03.08.2018-SSK /4-1(a) ÖLÜM AYLIĞINDA ALT SINIR AYLIĞI NEDİR?-2

SSK /4-1(a) ÖLÜM AYLIĞINDA ALT SINIR AYLIĞI NEDİR?-2

4/1 a sigortalı 08/09/1999 öncesi sigortalı olup,1/10/2008 sonra vefat etmesi halinde uygulanacak alt sınır aylığını inceleceğiz.

08/09/1999 ÖNCESİ SİGORTASI OLUP  5510 YASADAN SONRA  VEFAT ETMESİ(01/10/2008) HALİNDE ALT SINIR AYLIĞI

08/09/1999 yılından önce sigortalı olan ve 1/10/2008 tarihinden sonra ölen sigortalıların tek ve iki hak sahibi niteliği taşıyan aile bireyleri için ödenecek ölüm aylığına esas aylık miktarı kaldırılan 4,69 TL tutarındaki SYZ ödemesi , alt sınır aylık miktarının dosya aylığını geçememesi kuralı ile 01.10.2008 tarihinden önce ölen sigortalının hak sahiplerine göre daha düşük miktarda bağlanır.

Ölüm tarihi 1.10.2008 sonrası olan bir ve iki hak sahibi alt sınır aylık miktarı sigortalı dosya aylığını aşmamak üzere belirlenmiştir.

 

YIL

AY

Tek Hak Sahibi

Farklı Hisseli

Aynı Hisseli

İki Hak Sahibi

İki Hak sahibi

80%

Büyük Hisse

Küçük Hisse

Eşit Hisse

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ

60%

30%

45%

2018

OCAK

1.509,13

1.259,12

922,75

461,41

692,09

2018

TEMMUZ

1.647,52

1.374,58

1.007,37

503,72

755,55

 

Burada özellikle ölen sigortalının dosya aylığı kontrolü yapılarak 01/10/2008 sonrası vefat ettiğinden dolayı hak sahibinin hissesi oranında değerlendirme yapılarak sonuca gidilir.

Dosya aylığı değerlendirme de önem taşıyacaktır.

Ölen sigortalının emekli aylığına Dul eş tek kişi ise %75,çocuklar var ise %25 göre değerlendirme yapılarak ,alt sınır aylığı belirlenecektir.

Burada dosya aylığı şayet alt sınır aylığının altında kalması halinde hak sahibi tek kişi ise o zaman dosya aylığının tamamı bağlanır.

Böylece reform yasa ile 30/09/2008 önce ve sonra ölen sigortalılar için,30/09/2008 öncesi ölen dosya aylığının pek önemi yok,30/09/2008 sonrası ölen 08/09/1999 öncesi sigortalı için dosya aylığının geçmemesi kuralı getirilerek alt sınır aylığı koruma kalkanı zayıflamıştır

Örneğin ölen sigortalının sağ olduğunda almış olduğu 1.400 TL emekli aylığı olup,tek hak sahibi eş olup %75 1.050 TL olarak açıklanmıştır.

Bu durumda 1.374,58 TL değil ,dosya aylığı olan 1.050 TL bağlanacaktır.

 

VEDAT İLKİ

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

 

 

02.08.2018-SSK /4-1(a) ÖLÜM AYLIĞINDA ALT SINIR AYLIĞI NEDİR?-1

SSK /4-1(a) ÖLÜM AYLIĞINDA ALT SINIR AYLIĞI NEDİR?-1

Sosyal güvenliğin en önemli özelliği ,yaşamları boyunca sigortalıları,bakmakla yükümlü olan eş,çocuk,ana ve babasına güvence, vefat etmeleri halinde  sigortalının yasal hak sahiplerine yaşadıkları toplum içinde insan onuruna yakışan asgari bir hayat standardı sağlamayı kendine görev edinen bir sistemsel yaklaşımdır.

Hedef kitle ölüm halinde sigortalının ailesi olmaktadır.O halde devlet anayasa gereği güçsüz kalan aile bireylerinin sosyal güvenlik şemsiyesi altına alarak koruma kalkanı oluşturmaktadır.

Sosyal tehlikenin en önemli fertleri,eş,çocuklar ve ana-babası oluşturmaktadır.

Özellikle 4/1-a sigortalıların ölüm sigortasında alt sınır aylığı uygulamasına dikkat çekeceğiz

Devamını oku...

01.08.2018-YURTDIŞI BORÇLANMADA VAZGEÇME DE YENİ UYGULAMA

YURTDIŞI BORÇLANMADA VAZGEÇME DE YENİ UYGULAMA

2018/27 Sayılı Genelge ile birlikte önemli değişiklerden biri de borçlanmadan vazgeçme ve borçlanma miktarının iadesi konusunda 2011/48 sayılı Genelge deki mevcut hükümlerden farklı olarak geniş açıklamaya 2018/27 sayılı Genelge de yer verilmiştir.

2011/48 Sayılı Genelge de aşağıdaki hükümler mevcuttur.

Devamını oku...

27.07.2018-KAYIT İNCELEMESİNDE SON DÜZENLEME YETERSİZ KALMIŞTIR

KAYIT İNCELEMESİNDE SON DÜZENLEME YETERSİZ KALMIŞTIR

TİSK Başkanın İsteği…

Önen, özetle şunları söyledi:

Önen, yasal düzenlemelerle işletme gerçekleri arasında uçurumun giderek büyüdüğünü belirtti. Bu noktada “işletme odaklı yeni bir yaklaşım” beklediklerini kaydeden Önen, “Kayıtlı ve toplu iş sözleşmeli işletmeler için, daha az bürokrasi, daha nitelikli danışma seçenekleri, rehberlik yaklaşımı güçlendirilmiş denetim ve farklılaştırılmış teşvik uygulamaları bekliyoruz” dedi.

Başkanının bu konuda beklentilerine bir çok yazılarımızda dile getirmiştik.

Devamını oku...

26.07.2018-HER SAĞLIK ÇALIŞANI İÇİN 420 GÜN PRİM OLUR MU?

HER SAĞLIK ÇALIŞANI İÇİN 420 GÜN PRİM OLUR MU?

Son günlerde 5510/40’ıncı Maddesine İlave edilmesi düşünülen tablo da aşağıda yer almıştır.

Devamını oku...

20.07.2018-İSTEĞE BAĞLI SİGORTA, TOPLULUK SİGORTASI, 5510 SAYILI KANUNUN EK 5. VE EK 6. MADDELERİ KA

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA, TOPLULUK SİGORTASI, 5510 SAYILI KANUNUN EK 5. VE EK 6. MADDELERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE 2925 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILAR YAPILANDIRMA VAR

506 sayılı Kanunun mülga 85. maddesine tabi sigortalılar yönünden

506 sayılı Kanunun mülga 85. maddesi 1.10.2008 tarihinde yürürlükten kaldırıldığından 1.5.2003 ile 30.9.2008 tarihleri arasında isteğe bağlı sigortalılığı devam edenlerden, sigortalılığı 1.5.2003 tarihinden sonra sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlama, istekle sona erdirme ya da cari ay primlerinin art arda üç ay ödenmemesi nedeniyle sona erenlerin 30.9.2008 tarihine kadar ödenebilir nitelikte olan hizmet sürelerine ilişkin prim borçları 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamına tabi sigortalılar yönünden

Devamını oku...

19.07.2018-İŞVERENLER DİKKAT ETMESİ GEREKEN BİR OLUŞUM VAR ‘’ÇALIŞMA MECLİSİ’’GELDİ

İŞVERENLER DİKKAT ETMESİ GEREKEN BİR OLUŞUM VAR ‘’ÇALIŞMA MECLİSİ’’GELDİ

Çalışma,Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının geniş olarak ele alındığı Cumhurbaşkanlığı KHK-1 Çalışma Meclisine yer verilmiştir.

Çalışma Meclisi

Devamını oku...

17.07.2018-ÇALIŞMA ,AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ

ÇALIŞMA ,AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ

ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİSİ

Ø  Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak,

Ø  Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak,

Ø  Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak,

Devamını oku...

12.07.2018-1830 GÜN ÇALIŞMASI OLAN İŞÇİNİN MALULLÜK AYLIĞI NE KADAR?

1830 GÜN ÇALIŞMASI OLAN İŞÇİNİN MALULLÜK AYLIĞI NE KADAR?

Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, 4/1-(a) ve 4/1-(b) sigortalıları için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılır.

- Kanunun 25. maddesine göre malul sayılması,

Devamını oku...

10.07.2018-EMEKLİ AYLIKLARINDA EK ÖDEME YALANI

EMEKLİ AYLIKLARINDA EK ÖDEME YALANI

Son günlerde emekli aylıklarında 2018 Temmuz Dönemi Emekli,Dul ve Yetim aylıklarına uygulanacak zam oranları belirlendiğinde,yazılı ve görsel medya da ek ödeme yalan fırtınası eser.

Ek ödeme artış yalanına ise hemen hemen emekli olup yada dul/yetim maaş/gelir alanlarda inanır.

Çarşaf çarşaf listeler yayınlanır ek ödemeler arttı diye yalan haberler ifşa edilir.

İşin aslını bilseler ek ödemenin ne olduğuna bu yalanlara inanmazlar.

Defalarca ek ödemenin ne olduğunu yazmamıza rağmen ,bu yalan haberler karşısında bir kez daha yazma ihtiyacı duyduk.

EK ÖDEME MİKTARININ TESPİTİNDE MEMUR AYLIK KATSAYISI ETKİSİ

Devamını oku...

06.07.2018-ESKİ DEVLET MEMURU AVANTAJLI ALT SINIR AYLIĞI KORUMASI

ESKİ DEVLET MEMURU AVANTAJLI ALT SINIR AYLIĞI KORUMASI

2008 yılı Ekim ayı başından önce memur olan, Emekli Sandığı’na tabi  emekliliklerinde de alt sınır aylığı uygulamasında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edilir.

01/07-31/12-2018 ARASINDA KULLANILACAK KATSAYILAR

Devamını oku...

06.07.2018-ESKİ DEVLET MEMURU AVANTAJLI ALT SINIR AYLIĞI KORUMASI

ESKİ DEVLET MEMURU AVANTAJLI ALT SINIR AYLIĞI KORUMASI

2008 yılı Ekim ayı başından önce memur olan, Emekli Sandığı’na tabi  emekliliklerinde de alt sınır aylığı uygulamasında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edilir.

01/07-31/12-2018 ARASINDA KULLANILACAK KATSAYILAR

Devamını oku...

05.07.2018-ENDÜSTRİYEL YANGINLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KARŞIMIZA ÇIKIYOR

ENDÜSTRİYEL YANGINLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KARŞIMIZA ÇIKIYOR

Yanıcı maddeler, doğada katı,  sıvı ve gaz halinde bulunurlar.

YANGININ SINIFLANDIRILMASI

Yanan maddenin yapısı bakımından tanımlanabilen farklı yangın çeşitleri, beş sınıfa (A, B, C, D, F) ayrılmıştır. Bu tür sınıflandırma, özellikle yangınla mücadelede kullanılacak yangın söndürücülerinin ihtivâ edeceği maddeleri belirlemek açısından faydalıdır.

A sınıfı yangınlar: Normal olarak kor şeklinde yanan genellikle organik yapıdaki katı madde yangınlarını kapsar.

B sınıfı yangınlar: Sıvı veya sıvılaşabilen katı madde yangınlarını kapsar.

C sınıfı yangınlar: Gaz yangınlarını kapsar.

Devamını oku...

04.07.2018-EMEKLİ MAAŞININ PLANLAMASINDA MATRAH ÖNEMİ

EMEKLİ MAAŞININ PLANLAMASINDA MATRAH ÖNEMİ

Dün çok ilginç bir okur sorusu geldi.1/1/2004 yılında ilk defa Kadın sigortalı 30 yaşında temizlik,yemekhane gibi hizmet sektöründe çalışmaya başlamış.

Bunun ana nedeni 2 çocuğunun olduğunu,doğumları sigortalılık öncesi yaptığını anlatmış.Çalışma hayatına 30 yaşında başlamasının altında yatan neden bir eli yağda bir eli balda olduğu dönemde eşinin çalışmaya izin vermemesi,daha sonra eşinin işlerinin bozulmasıyla birlikte mali açıdan dar boğaz okuması gereken çocuklarının masrafı,ev ekonomisine katkı ile birlikte çalışma hayatı başlamış.

Yıl sonu 15 yıllık çalışma süresi dolacak,tüm primler günümüze kadar asgari ücretten yatırılmıştır.

Devamını oku...

03.07.2018-YENİ BAKANLIK ÇALIŞMA HAYATINA GİRİYOR

YENİ BAKANLIK ÇALIŞMA HAYATINA GİRİYOR

24 Haziran seçimi sonucu Cumhurbaşkanı Devletin yürütme organın Başkanı olmuş,Bakanları ve Yardımcılarını belirleyerek hükümeti kuracaktır.

Kurulan Bakanlıkların sayısı azaltılacak,bazı Bakanlıklar birleştirilerek yeni Bakanlıklarla 5 yıl boyunca vatandaşlara hizmet götürülecek,çalışan ve işverenlerin sorunlarına çözüm aranacaktır.

Haziran ayında öne sürülen Bakanlık ismi basında ‘’ İş Hayatı ve Güvenliği Bakanlığı’’ idi.

Devamını oku...

29.06.2018-SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI (76) TERK KODU

SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI (76) TERK KODU

76 kodunun sırrı 5510/Geçici Maddesi 76 saklıdır.

Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur.

31.5.2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31.7.2018 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları yahut 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmemeleri halinde, 31.7.2018 tarihine kadar ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları,

İki aylık ödeme süresinin sonunda, 31.5.2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlardan hiç prim ödemesi olmayanların sigortalılığı oluşturulacak program aracılığıyla tescil tarihi itibarıyla (76) terk koduyla,

Devamını oku...

28.06.2018-GÖÇMEN OLUP VATANDAŞLIĞA GEÇENLERİN ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

GÖÇMEN OLUP VATANDAŞLIĞA GEÇENLERİN ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Son yıllarda ülkemize göçmen olarak gelip daha sonra vatandaşlığa geçenler emekli olmak adına askerlik sürelerini borçlanma hakları var mıdır?

Özellikle Bulgaristan göçmenleri yanında ,Suriye’de yaşanan iç savaş ve kargaşa sonucunda 30 Bin dolayında vatandaşlığa geçenler var.

Bunlar içinde kayıt altına alınanların kendi ülkelerinde geçen askerlik sürelerini borçlanma hakları var mıdır?

Sadece onlar için değil,Afgan ve Kırgız Türkleri yanında,Doğu Türkistan’dan gelenler içinde geçerlidir.

Devamını oku...

22.06.2018-ÇALIŞMA HAYATINDA BEKLENTİLER BAŞKA DÖNEME KALIR

ÇALIŞMA HAYATINDA BEKLENTİLER BAŞKA DÖNEME KALIR

Çalışma hayatında beklenti olan bir çok düzenleme 24 Haziran sonrasına sarkacak gibi görünürken,bazı düzenlemeler ekonomik konjektörle belirlenecektir.Son günlerde kısmen de olsa işverenlerin prim yükünü azaltma adına ,denetimlerde İPC yazmadan önce işverenlere ek süre verilmesi gibi düzenlemeler olumlu olsa da eksiklikleri var.

Bayramda emeklilere iki ikramiye fakat geçmişteki SYZ benzememesi gerekir.Asgari ücretteki belirsizlikler.Emeklilikte yaşa takılanlar gibi.

Ø  Emeklilikte yaşa takılanlar için GSS ücretsiz olur mu?

Devamını oku...

21.06.2018-EV SAHİBİ OL KIDEM TAZMİNATI ÖDE!

EV SAHİBİ OL KIDEM TAZMİNATI ÖDE!

Başlığı okuduğunuzda bir çoğunuz bu konuda şaşıracaksınız.Okur bu soruyu yöneldiği zaman keşke bu işi bilen Uzmanların yazılarını okusa idi.

Konuya 7 yıl önce bu köşeden yazmışım.

https://alitezel.com.tr/index.php?sid=yazi&id=4536 BİR EV SATIN ALDIM KIDEM TAZMİNATI ÖDEDİM başlığı ile birlikte;

Devamını oku...

20.06.2018-ÇALIŞMA HAYATINDA YILLIK İZİN ESASINA BAKIŞ

ÇALIŞMA HAYATINDA YILLIK İZİN ESASINA BAKIŞ

Havaların ısınması,okulların tatilinin başlamasıyla,yıllık izinlerin planlaması işyerlerinde yapılmaya başlandı.

İş Hukukunda Yıllık İzin Düzenlemesi

Devamını oku...

19.06.2018-SICAK PARA GÖREN ÇALIŞAN BAĞLANACAK EMEKLİ AYLIĞINI DÜŞÜRMÜŞ

SICAK PARA GÖREN ÇALIŞAN BAĞLANACAK EMEKLİ AYLIĞINI DÜŞÜRMÜŞ

1974 doğumlu olan erkek okurum ,ilk defa 01/06/1990 tarihinde SSK olmuş.

24.11.1989-23.05.1991 arası

25 yıl

52

5525

52 yaş 5525 güne ihtiyaç var.

YIL

GÜN

1999 Öncesi

1968

2000-2008/09

1889

2008/10-Sonrası

3095

6952

 

Okurumun prim gününden yana sıkıntısı yok,çalışma hayatına devam ediyor.

Devamını oku...

13.06.2018-İKALE VERGİDEN MUAFİYET TAZMİNAT TAVANI KADAR

İKALE VERGİDEN MUAFİYET TAZMİNAT TAVANI KADAR

7103 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanunun tazminat ve yardımlarda gelir vergisi istisnasını düzenleyen 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7. a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ve 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (Hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz.);

b) Hizmet erbabının tabi olduğu mevzuata göre bu bendin (a) alt bendinde belirtilen istisna tutarının hesabında dikkate alınmak şartıyla, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar (Bu bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.);”

(2) 7103 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki (7) numaralı bent eklenmiştir.

“7. Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar.”

Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra yapılan ödemeler ve yardımların vergilendirilmesi

Devamını oku...

12.06.2018-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÜCRETLİLERİ VERGİ DİLİMİNDEN KURTARDI

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÜCRETLİLERİ VERGİ DİLİMİNDEN KURTARDI

“Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.”

4/12/2007 tarihli ve 26720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde asgari geçim indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Uygulama esasları

Devamını oku...

11.06.2018-ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANIMIZ MEZUNU OLDUĞU BÖLÜMÜ GÖRMEZDEN Mİ GELİYOR?

ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK  BAKANIMIZ MEZUNU OLDUĞU BÖLÜMÜ GÖRMEZDEN Mİ GELİYOR?

Hükümet tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SARIEROĞLU geldiğinde sevinmiştik.

Kendileri Gazi Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştı.

İşte dedik ÇEKO mezunu Bakanımız kendi bölümü mezunları için projeler üretir,mağduriyeti sonlandırmasını ümit etmiş idik.

Umarım yeni dönemlerde bu sorunlar çözülür.

ÇEKO Bölümleri bir çok üniversite de  var,mezunları ise haksızlığa uğramaya devam ediyor.

ÇEKO'nun Kuruluş Amacı Nedir?

Devamını oku...

09.06.2018-YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN PLAN YAPMAK GEREKİR

YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN PLAN YAPMAK GEREKİR

İşçi,Memur,İşveren  öğrenmek istediği konular genel başlıklarıyla aşağıda sıralanmıştır ;

a.)Ne zaman emekli olurum?

b.)Ne kadar emekli maaşı alırım?

c.)Eksik günlerimi borçlanma haklarım nedir?

d.)Geriye dönük prim ödeme hakkım var mı?

e.)Emekli  Maaşım Nedir?

f.)İş Kazası/Meslek Hastalığından Gelir Nedir?

g.)Vazife Malullüğü

h.)Şehit ve Gazi Yakını

Sosyal Güvenlik Dünyası sadece primli ödemelerden değil,Primsiz ödemelerde dahil olmak üzere geniş yelpazeden oluşmaktadır.

Sosyal Yardım niteliğinde evde bakım paraları,harçlıklar.

Vakıfların Sosyal Yardımları.

İşsizlik ödemeleri.

Bireysel Emeklilik,Hayat Sigortaları,Genel Sağlık ve Özel Sağlık Sigortaları.

Stajyer öğrenciler.

Yurtdışı borçlanma ve emekli aylıkları.

Engelli aylıkları ve yan haklar gibi….

Devamını oku...

07.06.2018-ENGELLİ MAAŞI NEDEN DÜŞÜK BAĞLANDI

ENGELLİ MAAŞI NEDEN DÜŞÜK BAĞLANDI

Bu köşede belki de ne çok sorulan soruların başında düşük bağlanan engelli maaşları da yer almaktadır.

Her ne kadar Aylık Bağlama Oranı(ABO) dediğimiz sayısal değerlerde normal emeklilere göre avantajlı olsalar bile engelli aylığı belirleyen esasların başında sigorta primine esas kazançların yüksekliği de önem taşıyor.

Okurum 16 yıl sigortalılık süresi 3760 gün sayısı ile %40 engelli ile Mayıs sonu emekliliği hak etmiştir.

Devamını oku...

06.06.2018-ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI MI NORMAL EMEKLİ AYLIĞI

ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI MI NORMAL EMEKLİ AYLIĞI

Okurumuzun emeklilikte kafasına takılan sorusu %40 Engelli olması halinde bağlanması erken emekli aylığı,normal koşullarda emekli olması halinde bağlanması gereken emekli aylığını mukayese edilmesini istiyor.

Sigortalının 2008/10 ayından önce işe girişi mevcut olup,08/09/1999 öncesi de işe girişi var.

Üçlü sistemden emekli aylığı hesap edilecektir.

Gönderdiği elektronik postadan şunu anlıyoruz.%40 ve üstünde engeli var,fakat çalışmayı da istiyor.

Burada yüksek ücretle çalışan olduğu için ileride emekli aylığını nasıl yüksek olmasını sağlarım arayışı içinde.

Devamını oku...

05.06.2018-GERİYE DÖNÜK SANATÇI BORÇLANMASI YOK

GERİYE DÖNÜK SANATÇI BORÇLANMASI YOK

Sinema,ses ,sahne ve seslendirme sanatçıları emeklilik konusunda geçmiş yıllarda uygulamaya konulmuş olan geriye dönük sanatçı borçlanmasını istiyorlar.

Sendikalı sanatçıların 2018 Yılı İstatistiki verilerine baktığımızda etkin bir güçleri yok.

Tabela sendikası olarak kalmışlar.

Müzik Sen 5 üyesi,

Sine Sen 97 üyesi,

Oyuncular Sendikası 30 üyesi,

Sinema TV Sendikası 142 üyesi

Sadece dizilere ,reklamlara,sinema ve tiyatro olarak genele baktığımızda bu rakamlar aslında yüzdeye vurulduğunda ne kadar düşük olduğunu görüyoruz.

Devamını oku...

01.06.2018-TIKLA GERİYE DÖNÜK TEŞVİK İÇİN BAŞVUR BUGÜN SON GÜN

TIKLA GERİYE DÖNÜK TEŞVİK İÇİN BAŞVUR BUGÜN SON GÜN

27.3.2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 70. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ek 17. madde eklenmiştir.

2018/Mart Ayı/Dönemi ve Öncesine İlişkin Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik Talepleri Hakkında Yapılacak İşlemlerin Usul ve Esasları

Başvuru

Devamını oku...

30.05.2018-EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR DİKKATE ALINDINIZ MI?

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR DİKKATE ALINDINIZ MI?

