03.07.2017-Memuriyete Geçen Uzman Erbaşların Ek Gösterge Sorununun Çözümü Var

Uzman erbaşlar beş yıla kadar varan sözleşmelerle Emekli Sandığı iştirakçiliğine tabi olarak çalıştırılıyor ve 45 yaşına girdikleri tarihten sonra göreve devam edemiyorlardı. Bu durumda 4759 sayılı Kanunla gelen yaş sınırları da söz konusu olunca uzman erbaşlar emeklilik yaşlarına kadar ortada kalıyorlardı.

Bu soruna çözüm 30.06.2010 günkü RG’de yayımlanan 6000 sayılı Kanunla gelmişti.

Buna göre;

Yaş sınırı nedeniyle TSK’dan ayrılacak olanlardan istekliler, Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilmeleri uygulaması 01.08.2010’dan itibaren başlamıştı.

Hatta 30.06.2010 tarihinden önce 45 yaş sınırı nedeniyle TSK’dan ayrılan ve emeklilik aylığına hak kazanamamış olan uzman erbaşlar da üç ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığına başvurmaları halinde bahse konu istihdam hakkından faydalanabilmişlerdi.

Yani Emekli Sandığı iştirakçiliğine devamla emeklilik tarihlerine kadar ortada kalmadıkları gibi en erken şekilde emekli olabilecekleri Emekli Sandığı statüsüne devam şansına da kavuşmuş oluyorlardı.

Uzman Erbaşlıktan Emekli Olanlar

Uzman erbaşlarla ilgili tek sorun bu değildi. Bir de ek gösterge sorunları vardı. Gösterge tablolarında 1. Ve 2. Derece kadrolar olmadığı için ek gösterge haklarına tam kavuşamıyorlardı.

10.02.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6663 sayılı Torba Kanun ile 3269 sayılı Kanundaki "Uzman erbaşlara dereceleri itibarıyla astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergelerin 2/3’ü uygulanır. Ancak, bunlara uygulanacak ek gösterge rakamı 2200’ü geçemez."

ifadesi

"Uzman erbaşlara dereceleri itibarıyla astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergelerin 5/6'sı uygulanır. Ancak, bunlara uygulanacak ek gösterge rakamı 3000’i geçemez.

biçimine dönüştürülmüş ve gösterge tablosuna

1

1320

1380

1440

1500

 

 

 

 

2

1155

1210

1265

1320

1380

1440

 

 

 

satırları eklenerek uzman erbaşların 2200 ek gösterge ile birlikte 3000 ek göstergeye de ulaşabilmelerinin önü açılmıştı.

Bu durumda 6663 sayılı Torba Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra astsubayların ek göstergelerine göre uzman erbaşların ek göstergeleri de aşağıdaki şekilde belirlenmiş oldu.

15.02.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan uygulamaya göre;

 

DERECE

ASTSUBAYLARIN

EK GÖSTERGESİ

UZMAN ERBAŞA UYGULANACAK EK GÖSTERGE

1

3600

3000

2

3000

2500

3

2200

1833

4

1600

1333

5

1300

1083

6

1150

958

7

950

792

8

850

708

 

Bu durum uzman erbaşların görev aylıklarında artış meydana getireceği gibi emekli aylıklarında da aşağıdaki gibi farklılık meydana getirecekti.

Memuriyete Geçenler İçin Ek Gösterge Sorunu Yaşanıyor

Ne var ki bu iki olumlu yasa değişikliği bir araya gelince yeni bir sorun doğurdu.

Zira uzman erbaşlar 45 yaşından sonra kamuya normal memur olarak atanınca ek göstergeleri üniversite mezunu olsalar bile 2200 ‘ü geçemiyordu. Unvanları değiştiği için uzman erbaş ek göstergesinden faydalanamıyorlar.

Çözüm Var

Aslında buna yasal bir çözüm var fakat enformasyon eksikliğinden uygulanmıyor ve sonuçta mağduriyetler doğuyor.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 67 nci maddesine göre

“Daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenler; daha önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ederler.”

Hükmü doğrultusunda,

Memurun önceden yararlandığı ek gösterge daha yüksek ise emekli keseneğine esas aylık tutarının hesabında önceki ek gösterge rakamı dikkate alınarak hesap yapılıp aradaki kesenek ve karşılık farkının tamamının kişiden kesilmek suretiyle işlem yapılması gerekirdi.

İşlem bu şekilde yapılırsa uzman erbaş ek gösterge mağduriyeti yaşamayacaktır.

Örneğin 2/1 derecedeki olup 2500 ek göstergeden yararlanma durumunda olan uzman erbaş (veya uzman jandarma) yaş nedeniyle ayrılıp üç yıl da düz memur olarak çalışıp oradan emekli olduğunda 1600 ek gösterge ile emekli olabilmektedir. Bu emekli aylıklarında yaklaşık 2017 rakamlarıyla 280-300 TL arasında bir azalmaya neden olmaktadır. Bu nedenle uzman erbaş aradaki farkı görevde iken ödemek suretiyle eski ek göstergesi üzerinden kesinti yaptırmalıdır.

Sorun yaşayan eski uzman erbaş sonradan memur olanlar ek gösterge sorunlarının çözümü için öncelikle durumu ve yasal dayanakları vurgulayan bir dilekçe ile başvurmalılar.

 

Şevket TEZEL

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:21/1

Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 216-5506009

Faks: 216-5506007

Gsm: 551-1008282

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir