26.03.2018-SGK’ca Hataen Düşük Bağlanan Aylıklar Nasıl Tespit Edilir?

Ülkemizde emekli aylıkları emeklinin can dostudur. Ne çare ki bunun farkında olmak için istisnalar haricinde emekli olmak gerekiyor.

Eş, mal mülk dahi insanı terk edebilir. Eş terk edebilir, mal mülke haciz gelebilir, kaybedilebilir. Ancak emekli aylığı kalıcı dosttur. Sahibini ölümüne kadar yalnız bırakmadığı gibi eş ve hak sahibi durumundaki çocuklara kalarak önemli bir destek kaynağını oluşturur.

Emekli aylığı kimince zamanında önem gösterilerek planlanır, ayarlanır. Elbette bunun için aylık bağlama sistemini bilen bir uzmandan destek almak gerekir. Zamanında profesyonel bilgi desteği alan emekliliğinde eline yapışacak bu can dostunun gürbüz olmasını sağlayabilir.

“Benim şu kadar günüm var, emeklilik yaşımı doldurmama şu kadar süre var, emekli olduğumda şu ana kadarki hizmetlerim ile bugünün koşullarında ne kadar aylık bağlatabilirim? Bundan sonraki sürede ayda prim matrahım ne kadar olursa aylığım ne kadar olur” gibi mantıklı sorular çevresinde emekliliğini örgüler.

Bunlar emekli olduklarında şaşırmazlar, ne alacaklarını kendileri artık biliyorlardır.

Devamını oku...

12.03.2018-Aylıksız Emekli Edilen Malûllerin Emeklilik Sorununa Çözüm Geldi

Sosyal güvenlik sistemimizde anormal uygulamalar hep olagelmiştir. Bunlardan biri de Emekli Sandığı iştirakçisi iken malûllüğe sevk edilen ancak sigortalılık süresi ve gün sayısı yeterli olmadığı için aylık da bağlanmayan iştirakçilerin durumudur.

Sınıf Değiştirme ile Devam

Devamını oku...

05.03.2018-İş Sonu Tazminatından Gelir Vergisi Sorunu Çözülüyor

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, adam/ay esasına göre kısmî süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar (TÜİK'te resmi istatistik ve süreklilik arz etmeyen proje bazlı işlerde adam/ay esasına göre çalıştırılanlar gibi) hariç olmak üzere geçici personel 24.12.2017 tarihinden itibaren 90 gün içinde sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilmeleri yasalaşmıştı.

Ancak geçici personel olsun sözleşmeli personel olsun bu personelin iş sözleşmelerinin sona ermesinde bir gelir vergisi sorunu yaşanıyordu.

657 sayılı Kanunun 4/c maddesine göre çalıştırılan geçici personelin

Devamını oku...

26.02.2018-Memurun Yıl Sonunda Alacağı Rapor Süresi Hangi Yıla Sayılır?

Hastalık memurların da başlarına gelebilecek, gelen bir olay. Doğal olarak devam zorunluluğunun bulunduğu memuriyette hastalık nedeniyle işe devam edememe hallerinde uygulanacak işlemler bir disipline bağlanmış bulunuyor. Kurumlarca bu konularda hem memurun haklarını korumak ve hem de bu konularda suiistimali önleyerek kamu hizmetini teminat altına almak gerekiyor.

Memurların hastalık raporlarının; kendilerini tedavi eden kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları (resmi/özel) tarafından düzenlenmesi gerekiyor.

Yıllık İzinde Hastalanma

Devamını oku...

19.02.2018-Torba Yasadan Haberler Var

TBMM’deki son Torba Yasanın istihdam teşvikleri ile ilgili bölümüne önceki iki yazımızda değinmiştik. Şimdi de vatandaşın çalışma yaşamına ilişkin diğer değişikliklere değineceğiz.

Sözleşmeli ve Geçici Personelin Tazminatları Vergiden Kurtarılıyor

Devamını oku...

13.02.2018-Son Torbadaki İstihdam Teşvikleri Ne Getiriyor? (2)

Dünkü yazımızda ele aldığımız son istihdam teşviki konusuna bugün de devam ediyoruz.  Bugünkü yazımızda imalata sanayii için öngörülen ve içinde ücret desteğini de barındıran teşvik türüne ve prim desteği ile atbaşı yürürlüğe sokulacak vergi teşvikine değineceğiz.

Ücret Destekli İmalat Sanayi Teşviki

Devamını oku...

12.02.2018-Son Torbadaki İstihdam Teşvikleri Ne Getiriyor? (1)

TBMM’deki son torba kanunlardan biri de istihdam teşviki ile ilgili bulunuyor. Dış ve iç ekonomik dalgalanmalar ile OHAL içinde bulunmamızın da etkisiyle bozulan istihdam yapısı yakın geçmişte olduğu gibi istihdam teşvikleri ile dengelenmek isteniyor.

Halen uygulanan teşviklere geçen yılki 687 sayılı KHK ile getirilen ve tüm 2017 yılı boyunca uygulanan teşvik benzeri bir teşvik daha ekleniyor. Getirilen teşvik işyerindeki bir önceki yıl işçi ortalamasının üzerinde alınan işçiler için asgari ücret tutarı üzerinden ful prim ve vergi desteği getirmesinin yanında imalat sanayiinde çalıştırılacak 18-25 yaş arası işçiler için ayrıca net ücret desteği ve gene imalat ve bilişim sektörü için asgari ücretin brüt tutarını geçmemek üzere asgari ücret üzerindeki kazançlar üzerinden de prim desteği sağlayacak.

Teşvik uygulaması;

Devamını oku...

05.02.2018-Memur Emekli - Dul ve Yetimleri İçin En Düşük Aylıklar Ne Kadar Oldu?

Ekim 2008 ayından önce bir şekilde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olmuş memurlara eski memur, ilk defa Ekim 2008 ayından sonra memuriyete atanmış memurlara ise yeni memur diyoruz. Eski memur ve yeni memurlar gerek emeklilik yaşı hesaplaması ve gerekse emekli aylığı hesaplaması bakımından birbirinden çok farklı haklara sahip bulunuyorlar.

Bu fark memurların ölümleri halinde dul ve yetimlerine de geçmiş oluyor.

 

Taban Aylık Eski Memurları Koruyor

Devamını oku...

29.01.2018-2018 Yılı Ocak - Temmuz Döneminde SSK Dul-Yetim Taban Aylık ve Gelirleri Ne Kadar Olacak?

Bugünkü yazımızda Ocak 2018 ayından itibaren SSK sigortalılığından bağlanacak dul-yetim aylık ve gelirlerinin taban tutarlarını ele alıyoruz. SSK gelir ve aylıklarında taban aylık ve gelir tutarları sigortalılık başlangıcı ve ölüm tarihlerine göre değişkenlik arz ediyor.

2000 yılından önce SSK sigortalılarına malûllük ve yaşlılık sigortalarından bağlanacak aylıklar ile ölüm sigortasından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıkların hesabına esas tutulan aylığın alt sınırı, gösterge tablosundaki en düşük göstergenin katsayı ile çarpımının yüzde 70’inden az olamayacağı kuralı söz konusu.

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için bu alt sınır en düşük gösterge olan 9475 gösterge ile 31.12.1999 tarihinde geçerli olan 12.000 memur maaş katsayısının çarpımından oluşmaktaydı.

Hak sahibi kimselerin gelir ve aylıkları da hak sahibi bir kişi ise alt sınır aylığının yüzde 80’inden, hak sahibi iki kişi ise yüzde 90’ından az olamaması da önemli diğer bir kural.

2000 yılından itibaren aylık tutarının prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 35’inden az olamayacağı kuralı getirilmişti.

Devamını oku...

22.01.2018-Stajyerliğe Başlangıç Emeklilik Hesabında Başlangıç mı Oldu?

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildiğinden beri bir deli saçmasıdır sürüp gidiyor.

“(1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya, meslekî ve teknik eğitime, meslekî ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimine, staja veya bursiyer olarak göreve başladıkları tarihten itibaren sigortalı hak ve yükümlülükleri başlar.”

İşte fırtına kopartan metin bu. Neymiş efendim stajyerlerin sigorta başlangıcı bu değişiklikle emeklilik başlangıcı sayılacakmış.

Devamını oku...

15.01.2018-Memurların 2018 Yılı Borçlanma Tutarları Ne Kadar Oldu?

5510 sayılı Kanun kapsamında borçlanma süreleri için günlük asgari ücretin yüzde 32’si (21,648 TL) ila bu rakamın 7,5 katı (162,36 TL) arasında değişen miktarda günlük rakam seçmek ve buna göre borçlanma yapmak mümkün.

Emekli Sandığı kapsamında yapılacak borçlanmalarda ise daha farklı bir metot uygulanıyor. Bu yöntemin en önemli unsuru memur maaş katsayısı ise diğer unsuru ise memurun göreve giriş derecesine göre göstergeleri oluyor. Bu göstergeler unvana, sınıfa ve öğrenim derecesine göre değişiyor.

Memur maaş ve taban aylık katsayıları Ocak ve Temmuz aylarında artırılarak değiştiriliyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ile Temmuz – Aralık 2017 dönemi için yüzde 4’lük zam öngörülmüş, buna ek olarak da oluşması halinde enflasyon zammının verileceği vaat edilmişti. Kamu Görevlileri Hakem Kurul Kararı çerçevesindeki bu somut vaat ekseninde Temmuz – Aralık 2017 dönemi için yüzde 4’ü aşan bir enflasyon olursa aşan yüzdelik artış kadar daha ilave zam verilecekti.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre;

Devamını oku...

08.01.2018-Akademisyenlerin ve Yargı Mensuplarının 2018 Yılı Emekli Aylık ve İkramiyeleri

Bir önceki yazımızda memurların somut rakamlarla güncel emekli aylık ve ikramiyeleri konusuna bugün de akademisyenler ve yargı mensuplarının emekli aylıkları ve ikramiye hakları ile devam ediyoruz.

Yasa Koyucu kendilerini kamu üniversitelerinde bilime ve öğretime adayan akademisyenlere ve zaman zaman “Vicdanımızla cüzdanımız arasına sıkışıyoruz” serzenişlerine konu olan yargı mensuplarına emeklilik yaşamlarında daha elverişli parasal olanakları sunacak bir düzenleme öngörmüş bulunuyor.

Devamını oku...

05.01.2018-Unvanlarına Göre Memurların 2018 Yılı Emekli İkramiye ve Aylıkları

15.10.2008 tarihinden önce T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olanların emekli aylıkları ve ikramiye tutarları Emekli Sandığı matrahlarına göre belirleniyor. Emekli Sandığı matrahlarında sınıf, unvan ve kıdem önemli olmakla birlikte bu kapsamdakilerin tamamında memur maaş katsayısı ile taban aylık katsayısı dönemsel açıdan belirleyici nitelik taşıyor.

Memuriyet yaşamları boyunca bazı görevleri ihraz edenlere ise ayrıca makam ve görev tazminatı ödenmesi gerekiyor. Makam tazminatı ile görev veya temsil tazminatı adı altındaki bu tazminatlar Emekli sandığı matrahına eklenmemekle birlikte en az iki yıl sürdürülen makam tazminatı gerektirir görevlerde bulunanlar için en az altı ay bulunulmuş en yüksek görev tazminatı göstergesi üzerinden hesaplanan tazminat veya 7000 makam tazminatı üzerinde tazminata hak kazananlara özgü olan temsil tazminatı eklenmesiyle aylığa ek olarak ömür boyu alınabiliyor. Makam ve görev veya temsil tazminatına hak kazanmış olanlardan vefat edenlerin hak sahipleri de bu tazminata hak kazanabiliyor.

Devamını oku...

04.01.2018-2018 Yılı İlk Yarısında Ödenecek SSK Dul-Yetim Aylıklarında Taban Aylıklar

İlk defa 01.01.2000 öncesi sigortalı olup 01.10.2008 öncesi vefat edenlerin taban aylıkları
Hak sahibi 1 kişi ise Hak sahibi eş ve bir çocuk ise Hak sahibi iki kardeş ise
Yüzde 80 Eş (Yüzde 60) Çocuk (Yüzde 30) Yüzde 45
2016 Ocak 1.038,15 760,22 380,12 570,17
2016 Temmuz 1.075,83 787,82 393,92 590,87
2017 Ocak 1.126,72 825,08 412,55 618,82
2017 Temmuz 1.193,09 873,68 436,85 655,26
2018 Ocak 1.260,97 923,39 461,71 692,55
İlk defa 01.01.2000 öncesi sigortalı olup 01.10.2008 sonrası vefat edenlerin taban aylıkları

Devamını oku...

30.12.2017-2018 Yılı Tutarları Belli Olan AGİ Hakkında Bunları Biliyor musunuz?

01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak aylık asgarî ücret brüt tutarı 2029,50 TL olarak belirlendi. Buna bağlı olarak memur olsun işçi olsun çalışanların 2018 yılında alacakları Asgarî Geçim İndirimi (AGİ) tutarları da belli oldu. Buna göre Asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi hariç net miktarı 1450,91 TL olmakla birlikte çalışanlar aile ve çocuk durumuna göre aşağıdaki AGİ miktarlarını da bu rakamlara ek olarak alabilecekler.

Örneğin bekâr bir çalışan veya eşi ücretli ve çocuksuz bir çalışan için AGİ dâhil olmak üzere asgari ücretin neti 1603,12 TL olurken, iki çocuklu ve eşi ev hanımı bir sigortalı için 1679,23 TL olacak. Bu rakamlar 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihi arasında geçerli olacak. Yani 2018 yılı sonuna kadar aynı asgari ücret uygulanacak.

Zaten bilindiği üzere AGİ tutarları da her yılın ilk dönem asgari ücret tutarlarına göre belirleniyor, Temmuz asgari ücreti değişse bile Ocak asgari ücretine göre uygulama devam ettiriliyordu.

 

2018 yılı AGİ Tablosu

Devamını oku...

28.12.2017-Geçici Personel İçin Hangi Yeni Haklar Geliyor?

Bir önceki yazımızda halen 657/4/C’li geçici personel olarak çalıştırılanların 657/4/B’li sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesinde ağırlıklı olarak büro personeli ve destek personeli pozisyonlarında istihdam edileceklerini vurgulamıştık.

Hangi pozisyona aktarılırsa aktarılsınlar bu değişimin bir takım haklarda artış bir takım haklarda azalma olacağını da vurgulamıştık. Örneğin yıllık izin hakkı bakımından bir rahatlama olacağı, bu kapsamdaki hemen tüm personelin 30 günlük yıllık izin hakkı olacağını, ancak buna karşın mazeret izin hakları bakımından geriye gidiş olacak. Bu duruma bir önceki yazımızda değinmiştik.

Sigortalılık Değişmiyor

Devamını oku...

26.12.2017-Sözleşmeli Statüye Geçirilen Geçici Personelde Neler Değişecek?

Halen başta özelleştirme sonucu lağvedilen Tekel işçileri olmak üzere özelleştirme sonucu işsiz kalan kamu işçisi personel emeklilik hakkını kazanıncaya kadar 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam ediliyor. Özelleştirme nedeni dışında TÜİK, TBMM, YSK ve Üniversitelerde de ayrıca geçici personel çalıştırılıyor.

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK ile kamudaki taşeron işçilerinin sürekli işçi kadrolarına atanması uygulaması ile birlikte yine kamuda 657/4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsüne tabi çalışanların 657/4/B kapsamında sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri de mümkün kılınıyor.

Bu arada 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında geçici personel uygulaması da sona erdiriliyor.

Başvuru Şartı Yok

Devamını oku...

25.12.2017-Taşeron İşçilerinde Kadroya ve Şirketlere Geçiş Şartları

696 sayılı KHK ile artık Kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ödemeleri merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, ya da kendi bütçelerinden karşılananlarca 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla taşeron aracılığıyla çalıştırılmakta olanlar işçi kadrolarına atanabilecekler.

Ancak bu atamalar doğrudan değil, bir işlemler silsilesi sonucunda gerçekleşecek.

Kapsam

Devamını oku...

18.12.2017-Sosyal Güvenlikte Son Değişiklikler Ne Getiriyor? (2)

5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ndeki değişiklikler emeklilik ve benzeri haklarda önemli yenilikler meydana getiriyordu. Yargıya intikal eden sorunlar sonrasında oluşan yargı kararlarından etkilenerek gerçekleştirildiği açık olan değişikliklerin bir kısmına bir önceki yazımızda değinmiştik. Bugünkü yazımızda de bahse konu önemli değişiklikleri irdelemeye devam ediyoruz.

Aylık Tahsisi ve Sonrasında Saptanan Borçlar

SSİY’ne eklenen ek 9 uncu madde ile tahsis aşamasında ve sonrasında ortaya çıkan borçların tahsisi yersiz ödemeye çevirmesinde bir çıta konuyor.

Buna göre;

Devamını oku...

11.12.2017-Sosyal Güvenlikte Son Değişiklikler Ne Getiriyor (1)

5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ndeki değişiklikler bildirim zorunluluğu, emeklilik ve benzeri haklarda önemli yenilikler meydana getiriyor. Bugünkü yazımızda bunlardan tahsise ilişkin bir kısmına yer vereceğiz.

Malûllükte Değişenler

Devamını oku...

04.12.2017-Memuriyetten Çıkartılanların Emekli İkramiyesi Sorununda Çözüm

Emekli ikramiyesi konusundaki değişiklikleri yıllardır yazılı ve görsel basında en çabuk ve en doğru biçimde yorumlayarak ilgililerin dikkatlerine sunmaktayım.

2009 yılından itibaren memurların emekli ikramiyesi konusunda Anayasa Mahkemesinin 05.02.2009 tarihli ve E:2005/40, K:2009/17 sayılı kararıyla başlayan “Son defa bu Kanun veya 5510 sayılı Kanun’un geçici 4’iincü maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve …” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin iptal kararları ve son olarak 2012 yılında yürürlüğe giren 6270 sayılı Yasayı, hatta bu yasanın iptali konusunda iptal talebinin reddini içeren Anayasa Mahkemesinin 2012/33 Esas ve 2012/174 Karar sayılı kararın anlam ve sonuçlarını da ilk elden okurlarımla paylaşmıştım.

Memuriyetten emeklilik için gerekli hizmet süresi koşulunu tamamlamadan yahut gerekli hizmet süresini tamamlayarak yaş şartının dolmasını beklemek maksadıyla ayrılma veya ilgili personel yasasında gösterilen bir sebeple memuriyetten çıkarılma hayatın içinde olabiliyor.

Bu konuda bilhassa Emekli Sandığı iştirakçiliklerini 15.10.2008 tarihi öncesinde başlayan memurlarla, bu tarih ve sonrasında başlayan memurları ayırmakla işe başlamak icap ediyor. Yeni memurların ikramiyesi konusunu bir başka yazıya bırakalım ve halen gündemdeki eski memurların emekli ikramiyesi konusuna devam edelim.

Eski Memurların İkramiyesi

Devamını oku...

27.11.2017-Emekli Aylıkları Neden Düşük Bağlanır?

Bugünlerde bağlanan SSK aylıklarında hata olduğu şikâyetiyle çok sayıda başvuru alıyoruz. Bunların çoğunda hata çıkmıyor. Yaklaşık 10 kişi bu şikâyet ile bize gelmişse bunlardan sekizinde hata çıkmıyor, ikisinde hata çıkıyor ve bu hatanın neresinde olduğunu da bulup söylüyoruz. Hatalı olanlar, hatalı veri yani dönemsel gün sayılarının ya da matrahların olduğundan farklı girilmesinden kaynaklanıyor. Ancak veriler doğru girildiyse sistem elbette istisnasız doğru hesaplıyor.

Peki, vatandaş neden düşük bağlanan aylıklar hakkında genellikle bir yanlışlık olduğunu düşünüyor?

Bu düşüncenin sebebi çoğunlukla üç ayrı dönem için yapılan hesaplama farklılıklarından kaynaklanıyor.

Örnek Üzerinden Anlatalım

Devamını oku...

20.11.2017-“Toptan Ödeme – Tasfiye – İhya” Ne İşe Yarar?

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak beş yıl ila on yıl arası hizmeti olanların bu hizmetleri, eğer sonrasındaki beş yıl içinde herhangi bir statüde sigortalı olmaması halinde 5434 sayılı Kanunun 117 nci maddesi kapsamında tasfiye olmuş sayılıyor.

İhyada Son Durum

Devamını oku...

13.11.2017-Taşıma İhaleli İşlerde Çalışanların Hizmet Çakışmasına Dikkat!

2008 yılından önceki SSK sigortalılığı 4/a sigortalılığı, Bağ-Kur sigortalılığı da 4/b sigortalılığı olarak devam ediyor. Dolayısıyla sigortalılık çakışmaları da önemini korumayı sürdürüyor. Hatta bu konu özellikle emeklilik aşamalarında sigortalılar için aksaklık ve elbette büyük maddi kayıplar doğurmaya devam ediyor.

Devamını oku...

06.11.2017-Hangi Anne-Babalar Sigortalı Çocuğundan Dolayı Sağlık Yardımından Faydalanabilir?

Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı beyan edilen, Genel Sağlık Sigortası kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan gelir testi tespiti sonucuna göre aile içinde fert başına düşen gelir miktarı brüt asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen, diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan anne ve babanın, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişisi sayılması gerekiyor.

Nikâh Şart Değil

Devamını oku...

30.10.2017-Ücretsiz İzindekilerin ve Askerdekilerin Sağlık Yardımı Hakkı

Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar askere sevk tarihi ile terhis tarihi arasında, yedek subay öğrencileri ve adayları askere sevk tarihi ile yedek subay nasıp tarihi arasında, askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adayları ise intibak eğitimine başladıkları tarih ile yemin ettikleri tarih arasında primleri ilgili kamu idaresi tarafından karşılanmak suretiyle genel sağlık sigortalısı sayılıyor.

Hatta, askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar terhis tarihinden itibaren 30 gün süreyle de genel sağlık sigortasından faydalanma hakkına sahip bulunuyorlar.

Askere alınanların genel sağlık sigortası hizmette bulundukları kamu idaresi tarafından karşılanmak kaydıyla GSS’li yapılıyor. Başka kapsamda genel sağlık sigortalısı iken askerliğini er ve erbaş olarak yapmaya başlayanların bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılıklarının, askerliklerinin başladığı tarihten itibaren sona ermiş sayılıyor.

Başka Kapsamda GSS’si Olan Askerler

Devamını oku...

23.10.2017-Çakışma Halinde Sigortalıların Sağlık Yardımında Uygulama Nasıl Olmalı?

Genel sağlık sigortalılığı veya bakmakla yükümlü olunan kimse statüsünde bulunanların değişmesi, birleşmesi veya çakışması da sigortalılar için sık karşılaşılan durumlar olabiliyor.

Zira örneğin işsiz ve bekâr bir kadın babasının sigortalı bakmakla yükümlü olunan kişi konumunda iken sigortalı olarak çalışmaya başlayıp ayrı bir statüde genel sağlık sigortalısı olabiliyor. Ya da bunun tersi olarak sigortalı iken işsiz kalıp bir süre sonra yeniden sigortalı veya emekli anne babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi konumuna gelebiliyor.

