2017 YILI AGİ ARTIŞIN GÜNLÜK ANLAMDA ÇALIŞANA ETKİSİ NEDİR?


2017 YILI AGİ ARTIŞIN GÜNLÜK ANLAMDA ÇALIŞANA ETKİSİ NEDİR?

2017 Yılı Asgari ücret artışı % 7,92 olup, ücretlilerde yıl boyunca alınacak AGİ miktarları aşağıdaki tablo da gösterilmiştir.

Bekar işçi Günlük 33 Krş 2017 yılında AGİ zamlı alacak.

Evli eşi çalışmıyor Günlük 39 Krş 2017 yılında AGİ zamlı alacak.

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk sonrası AGİ sabitleniyor.

Evli eşi çalışan yada ayrılan için ise

Bekarları evlenmeyi,çocuğu olmayanları doğum yapmaya,bir çocuğu olana birden fazla çocuk sahibi olmaya,çalışmayan eşin evde oturmasıyla eşine sağladığı ekonomik fayda….

Ücretliler günlük artışa bakarak karar versinler diyelim.

MEDENİ DURUMU

2017 YILI

2016 YILI

ARTIŞ ORANI

AYLIK FARK

GÜNLÜK FARK

BEKAR

133,31

123,53

7,92%

9,78

0,33

EŞİ ÇALIŞMAYAN ÇOCUKSUZ

159,98

148,23

7,93%

11,75

0,39

EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

179,97

166,76

7,92%

13,21

0,44

EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

199,97

185,29

7,92%

14,68

0,49

EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU/FAZLASI

226,63

209,99

7,92%

16,64

0,55

EŞİ ÇALIŞAN ÇOCUKSUZ

133,31

123,53

7,92%

9,78

0,33

EŞİ ÇALIŞAN  1 ÇOCUKLU

153,31

142,05

7,93%

11,26

0,38

EŞİ ÇALIŞAN  2 ÇOCUKLU

173,31

160,58

7,93%

12,73

0,42

EŞİ ÇALIŞAN  3 ÇOCUKLU

199,97

185,29

7,92%

14,68

0,49

EŞİ ÇALIŞAN  4 ÇOCUKLU

213,30

197,64

7,92%

15,66

0,52

EŞİ ÇALIŞAN  5 ÇOCUKLU/FAZLASI

226,63

209,99

7,92%

16,64

0,55

Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5'idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınır.

Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir.

AGİ ALAMAYANLAR İÇİN ŞİKAYET NEREYE YAPILIR?

AGİ alamayanlar için idari yaptırım ,SGK idari yaptırımı yoktur.

Bölge Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüklerinin idari yaptırımı ise ücretin  eksik ödenmesinden dolayı İPC uygulanır.

 

AGİ'si ödenmeyenler için adres, maliye yani ücretlerinden kesinti yapan ,bunu muhtasar la beyan edilen mükellefin , bağlı olduğu vergi dairesine şikayet edilmesi gerekiyor.Onun için şikayetlerinizi işverenin bağlı olduğu Gelir İdaresi Başkanlığına yapmanız gerekmektedir.  Re’sen ya da ikmalen tarhiyat yapılarak işverene vergi ziyaı cezası da kesiliyor.

VEDAT İLKİ

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir