30.03.2018-İŞVERENLERE İŞ KUR TEŞVİKİ HAYATA GEÇTİ

İŞVERENLERE İŞ KUR  TEŞVİKİ HAYATA GEÇTİ

27/03/2018 Tarihli Resmi Gazetenin Mükerrer Sayısında yayınlanarak 4447/Geçici 19’uncu Maddesi 1/01/2018 itibaren yürürlüğe esas alınmıştır.

Böylece işverenlere yeni tanınan bu teşvikle hem sigorta priminden hem de ödeyecekleri vergi açısından önemli avantajı yakalamış oldular.

TEŞVİKTEN YARARLANMANIN GENEL ŞARTLARI NEDİR?

Devamını oku...

29.03.2018-ALINMAYAN TEŞVİKLER NİSAN 2018 İTİBAREN DAVASIZ ALINACAK

ALINMAYAN TEŞVİKLER NİSAN 2018 İTİBAREN DAVASIZ ALINACAK

27/03/2018 Tarihli Resmi gazetenin mükerrer sayısında 5510/Ek Madde 17 gereğince geçmiş dönemlerde yararlanılmayan dönemlere ait teşviklerden yararlanacaklardır.

5510 sayılı Kanun ve bu Kanun dışında(4447 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda) sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

NİSAN 2018 SONRASI YARARLANMAYANLAR İÇİN KANUN YÜRÜRLÜKTEN SONRA GERİYE DÖNÜK EN FAZLA 6 AYLIK DÖNEMİ GERİ ALACAK YADA DİĞER TEŞVİKLE DEĞİŞECEK

Devamını oku...

28.03.2018-2018 YILINDA EMEKLİ OLANLARA BÜYÜMEDEN PAY VERİLECEK

2018 YILINDA EMEKLİ OLANLARA BÜYÜMEDEN PAY VERİLECEK

2018 Yılında ilk defa emekli olacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2017 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya göre belirlenen GH farkı ödenecektir.

FORMÜL:1+TÜFE+GH%30 GÜNCELLEME KATSAYISI

5510 sayılı Kanuna göre 4/a ve 4/b kapsamında bağlanan aylıkların hesabında kullanılan güncelleme katsayısı yıllık TÜFE’nin tamamı ve sabit fiyatlarla gelişme hızının % 30’unun toplamından oluşmaktadır.

FARKLAR NİSAN AYINDA ÖDENİR

Devamını oku...

23.03.2018-BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR 30 BİN TL AŞARSA BEYANNAME VERMEK ZORUNDADIR

BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR 30 BİN TL AŞARSA BEYANNAME VERMEK ZORUNDADIR

SGK Yüksek emekli aylığı için çalışarak ikinci işverenden 30 Bin Tl’yi aşan çalışanlar Gelir İdaresine Beyanname vermek zorundadır.

Aşağıdaki yazımız 2018 Yılı GİB Ücret Gelirleri Beyyanname Rehberinden alıntı yapılmıştır.

Birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanununda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2017 yılı için bu tutar 30.000 TL’dir.) aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir. Ancak, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 30.000 TL’yi aşması durumunda, ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücret de dahil olmak üzere) yıllık beyannameye dahil edilecektir. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir.

 

Mükellef (A), 2017 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiştir.

Devamını oku...

23.03.2018-BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR 30 BİN TL AŞARSA BEYANNAME VERMEK ZORUNDADIR

BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR 30 BİN TL AŞARSA BEYANNAME VERMEK ZORUNDADIR

SGK Yüksek emekli aylığı için çalışarak ikinci işverenden 30 Bin Tl’yi aşan çalışanlar Gelir İdaresine Beyanname vermek zorundadır.

Aşağıdaki yazımız 2018 Yılı GİB Ücret Gelirleri Beyyanname Rehberinden alıntı yapılmıştır.

Birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanununda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2017 yılı için bu tutar 30.000 TL’dir.) aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir. Ancak, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 30.000 TL’yi aşması durumunda, ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücret de dahil olmak üzere) yıllık beyannameye dahil edilecektir. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir.

 

Mükellef (A), 2017 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiştir.

Devamını oku...

21.03.2018-YAŞLIYA SAYGI HAFTASINDA 265 LİRA AYLIK

YAŞLIYA SAYGI HAFTASINDA 265 LİRA AYLIK

Türkiye’de her yıl 19–25 Mart tarihleri arası "YAŞLILARA SAYGI HAFTASI" olarak kutlanmaktadır.

Bu haftayı sessiz sedasız kutluyoruz.Genelde huzurevleri ziyareti ile gönüllerini almaya gayret ediliyor.

Yaşlılık aslında asırlık çınarların bize göre bilgeliğidir.Yaşadığımız toplumda çok özel bir yeri vardır.Yaşlılarımız dün ile bugün arasında bize iletişim sağlar.Yaşadığımız yüzyılın canlı tanıkları olduğu için deneyim,bilgileri ile arşiv vazifesi görür.Kısacana onlar bizim geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurduğumuz köprülerimizdir.
Yaşlılarımız kültür birikimlerini,değerlerini geleceğe taşıyan değerli varlıklarımızdır.Bundan dolayı yaşlı çınarlarımıza gerekli önemi vermeliyiz.Yaşamla bütünleştirmeliyiz,hayata bağlılıklarını artıracak önlemler almalıyız.

Devamını oku...

17.03.2018-SGK SAYISAL VERİSİ OLMAYAN EMEKLİLİK TÜRÜ ERKEN YAŞLANMA

SGK SAYISAL VERİSİ OLMAYAN EMEKLİLİK TÜRÜ ERKEN YAŞLANMA

Mülga 506 sayılı Kanunda Erken yaşlanma konusu vardır.

Mülga 506 sayılı SSK Erken yaşlanma tanımlaması ve şartlarını incelediğimizde;

Altıncı Bölüm Yaşlılık Sigortasında ,Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları olan 60’ıncı Maddesinde D) /a- 50 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen Sigortalılar da (A) bendinin (a) veya (b) fıkralarında belirtilen diğer şartlarla yaşlılık aylığından yararlanırlar denilmiştir.

Mülga Kanunda 50 yaş varsa 7000 gün yada 4500 gün prim şartı

Reform yasa ile erken yaşlanma artık 5 yıl ileriye atılmış oldu.

Devamını oku...

15.03.2018-GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA AF MİKTARI 53,33 TL

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA AF MİKTARI 53,33 TL

1.4.2017 tarihinden itibaren gelir testi, talep halinde uygulanacak olup, gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden az [60/l(c-l)] ya da fazla (60/1-g) şeklinde olacaktır.

1.4.2017 tarihinden itibaren (60/1-g) bendi kapsamda tescil edilenlerin aylık prime esas kazanç tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı kabul edilerek prime esas kazancın %3’ü oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilecektir.

Tescil edilen genel sağlık sigortalılarına, Kanun kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiklerini ve tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yerleşim yerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurarak gelir testi talebinde bulunabileceklerini bildiren, Genelgeye ek genel sağlık sigortası tescil bildirimi ve gelir testine müracaat tebliği “Ek-1 Formu” 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecektir

Devamını oku...

14.03.2018-UÇAK KAZASINA SOSYAL GÜVENCE GÖZÜYLE BAKALIM

UÇAK KAZASINA SOSYAL GÜVENCE GÖZÜYLE BAKALIM

İstanbul'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan …Holding'e ait özel jet dün akşam ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmiş.