Emeklilikte yaşa takılanlar bazıları artık emekli olsa da,büyük çoğunluğu emekliliği bekliyor.

Çözüm ışığı yakılsa da çözüm odaklı çalışmalar hayata geçmemiştir.

24 Haziran da yapılacak seçimlerde EYT için seçm beyannamelerinde yer verenlerde var,bu konuda EYT için sayfa ayırmayanlarda.

Bu işin olur yada olmazına EYT kendileri karar verirler.

Bu durumda ,bizler ne söylersek söyleyelim boş gibi geliyor.

Bu işin ortak çözüm yolları bulunur ,alternatif projeler üretilir,dengeler bozulmadan olması gerekli diye düşünüyorum.

EMEKLİLER  NEDEN YAŞA TAKILDI

Devamını oku...

29.05.2018-iŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASI SEÇİM VAATLERİ ÇARE OLACAK MI?

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASI SEÇİM VAATLERİ ÇARE OLACAK MI?

Kanımca her parti lideri bu seçimde altın tepsi içinde vaatlerle seçmenin karşısına geçiyor.

Bozulan ekonomik trendler,çocuklarımızın eğitim problemleri,gençlerin ve kadınların işsizliği,engellilerin sorunu,emeklilerin geçim sıkıntısı,sağlık alanından beklenen yatırımlar,vergi ve yatırım alanında yeni düzenlemeler,memurların ek göstergesi,borçlanmalar,emeklilikte yaşa takılanlar,asgari ücretliler,yapılandırmalar 2023 kadar ülkeyi düzlüğe getirecek projeler,600 milletvekili ve dahası neler neler…

Devamını oku...

25.05.2018-KAYITDIŞINDA ROL PAYLAŞIMLARI

KAYITDIŞINDA ROL PAYLAŞIMLARI

Ülkemizde kayıt dışı alanında Çalışma Ekonomisi başta olmak üzere,bu anabilim dalında uzmanlarca akademik alanda  araştırmalar  yapıldığında ciltler dolusu yazı, bilimsel makale, bildiri, sunum,çalıştaylar  ve  akademik tablolar  ile birlikte önerilerle karşı karşıya kalınır.

Kayıt dışılığın toplumsal yaranın altında yatan gerçekler;

Devamını oku...

24.05.2018-KÜÇÜK ESNAF MESLEK YAŞASIN DİYOR

KÜÇÜK ESNAF MESLEK YAŞASIN DİYOR

Geçenlerde bir esnaf kardeşim konfeksiyon ürünleri karşısında ayakta kalmakta zorlandıklarını,sanatı gençlere öğretmek istediklerini fakat eleman bulmakta sıkıntı yaşadıklarını bunun içinde artık işyerini kapatacağını söyledi.

Özellikle artan maliyetler karşısında neredeyse günü siftahsız kapattıkları da oluyormuş.

Artan vergi maliyetleri,işçilik,elektrik,kira gibi sıkıntılar,piyasaya borçlar karşısında kendi sigorta  primlerini de ödemekte zorlanıyorlar.

Kısaca çözüm bekliyor.

Öncelikle bu sıkıntıları duyduktan sonra kendisine Esnaflar Odası ile iritibata geçmesini,buradan mali ve ekonomik anlamda destek almasını izah ettim.

Oysa Esnaf Odalarında  sıkıntı var,aidat alamıyorlar,yeterli donanımda personelleri yok.

Öncelikle küçük esnaf için;

Devamını oku...

23.05.2018-DOĞUM YAPAN KADIN ÇALIŞANIN HAKLARININ İHLALİ İDARİ PARA CEZASINI DOĞURUR

DOĞUM YAPAN KADIN ÇALIŞANIN HAKLARININ İHLALİ İDARİ PARA CEZASINI DOĞURUR

6663 Sayılı Kanun 22'inci maddesiyle, 4857 sayılı İş Kanunun 74'üncü maddesinde önemli değişiklikler yapıldı.

Bu değişikliklerle birlikte gündeme 4857/104'üncü Maddesi ile birlikte İdari Para Cezalarının düzenlendiği 74'üncü maddeye aykırılık halleri de genişlemiş oldu.

74'üncü Maddenin son fıkrası uygulamacıların dikkatini çekmediğinden;

Devamını oku...

22.05.2018-VEKİL PRİMİ ÖDENİR

VEKİL PRİMİ ÖDENİR

24 Haziran günü bazı vekiller TBMM veda edeceklerdir.Özellikle emekli olmaları için süre anlamında ihtiyacı olan vekillerin imdadına millet yetişecektir.

Asillerin emekli olması için SGK prime  ihtiyaçları olduğunda bununla ilgili bir mekanizma devreye girmiyor.

5510 sayılı Kanuna Eklenen Madde ile birlikte TBMM vekillikleri ortadan kalkan milletvekilleri bu düzenleme ile 4 yıl rahat nefes alıyor.

Devamını oku...

21.05.2018-SGK Alacaklarında Yapılandırma Neleri Kapsıyor?

7143 sayılı Yapılandırma Kanunu 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor.

Yapılandırma esas olarak 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup 18.05.2018 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde yine bu tarih itibariyle ödenmemiş olan SGK alacaklarını kapsıyor.

Hangi Prim Borçlarını Kapsıyor?

Devamını oku...

18.05.2018-İŞVERENLERİN DENETİM İPC ÇARE ÖNERİMİZ MECLİS YASA OLARAK GELDİ YETERLİ Mİ?

İŞVERENLERİN DENETİM İPC ÇARE ÖNERİMİZ MECLİS YASA OLARAK GELDİ YETERLİ Mİ?

Geçen hafta basına yansıyan bir haber dikkatimi çekti.

TİSK Başkanın İsteği…

Önen, özetle şunları söyledi:

Önen, yasal düzenlemelerle işletme gerçekleri arasında uçurumun giderek büyüdüğünü belirtti. Bu noktada “işletme odaklı yeni bir yaklaşım” beklediklerini kaydeden Önen, “Kayıtlı ve toplu iş sözleşmeli işletmeler için, daha az bürokrasi, daha nitelikli danışma seçenekleri, rehberlik yaklaşımı güçlendirilmiş denetim ve farklılaştırılmış teşvik uygulamaları bekliyoruz” dedi.

