30.01.2013 TÜTÜN İKRAMİYELERİ ŞUBAT SOĞUNDA SICAK BİR HAVA ESTİRECEK/SİZDEN GELEN SORULARA CEVAPLAR

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunun EK 79 Maddesine göre her yıl Şubat ayında bu ödemeler yapılmaktadır.

Aşağıda belirtilen kişilere bu madde uyarınca ek ödeme yapılır:

a) Harp malullerine.

b) Şehit dul ve yetimlerine.

c) Barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve vasıtalarının sebep ve tesiriyle vazife malûlü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri harekâtı gerektiren iç tedip hareketleri veya güvenlik veya asayişin sağlanmasında Silahlı Kuvvetlerle birlikte veya ayrı olarak görevlendirilenlerden bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle vazife malûlü sayılan jandarma ve emniyet mensupları ile sivil görevlilere.

d) (c) bendinde belirtilen görevlerin ifası sırasında, bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle ölenlerin dul ve yetimlerine.

Her yıl ödenecek miktar, malûllük derecelerine göre aşağıdaki yazılı göstergelerin ödemenin yapılması gereken yılın ilk dönemindeki Devlet memuru aylıklarına uygulanacak katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutardır.

 

Malûllük Derecesi

Göstergeler

2013 YILI KATSAYI

TUTAR

1

40. 000

0,073837

2.953,48 TL

2

36. 000

0,073837

2.658,13 TL

3

31. 000

0,073837

2.288,95 TL

4

28 .000

0,073837

2.067,44 TL

5

25. 000

0,073837

1.845,93 TL

6

22. 000

0,073837

1.624,41 TL

 

(b) ve (d) bentlerinde sayılan dul ve yetimlere birinci derece malûllere uygulanan gösterge üzerinden; bunlar bir kişi ise tamamı, birden fazla ise eşit olarak paylaştırılmak suretiyle ve sosyal güvenlik kanunlarına göre dul ve yetim aylığı aldıkları sürece ödeme yapılır.

 

Harp veya vazife malûlü olanlara hayatta bulundukları sürece ödeme yapılır. Ancak, ölen malûlün son yıldaki pay tutarının beş katı, bir defaya mahsus olmak şartıyla kendisinden dul ve yetim aylığı bağlanacaklara eşit miktarda paylaştırılmak suretiyle yardım olarak ödenir.

 

Bu maddeye göre yapılan ödemeler herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi olmayıp, faturası karşılığında, Hazineden tahsil edilir.

 

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 -1(c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır

Harp malullerine, şehit dul ve yetimlerine, barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve vasıtalarının sebep ve tesiriyle vazife malulü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri harekatı gerektiren iç tertip hareketleri veya güvenlik veya asayişin sağlanmasında Silahlı Kuvvetler'le birlikte veya ayrı olarak görevlendirilenlerden bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle vazife malulü sayılan jandarma ve emniyet mensupları ile sivil görevlilere, bu görevlerin ifası sırasında, görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle ölenlerin dul ve yetimlerine ödenmektedir.

SİZDEN GELEN SORULARA CEVAPLAR

1968 yılında doğdum. İlk defa 01/01/1992 yılında SSK oldum. 5680 gün ödenen prim günüm vardır.1989 yılında ve 1995 yılında doğum yaptım. Ne zaman emekli olurum? Filiz.

24.05.1991-23.05.1992 arasında

20

48

5525

 

Gün ve sigortalılık süreniz dolmuş,doğum borçlanmasına gerek yok.

2016 yılında 48 yaşınıza girdiğinizde emekli olacaktır.

 

**

30/09/1978 yılında doğdum.01/05/1995 yılında ilk defa SSK oldum.4.460 gün kadar SSK ödenen prim günüm vardır. İş Kazasından dolayı sürekli iş göremezlik geliri alıyorum. Ne zaman emekli olurum? Şükrü

24.05.1994-23.11.1995 arasında

25

55

5750

 

1290  gün kadar prim ödediğiniz taktirde emekli olursunuz.

Bunun için isterseniz 41 ay isteğe bağlı prim öder,geriye kalan 60 günü SSK çalışırsanız 5750 günü ödeyerek 2033 yılında emekli olursunuz.

Hem emekli aylığınızı hem de iş kazasından dolayı sürekli iş göremezlik geliriniz ödenecektir.

 

**

01/04/1968 yılında doğdum.01/04/1998 yılında ilk defa SSK oldum.540 gün kadar askerlik yaptım. Ne zaman emekli olurum? Ahmet

24.05.1997-23.11.1998 arasında

25

57

5900

 

Siz ilk defa 30 yaşında SSK olmuşsunuz.25 yılınız 55 yaşında dolacaktır.

15 yıl 3600 gün ile 60 yaşında emekli olursunuz.

Bağ-Kur geçtiğinizde 15 yıl 5400 gün ile 58 yaşında emekli olursunuz.

Bu alternatiflere göre askerlik borçlanmanızı yapabilirsiniz bu da sizi SSK 56 yaşında emekli eder.

 

**

İlk defa SSK’lı  olmam meslek lisesinde  oldu.01/01/1989 yılından itibaren ilk defa SSK yatırılmıştır. Ne zaman emekli olurum? Ramazan

Meslek lisesi SSK Kısa Vadeli Sigorta kollarından prim yatırıldığı için başlangıca sayılmaz.

24.05.1988-23.11.1989 arasında

25

51

5450

 

25 yıl 51 yaş 5450 gün ile emekli olursunuz.

**

İlk defa işe giriş tarihim 01/01/2005 yılıdır.Engelli raporum var.Vergi indiriminden faydalanıyorum.%49 üzerinde raporum olduğundan dolayı ne zaman emekli olurum?Faruk

20 yıl 4400 gün ile emekli olursunuz.

**

03/07/1967 yılında doğdum.01/05/1982 yılında ilk defa SSK oldum.5760 gün kadar SSK prim ödedim. Ne zaman emekli olurum?Hamdi

24.11.1980-23.05.1982 arasında

25

46

5075

 

Yıl ve gün sorunuz yok,03/07/2013 yılında emekliliğe hak ediyorsunuz.

 

**

02/03/1968 yılında doğdum.%48 oranında engelli raporum var. Bir işyerinde çalışamaya başlarsam ne zaman  emekli olurum?Sevda

Bu sene işe girdiğinizde 18 yıl 4600 gün ile emekli olursunuz.

 

**

19/11/1961 yılında doğan babam ilk defa 15/06/1988 tarihinde SSK oldu.6750 gün SSK pim ödemiş oldu. Askerliğimi 600 gün yaptım. Ne zaman emekli olur?Aydın

24.05.1988-23.11.1989 arasında

25

51

5450

 

Yaşınız dolmuş,gününüz dolmuş sigortalılık süreniz dolmamış bu süre 16/06/2013 yılında dolacaktır.

6 ay askerliğinizi borçlandığınızda hemen emekli olursunuz.