Biz yorumlarımızı ;

Ø  Sosyal Güvenlik,

Ø  Borçlar Kanunu,

Ø  İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden kısaca bakmamız gerekir.

Kazada ölen mürettebat için İş Kazası işlemi yapılır.(Sosyal Güvenlik Hukuku)

Devamını oku...

09.03.2018-İŞVEREN ATEŞTEN GÖMLEK GİYMEK İSTEMEZ

İŞVEREN ATEŞTEN GÖMLEK GİYMEK İSTEMEZ

İstihdam yaratan işverenlerimiz üzerinde yükleri azaltma adına vergi ve sgk teşvikler verilir.

SGK Teşviklerini konumuz gereği inceler ve irdeleriz.

Bu verilen teşvikler işverenler için emanet paralar olup,kontrol görevi SGK Müfettiş ve Denetmenleri tarafından yapılır, usulsüzlük tespit edilmesi halinde ,işverenler geri ödeme ile karşı karşıya kalır.

Bu teşviklerin bazıları ise maalesef,15 Temmuz sürecinden önce  malum terör yapılanması ile birlikte, işverenlere karşı koz olarak kullanılmış,bir çok işverenler tehditlerle  mağdur olmuştur.

15 Temmuz sürecinden sonra işverenlerin mağduriyetini ortadan kaldırmak için 5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesi 1/4/2017 tarihinde yürürlüğe girmiş,kısmen de olsa işverenlerin sıkıntıları hafifletilmesi  yönünde adım atılmıştır.

Teşviklerde denetim de iki önemli tema var.

2013 Yılı öncesi sigortasız kayıt dışı engel teşkil ederken,2013 yılında yapılan düzenleme ile birlikte fiili çalışma olgusu da eklendi.

Oysa teşvikler de yasaklı yada geriye dönük teşviki usulsüz kullandın demek,işverenleri zor durumda bırakır.

Bunun için tek teşvik sistemi olan;

a.)%5 Prim teşviki işverenlere verilmelidir.Bunun adı teşvik değil,prim indirimi olmalı.Özellikle istihdamı daraltan faktörlerin başında işveren payı SGK primleri düşürülmelidir.Bunu da işletmelerin işçi sayısı dikkate alınarak %2 ila %5 oranında indirim verilir.

b.)Düzenli SGK prim ödeyen,APHB düzenli veren,Cari Ay Primini Yasal Dönemde ödeyen mükelleflere de belirlenen oranda ödeme bonusu dediğimiz prim ödemeyi teşvik eden indirim verilir.

c.)Bu teşviklerde özellikle kayıtdışı ve fiili çalışma üzerinde yoğunlaşılmaz.

EKSTRA İSTİHDAM ARTIRILMASINDA KAYITDIŞI-FİİLEN ÇALIŞMA YOĞUNLAŞMAK GEREKİR

Yukarıdaki yazılanlar dışında işletmelerin üretim kapasiteleri,istihdam yaratma çabaları gözönüne alınarak ekstra verilen teşviklerde ,kayıtdışı ve fiili çalışma olgusu ile denetim ayağı başlar.

Yapılan denetimlerde kayıt dışı  olursa yada  fiili çalışma olgusu bulunmaz ise,

1.)İlk tespit halinde teşvik alınan işçi sayısı dikkate alınarak %1 ve üstünde yada 5 kişi aşmamak kaydı ile 1 ay sadece teşvikten yararlanılacak o kişiler için teşvik men

2.)Aynı yıl içinde yapılan tespitlerde ise ikinci kez bulunulması halinde 6 ay

3.)Aynı yıl üçüncü tespit halinde o yılın uygulama adına verilen ekstra teşvikin tamamı,ertesi yıl 1 yıl boyunca teşvik kapsam dışı kalma

4.)Teşvikleri ele alan incelemelerde zaman aşımı süresi 5 Yıl olarak sınırlama konulması gerekir.

Çoklu teşvik değil,azaltılmış basit teşviklere ihtiyaç var.

İDARİ PARA CEZALARI KESİLMEDEN ÖNCE İŞVERENLERE SÜRE TANINMALI DÜZELTİCİ EK BİLDİRGELER /UZLAŞMA MÜESSESİ DEVREYE ALINMALIDIR

İşverenlerin en çok yaptıkları hatalar APHB hesaplama hataları olmaktadır.

Kasıt unsuru olmadan SPEK eksik bildirilmesi gündeme geldiğinden ek-bildirgeler istenmekte,100 lira teşvikler de sıkıntı ortaya çıkmaktadır.

SPEK daha yüksek yaptırımı olan İPC ödemek ise ayrıca can sıkıcı oluyor.

Bununla ilgili 5510 Sayılı Kanunda yapılacak idari yaptırım öncesi Denetim birimince işyerinin kapasitesi ve büyüklüğüne göre 1 aydan az değil 3 aydan fazla olmamak üzere yaptırım uygulamadan önce düzeltici bildirgeler için süre verilmeli,yerine getirilmemesi halinde başta teşvik ve diğer idari yaptırım uygulanmalıdır.(Bunun için SSİY işverenler lehine yapılacak incelemelerde düzenleyici maddeler yapma imkanı kanunda tanınmalıdır.)

Defter ve ücret tediye uyuşmazlıkları tek idari para cezası alınmalı ayrı değil,birleştirilerek teke indirilmesi gerekir.(Makul bir ceza alınmalı)

Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet Belgesi ile birlikte uzlaşma müessesi de devreye alınmalı,geriye dönük teşviklerde uzlaşma müessesi ile o dönem hata varsa o dönemin teşviki geri alınmalıdır.

Ayrıca ek bildirge verildiğinde sadece SPEK alınmalı,Muhtasar vs ilişkilendirme yapılmamalıdır.

İŞVERENLER DEFTER SAKLAMA SÜRELERİNDE 5 YIL İSTİYOR

Devletin e-defter uygulaması hatta çalışanların ücret bordrosu dahil sisteme dahil edilmesi ile birlikte artık TTK dahil olmak üzere 5 Yıl defter saklama uygulamasına geçilmeli,SGK buna uymalıdır.

ÇALIŞANLAR İÇİN İŞE GİRİŞ TARİHİ TESPİTLERİNDE YASAL DÜZENLEMEYE GİDİLMELİ

Özellikle çalışanların işe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde SGK kendisini bildirmesi yasada düzenlense de ,ilave hüküm kurularak 1 ay süre içinde bildirim yapılmaması halinde işverenin beyanı esas alınmalıdır.

İşçilere kendisini 1 ay içinde SGK e devlet bildirmesi halinde uyuşmazlıklarda ve hizmet tespit davasında mahkemelerde delil olma özelliği taşımalı,1 aylık süre geçerse denetimde işveren beyanı dikkati alınmalı,işçi beyanı hükümsüz kalmalıdır.

Bununla ilgili geçici madde konularak çalışanlara 1 yıl süre tanınmalı,bu 1 yıllık süre de 2000 yılı ve sonrası işe girenler kendileri için geriye dönük bildirim yapmalı,SGK kayıtları ile işe giriş bildirgeler karşılaştırılarak işverenlere sorulmalı(kapanmış işyerleri ve iz olan dosyalı işyerleri için cevap alınmaması halinde komisyon tarafından karar verilmelidir.),kayıt uyuşmazlığı ortaya çıkması halinde giriş dönemi ile ilgili uyuşmazlık çıkan döneme ait prim tahsilatı yapılmalıdır.Bu primlerde 30 günü aşmamalıdır.