Başkanının bu konuda beklentilerine bir çok yazılarımızda dile getirmiştik.

Devamını oku...

17.05.2018-YILLIK İZİN DE İDARİ PARA CEZASI

YILLIK İZİN DE İDARİ PARA CEZASI

4857 Sayılı İş Kanununa tabi olanlar için 53'üncü madde ile;

''Madde 53 - İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.''

Burada işyerinde işe başladığı günden itibaren ifadesinden yola çıktığımızda SGK 4/1-a statüsünde sigortalı olduğu gün fiilen çalışmaya başladığı tarihtir.

a.)İşçi Mehmet sözleşmeyi 01/02/2018 imzalamış,

b.)İşe giriş bildirgesi 01/03/2018 günü yapılmış,

c.)05.01.2018 tarihinde fiilen çalışmaya başlamıştır.

Devamını oku...

16.05.2018-RAMAZAN AYINDA İŞVERENLER ÇALIŞANLARINA CÖMERT DAVRANIRKEN CEZALANDIRILMAYIN

RAMAZAN AYINDA İŞVERENLER ÇALIŞANLARINA CÖMERT DAVRANIRKEN CEZALANDIRILMAYIN

Rahmet ve mağfiret ayı olan ramazan da işverenler çalışanlarına karşı şefkatli ve cömert  davranırlar.Bazı işyerleri toplu iş sözleşmesi hükümleri gereğince ramazanda oruç tutan ve tutmayan ayrımı yapmadan toplu olarak belirlenen oranlarda çalışanlarına ramazan erzakı /alışveriş yapmalarını sağlayacak nakit çekler dağıtılır.

Bu  süreçte İnsan Kaynakları ve Muhasebe yetkililerinin kafası karışır.

Yılda bir defa yapılan bu erzak yardımları karşısında Vergi ve SGK açısından nasıl işlem yapılması gerekir.

İşverenler Ramazan Ayında Çalışanlarına İftar Yemeği Çıkarması Durumunda:

Devamını oku...

15.05.2018-YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ 81 LİRA SAĞLIK YARDIMI ALIR

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ 81 LİRA SAĞLIK YARDIMI ALIR

Yabancı öğrencilere çalışma izni ve GSS Üç ay beklemeden sağlık hizmetlerinden yararlanmak ne demek?

Çalışma izninin basitleştirilmesi yönünde çalışmalar olumludur.Bu yönde adım atılması yasal düzenlemeye gidilmesi de anlamlı olacaktır.Böylece kayıtdışı çalışam önlendiği gibi,teşvikte alınacaktır.

Yabancı öğrenciler için 3 aylık GSS bekletme söz konusu şimdilik değil,bu konuda 5510 sayılı SS ve GSS Kanununda düzenlemelere yer verilmiştir.

5510 sayılı Kanunun ilk yıllarında GSS öğrenci ayrımı olmadan;

Devamını oku...

14.05.2018-SOMA MADEN FACİASI SONRASI DÜZENLEMELERE KATKI SUNDUK

SOMA MADEN FACİASI SONRASI DÜZENLEMELERE KATKI SUNDUK

4 Yıl önce Soma Maden Faciasında 301 Maden Emekçisi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Yaşanan facianın ardından derhal yasaların aksayan yönleri revize edilmeye çalışıldı.

Başta Maden Kanunu olmak üzere,Çalışma Hayatında Madencinin Sosyal Haklarını düzenleyen 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu,4857 sayılı İş Kanunda madenci leh,ne düzenlemelere yer verildi.

Devamını oku...

11.05.2018-ENGELLİNİN ÜÇ SORUNU

ENGELLİNİN ÜÇ SORUNU

EVDE BAKIM PARASINDA HANE HALKI GELİRİ

Anayasa ;

61 Madde’’ Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır’’.

Engellinin gelirinden ziyade hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere hizmet götürülüyor.Sosyal Devlet ilkesinde engelli fert olarak görünmesi gerekir.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz. Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.

Burada şayet özel bakım evinde hizmet alması halinde 2018 yılı için 2.171 TL,evde bakılması halinde 1.085,5 TL. ödenir.

Devamını oku...

10.05.2018-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İKİ TEŞVİK KURALI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İKİ TEŞVİK KURALI

Bu hafta iş sağlığı ve güvenliği haftası olarak kutlanırken çeşitli sempozyumlar yapıldı.

Haliç Kongre Merkezinde Uluslar arası ve ulusal alanda konusunda uzman uygulayıcılar,akademisyenler , iş sağlığı ve güvenliğini anlatan stantlar kuruldu.

Konuyla ilgili güncel bildirimler ve sunumlar paydaşlarla paylaşıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ,İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Genel Müdürlüğü Çalışanları,İş Müfettişleri,SGK Teftiş ve Rehberlik Başkanlığı yetkilileri,SGK Çalışanları ve Denetmenleri aktif görev alarak sahada yer aldılar.

Çeşitli sunumlar yapıldı.ÇSGB Bağlı çalışanların bildiri ve sunumlarda katkısı vardı.

Devamını oku...

09.05.2018-SGK HATALI İŞLEMİNİ YARGITAY BOZAR

SGK HATALI İŞLEMİNİ YARGITAY BOZAR

SGK çoğu zaman sıkıntılı durumlardan biri de emekli olurken borçlanmalar,sahte sigortalılık gibi sürelerde bağlanan emekli aylıklarının kesilmesi sonradan davalar ile tekrar bağlanması hem zaman kaybı hem de sigortalıların maaş kaybı anlamına geliyor.

Bunlar dava açılmadan çözülmesi için SGK çözüm yolu bulunması gerekir.

1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 5 yıl sigortalılık  900 gün borçlanmalar kabul ediliyor.

Aynı zaman da 1/10/2008 öncesi sigortalı sağlığından önce 900 güne yetecek kadar askerlik borçlanması yaparak,1/10/2008’den sonra vefat ederse bu borçlanma da sayılarak hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması gerekir.

Aşağıdaki örnek Yargıtay kararı da bu yöndedir.

Devamını oku...

08.05.2018-ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİLERİ DÖVİZ ARTIŞI NASIL ETKİLER


ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİLERİ DÖVİZ ARTIŞI NASIL ETKİLER

https://alitezel.com.tr/index.php?sid=yazi&id=8967 linki tıkladığınızda yazı detayımızda olası döviz artışları ile 2017 yılında asgari ücretli korunmuştur demişiz(*)yazımız içeriğinde o zaman işverenlerin içinde bulunduğu mali sıkıntı ile karşı karşıya olduklarına değinmiştim.

(*)(Yazımız içeriğinde,geriye dönük teşvikle birlikte,bir mali aftan bahsetmiştim.)

Ortaya çıkan baskın başkanlık seçimiyle birlikte,mali piyasalarda birden bire döviz de inanılmaz artışlar gözlemlenmeye başladı.

Kimi dövizdeki bu aşırı artışa sevinir iken,kimisi de bu işin ekonomik kötü gidişle birlikte yıkıntısına karşı bir takım düzenlemeleri bekliyor.

Döviz girdisi kısıtlı olan,oynak zeminde ekonomisi bulunan bizim gibi toplumlarda ,dövizdeki bu artışlar özellikle emek kesimi dediğimiz memur,işçi ve emekliyi etkiler,orta ölçekli sanayici,küçük esnafı batırır.(Emekli ve işçi için verilen zamlar erir gider)

Büyük sanayici ise hızla işçi çıkarır,istihdam da ve üretimde daralma yada küçülmeyi tercih eder,üretim esaslı yatırımı diğer ülkelere kaydırır,yabancı sermaye grupları ülkemizi tercih etmez.

2018 yılında doların olası 4 lira ve üstünde seyretmesi halinde emek kesimi (işçi/memur) ve emekli olanlar artan enflasyonun altında alacakları zamlarla sene başı reel gelirde düşüşle birlikte iç pazarda daralma başlar,ithalata bağlı diğer kalemlere petrol ve ona bağlı diğer ürünlere eklenecek zamlarla birlikte her ne kadar emekli 2000 TL ikramiye(2000/12=166,67 TL.)2018 yılı olası kümülatif olarak emekli artışları  %10 ila %13 arasında reel kayıpları kurtarmaz.

Bu durum karşısında iktidar cephesi için beklenti reel anlam da ,019 ve ilerleyen yıllarda seyyanen zamları arar durur.

Teşvikler hükümet tarafından son verilir,asgari ücret ödemesinden yapılan işçi ücretleri de reel düşüş sürer.

Fedekarlık ise çalışan kesim dediğimiz memur,işçi,emekliden beklenir.

Sıkı para ve maliye politikalarıyla birlikte önümüzü görelim derken üstü kapalı enflasyon,TL dolar karşısında değer kaybı,Faiz artışları çift haneli kayıpları da birlikte getirir.

Toplumsal birlikteliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde,tüm siyasi parti liderleri bu tabloları gözönüne alarak popülist söylemlerden hızla uzaklaşması gerekir.

Seçim kazanma uğruna da ülke kaynakları heba edilmemelidir.

Ülkemiz ciddi anlamda siyasi ve ekonomik arena da savaş veriyor.

Maliye Bakanlığı Hazineden kısıtlı yararlanılmasını, İşsizlik Sigortası fonun kullanılmasını istiyor.

Sigorta Esas Primlerin yüksek olması,teşvikler  ile kayıt dışı mücadele de devam ettirilmesi öngörülse de,çoklu teşvik uygulaması,kullanılmayan teşvikler ayrıca tartışılması gerekir.

İşverenler istihdam artırılmasına sıcak bakıyor,diğer taraftan yüksek işçilik prim oranları,ağır yaptırımlı İPC sıkıntısı yaşıyor.

(30/11/2017 tarihli yazımızda geriye dönük teşvik olacağını,vergi ve sigorta primleri alanında br af beklentisini de yazmış idik)

Ekonomik tablolar kötüye gitmesi durumunda;

Ø  Sağlık,Temel Gıda ve Barınma İhtiyaçları

Ø  Emekli aylıklarında öngörülen hedeflerdeki artış rakamları hazine tarafından karşılanmaz.

‘’Bana mı sordun işyeri açtın’’

Kim seçimde galip gelirse gelsin yatırımcılar için’’ Kamu Görevlilerine Şu Sözün Yasaklaması Gelmelidir’’

İşverenlere özellikle denetimlerde ‘’Bana mı sordun işyeri açtın’’ azarlamaları işverenleri çileden çıkarmaya yeter.

5 AYDA ASGARİ ÜCRET NET DÖVİZ KARŞISINDA DURUMU

AY

NET ASGARİ ÜCRET TL

DOLAR KARŞILIĞI$

OCAK 2018

1603 TL.

427$

ŞUBAT 2018

1603 TL.

422$

MART 2018

1603 TL.

406$

NİSAN 2018

1603 TL.

397$

MAYIS 2018

1603 TL.

377$

Not:%13 ila %15 yaklaşan bir değer kayıbı sözkonusu

Seçim çılgınlığına kurban vermeden önce Mali açıdan başta Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası Mayıs Haziran ve Temmuz aylarında istikrar tedbirlerini almazsa;

Dövizdeki dalgalanmalar ve ardından asgari ücrette ortaya çıkacak miktarsal azalımlar,geçim indeksi ve yoksulluk sınırı altında kalan ücretler sonucunda yoksulluk göstergeleri artar.

OYUNUN BOZULMASI GEREKİR

Ülkemize karşı oyun kurulmuş,siyasi,ekonomik anlamda tavır alan diğer ülkelerin tetiklediği döviz sevicileri  dar gelirliler üzerinde baskı aracı olarak döviz kullanarak Türk lirasına değer kaybı ile şok ekonomik sıkıntıları hedeflenir,işte bu aşama da tuzağa düşmeden döviz sevicilerinin ekmeğine yağ sürdürmeden milletçe tedbirler alınmalıdır.

