19.02.2013 ÖZLÜK HAKLARI KHK İLE GİDEN SGK ŞEFLERİNİN İSTEKLERİNE KULAK TIKAMAYIN

1/10/2008 yılında tüm maddeleri ile yürürlüğe giren 5510 sayılı SS ve GSSK Türkiye’nin en önemli 3 ana kurumunu tek çatı altına almıştır.
EMEKLİ SANDIĞI-SSK-BAĞ-KUR olmak üzere SGK iş ve işlem görmeye başlamıştır.
01/01/2012 yılında GSS ile Tüm Türkiye’de 5510 sayılı Kanun %100 herkesi ilgilendiriyor.
Anne karnında başlayan sosyal güvenlik, mezara kadar bize haklarımızı sunar iken,geride kalan hak sahibi olan eş,çocuk,anne /babamıza da sosyal güvenlik adına imkanlar da sağlıyor.
Hangi sosyal güvenlik kurumuna gidersek gidelim bizi ilk karşılayan yüz SGK ilgili ünitesinin memurudur.
Memur arkadaşlarımızla mevzuat yönünden ortaya çıkan anlaşmazlıklar için çözüm noktası ise SGK ‘nun ünite şefleridir.
Onlar bize mevzuat,tüzük,tebliğ,yönetmelik ve genelge ile nasıl bir yol haritası  çizmemiz konusunda uyarırlar.
İşverenlere ve uygulamaya yönelik tüm seminerlerde şeflerimiz yoğun görev almışlar,sunumları ile paydaşlarını mevzuat yönünde bilgilendirmişlerdir.
Ben onlara SGK’nun yiğit kahramanları derim.
Şefler SGK birçok sorunların Müdürlerine gitmeden çözümünü sağlar,hatta insiyatif kullandılar diye kınama gibi cezalar alsalar da SGK bu yiğit insanlar  vatandaş odaklı çalışmalarına devam ederler.
SGK mihenk taşları olan şefler bugünler de  SGK  gelirlerini artırmışlardır.
Dikkatleri sonucu SGK kurum zararlarından kurtarmışlardır.
Ø  Sahte sigortalı çalıştıran işverenleri,
Ø  Prim borcu olan işverenlerin takibi,
Ø  Tahsislerde sahte evrakla emekli olmaya çalışanları,
Ø  İcra servislerinde SGK borçlarından dolayı mal kaçıranları,
bir dedektif izleyerek SGK zarardan kurtarmışlardır.
Emirlerinde çalışan memurlara ise ;
Ø  Kurum kültürünü aşılayan,
Ø  Kurumda kalmaları,
Ø  Kurumda yükselmeleri yönünde  motive eden,
Ø  Onların ilk amirleri olarak başarılı işlere imza atmalarını sağlayan memuriyet adına şefler  ilk öğretmenleridir.
Şeflerin Tecrübe ve Sorumluluklarına baktığımızda ;

SGK Merkez ve Taşra Teşkilatında bulunan birimlerin de yapılan iş ve işlemler farklılık göstermektedir.
Ø  Merkez teşkilatındaki  birimlerinde görev yapmakta olan şefler, konularında uzmanlaşmış ve SGK yapılandırılmasında etkin olarak görev alan ve almaya devam etmektedirler.
Merkez birimlerin de  koordinasyon halinde çalışan şefler, maiyetindeki personele ve taşra personeline eğitim vermektedirler.
Ø  Taşra Teşkilatında ise, konularında uzmanlaşmış, hatta diğer servis konularıyla da etkileşim halinde olduklarından genel mevzuata hâkim durumdadırlar. Mahiyetindeki personele sürekli pratik eğitim vermenin yanı sıra gerektiğinde SGK  içi veya SGK  dışı işverenlere,çalışanlara,emeklilere  yönelik olarak teorik eğitimde vermektedirler. Gerektiği zaman inisiyatif almaktan çekinmeyen ve sorunların çözümünde odak noktasında olan şefler, konumlarının gereğini yerine getirmek gayesiyle çaba sarf etmektedirler.

Gerek merkez ve gerekse taşra teşkilatlarında  çeşitli birimlerde görev yapan şefler, SGK ‘nın  temel taşıdırlar.
Vatandaşla birebir ilişki içinde, çoğu zaman inisiyatif alarak verdikleri kararlarla hizmetin yürütümünde aksamaların önüne geçme gayretiyle çalışırlar.
Oldukça yoğun işlem hacmi ve sorumluluğa rağmen yeterince taltif görememelerinin yanı sıra özlük hakları yönünden nerdeyse maiyetindeki personelle aynı ücreti almaktadırlar.
Oysa  tüm bunlara rağmen 666 sayılı KHK ile maddi yönden SGK şefleri zarara uğramıştır.
Onlar bu hak arayışı ile sadece kendileri için değil tüm SGK çalışanlarının haklarını arıyorlar.
2700 yakın şef maddi yönden bu haksız KHK ile yara almıştır.
Bakın ve onlara hak verin giden hakları nelerdir?
666 sayılı KHK ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nda oluşan diğer hak kayıpları şöyledir:
Ø  Yılda iki kez verilen İkramiye,
Ø  Fazla mesai,
Ø  Kısmi ek ödeme kayıpları,
Ø  Genel İdare Hizmetleri sınıfındakilere verilen fatura inceleme farkı,
Ø  İstanbul’da çalışanlara verilen ek ödeme farkı,
Ø  Performans ödemeleri.

Tüm bu olumsuzluklara karşılık onlar SGK ayrılmayı düşünmüyorlar,başka kurumlara da geçmek istemiyorlar.

Fakat hakları iyileştirilmemesi durumunda SGK Şefleri şeflikten istifa yollarını düşünmeden başka kurumlara geçmenin yollarını aramadan haklarını vermek gerekmez mi?

SGK Hiyerarşik yapısında şeflerini lehine yapılacak 5502 sayılı düzenlemede SGK karlı çıkacaktır.

Bütün bu çilelere rağmen son yıllarda şefler Müdür yada Müdür yardımcısı olamıyorlar.

Şef kadrosu hiyerarşik yapılanmada en alt yönetici olarak işlem görmekte, şube müdürü veya müdür yardımcısı gibi kadrolara görevde yükselme sınavlarında başarılı olan şefler arasından atama yapılmaktadır.

Her şefin müdür veya müdür yardımcısı olma imkanı yoktur. Görevde yükselme sınavı açılmaması, atamalarda fırsat eşitliği bulunmaması gibi durumlar şeflerin üst kadrolara yükselmelerine başlıca engellerdir.

666 sayılı KHK ile birlikte de görmezden gelinen şefler, bu durumun nedenini anlayamamaktadırlar. Bu durum, dikey hiyerarşik modelin vazgeçilmez kademelerinden olan “şef unvanı acaba kaldırılmak mı isteniyor?” sorusunu akla getirmektedir.

Kamu kurumlarında iş ve işlemler öncelikle şeflerin sevk ve idaresiyle yürümektedir. İşleri çekip çeviren, vatandaşla doğrudan muhatap olan, sorunları çözen öncelikle ve genellikle şeflerdir. Üstelik müteselsil sorumluluğu gereği cezai müeyyidelerde memurlarla birlikte sorumlu tutulmaktadırlar.
Müdür kadrolarına geçiş imkanlarının kısıtlı olması, A düzeyi kariyer kadrolara ise SGK  içinden geçişe izin verilmemesi gibi sebeplerle bu kadroya mahkum edilen şefler kariyer planlaması yapamamaktadır.
Ağır sorumluluk, iş yükü ve riski karşısında memurla aynı maaşı alan şeflerin mağduriyeti en üst seviyeye ulaşmıştır. Bu ise çalışma barışını tehdit eden bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.
İşte şimdilerde 800 kişi olan bu dernek çatısı altında tüm şefler bir araya gelerek 81 ilde örgütlenerek hak arayışına girdiler.
Bu hakları sosyal medya da dile getirterek alacaklardır.
Bu da SGK gelirlerini artıracaktır.
Bu durumda artık SGK şef olmanın bir anlamı da olmaz.Memur ile şef arasında tüm sorumluluğa rağmen 50 Lira fark,Müdürle arasında 1.000 TL oluşan  olumsuz bir fark vardır.
Her şeyden önemlisi şef olmak memuriyette Kariyer sahibi olmasına da yardımcı olmuyor.. Çünkü şef olmak yükselmek için yeterli bir neden olarak görülmüyor. Liyakatin bir önemi olmadığı görülüyor. Çok çalışan ve mevzuatını en ince ayrıntısına kadar bilen bir şef müdürlük veya müdür yardımcılığı için hiç bir şansa sahip olamıyor.
666 KHK ile şefler  EŞİT İŞE=EŞİT ÜCRET DEĞİL,EŞİT ÜNVANA=EŞİT ÜCRET SİSTEMİ gelmiştir.
Şefler SGK aktüeryal denge hedefinde mihenk taşı olması ve mevcut durumda var olan iş yoğunluğunun yanında, sürekli artan işlem hacmi göz önünde bulundurulduğunda, neredeyse çalışma barışının bozulmasına sebep olan itibar ve özlük hakkı kayıplarının acilen giderilmesi hususu hayati önem taşıyor.

Bu alanda çalışmalarına hız veren başta Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Feyzullah Aktaş,Başkan Yardımcısı Ercan Çakmak,Genel Sekreter Fatma Ülkü İnce ve diğer yönetim kurulu üyeleri,derneğin üyeleri bu alanda gönül vererek umarım haklarını alma adına seslerini sosyal medya da ilgili yetkililere duyuracaklardır.
Onlara sahip çıkıldığında SGK Vizyonu yıldızlaşarak bir adım daha ileriye gidecektir.
Bizlerde bu alanda çalışmalarını  ,başarılarını köşemizde duyurmaya,sosyal medya da paylaşmaya her zaman hazırız.
Biz paydaşlar hem SGK’dan hem de Şeflerimizden  vazgeçmeyiz.
TV5’de yayınlanan Arz-ı Hal programının yapımcı ve sunucusu olan Sosyal Güvenlik Müşaviri Mustafa İşcan kardeşime,Mali Müşavir Sn. İbrahim Balcıoğlu’na ödül verildi.
Ben de başarılarının giderek artmasını canı gönülden temenni ediyorum.