ŞUBAT AYINDA GÜNLERİ DİKKATLİ HESAPLAYIN

ŞUBAT AYINDA GÜNLERİ DİKKATLİ HESAPLAYIN

Şubat ayı bu yıl için 28 gündür.

Günlük ücret sistemi ile çalışan asgari ücretli bu ay eksik maaş alacak mı?

Bana göre eksik maaş almaması gerekir,neden mi Maliye Bakanı da açıkladı yıl boyunca AGİ dahil bekar işçi için net ödeme tutarı: 1404,06 TL.

Şimdi günlük ücretle çalışan asgari ücretli için muhasebeciler eksik kalan tutarı ,ortada tebliğ de yok nasıl ödenecek, vergiden karşılanacak tutar (muhtasardan) nasıl  mahsup yapılacaktır.

ŞUBAT AYI

 

 

GÜNLÜK ÜCRET

59,25

 

NORMAL ÇALIŞMA

24 GÜN

1.422,00

TATİL

4 GÜN

237,00

 

 

1.659,00

SGK %14

 

232,26

İŞSİZLİK

 

16,59

GELİR VERGİSİ

 

211,52

DAMGA VERGİSİ

 

12,59

NET

 

1.186,04

BEKAR AGİ

 

133,31

AGİ DAHİL NET

 

1.319,35

ASGARİ ÜCRET

 

1.404,06

ÖDENMESİ GEREKEN

 

84,71

(*)Fazla Mesai olmadan çalışma.

MAKTU AYLIK UYGULAMA NASIL OLMALIDIR?

Maktu (aylık ücretli) ücretle çalışan işçinin iş sözleşmesine göre, ay içinde eksik gün çalışıp çalışmadığına veya ayın 28, 29, 31 gün çekip çekmediğine bakılmaksızın ücretinin 30 gün üzerinden ödenmesi söz konusudur. Dolayısıyla ay içinde çeşitli nedenlerle işçinin çalışmadığı günler dikkate alınmaksızın, ücreti tam olarak ödenmektedir. maktu (aylık ücretli) ücretle çalışan işçilerin maktu (aylık ücretli) ücretlerinin hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ait ücretleri kapsıyor olması veya gerekmesi nedeniyle, maktu (aylık ücretli) ücretle çalışan bu kişilere hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti işverence ödenmeyecektir. İstirahat almaları halinde 2 gün kesilmeyecektir. Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen aylık ücretli işçilere 46, 47 ve 48 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.

Burada hasta(Geciçi iş göremezlik 2 gün karşılanması ),Hastalık halinde  geçici iş göremezlikle alınacak maaştan kesinti yapılması halinde aradaki farkın karşılanması.

İzin olayında işveren tarafından verilen mazeret izinleri(ücretsiz değil),sair sebep mazeret ise yasada tanımlanmamıştır.

Eskiden sair mazeret izinleri olarak(Doğum,ölüm ve evlenmelere örnek verebiliriz.Bunlarda Ek Madde 2 ile kazanıldı.)

Uygulamada yasal düzenlemeye gidilerek.

4857/49.Maddesinde.. Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen aylık ücretli işçilere ifadesi’’Hastalık halinde SGK tarafından ödenmeyen 2 günlük geçici iş göremezlik,2 günü aşan istirahat halinde geçici iş göremezlikle  karşılanmayan aylık  ücret  farkının ödenmesi’’..4857/Ek Madde2 ile belirtilen mazeret izinleri dışında ücretsiz izin süreleri hariç olmak üzere işveren onaylı mazeret izni kullananlar ibaresiyle düzenlenmelidir’’

Maktu aylık sistemi ile asgari ücretli 5 gün eksik gün alır.

Kısaca Asgari ücretli maktu aylık ile çalışanlar için Şubat ayı engel teşkil etmez.

Günlük ücretli çalışan asgari ücretli de 1404,06 TL’nin altına düşmemelidir.

VEDAT İLKİ

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

İletişim:05415161962