ÇALIŞAN ANNELERİN ALTERNATİF EMEKLİ OLMA STATÜLER-6
 27. Gurbetçi emekli önce Nüfus Müdürlüğü’ne uğramalı
 28. İŞ KAZASI GÜNÜ SİGORTA BAŞLAR MI?
 29. ÜCRETSİZ İZİN YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMAYLA ANNELERE SAĞLANAN YENİ HAKLAR-7
 30. 4857 İŞ KANUNUN 38.MADDESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE İŞÇİ KADROSUNDAKİ ÇALIŞANIN ÜCRET KESME CEZASI DURUMU.
 31. 4857. SY.74 MAD.1475.SY.14.MAD.VE 5953 SAYILI BASIN İŞ KANUNU 7.MADDELERİNE GÖRE ÇALIŞAN KADIN ÇALIŞ
 32. Geç yaşta sigortalı olan Bağkur’dan erken emekli olur
 33. Anayasa Mahkemesi’nden SSK Emeklisi Memurlarla İlgili Önemli Karar
 34. AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNENİN EMEKLİLİK KOŞULLARI VE DOĞUM BORÇLANMASI -5
 35. ENGELLİ ANNELERİN EMEKLİLİK KOŞULLARI-4
 36. Emekli aylıklarına siz izin verirseniz banka el koyabilir
 37. Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak.
 38. Memurun Kıdem Süresi ile Hizmet Süresi Neden Farklıdır?
 39. DEVLET MEMURU ANNELERİN EMEKLİLİK KOŞULLARI-3
 40. BAĞ-KUR'lu ANNELERİN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-2
 41. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 53. MADDESİ VE 6704 SAYILI TORBA YASANIN 56.MADDELERİN DE YILLIK ÜCRETLİ İZİN
 42. 1 Mayıs’ta çalışana fazla mesaisini verin
 43. Maliye’yi 30 gün içinde dava eden, erken emekli olur
 44. Geçici Görevli Kamu Personeline Kötü Haber
 45. SSK'lı ANNELERİN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-1
 46. 1 MAYIS YAKLAŞIYOR İSTEKLER SIRALINIYOR
 47. İŞÇİLER YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAMA ORANLARI HER REFORMLA DEĞİŞTİ
 48. SSK'lı ANNELERİN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-1
 49. 5510/SY-EK.22/KAPSAMINDA.OKURLARIMIZDAN GELEN SORULARININ BİR KISIMININ CEVAPLARI.ve İ B S. LE İLGİL
 50. 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 32/46/47/48/49 MADDELERİNE GÖRE İŞÇİNİN AYLIK ÜCRETİ İLE GÜNLÜK ÜCRETLERİN AY
 51. Kadınların Erken-Geç ve Ölü Doğumlarında Doğum İzni Hakkı Nasıl Değişir?
 52. OKURLARIMIZDAN GELEN BİR KISIM SORULARA VERİLEN CEVAPLAR
 53. SİGORTALININ ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDE SİGORTASININ SONA ERMESİ DURUMUNDA BİLMESİ GEREKENLER.5510 S Y KAN
 54. ERKEN YAŞLANAN SİGORTALI EMEKLİ OLUR
 55. Torba Yasa tamam, sıra uygulamada
 56. Kadınların Doğum İzni Hakkında Değişiklikler Var
 57. SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNDE ZAMAN AŞIMI
 58. EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER SORUYOR
 59. Memurların Açıkta Geçen Sürelerinin Hizmete Sayılmasında Önemli Noktalar
 60. 5510/S.Y.3./VE 3308/SAYILI MEK. GÖRE AÖL VE YÜKSEK OKUL ÖĞRENCİLERİN BİLMELERİ GEREKEN YÜKÜMLÜLERİN
 61. EMZİRME ÖDENEĞİNİ ALMAK İÇİN (5510 S.Y.4.MADDE SİNİN 120 GÜN ŞARTI ÖNEMLİ) NEREYE BAŞ VURULUR VE EMZ
 62. Dul ve yetimlere Anayasa Mahkemesi’nden 10 bin lira
 63. Engelli emeklisine kontrol muayenesi ısdırabı
 64. İkramiye Davalarında Altmış Günlük Başvuru Süresine Dikkat!
 65. ÇOCUK İŞÇİ
 66. 4857/16.MADDE.TAKIM SÖZLEŞMESİ DEMEK BİRDEN ÇOK İŞÇİNİN TEMSİLEN İŞVERENLE YAPTIĞI SÖZLEŞME DEN.
 67. 4857/66/1/B.NE GÖRE İŞÇİLERİN İŞ VEREN TARAFINDAN BAŞKA İŞ YERİ VEYA FARKLI İŞTE ÇALIŞTIRMA DURUMU.
 68. İkramiye Davalarında Altmış Günlük Başvuru Süresine Dikkat!
 69. EKİM 2008 İLK DEFA SİGORTALI OLANIN VEFATI HALİNDE ÇOCUKSUZ DUL EŞİNE AYLIK BAĞLANMASINDA ESAS NEDİ
 70. KAYITDIŞI ÇALIŞAN ALACAK DAVASI AÇABİLİR
 71. KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLER HALİNDE ÖDENEBİLİR Mİ?
 72. İşsizlik vergisi gibi Genel Sağlık Sigortası
 73. Memurların Emekliliğinde Milat Tarihi Nedir?
 74. ESNAF YANINDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN HAKLARI VAR
 75. İŞÇİ KADROSUNDAKİ ÇALIŞAN NE KADAR HAKLARINDAN HABERDARDIR.SORU VE CEVAPLARI.
 76. SAĞLIK RAPORU İLE BELGELENMİŞ SÜRE VEYA ZAMANLAR YILLIK İZİNLERDEN MAHSUP EDİLMEZ.
 77. GSS Prim affı için müracaata gerek yok
 78. HER ÇALIŞANIN BİLMESİN DE YARARI OLACAĞINA İNANDIĞIM ÇALIŞMALARDAN BİR KAÇ SORU VE CEVAPLARI?
 79. SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANIN ELİYLE YÜRÜTÜLEN HİZMETLERE İLİŞKİN ALANLARINDA EĞİTİMLİ OLMALARI ŞARTTIR.
 80. TÜRK MEDENİ KANUNUNA UYGUN OLARAK EVLİLİK DURUMU OLMAYAN İKİNCİ EŞE YANİ DİNİ NİKAHLA EVLENMİŞ EŞE
 81. Hadi bakalım SGK şimdi dul maaşı bağla
 82. İsteğe Bağlı İştirakçiliğin Püf Noktaları
 83. EVDE BAKIM ÜCRETİ GÖSTERGE RAKAMI OLUNCA ASGARİ ÜCRET KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ
 84. 2016 YILINDA EMEKLİ OLDUM NİSAN FARKI NASIL YANSIYACAK
 85. Vergi kaydı olmayan şirket ortağına kolaylık
 86. Taşeron İşçileri ile 5620 Mağdurlarının Haklı Beklentileri
 87. SSK VE BAĞ-KUR KAPSAMINDA AYNI AYDA ÇALIŞMASI OLANLARIN GÜN SAYISININ BELİRLENMESİ ESASI NEDİR?
 88. AVUKAT MESLEŞTAŞLARIMIN AVUKATLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN (EMEKLİLERDEN SAĞLIK SİGORTASI KESİNTİSİ SORUNU)
 89. 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUN 66.MADDESİN DE YURT DIŞINDA TEDAVİ G
 90. VEFAT EDEN SSK ÇALIŞANIN BABA VEYA ANNESİNE MAAŞ HAKKI DOĞAR MI VE NE ORANDA HAK TANINIR VE YAPMALA
 91. GSS borçlarını kapatana geri ödeme yok
 92. Hastanelerden mutlaka fatura isteyin
 93. Kimler Çifte Emekli Olabilir?
 94. ÇALIŞAN MAAŞLARINDA 10 KİŞİ SINIRI 5 KİŞİYE İNMESİ İÇİN DÜZENLEMEDE GERİ SAYIM BAŞLADI
 95. OKURLARIMIZDAN GELEN SORULARIN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR.
 96. KANUNLARIMIZDA DOĞUM YAPAN KADINLARA TANINAN HAKLAR VE 15 MAYIS 2015 SONRASI VERİLEN HAKLARIN DURUMU
 97. TEDBİR ALMAYAN ÇALIŞANLARIN DİKKATİNE HER YAPILAN KAZA İŞ KAZASI DEĞİLDİR VE İŞ VERENDE SORUMLU TUT
 98. Evlenene devletten 5 bin TL
 99. Oğuzlar’ı ağlatmayın
 100. İşsizlik maaşı hangi şartlarda hak edilir?