Bugünkü yazımızda da bu tür geçişlerde genel sağlık sigortası haklarındaki değişikliği ele almak istedik.

Sürekli İş Göremezlik Geliri veya Ölüm Geliri Alanlar

Devamını oku...

16.10.2017-Emekli Gurbetçilerin Ülkemizden Sağlık Yardımı Hakları Nasıl İşler?

2147 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışı borçlanması yaparak veya uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında borçlanmaksızın kısmi aylık bağlatmak Yurtdışında çalışarak ülkemize döviz kazandıran gurbetçi vatandaşlarımız için emeklilik bakımından çok önemli bir hak.

Yaşlılık veya malûllük aylığı bağlatarak emekli sıfatını kazananlar bu kapsamda genel sağlık sigortasından yararlanabiliyorlar.

Mamafih yurtdışı borçlanmasıyla emekli olanların genel sağlık sigortasından yararlanmaları bakımından bazı farklılıklar ve hatta engeller bulunuyor.

Bu kapsamda gelir veya aylık bağlananların sağlık aktivasyonları SGK’ca otomatik olarak açılmayıp, sosyal güvenlik sözleşmesi olan veya olmayan ülkelere göre aktivasyon işlemi yapılması gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olan Ülkelerden Borçlanarak Aylık Alanlar

Devamını oku...

09.10.2017-Sağlık Yardımından Yararlanma Hakkı Hangi Hallerde Derhal Sona Erer?

Ülkemizde 01.01.2012 tarihinden itibaren başlayan zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasının sağlık yardımlarından yararlanma bakımından bir zorunluluk oluşturması sigortalılığın bu bakımdan da ayrı bir önem kazanmasına yol açmış bulunuyor. Sigortalılık ve aylık ve gelirlerden yararlanma olgusu genel sağlık sigortasından yararlanmayı da sağlıyor. Ancak bunların şartları bulunuyor.

Kimi hallerde sigortalılığın sona ermesinden itibaren 10 gün kimi hallerde 10+90 gün ve kimi hallerde ise sigortalılık veya aylık ve gelir alma benzeri hallerin sona ermesinde itibaren GSS hakkı da sona eriyor.

Bir önceki yazımızda sigortalılıkları bittikten sonra 10 gün, 10+90 gün daha sağlık yardımlarından yararlanma hallerine değinmiştik.

Bu hak SSK, Bağ-Kur ve 4/c sigortalıları gibi zorunlu kapsamdaki sigortalılar için söz konusu olmaktaydı.

Bugün de sigortalılık veya aylık veyahut gelir alma gibi hallerin bitiminden itibaren sağlık yardımından yararlanma hakkının derhal sona ereceği durumlara değineceğiz.

Bu durum önemli zira kişi başka birinin bakmakla yükümlü olduğu kişi konumunda değilse hakkın bitiminden itibaren GSS yükümlüsü olarak SGK’ya GSS primi ödeme zorunluluğu başlamış oluyor.

Genel Sağlık Sigortalılığının Bittiği Tarih İtibariyle Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı Sona Erenler;

Devamını oku...

02.10.2017-Sigortalılığın Sona Ermesi Halinde Sağlıktan Yararlanma Hakkı Nasıl Uygulanır?

01.01.2012 tarihinden beri ülkemizde zorunlu genel sağlık sigortası uygulanıyor. Sigortalı çalışırken kendisi ve varsa bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında GSS hakkını da sağlamış oluyor.

Peki sigortalılığın sona ermesi, açığa alınması, tutuklanması, hüküm giymesi veya ölümü hallerinde zorunlu GSS kapsamında kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler için durum nasıl evriliyor? Yani bu tür değişikliklerde GSS hakkının nasıl uygulanması gerekiyor?

Anlatalım.

Sigortalılık Sona Erdikten Sonra GSS Hakkı ve Süresi

Devamını oku...

18.09.2017-Dul ve Yetim Aylıklarında Paylaşım Nasıl Olur?

Okurum Yusuf Bey az bilinen ve çokça karıştırılan bir konuda soruyor;

Ölüm Aylığı paylaşımı konuda internette vefat eden SSK’lı eşten dul aylığı konusunda bir eş bir kız olmak üzere aylık alacak iki kişi varsa;

A - dul eş  %50  yetim kızı %25 toplam %75 alır diyor.

B - dul eş  %60  yetim kızı %30 toplam %90 alır diyor.

Hangi bilgi doğru? “Acaba biri alt sınır aylığı da yazmamış olabilirler mi?” dedim. Kafam karıştı işin içinden çıkamadım.

Devamını oku...

11.09.2017-Sonradan İptal Edilen Her Aylığın Temelinde Eksik Bilgi Yatar

Emekli aylığının bağlanması amacıyla tahsis talebi bulunması şart bulunuyor.

Tahsis talebinde sonra SGK’ca SSK (4/1-(a)) ve Bağ-Kur (4/1-(b)) sigortalılarının tahsis talep tarihi itibariyle yasalarda öngörülen aylık bağlama koşullarını yerine getirip getirmediklerine bakılarak aylık bağlama işlemleri gerçekleştiriliyor.

Buraya kadar normal, ancak aksi durumlarla da sıkça karşılaşılabiliyor. Zira aylık bağlandıktan sonra bu koşulların oluşmadığının daha sonra saptanması durumunda, sigortalıya ödenen aylıklar başlangıç tarihi itibariyle iptal edilerek yersiz ödenen aylıkların tahsili yoluna gidiliyor.

Sigortalılara yeniden tahsis talebinde bulunmaları halinde ise tahsis talep tarihlerini takip eden aybaşından itibaren tekrar aylık bağlanıyor.