Bununla ilgili sadece prim aslı alınır.

HİZMET TESPİT DAVALARI ÖNLEME ADINA GEÇİCİ HÜKÜM KONULMALI

Özellikle işe giriş bildirgesi verilip,2000 sonrası için işe giriş verilmiş,gün uyuşmazlık varsa düzeltme,08/09/1999 öncesi için ise İşe Giriş Bildirgesi var olup,prim ödeme günü olmayanlara Hizmet Tespit Davası açılmadan bir günlük çalışma verilmelidir.

E-DEVLETTEN SİGORTALILAR İÇİN HER YIL PRİM GÜN VE SPEK İÇİN İTİRAZ YADA MUTABAKAT EKRANI KURULMALI

Çalışan sigortalılar için e-devletten 1 yıllık primlerine mutabakat yada itiraz konulmalı,itirazlar konusundan işverenlerden izahat SGK tarafından istenilmelidir.Bu izahat göre de uyumsuzluk halinde düzeltme süresi verilmeli,süresinde yerine getirilmemesi halinde idari yaptırım uygulanmalıdır.

SGK hızla Gelir İdaresi gibi bu işlemleri e –bildirge ekranından yerine getirmeli,işverenlerden e-bildirge kullanıcısı alt yetkililerin isimlerini almalı,son onayı işverenden istemelidir.

KİMLİK BİLDİRİM SİSTEMİ KALDIRILMALI

KAMU KURUMLARINDAN GELEN SİGORTALI BİLDİRİM UYUŞMAZLIKLARINDA EK SÜRE VERİLMELİ

İşverenler Ateşten Gömlek Giymek Değil,İstihdam ve Üretmek İçin Destek Bekliyor.

Adil ve Adaletli Teşvik Sistemi

Ayrıca Denetimlerin amacı işverenlere verilen teşvikleri geri almak değil,rehberlik yaparak almasını sağlamak olmalıdır.

Üreten ,istihdam eden işverenler korunmalıdır.

Sendikalı işyerleri,kayıt dışı çalıştırmayan işverenler denetim dışı tutulmalı.(Sertifika verilmeli)

Kurum çalışanları işverenlere karşı rehber anlayışla yaklaşarak Gelirleri artırmalı,amacımız öncelikle istihdam ve prim geliri artışı olma yolu hedef seçilmelidir.

Bunun içinde denetim birimlerine ,denetim sonrası idari yaptırım yapmadan önce işletmenin büyüklüğüne göre , idari yaptırımları dikkate alınarak ek süreler tanınmalıdır.

Aktif prim kaçakları(Tüm Sigorta Kollarında) ve Pasif Prim(Kısa Vadeli /SGDP)  kaçakları birbirinden ayrıştırılmalı,Pasif primler kayıt dışında yaptırım olarak değil,ek süre verilerek düzenleyici prim alınmalıdır.

Bununla ilgili İşvereni Koruyacak Mali Mesuliyet Sigortalarının Hızla Hayata geçmesi istenmektedir.

İşverenlerin Ateşten Gömlek Değil,Severek ,İsteyerek,Üreterek ,İstihdam Artıran Gömlekleri Giymesini Temenni Ederiz.

VEDAT İLKİ

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

05415161962

08.03.2018-KADIN İŞ GÜCÜ ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIĞI ÖNEMLİ SORUNLAR

KADIN İŞ GÜCÜ ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIĞI ÖNEMLİ SORUNLAR

21 YY Çalışma hayatında kadınların sorunları üzerine son 20 yıldır akademik anlamda araştırmalar yapılmaktadır.

Bu konuda akademik yazılar,anketler ve bulunan sonuçlara göre başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ,tabi ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da ilgi alanına girmekte,konuyla ilgili Anayasa Hukukundan gelen düzenlemeler ışığında Çalışma Hayatını ilgilendiren kanunlar da düzenlemelere yer verilmektedir.

Kadın istihdamının bir ülkenin kalkınmasında ki etkisi de oldukça önemlidir. Kadınlar ataerkil sosyo-ekonomik yapıların aşındırılması ve dönüştürülmesinde temel aktör olmalı ve kalkınma politikaları da bunu destekleyerek kaynak sağlamalıdır.

Çalışma hayatı gelir, statü ve sosyal ilişkilerde büyük etkiye sahip olmaktadır.

Devamını oku...

07.03.2018-%50 ÜSTÜNDE AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞA BAKAN ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK VAR

%50 ÜSTÜNDE AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞA BAKAN ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK VAR

5510 sayılı Kanunun “Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 28. maddesine sekizinci fıkrası ile “Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, 5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1/10/2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının ¼’ü, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.” hükmü getirilmiştir.

Hangi Sigortalılar Kapsamda:

Devamını oku...

02.03.2018-SERBEST ZAMAN UYGULAMASI İŞÇİ İÇİN KAYIP(mı) İŞVEREN İÇİN KAZANÇ(mı)

SERBEST ZAMAN UYGULAMASI İŞÇİ İÇİN KAYIP(mı) İŞVEREN İÇİN KAZANÇ(mı)

2003 Yılında 1475 sayılı İş Hukuku tek madde hariç tüm maddeleri ile mülga olurken,çalışma hayatına 4857 sayılı İş Hukuku ile devam etme kararı alındı.

Özellikle 4857/41’inci maddesine eklenen düzenlemeye, işçi sendikaları seyirci kalırken,işveren sendikaları tribünleri ayağı kaldırdı.

Nedeni mi işçi sendikalarının kalesine gol atmışlar,fileleri havalandırmışlardı.

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.(4857/41-4.fıkra)

İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.(4857/41-5.fıkra)

Bu düzenlemeyle, birlikte fazla mesai / fazla süreli çalışma karşısında ücret yerine izin esası gelmiş oldu.

Formül:

Devamını oku...

28.02.2018-İŞVERENLERİN CANINI SIKAN CEZA

İŞVERENLERİN CANINI SIKAN CEZA

Son iki(beklenti üç yıla çıkıyor) yıldır asgari ücrette meydana gelen artışla birlikte işverenlere asgari ücretten teşvik verildi.

Bu teşvik formalitesiz SGK tarafından yapılan hesaplama ile birlikte işverenlere ödeniyor.

2016 yılında Asgari Ücretin 1.647 TL. yükselmesi( %30 dolayında artış ),ardından 2017 yılında istihdamı artıyoruz diyerek işverenlerden gelen istek üzerine,2018 yılında müktesep hakka dönüştürülerek(torba yasada bekleniyor) işveren tabiriyle,100 Lira teşvik işverenler arasında olumlu bulundu.

Fakat yasanın ilgili maddesi incelediğimizde kayıt dışının bir diğer ayağı olan eksik SPEK kuruma bildirilmesinden dolayı da verilen teşvikin geri alınması da gündeme geldiğinde bu teşvikte cazibesini kaybediyor.

İŞVERENLER KANUNLARI OKUMAZ CEZA GELDİ Mİ SORGULAR?

5510 sayılı SS ve GSS Kanunun işverenlere sorulduğunda bir çoğu bilmez,sahada olanlar da bu sorunu bilir,Meslek Mensubu muhasebe çalışanları da Vergi Kanunlarına yoğunlaşır.

Ne zaman bir teşvik geri alınırsa o zaman kızılca kıyamet kopar,herkes sorumluluğu birilerine devreder.

SGK yapacağı denetimlerde özellikle rutin yada ALO 170 ihbar yada İş Kazası/Meslek Hastalığı,Asgari İşçilik gibi denetimlerde detay girildiğinde işverenlerin teşvikleri ortadan kalktığı gibi,Kurumsal İşyerlerinde ve diğerlerinde muhasebe benzeri Mali Mesuliyet dediğimiz teşvikleri sigorta edecek bir sistem  olmadığından ,hatalardan dolayı  önce ver(teşviki) sonra geri al(teşviki) cezası can sıkmaya başlar.

İşverenler şunu unutuyor.

Size verilen teşvikler emanet paradır.

Bu paraları bir gün sizden geri alabilirler.

 

ÖNCE VER SONRA GERİ AL CEZALARI TEŞVİKLERDE İŞVERENLERE YIKIM OLUR/ÖDENMEZSE O İŞYERİ KAPANIR YADA ARTIK SGK TAHSİL EDEMEYECEĞİ BORÇ DAĞI BÜYÜR

Ø  Yıllardır işverenleri ve ilgili meslek odalarına uyarmamıza rağmen,TBMM vekilleri işveren,hukukçulardan oluşur,fakat  kanun yaptıklarında ileride sonuçlarının ne olacağını kestiremezler

Ø  Basit teşvik sistemi zor mu? Sorusuna da cevap aramalıyız.

Ø  SGK bir çok yetkili de bu konuda hem fikir olmasına rağmen,böyle bir düzenlemeye ihtiyaç var.

Ø  Basit teşvik her şeyden önce sigorta prim borucuna bakmadan tüm işverenlere %5 oranında bir indirim verilir(yada işveren sigorta payı 5 puan düşürülür),borcu yoksa ve kayıt dışı çalıştırmıyorsa ayrıca işletmenin büyüklüğü ve kapasitesi dikkate alınır(Asgari ücret üzerinde ödeme yapıyorsa/sendikalı işyeri ise) ekstra teşviki verilir.

Ø  Bu teşvikler verilirken basit,anlaşılır,işyeri kapasitesi,çalışan sayısına uyumlu teşvik olmalıdır.

TEŞVİKİNİ YAKARIM!

Ø  GEÇİCİ MADDE 68-71

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

AÇIKLAMA

Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan İŞVERENLER HAKKINDA (KÖTÜ NİYETLİ ) Uygulanması gerekir.

BU KISIM İŞVERENİN CANINI YAKIYOR

‘’sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 -2017 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır’’

Ø  İŞVEREN KÖTÜ NİYETLİ DEĞİL,KASIT YOK BASİT HATA YADA KANUNU YORUMLAMA HATASI YAPARAK SPEK EKSİK BİLDİRDİ DENİLEREK TEŞVİKİN GERİ İSTENMESİ İŞVERENİ ZOR DURUMDA BIRAKIR

Ø  TESPİTİ HALİNDE 5510/GM 68 -71 TEŞVİK GERİ ALINIYOR

 

YASA KOYUCU ÜZÜM MÜ YEMEK İSTER BAĞCIYI DÖVMEK Mİ?

Elbette üzüm yenilecek

Çözüm önerimiz

Devamını oku...

23.02.2018-İŞTEN ÇIKAN/ÇIKARTILAN YENİ DOĞUM YAPAN ANNEYE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİĞİ ÖDENİR Mİ?

İŞTEN ÇIKAN/ÇIKARTILAN YENİ DOĞUM YAPAN ANNEYE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİĞİ ÖDENİR Mİ?

Analık sigortasında  yapılan geçici iş göremezlik ödemeleri ile istirahate  ayrılmış olan kadın işçinin  işinden herhangi bir sebeple ayrılması durumunda hak ettiği ödeneği alıp almayacağı konusunda sıklıkla sorulara muhatap olmaktayız.

Analık Sigortasından Yararlanma Şartları Kısa Vadeli Sigorta Hükümlerinde Açıklanmıştır:

Analık sigortasında iki önemli ödemeden söz edilir.

a)Emzirme ödeneği

b)Geçici iş göremezlik ödeneği ödeniyor.

Devamını oku...

22.02.2018-3 DÖNEM DE KIDEM TAZMİNATI ALMA YAZISI VAR MI?

3 DÖNEM DE KIDEM TAZMİNATI ALMA YAZISI VAR MI?

Bugünlerde sıklıkla sorulan soruların başında kıdem tazminatı alabilir yazısı ile birlikte,işverenden 1 yılı ve üzerinde çalışanların kıdem tazminatı istemlerini yıllara göre işleyelim.

Kıdem tazminatı alma yazısında dönemlere göre farklılıklar bulunmaktadır.

Özellikle de yazımızda bu konuya inceleyeceğiz.

1475/14’üncü maddesi;

5. (Ek: 25/8/1999 - 4447/45 md.) 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle kıdem tazminatı yazısı alınabiliyor.

08/09/1999(hariç)TARİHİNDEN  ÖNCE SİGORTALI OLANLAR

Devamını oku...

21.02.2018-EVDE BAKIM ÜCRETİ ASGARİ ÜCRET KARŞISINDA ERİDİ Mİ?

EVDE BAKIM ÜCRETİ ASGARİ ÜCRET KARŞISINDA ERİDİ Mİ?

2014 Yılından önce;

''Bakıma muhtaç engellilere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, iki aylık net asgarî ücretten fazla olamaz.''

2014 yılında 6518 sayılı Kanunun 21.Maddesi ile birlikte;

''Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz. Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.''

denilerek düzenlemeye gidilmiştir.

Gösterge rakamları ise yeniden artırılmamıştır.(4 yıldır aynı)

Asgari ücrette net meydana gelen artışlarla birlikte evde bakım paralarında Gösterge rakamları sabit olduğundan,asgari ücret net karşısında kayıp yaşamıştır.

Bu rakamlar ve ödemeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına verilen ödeneklerle SYDV karşılanıyor.

Evde bakım maaşı için başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapması gereken engelli bireylerin yakınları hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile evde bakım maaşı alabilmektedir. Her ayın belli dönemlerinde yatan evde bakım maaşlarının yattığı illeri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Bakıma muhtaç ve yoksul durumdaki 600 bine yakın vatandaşa yardım amacıyla yılda 5-6 milyar lira dolayında kaynak aktarıyor. Evde bakım maaşından yararlanabilmek için en az yüzde 50 engelli raporu bulunması ve raporda “ağır engelli” olduğunun belirtilmesi, engelli bireyin kişisel bakımını tek başına karşılayamaması zorunlu. Ağır hastalık nedeniyle yaşamını başkalarının yardımıyla sürdürenler de bu kapsamda değerlendiriliyor.

Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını (beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi) gideremeyenlere bakanlar, bakım maaşı alabilmektedir.

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden( 2018 yılı için bu tutar 1.450,91x 2/3=967,27 TL’dir) daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi sağlanır. Hanede birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması hâlinde, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasında birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli iki kişi sayılır.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) (0,10855X20.000=2.171 TL)gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz.

Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000(0,10855 x 10.000=1085,50 TL) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.

6518 sayılı Kanun ile değişiklik yapılamadan önce bakım maaşı net asgari ücrete göre belirleniyor idi. 2828 sayılı kanun’da üst sınır olarak net iki asgari ücret sınırı 2014 öncesi mevcuttu.

Net asgari ücrete göre evde bakım ücreti ödenirken;

gösterge x memur maaş katsayı çarpımı ile ,

evde bakım ücretinin hesaplanması  bakım ücretinden yararlananların asgari ücret karşısında kayıpla karşı karşıya kalmıştır

2014 YILINDAN İTİBAREN FARKLARI GÖSTEREN TABLO

Yıllar

Net Asgari Ücret

Gösterge

Katsayı

Tutar

Fark

2014 1.Dönem

765

0,076998

10.000

770

5

2014 2.Dönem

810

0,076998

10.000

770

-40

2015 1.Dönem

858

0,079308

10.000

793

-65

2015 2.Dönem

910

0,083084

10.000

831

-79

2016 1.Dönem

1.177,00

0,088817

10.000

888

-289

2016 2.Dönem

1.177,00

0,093259

10.000

932,59

-244,41

2017 1.Dönem

1.270,00

0,096058

10.000

960,58

-309,42

2017 2.Dönem

1.270,00

0,102706

10.000

1027,06

-242,94

2018 Dönem

1.450,00

0,10855

10.000

1085,5

-364,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllar

Net Asgari Ücret

Gösterge

Katsayı

Tutar

Fark

2014 1.Dönem

1.530,00

0,076998

20.000

1.540

10

2014 2.Dönem

1.620,00

0,076998

20.000

1.540

-80

2015 1.Dönem

1.716,00

0,079308

20.000

1.586

-130

2015 2.Dönem

1.820,00

0,083084

20.000

1.662

-158

2016 1.Dönem

2.354,00

0,088817

20.000

1.776

-578

2016 2.Dönem

2.354,00

0,093259

20.000

1865,18

-488,82

2017 1.Dönem

2.540,00

0,096058

20.000

1921,16

-618,84

2017 2.Dönem

2.540,00

0,102706

20.000

2054,12

-485,88

2018 Dönem

2.900,00

0,10855

20.000

2171

-729,00

 

VEDAT İLKİ

 

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

20.02.2018-DOĞUM SÜRESİNİ BORÇLANSA EMEKLİ AYLIĞI ARTAR MI?


DOĞUM SÜRESİNİ BORÇLANSA EMEKLİ AYLIĞI ARTAR MI?

Okurum bana sorduğunda doğum borçlanması yaparak emekli aylığım yükselir mi? Dediğinde çalışma sürelerine ait dökümleri istedim.

Emekli aylığının hesabı için gerekli olan gün dökümleri tarafıma gönderildiğinde;

1967 doğumlu olan okurum,1/10/1985 yılında ilk defa SSK olmuş,Doğum süreleri ise çocuklarında iki çocuk 2000 yılı sonrası.

YILI

GÜN

1999

1952

2008/10

3330

 

5282

 

Bu durum da kazançlara bakmadan önce ABO

Devamını oku...

16.02.2018-İŞ KAZASI YAPILAN GÜN FİİLİ ÇALIŞMA SAYILIR

İŞ KAZASI YAPILAN GÜN FİİLİ ÇALIŞMA SAYILIR

Sosyal Güvenlik Hukukunun zor karmaşık yapısıyla zaman zaman kanunları yorumlamada düşülen hatalarla birlikte ,İş Kazalarında özellikle kazaya uğranılan gün istirahat alınması halinde SGK kayıtlarına kazanç olarak bildirilmemesi ,işveren ünitelerince tespit edilmesi yada SGK Denetimle görevli memurlarınca tespit yapılması durumunda 1 gün karşılığında astronomik yaptırımla karşı karşıya kalınabilir.

Hizmet akdine tabi sigortalının; işyerinde bulunduğu sırada işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emziren kadın sigortalının iş mevzuatına tabi olup olmadığına bakılmaksızın yine mevzuatta belirtilen sürelerde çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda ve işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş geliş sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratacak olaylar İŞ KAZASI olarak değerlendirilir.

İŞ KAZASI BİLDİRİM KURALI

Devamını oku...

15.02.2018-YURTDIŞI BORÇLANMA MALİYETİ EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ

YURTDIŞI BORÇLANMA MALİYETİ EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ

Okurum mektubunda 1971 doğumlu olup,1990 yılında üniversite öğrencisi iken tüm sigorta kollarından iki aylık SSK çalışması olduğunu,başarılı bir üniversite yıllarından sonra 1998 Yılında 11 yıl Fransa,2 Yıl ABD mühendis olarak çalışmış,2011 yılında ülkemizde üst düzey yönetici olarak çalışma hayatını sürdürüyor.

Askerlik süresi bedelli olup,süre yok.

Emeklilik planlaması yapmak istediğini ve yüksek emekli aylığına nasıl sahip olacağını sanal da olsa anlatmamı istedi.

Okurumuzun öncelikle;

a.)Normal Şartlarda Emekli Aylığı isteği.

b.)Yurtdışı Borçlanma ile birlikte Emekli Aylığı isteği.

Devamını oku...

10.02.2018-TORBA YASA 5510 SS VE GSSK DEĞİŞİKLİKLER NELER OLACAK?

TORBA YASA 5510 SS VE GSSK DEĞİŞİKLİKLER NELER OLACAK?

18-25 YAŞ AYNI GÜN İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VERİLECEKTİR

MADDE 60- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "sigortalılar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile 18 yaşını doldurmuş 25 yaşını doldurmamış sigortalılar'' ibaresi eklenmiştir.

AÇIKLAMA:

Devamını oku...

09.02.2018-TORBA YASA EKONOMİYE CAN SUYU VERECEK Mİ?-3

TORBA YASA EKONOMİYE CAN SUYU VERECEK Mİ?-3

SGK PRİMİNİ 1 AY İŞ KUR  1 AY İŞVEREN ÖDEYECEK(İŞVEREN 6 AY PRİM ÖDEYECEK)

GEÇİCİ MADDE 20-

YARARLANMA ŞARTLARI:

Devamını oku...

08.02.2018-TORBA YASA EKONOMİYE CAN SUYU VERECEK Mİ?-2(TEŞVİKLER )

TORBA YASA EKONOMİYE CAN SUYU VERECEK Mİ?-2(TEŞVİKLER )

İMALAT VE BİLEŞİM SEKTÖRÜNE 2029,50 TL TEŞVİK VAR!

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 19’’

KİMLER YARARLANACAK?

Devamını oku...

07.02.2018-TORBA YASA EKONOMİYE CAN SUYU VERECEK Mİ?-1

TORBA YASA EKONOMİYE CAN SUYU VERECEK Mİ?-1

2018 Yılında Yürürlüğe girmesi düşünülen torba yasada yer alan çalışma hayatı ,teşvikler ve 5510 sayılı SS ve GSSK değişiklikleri sizlere yazmaya çalışacağız.

Yazımız sona erdiğinde işverenlere uyarılarımız olacak.

Torba kanununa ilave edilmesi gereken önerilerimizi umarım dikkate alırlar.

KREŞ YARDIMI DÜZENLEME!

Devamını oku...

06.02.2018-SM,SMMM,YMM EN UFAK HATANIZ MİLYONLUK CEZA İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRSİNİZ

SM,SMMM,YMM   EN UFAK HATANIZ MİLYONLUK CEZA İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRSİNİZ

30/01/2018 Tarihli SGK 2018-6 Genelgesinde;

Sahte, kontrollü ve şüpheli işyerleri ile ilgili yapılacak işlemleri tanımlanmıştır.

SGK’ca  yapılan incelemeler sonucunda, gerçekte 5510 sayılı Kanunun 4 -1/ (a/SSK) kapsamında sigortalı çalıştırılmadığı halde, bazı kişilerce sahte işyeri tescili yaptırılmak suretiyle sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu ve SGK’unun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden bu bildirimlerin iptal edilmesine rağmen, aynı kişilerin bu defa aynı veya farklı sosyal güvenlik merkezlerinde farklı bir işyeri dosyası tescil ettirmek suretiyle sahte sigortalı bildiriminde bulunmaya devam ettikleri,

Devamını oku...

02.02.2018-15 YIL 3600 GÜNDEN NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM NE KADAR EMEKLİ AYLIĞIM OLUR?

15 YIL 3600 GÜNDEN NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM NE KADAR EMEKLİ AYLIĞIM OLUR?

Okurumun babası 01/12/1958 doğumlu olup,ilk defa SSK olduğu tarih 01/02/1985 olup 3600 gün yaş şartlarını 31/12/2006 tarihinde tamamlamış olup (Askerlik borçlanması 600 gün yapılmamıştır) neden benim babam 59 yaşında emekli yapıldı normal de 57 yaşında emekli olması gerekir idi 3 yıl SGK hatası ile emekli aylığı alamadı dava edelim mi diye soruyor?Ayrıca SGK gün dökümlerine göre emekli aylığının tutarı ne kadar olur?

Okurumuz daha önce bu konuda yazdığımız ayrıntılı yazıları okumamıştır.Araştırmış olsa idi nerede hata yaptığını görme imkanı olacaktır.

ERKEK SİGORTALILAR İÇİN 3600 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTLARI

Devamını oku...

01.02.2018-POSTACI GELDİ SGK CEZA ÇIKTI

POSTACI GELDİ SGK CEZA ÇIKTI

30.03.2015 Tarihinde köşemizden SGK DENETMENLERİ AVCI MI? Başlıklı yazımızın ana teması,bir ev hizmetlisinin ev sahibine ait tebliğ zarfını imzalaması ,postacının bu tebliğ zarfında ev hizmetlisinin TC Kimlik no.sunu alarak,SGK bilgi verilmesi üzerine Kadim tarafından denetmen marifeti ile yapılan denetimde işverene ciddi anlamda kayıtdışı üzerine  idari para cezaları kesilmiş,bunun üzerine de Denetim müessesinin avcılığı üzerine bir yazı yazılmıştı.

Oysa Denetmen verilen iş emri üzerine görevini yerine getirmiştir.

Sonuç bölümünde şuna yer vermiştim.

Devamını oku...

25.01.2018-2018 YILI BORDRO PARAMETRELERİ

2018 YILI BORDRO PARAMETRELERİ

 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

Ø  Günlük kazanç alt sınırı : 67,65 TL

Ø  Aylık kazanç alt sınırı : 2.029,50 TL

Ø  Günlük kazanç üst sınırı : 507,38 TL (*)

Ø  Aylık kazanç üst sınırı : 15.221,40 TL

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;

Devamını oku...

24.01.2018-MESLEK KODU CEZASI ÜZECEK SGK VE PİLOT BÖLGEDE KOD UYUMSUZLUĞU İÇİN UYARI SİSTEMİ NEDEN O

MESLEK KODU CEZASI ÜZECEK SGK VE PİLOT BÖLGEDE KOD UYUMSUZLUĞU İÇİN UYARI SİSTEMİ NEDEN OLMAZ?

29.12.2017 Tarihli yazımızda konuyu dile getirmiş idik.

https://alitezel.com.tr/index.php?sid=yazi&id=8991 linki tıkladığınızda detaylar var.

SGK sisteminden şu an itibariyle Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri verilme esnasında hatalı kayıtları düzeltme adına ekran önce kızarır sonra düzeltmeler bitince Yeşil renk alır ve APHB gönderirsiniz.

Oysa Meslek Kodları karşılığı yazılmamış ise Aralık 2017 dahil 1111.11 yada 0000.00 olarak çıkar.Düzeltme yapmadan gönderme imkanınız var.

Devamını oku...

23.01.2018-İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİ İÇİN VAR

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİ İÇİN VAR

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar,

İstekleri halinde;

Ø  4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar,

Ø  Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler,

Ø  EK 9’uncu Madde Kapsamında Ev Hizmetlisi olup 10 gün ve üstünde çalışanlar,

işsizlik sigortasının kapsamında bulunmaktadır.

Burada en önemli ayrıntı;

Devamını oku...

19.01.2018-CENAZE YARDIMINDA VEKİL MEMUR VATANDAŞ AYRIMI

CENAZE YARDIMINDA VEKİL MEMUR VATANDAŞ AYRIMI

Cenaze yardımı dediğimiz sosyal yardım ülkemizde hiyerarşik konumunuza göre belirleniyor.

v  TBMM Vekil

v  Devlet Memuru

v  İşçi,Esnaf ölümü olmak üzere.

Devamını oku...

18.01.2018-İŞ HUKUKUNDA HER AY HER İŞÇİ İDARİ PARA CEZALARI NEDİR?

İŞ HUKUKUNDA HER AY HER İŞÇİ İDARİ PARA CEZALARI NEDİR?

Sosyal Medya da,Gazetelerde ehil olmayan kişilerin Sosyal Güvenlik Yazarı olarak bolca göründüğü bu dönemlerde bilgi kirliliği artarak devam ediyor.

Bunun yanında bilinçli,araştırmacılığı öne çıkan konuya hakim olan (Sosyal Medya,Gazete ve Dergilerde) Sosyal Güvenlik yazarlarını da şiddetle takip etmenizi tavsiye ediyorum.

Özellikle 4857 sayılı İş Hukukumuzda İdari Para Cezaları Sekizinci Bölüm de düzenlenmiştir.

Devamını oku...

17.01.2018-SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ ODALAŞMAK İSTİYOR

SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ ODALAŞMAK İSTİYOR

 

Sosyal Güvenlik Müşavirliği disiplinli bir meslek yolunda ilerlemek için Çalışma Bakanlığında çalışanlardan özellikle genç emeklilerden ya da meslekten ayrılarak bilgi birikimini bu alanda kazanca  dönüştürmek isteyenleri müstakil bir oda olmak için birlikteliğe çağrı yapıyor.

 

Bizim meslek anlayışımız ileride tamamen bağımsız bir meslek olarak, "Muhasebe" ana bilim dalından farklı, çalışma hayatına disiplin sağlayacak ‘’Yeminli Sosyal Güvenlik Müşavirliği ‘’mesleğini ülkemize kazandırmaktır.

 

Amacımız;

Devamını oku...

16.01.2018-KIDEM TAZMİNATINDA ‘’1’’KRŞ KRİZİ

KIDEM TAZMİNATINDA ‘’1’’KRŞ KRİZİ

Bu yıl bazı kurumlar yolladıkları bültenlerde kıdem tazminatı hesabını 5.001,75 derken bir kısmı 5.001,76 diyor.

Tartışma nereden ortay çıktı.

Maliye Bakanlığı yayınladığı Genelge de;

4/01/2018 Mali Haklar Genelgesinde

(B) DİĞER HUSUSLAR

Devamını oku...