Dövize talep yapılmamalı,döviz için talep kapılarına sınırlama getirilmeli,bunun yanında Borsa eski pozisyonu koruyacak tedbirler alınmalıdır,faizler ve gecelik repolar dizginlenmeli,piyasalara güven aşılanmalıdır.

Kim galip gelirse gelsin Temmuz ayında 5 Lira olan ezici döviz parametresi karşısında piyasalarda hızla iflaslar yaşanır,ekonomik göstergeler alt üst olur.

Burada ekonomi kurmayları ve iş çevreleri reel anlamda ücretlileri ezdirilmemesi adına karşılıklı fedakarlıklar yapılarak bu zorluklar aşılabilinir.

VEDAT İLKİ

 

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

07.05.2018-İTFAİYECİLER İÇİN 90 GÜN FİİLİ HİZMETİ ÇOK GÖRÜYORLAR

İTFAİYECİLER İÇİN 90 GÜN FİİLİ HİZMETİ ÇOK GÖRÜYORLAR

Şehit olan itfaiyeciler var.Ancak  60 gün fiili hizmetin yetersiz olduğunu haklarının 90 gün fiili hizmet olması gerektiğini her zaman dile getirmelerine rağmen maalesef  dikkate alınmamasından üzgünler itfaiye çalışanları.

Sultanahmet otelde çıkan yangında yaralı bir hayatları kurtarırken kendisi de aşırı dumandan zehirlenen itfaiyeci vefat etmiştir.

Göreve giderken aracın devrilmesi ile vefat eden itfaiye erleri.

Bütün bu acıları görmezden gelinmemesi gerekir.

GÖREVLERİ

Devamını oku...

04.05.2018-BORCU SİLİNEN BAĞ KURLULAR İÇİN ÖNEMLİ BİR İHYA DÜZENLEMESİ

BORCU SİLİNEN BAĞ KURLULAR İÇİN ÖNEMLİ BİR İHYA DÜZENLEMESİ

Torba yasa da yapılan düzenleme aşağıda yer alıyor.

‘’Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu mülga hükümlerine ve mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı hâlde prim borçlan nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, bu Kanunun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren iki ay içinde Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek(*/1) bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebilirler. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu fıkra kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasında (*/2)bu Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmaz.’’

**

Ø  Köy ve mahalle muhtarları

Devamını oku...

02.05.2018-SEÇİM BEREKETİ BAYRAM İKRAMİYESİ GETİRDİ

SEÇİM BEREKETİ BAYRAM İKRAMİYESİ GETİRDİ

24 Haziran Seçimlerine sayılı günler kala,yeni yasal düzenlemelerle birlikte seçim startı verildi.

Özellikle yılan hikayesine dönen 21.10.2014 tarihinde muhalefet tarafından muhalefet partisi  olmayacak bir kanun tasarısı ile emeklilere yeşil ışık yakmaya çalışıyor.(Bunun ilk defa haberini Sosyal Medya da tarafımdan yapılmıştır.)

Devamını oku...

01.05.2018-1 MAYIS EMEK İÇİN NEDİR?

1 MAYIS  EMEK İÇİN NEDİR?

Vahşi kapitalizmin emek üzerinde baskıcı tutumu sonucu,18 yüzyılın sonu 19 yüzyılın başlarında emek yoğun işlerde sömürülmeye başlanmıştır.Avrupa ve İngiltere sanayi ve ticaret alanında dünya ekonomilerinde Pazar payı adına pasta da büyük bir dilime sahip idi. İşçilik maliyetleri düşürme adına küçük işletmeler sona ermiş yerine sanayi Fabrikaları yer almış yüzlerce işçi sosyal haklardan yoksun bırakılarak zor şartlarda çalışma koşullarında üretim yapmaya mahkum edilmişlerdir.
1 Mayıs hareketinin  ilk tohumu kapitalist üretim ile dünya’da adını duyurmuş olan Ülke’de Amerika ‘da başlıyor, diğer ülkelere yayılıyordu. 1874 yılında dört eyalette ücretlerin düşürülmesine karar verildi. İşçiler buna direndi. Toplantı polis tarafından basıldı. 10 işçi lideri asıldı, 14'ü hapishaneye kapatıldı. 1877 yılında bütün baskılara rağmen 8 saatlik işgünü isteyen ve ücretlerinin düşürülmesini protesto eden işçiler eylemleri ile sesini duyurdu.12 işçi hayatını kaybetti.

Devamını oku...

27.04.2018-ÇALIŞANLARIN BAŞKANLIK SEÇİMİNDEN BEKLENTİLERİ

ÇALIŞANLARIN BAŞKANLIK SEÇİMİNDEN BEKLENTİLERİ

Başkanlık seçimine aday olanlar seçim bildirgelerinde bakalım vaatleri çalışanlar için neler olacak,merakla seçmenler tarafından bekleniyor.

Seçim meydanlarını dolduranlara seslenen Başkan Adayları , son yıllarda ekonomik krizlerle birlikte çalışanların reel ücret açısından beklentilerini yüksek olmasını sağlayacak ekonomik verileri sunabilecekler mi?

Ücretliler için belirgin özelliği olan Asgari Ücret gerçeği,bu gerçekle yüzleşme buna bağlı emek kesiminin reel anlamda gelirlerinde artış yansıtılacak mı?

Öncelik işsizliğe ve eğitimli işsizlerin istihdamı yönünde olurken,ara iş gücü dediğimiz nitelikli çalışanlarda istihdam da yer arıyor.

Girişimcilik kredilerinde istihdam yönelik yapılacak artışlar için de uygun krediler ve teşvikler beklentiler arasında bulunuyor.

Her zaman yüksek sesle Asgari Ücretle çalışanlardan yada çalışma hayatında ücretlilerden vergi dilimleri yüksek tutularak en azından ilk altı ay %15 dolaylarında vergi alınması yönünde adım atılacak mı?

İSTİHDAM POLİTİKALARI

Devamını oku...

Diğer Makaleler...