Ancak, aylığa hak kazanma koşulları yerine gelmediği halde sigortalıların hatasından kaynaklanmayan nedenlerden (hizmetlerin karışması, hizmet çakışmalarının daha sonra fark edilerek hizmet iptallerinin yapılması, yaş, prim gün sayısı veya sigortalılık süresinin yanlış tespit edilmesi vb.) SGK’nın kendi hatasından kaynaklanan nedenlerle yanlış aylık bağlandığının sonradan tespit edilmesi halinde, sigortalılara yersiz ödenen aylıkların tahsili yoluna gidilirken, aylığa hak kazanma koşullarının yerine geldiği tarihi takip eden aybaşından itibaren tahsis talep şartı aranmadan aylıklarının bağlanması gerekiyor.

Hata Kimde?

Devamını oku...

28.08.2017-Kamu Çalışanlarına 2018-2019 yılları İçin Verilen Mali ve Sosyal Haklar

2018 ve 2019 yıllarında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin toplu sözleşme akdedilmiş ve Resmi Gazetede de yayımlanmış bulunuyor.

Bahse konu sözleşme zamlar bakımından hayal kırıklığı meydana getirmiş ve bu yönüyle kamuoyunda yaygın şekilde tartışılmıştı.

Zamlar Üzdü

Devamını oku...

21.08.2017-Turistik, Sağlık ve Özel Güvenlik İşyerlerinde Çalışma Daha da Esnekleşti

İş Kanunu açısından akşam 20 ile sabah 06 saatleri arası gece süresi sayılıyor ve gece sürelerinde çalışma saatinin 7,5 saati geçmemesi gerekiyor. Kadınların geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırılması da yasak bulunuyordu.

İşte bu sınırlayıcı yasa hükmünde 2015 yılında yürürlüğe giren 6645 sayılı Yasanın 37 nci maddesiyle bir esneklik getirilmişti.

İlgili Yönetmeliklerdeki değişiklik 19.08.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor.

Bahse konu değişikliğe göre;

Devamını oku...

14.08.2017-Malûl Erkek Çocuklarının Çığlığını Duyun!

T.C.Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alan kız çocukları ile malûl olduğu için yaş sınırına bakmaksızın yetim aylığı almaya devam eden erkek çocuklarının durumu farklıdır.

Çalışamayacak derecede malûl erkek çocuklarının T.C.Emekli Sandığı’ndan, SSK’dan veya Bağ-Kur’dan yetim aylığı alma koşulları da farklıdır.

Tüm bu farklılıkların ortak yönü T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olanların malûl erkek çocuklarından istenen koşulların daha ağır olmasıdır.

Kız Çocuk – Malûl Erkek Çocuk Farkı

Devamını oku...

07.08.2017-Anayasa Mahkemesinin Son Kararı Emekli İkramiyesi Bakımından Ne Anlama Geliyor?

2829 sayılı Hizmet Birleştirme Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki;

“Son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve…” ibaresi nedeniyle, uzun müddet Emekli Sandığına tabi görevlerde çalıştıktan sonra, örneğin bir gün bile SSK, Bağ-Kur gibi başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışıp yaşlılık aylığına hak kazananlara, Emekli Sandığınca emekli ikramiyesi ödenmiyordu.

Yani memur istifa ettiği için değil, son defa başka bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödediği için emekli ikramiyesinden mahrum kalıyordu.

İptaller Art Arda Geldi

Devamını oku...

31.07.2017-SGK Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsilinde Neyi Niye Değiştirdi?

SGK tarafından yapılmış fazla veya yersiz ödemelerin tahsili konusu sigortalı, emekli veya hak sahipleri ile SGK arasındaki her dönem ihtilaflı konuları oluşturur.

Özellikle muvazaalı boşanma işlemi sonucu doğan yetim aylığı borçları, Bağ-Kur kapsamında kız çocuklarına bir bağlanan bir kesilen yetim aylıkları, 5335 sayılı Kanunla 01.01.2005 tarihinden itibaren emeklilere getirilen kamuda çalışma yasağı, emekli aylığı alıyorken yurtdışında çalışmaya başlama veya sosyal yardım almaya başlama gibi konular bu tür ihtilafın sıklıkla yaşandığı alanlardan başlıcaları oluyor.

Bu tür anlaşmazlıklarda SGK yasaya aykırı gördüğü yersiz ödemeyi tespit ettikten sonra aylık sahibinin hatası varsa geriye dönük 10 yıla kadar ve süre tanımaksızın faiz uygulamaya başlayarak tahsil etmeye başlıyor.

Yok eğer kişi hatası olmaksızın SGK kurum personelinin hatası nedeniyle bağlanmışsa da o takdirde geriye dönük beş yıla kadar tahsil ederken 24 ay da faizsiz ödeme için süre tanıyor.

İşte bu iki konuda son günlerde bir değişiklik yapıldı.

Devamını oku...

24.07.2017-2017 Temmuz Aralık Döneminde SSK Taban Aylık ve Gelirleri Ne Oldu?

10 Temmuz 2017 günkü yazımızda Temmuz 2017 zammından sonra Emekli Sandığı emekli, dul ve yetim aylıklarına ilişkin taban aylıkların tutarlarını değerlendirmiştik. Bugünkü yazımızda da Temmuz 2017 ayından itibaren SSK sigortalılığından bağlanacak dul-yetim aylık ve gelirlerinin taban tutarlarını ele alıyoruz. SSK gelir ve aylıklarında taban aylık ve gelir tutarları sigortalılık başlangıcı ve ölüm tarihlerine göre değişkenlik arz ediyor.

2000 yılından önce SSK sigortalılarına malûllük ve yaşlılık sigortalarından bağlanacak aylıklar ile ölüm sigortasından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıkların hesabına esas tutulan aylığın alt sınırı, gösterge tablosundaki en düşük göstergenin katsayı ile çarpımının yüzde 70’inden az olamayacağı kuralı söz konusu.

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için bu alt sınır en düşük gösterge olan 9475 gösterge ile 31.12.1999 tarihinde geçerli olan 12.000 memur maaş katsayısının çarpımından oluşmaktaydı.

Devamını oku...

17.07.2017-Memurlarının 2017 Yılı Temmuz-Aralık Arası Borçlanma Tutarları Ne Kadar Olacak?

5510 sayılı Kanun kapsamında borçlanma süreleri için günlük asgari ücretin yüzde 32’si (18,96 TL) ila bu rakamın 7,5 katı (142,20 TL) arasında değişen miktarda günlük rakam seçmek ve buna göre borçlanma yapmak mümkün.

Emekli Sandığı kapsamında yapılacak borçlanmalarda ise daha farklı bir metot uygulanıyor. Bu yöntemin en önemli unsuru memur maaş katsayısı ise diğer unsuru ise memurun göreve giriş derecesine göre göstergeleri oluyor. Bu göstergeler unvana, sınıfa ve öğrenim derecesine göre değişiyor.

Devamını oku...

10.07.2017-Temmuz 2017 Zammıyla Emekli Sandığı Taban Aylıklarında Son Durum

Ekim 2008 ayından önce bir şekilde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olmuş memurlara eski memur, ilk defa Ekim 2008 ayından sonra memuriyete atanmış memurlara ise yeni memur diyoruz. Eski memur ve yeni memurlar gerek emeklilik yaşı hesaplaması ve gerekse emekli aylığı hesaplaması bakımından birbirinden çok farklı haklara sahip bulunuyorlar.

Bu fark memurların ölümleri halinde dul ve yetimlerine de geçmiş oluyor.

 

Taban Aylık Eski Memurları Koruyor

Devamını oku...

08.07.2017-Yargı ve Emniyet Mensuplarının 2017 Temmuz Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları

YARGI MENSUPLARININ EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLARI

Devamını oku...

07.07.2017-Sınıf ve Rütbelerine Göre Askeri Personelin 2017 Temmuz Emekli Aylık ve İkramiye Tutarlar

Sınıf ve Rütbelerine Göre Askeri Personelin 2017 Temmuz Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları


Önceki iki yazımızda en üst ve en alt düzeydekilerde dahil olmak üzere memur personel ile akademisyenlerin 2017 yılı Temmuz ayı emekli aylığı ve ikramiyelerini ele almıştık.

Bugün de askeri personelin  güncel emekli aylık ve ikramiyeleri konusunu somut ve net tablolarla işlemeye devam ediyoruz.

Geçtiğimiz yıl uzman erbaşlara astsubay ek göstergesinin üçte ikisi yerine 5/6’sını (altıda beşini) alma hakkı getirilmiş ve azami ek gösterge hadleri de 3000’e yükseltimişti. Buna ilaveten uzman erbaşlarla ilgili olarak gösterge tablolarına yapılan ekle 1. ve 2.dereceye gelme yolu açılmış ve önemli bir eksiklik giderilmişti. Değişiklikle artık uzman erbaşların da uzman jandarmalar gibi 1.dereceye gelme ve azami 3000 ek göstergeden faydalanmaları artık mümkün kılınmıştı, biz de tablomuzu bu değişiklikler ışığında düzenledik.

Askeri personelde de yarbay rütbesinden itibaren makam ve görev veya temsil tazminatı başlamakta. Burada da aylıklarda ek göstergeden başka en önemli etkiyi bu tazminatlar gösteriyor.

Tablolar yıllara göre artan aylık bağlama oranına göre düzenlenmekle beraber yıl kesirleri için de oluşacak küsuratlı aylık bağlama oranlarının mümkün olabileceğini, tabloda sadece tam yıllar esas alınarak aylık hesaplandığını göz ardı etmemek gerekiyor.

Enflasyon Farkı Var

Devamını oku...

06.07.2017-Unvanlarına Göre Akademisyenlerin 2017 Temmuz Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları

Kamu görevlisi çalışanların somut rakamlarla güncel emekli aylık ve ikramiyeleri konusuna bugün de akademisyenlerin emekli aylıkları ve ikramiye hakları ile devam ediyoruz.

Yasa Koyucu kendilerini kamu üniversitelerinde bilime ve öğretime adayan akademisyenlere ve tarafsızlıkları adaletin dolayısıyla devletin temeli sayılan yargı mensuplarına emeklilik yaşamlarında daha elverişli maddi imkânları sunacak bir düzenleme öngörmüş bulunuyor.

Buna göre doçent ve profesör unvanlarını kazanmanın yanında bu unvanlarda kamuda geçen görev sürelerine bağlı olarak artan ek gösterge ve makam-görev-temsil tazminatlarına göre farklı emekli aylıkları bulunuyor.

Devamını oku...

05.07.2017-Son Zamlarla Unvanlarına Göre Memurların Emekli İkramiyeleri ve Maaşları

UNVANLARINA GÖRE MEMURLARIN EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLARI

Devamını oku...

03.07.2017-Memuriyete Geçen Uzman Erbaşların Ek Gösterge Sorununun Çözümü Var

Uzman erbaşlar beş yıla kadar varan sözleşmelerle Emekli Sandığı iştirakçiliğine tabi olarak çalıştırılıyor ve 45 yaşına girdikleri tarihten sonra göreve devam edemiyorlardı. Bu durumda 4759 sayılı Kanunla gelen yaş sınırları da söz konusu olunca uzman erbaşlar emeklilik yaşlarına kadar ortada kalıyorlardı.

Bu soruna çözüm 30.06.2010 günkü RG’de yayımlanan 6000 sayılı Kanunla gelmişti.

Buna göre;

Devamını oku...

28.06.2017-Sosyal Güvenlikte Doğru Bilgi Zamanında Alınırsa Kazandırır


Sigortalılar ve emekliler mail kutumuzu doldurmaya devam ediyor, biz de fırsat buldukça yanıtlamaya çalışıyoruz.

Örneğin okurum Oğuz Bey soruyor.