12.01.2018-SİGORTALILIĞI İHMAL EDENLER GEÇİM PROBLEMİ YAŞIYOR

SİGORTALILIĞI İHMAL EDENLER GEÇİM PROBLEMİ YAŞIYOR

Okurum 1952 doğumlu olup ilk defa 1972 yılında sigortalı olmuştur.65 yaşını geçmiş.2017 (Aralık) yılında emeklilik dilekçesini vermiştir.

Tablosu asgari ücretten olup bağlanacak emekli maaşı bugün geçim standartları altındadır.

Daha doğrusu gençlikte ihmal edilen ,sosyal güvence /sosyal güvenlik bilincin oturmamış olması sonucunda, bugünlerde bağlanan aylıklar,emsaller karşısında düşük oranlar hayal kırıklığını, beraberinde getiriyor.

Okurumun askerlik borçlanması ile birlikte 2017 yılı 3600 günü tamamlamıştır.

Devamını oku...

11.01.2018-2018 YILINDA YENİDEN DEĞERLEME ORANI VERGİ DİLİMLERİNE UYGULANDI MI?

2018 YILINDA YENİDEN DEĞERLEME ORANI VERGİ DİLİMLERİNE UYGULANDI MI?

Yıllara göre yeniden değerleme oranı ile birlikte ücretlilerin vergi dilimi artışları belirleniyor.

Aşağıdaki tabloları incelediğinde ücretliler için vergi dilimi artışları yeniden değerleme oranı 2017 yılında unutulduğunu göreceğiz.

Geçmiş yıllar ise yeniden değerleme oranın bazı vergi dilimleri gerisinde kalmıştır.

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

Devamını oku...

10.01.2018-İŞVERENLERE STAJYER TEŞVİKİ DEVAM EDİYOR

İŞVERENLERE STAJYER TEŞVİKİ DEVAM EDİYOR

BKK 4/12/2017 alınan kararla 9 Ocak 2018 Tarihli ve 30296 Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak 2017-2018 yılı göre teşvik bir yıl uzatılmıştır.3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa eklenen geçici maddeyle birlikte Bakanlar Kurulunun yetkisiyle birlikte beş eğitim ve öğretim yılına kadar da uzayabilecektir,bu sene de uzama yapıldı.

2016-2017-I.YIL,

2017-2018-II.YIL,

2018-2019-III YIL,

2019-2020-IV.YIL,

2020-2021-V.YIL.

Devamını oku...

09.01.2018-2018 YILI SGK PRİM TUTARLARI NASIL OLACAK?

2018 YILI SGK PRİM TUTARLARI NASIL OLACAK?

4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2018 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1.1.2018 ila 31.12.2018 tarihleri arası için tespit edilerek, 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden,

Ø  1.1.2018 ila 31.12.2018 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 67,65 (altmışyedi lira altmış beş kuruş ) Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Devamını oku...

02.01.2018-2018 YILI ASGARİ ÜCRETİ ÇALIŞANLARA YANSIMASI

2018 YILI ASGARİ ÜCRETİ ÇALIŞANLARA YANSIMASI

2018 yılı Asgari ücreti 2017 yılına göre %14,18 artışla birlikte çalışma hayatında işçi ve işveren kesimine yansımaları olacaktır.

Elbette taraflardan işçi tarafı memnun olarak masadan kalkmamıştır.

Her yıl olduğu gibi bu yılda artış AGİ dahil açıklanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda asgari ücretin 2018 yılı için karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Devamını oku...

29.12.2017-MESLEK KODU CEZASI KAFALARI KARIŞTIRDI SGK AÇIKLAMA BEKLENİYOR

MESLEK KODU CEZASI KAFALARI KARIŞTIRDI SGK AÇIKLAMA BEKLENİYOR

6728 sayılı kanununla birlikte 51’inci maddesinde 5510/102-n eklendi.Yürürlük tarihi 1/01/2018 olarak belirtilmiştir.

n) (Ek: 15/7/2016-6728/51 md.) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.

Oysa Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi verilmesi Temmuz 2018 kadar uygulanmayacaktır.

Devamını oku...

28.12.2017-STAJ SÜRESİ BAŞLANGIÇ SAYILDI YALANINA ARTIK İNANMAYIN

STAJ SÜRESİ BAŞLANGIÇ SAYILDI YALANINA ARTIK İNANMAYIN

Son günlerde sosyal medya da hızla yayılan yalan staj süresi sigorta başlangıcı sayıldı diyerek yalan rüzgarı oluşturuluyor.

Maalesef bu tip yalanları ortaya atanlar sonradan kendi yalanlarına inanır oluyorlar.

Yıllardır yazmamıza rağmen bir de siz bu işi bilmiyorsunuz 05/12/2017 Kanun çıktı artık staj süresi başlangıç sayılacak diyerek kendilerinin yalanına bize inandırmak hatta yazılarımızın yanlış olduğu yönünde ima ediyorlar.

OKUR SORUSU

Devamını oku...

27.12.2017-3600 GÜNLE EMEKLİLİK 58 YAŞ VE 60 YAŞ ÖNCESİ OLMAZ

3600 GÜNLE EMEKLİLİK 58 YAŞ VE 60 YAŞ ÖNCESİ OLMAZ

2017 Yılında sıklıkla sorulan soruların başında 15 Yıl ve 3600 günde Kadınların 58 ,Erkeklerin 60 Yaşından önce emekli olamayacağını söylediğimde suratlar asılıyor,moraller bozuluyor.

Bu konuyu oldukça bol işlememize rağmen sorular sıklıkla geliyor.

 

506 sayılı Kanunun geçici 81/C bendine göre Aylığa Hak Kazanma Koşulları Nasıl Gelişti?

Devamını oku...

26.12.2017-ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI AVANTAJINI 2018 YILINA TAŞIMAK İSTİYOR?

ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI AVANTAJINI 2018 YILINA TAŞIMAK İSTİYOR?

Okurum 07/07/1997 tarihinde ilk defa SSK olarak işe girmiş,2016 yılında böbrek nakli olarak %70 engelli raporu alarak,GİB vergi indirimden faydalanarak 2018 yılında emekli olmak istediğini beyan ediyor?

Engelli statüsünden aranan emeklilik süresi ve emeklilik günü sağlamıştır.

Kazançlarını incelediğimizde ,2017 yılında değil 2018 yılında emekli olması kendisine bir avantaj sağlayacaktır.

Bunun için de öncelikle 2017 yılı sonu TÜFE oranı ve Mart Sonu açıklanacak büyümeden alınacak pay ile birlikte 2008/Ekim sonrası kazançların günümüze %30 oranında GH ile taşınması,aynı şekilde 1999 öncesi,2008/09 ayına kadar kazançların güncellenmesi farklı olacaktır.

Engelli statüsünden ödenen primleri yüksekliği de ileride alınacak emekli aylıklar da yüksek olacaktır.

Devamını oku...

20.12.2017-2018 YILI EMEKLİ AYLIĞINDA BÜYÜMENİN ETKİSİ NASIL YANSIR?

2018 YILI EMEKLİ AYLIĞINDA BÜYÜMENİN ETKİSİ NASIL YANSIR?

Bunun için elbette son günlerde yazılı ve görsel basında yazılar yayınlanıyor.

Özellikle emekli aylığı hesaplanmasında;

1999 öncesi dönem SSK emeklilerinde gösterge rakamı dikkate alınır.Bu rakam değişikliğe 2018 yılında uğramayacaktır.

2000 ila 2008/09 Dönemi OYK rakamı da değişmeyecektir.

2008/10 aydan sonraki kazançlar değişime uğrayacaktır.

(ABO çalışma sürelerine göre değişir)

Devamını oku...

19.12.2017-SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU CİNAYETTE KARŞIMIZA ÇIKIYOR

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU CİNAYETTE KARŞIMIZA ÇIKIYOR

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan bir markette çalışanlar arasında çıkan bıçaklı kavga sonucunda 1 kişi ölerek hayatını kaybediyor.Marketin kasap bölümünde çalışan işçi,manav reyonunda çalışan işçi ile kavga ediyor,kasap reyonundan aldığı bıçakla manav reyonu işçisini işyerinde öldürüyor.

Adli açıdan cinayet,SGK açısından bu cinayet kayıtlara iş kazası olarak geçecektir.

Olayın İş Kazası Kapsamında ÇSGB bağlı İş Müfettişliği tarafından soruşturması da yapılacak,bu raporlara göre SGK Rehber ve Teftiş Kurulu da değerlendirilmesiyle birlikte İş Kazasından doğan gelir bağlanacaktır.

Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için, kazayı geçiren kişinin sigortalı olması, sigortalının işyerinde ve ya işyerinden sayılan yerlerde bulunması, olayın işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi, kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması, kaza sonucu bedence veya ruhça özre uğraması ve bu unsurların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. Ancak iş kazası işin yürütümü sırasında meydana gelen olayı ifade etmekte ise de, yapılan işle ilgisi olmayan bazı hal ve durumlarda meydana gelen olayları da kapsamaktadır.

Yukarıda haber de yer alan cinayet iş yerinde işlenmiştir.

Devamını oku...

14.12.2017-SGK E-DEVLET ÜZERİNDEN BORÇLANMA TALEBİNİ ALMAYI GERÇEKLEŞTİREBİLİR.

SGK E-DEVLET ÜZERİNDEN BORÇLANMA TALEBİNİ ALMAYI GERÇEKLEŞTİREBİLİR.

SGK 5510/41’inci maddesi gereğince e-devlet üzerinden bir link ilave ederek,program aracılıyla borçlanma talebini alabilir.Gerekli belgeleri ise bu talep üzerine SGK İl yada Merkez Müdürlüklerine gönderilebilir,e-imza alınarak tarama suretiyle aslı gibi gönderilir.

Özellikle askerlik borçlanmaları ve diğer borçlanmalar için bu hizmet anlayışı hayata geçebilir.

2017 Yılının son günleri yaklaşırken emekliliğine sayılı günler kalan sigortalılar, borçlanma yapmak suretiyle emekli olmayı hak edenler,31/12/2017 tarihine kadar  SGK müracaat etmeli borçlanma tebligatlarını elden teslim alarak ,aynı gün içinde çıkan borçlanma tutarını yatırmak suretiyle emekliliğe müracaat etmelidir.(2018 Yılı Emekli olabilirler,bunun için fayda,maliyet analizi yapabilirler,2017 yılında emekli olanlar 2018 yılı GH ve Güncellemelerini de almazlar,Kıdem Tazminatı artışı gibi unsurlar)

BORÇLANMA NEDİR?

Devamını oku...

13.12.2017-GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA ÇOKLU PRİM ÖDEMESİ NE KADAR ADALETLİ?

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA ÇOKLU PRİM ÖDEMESİ NE KADAR ADALETLİ?

Genel Sağlık Sigortası için prim ödemeleri 5510 sayılı SS ve GSS Kanununda belirlenmiştir.

Ø  Hizmet Akdiyle Çalışanlar(Yeni Memurlar dahil)

Ø  İsteğe Bağlı Sigortalılar

Ø  4/b statüsünde çalışanlar

Ø  Öğrenciler/Bursiyerler

Ø  Avukatlık stajı yapanlar

Ø  İş Kaybı Tazminatı alanlar

Ø  İşsizlik Sigortasından yararlananlar

Ø  Kamu da iş akdi askıya alınanlar

Ø  41’inci maddeye göre borçlananlar(yurtdışı borçlanma dahil)

Ø  Gelir testine girmeyenler

Aşağıda yayınlayacağımız tabloya dikkat ederseniz GSS primleri 53,33 TL ila 1.666,43 TL kadar geniş yelpazeye dağılıyor.

Şimdi şunun cevabını arayalım.

YÜKSEK VEYA DÜŞÜK GSS PRİMİ ÖDEYEN SAĞLIK HİZMETİNİ  FARKLI MI ALIR?

Devamını oku...

08.12.2017-SGK UZMANLIK KAYNAŞTIRMAYLA ÇALIŞANLARA DA BU HAK VERİLMELİDİR

SGK UZMANLIK KAYNAŞTIRMAYLA ÇALIŞANLARA DA BU HAK VERİLMELİDİR

Yıllardır SGK uzmanlığının üniteler bazında uygulanması önerilmesine rağmen bir çok SGK ünite iş ve işlemlerinde yetkili olan kişilere uzmanlığın önü kapatılmıştır.

Son günler de SGK Ailesi adıyla tüm SGK’nu  kucaklamak isteyen bir dernek anlayışı gelişmiştir.

Uzmanlaşmayı hedef almış,nitelikli personel yapısı norm ve standart birliği sağlama ,ulusa düzeyde sürdürebilir bir sosyal güvenlik sisteminin uygulayıcısı olunmuştur.

Burada asıl serzeniş,bu iş ve işlem yükünü her ünitede çalışan SGK personeli yüklenmiştir.

Bu çalışan personel de özlük haklar ve unvan bakımından ihmal edilmiştir.

666 KHK eşit işe eşit ücret politikası da tutmamıştır.

Burada asıl önemli nokta giden ikramiyeler ve fazla mesailer,bundan dolayı ekonomik olarak SGK çalışanları zor günler geçirmeye başlamıştır.

Devamını oku...

07.12.2017-2017 YILI ASGARİ ÜCRET 1404 TL TEBLİĞ YAYINLANDI

2017 YILI ASGARİ ÜCRET 1404 TL TEBLİĞ YAYINLANDI

06/12/2017 Tarihli RG Gelir İdaresi Başkanlığı Tebliğ yayınlandı.

Tebliğin amacı, 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle net ücretlerin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi sonucu sadece 1.404,06 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik olarak 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 87 nci maddenin uygulamasına ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.

1) 2017 yılının Ocak ayından itibaren bekâr ve çocuksuz olan asgari ücretlilere 1.404,06 TL net ücret ödenmeye başlanmıştır.

Devamını oku...

06.12.2017-EKİM 2008 ÖNCESİ VEFAT EDEN SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARIN HAK SAHİPLERİNE GELİR

EKİM 2008 ÖNCESİ VEFAT EDEN SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARIN HAK SAHİPLERİNE GELİR BAĞLANMIYOR  İDİ ARTIK BAĞLANACAK SGK ALKIŞLAR

27/01/2014 Tarihinde bir mağduriyeti dile getirmiş,bu mağduriyetin çözülmesi gerektiğini savunmuştuk.

( https://alitezel.com.tr/index.php?sid=yazi&id=6621)

Bu kadar basit bir mağduriyet anlaşılmayan kafalar tarafından çözülmezliğe itilmiş idi.Mağdur aileler dul,yetimler ve hak sahipleri bunun çözümünü isterken çözümsüzlük üreten kafalar çözülmesin diye çaba sarf ediyor idi.

EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OYUNU BOZDU

Devamını oku...

Diğer Makaleler...