Bizler askeriyede muvazzaf subay olarak görev yapmış harp okulundan mezunu kişileriz. Çeşitli sebeplerden zamanı gelmeden istifa ederek mesleklerimizden ayrıldık ve özel sektöre geçen kişileriz. Bu bakımdan emeklilik konusunda hassa bir plan yapmamız gerekiyor. Konuyla ilgili makalenizi ben ve benim durumumdaki birçok arkadaşım okuduk. Maalesef son yedi yıl kuralı ile ilgili olarak SGK tarafından yanlış bilgilendirilmiş olduğumuzu ve bu yüzden de ciddi kayıplara uğramış olduğumuzu düşünüyoruz. Bize verilen bilgide hep son 7 yılda 3,5 yıl en çok çalışılan kurumdan emekli olacağımızdır.

Devamını oku...

23.06.2017- RAMAZAN BAYRAMI TEBRİĞİ

Değerli Üyemiz, Ramazan Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlıkla kutlanacak nice bayramlar dilerim.


Şevket Tezel

Y.K. Başkanı

19.06.2017-Evlenme ve Eşin İş Durumu Değişikliklerinde Aile Yardımı Ödeneği

Okurum Özkan Bey soruyor:

13.06.2017 tarihinde eşi işten ayrılan memurun aile yardımı ödeneğini 15 Haziran’da mı yoksa 15 Temmuz’da mı alması gerekir?

13.06.2017 tarihinde evlenen memurun aile yardımı ödeneğini 15 Haziran’da mı yoksa 15 Temmuz’da mı alması gerekir?

Öncelikle memurun aile yardımı ödeneği hakkını anımsatalım.

Kimler Aile Yardımı Ödeneği Alır?

Devamını oku...

12.06.2017-Emekliye Temmuz Zammında İşin Doğrusunu Bizden Okuyun

Geçtiğimiz sonbaharda yaşanan gizli devalüasyon görüntüsü veren döviz artışlarından kaynaklı enflasyon artışı yaşanmaya devam ediyor. Ekonomistlerin de öngördükleri üzere bu etki 2017 yılının ilk yarısında etkili olacaktı ve olmaya da devam ediyor.

TÜİK’in enflasyon hesaplama paketinde yaptığı değişikliğe rağmen TÜFE artış oranı 1 Ocak 2017 – 31 Mayıs 2017 tarihleri arası TÜFE artış oranı yüzde 6,18 oldu. Bilindiği üzere TÜİK 2017 yılı başında enflasyon hesaplama kriterleri içindeki gıda, barınma ve elektrik ve su masrafları gibi herkesin kullanma zorunda olduğu giderlerde meydana gelen fiyat artışlarının enflasyonu etkileme derecesini azaltmıştı.

Gelinen noktada enflasyon artışlarının fiyatları etkileme sürecinden sonra sıra memur ve emeklilerin aylıklarını etkilemesine geldi. Haziran ayı TÜFE rakamlarının da belli olmasıyla Temmuz 2017 ayında memur ve emekli aylıklarına yapılan zamlar netleşecek.

Yani memur emeklileri ve memurlar yılın ilk yarısında enflasyonun altında kalmış olan zam nedeniyle yaşadıkları kaybı ilan edilen enflasyon rakamlarına göre telafi etmiş olacaklar.

Jest Değil Borcun İfası

Devamını oku...

05.06.2017-Satış Primlerinin Kıdem Tazminatı ve Sigorta Primi Açısından Önemi - Yeni Madencinin Emek

Bir firmanın muhasebeciliğini yaptığını belirten okurum İsmail Bey soruyor: “Belli bir ücret karşılığında çalışan satış personelleri her hangi bir mesai yapmaksızın haftalık 45 saat çalışma saatlerini geçmemiş ve kendi yetenekleri karşılığında satışı artırdıkları için satış primi ile ödüllendirilmişlerdir. Bu satış primi SGK primine eklenir mi ve eklenirse kıdem tazminatını etkiler mi?

Hemen cevaplayalım.

Prime esas kazançların hesabında;

1) Hak edilen ücretlerin,

2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,

3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,

brüt toplamının esas alınması gerekiyor.

Yani satış primleri ödenmişse o ayın sigorta primine esas matrahına girmesi gerekiyor.

Satış priminin sigorta primine esas kazanç hesabına girmesi doğrudan kıdem tazminatına da girmesi anlamına gelmiyor. Zira iki unsurun yasal tanımı açısından primin anlamı farklı bulunuyor. Özellikle içinde çok sayıda ihtilaf barındıran kıdem tazminatı açısından Yargı kararları da bu uygulamayı etkiliyor.

Şayet bu satış prim ödemeleri, ikramiye gibi düzenli bir ödeme şeklinde yapılıyorsa ve 12 ay boyunca ödenmiş ise kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gerekecektir. Sözgelimi onbir ay ödenmiş fakat bir ay dahi ödenmemiş olsa, kıdem tazminatı hesabına girmesi gerekmez. Bu şekilde Yargıtay Hukuk Bölümü İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu da “Prim veya ikramiyelerin kıdem tazminatının hesabına esas olan ücret kavramına dâhil bulunduğu” kararını almış bulunuyor.

2008 Sonrası Madenci Olan Sigortalının Emekliliği

Bir başka okurum Bertan Bey de sorusunu yöneltiyor: “Nisan 1972 doğumluyum. Üniversite mezuniyetim sonrası Temmuz 1998 'de Asteğmen oldum. 12 aylık asteğmenliğimin akabinde Şubat 2000'de de sigortalı olarak çalışmaya başladım. Şu an prim gün sayım 6 bini geçmiş durumda ve son bir yıldır da madende yeraltı olarak çalışıyorum. Madende beş yıl bitiminde 1800 günü tamamlayabilirsem 51 yaşımda emekli olabiliyor muyum? Değilse 57 olan normal emeklilik yaşım kaça düşüyor?

Öncelikle yer altı maden işçilerinin maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlardan, bu işlerde;

- En az 20 yıldan beri çalışan,

- 50 yaşını dolduran

- En az 7200 gün

Devamını oku...

Diğer Makaleler...