GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA SGK TEBLİĞ ESASI VAR

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA SGK TEBLİĞ ESASI VAR

1.4.2017 tarihinden itibaren gelir testi, talep halinde uygulanacak olup, gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden az(YASAL ASGARİ ÜCRET/3X1) [60/l(c-l)=PRİM ÖDEMEZ] ya da fazla (60/1-g=53 LİRA) şeklinde olacaktır.

1.4.2017 tarihinden itibaren (60/1-g=53 LİRA) bendi kapsamda tescil edilenlerin aylık prime esas kazanç tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı kabul edilerek prime esas kazancın %3'ü oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilecektir.7201 GÖRE TEBLİGAT

Tescil edilen genel sağlık sigortalılarına, 5510 Sayılı Kanun kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiklerini ve tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yerleşim yerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurarak gelir testi talebinde bulunabileceklerini bildiren, genel sağlık sigortası tescil bildirimi ve gelir testine müracaat tebliği "Ek-1 Formu" 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecektir.

Gelir testi sonucunda, aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden az [60/l(c-l)=YEŞİL KART DEDİĞİMİZ KESİM] olduğu tespit edilenlerden;

Ø  Tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde gelir testi talebinde bulunulmuş ise genel sağlık sigortası tescil kaydı tescil başlangıç tarihinden itibaren,

Ø  Tebliğ tarihi üzerinden 1 ay geçtikten sonra gelir testi talebinde bulunulmuş ise genel sağlık sigortası tescil kaydı gelir testine başvuru tarihinden itibaren,

güncellenecektir.

KAYITLI POSTA İLE GSS ÖDEYECEKLER BİLDİRİLİR

Ayrıca, gelir testi sonucu kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden fazla (60/1-g) olanlara bu Genelgeye ek gelir testi sonuç bildirimi "Ek-2/A Formu" 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecektir.

ADİ POSTA İLE PRİM ÖDEMEYENLERE TEBLİĞ YAPILACAKTIR

Kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden az [60/1 (c-1)] olanlara ise bu Genelgeye ek gelir testi sonuç bildirimi "Ek-2/B Formu" kayıtsız posta yoluyla gönderilecektir.

02/04/2018 TARİHİ ÖNEMLİ

Düzenlemeler gereği, hükmün yürürlük tarihi olan 1.4.2017 tarihinden önce Kanunun (60/1-g) bendi kapsamında tescil edilmiş olup daha önce gelir testi başvurusu bulunmayanlardan 12 aylık başvuru süresinin son günü 31.3.2018 tarihi cumartesi gününe denk geldiğinden takip eden ilk iş günü olan 2.4.2018 (dahil) pazartesi mesai bitimine kadar gelir testi talebinde bulunanların genel sağlık sigortası primleri, yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir. 1.4.2017 tarihinden önceki sürelere ait genel sağlık sigortası prim borcuna 1.4.2017 tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

 

SGK TEBLİGAT MASRAFI YÜKLENMİŞTİR

Aslında tebligat esası benimsenmesiyle birlikte SGK ek maliyet üstlenilmiştir.

Günümüzde alt yapı olarak SGK e-bildirge sisteminde kanun bir madde eklenerek yada e devlet üzerinde düzenleme yapılarak borçların yapılandırılması yada tebliğ edilecek formatın belirlenmesiyle birlikte SGK ek maliyeti üzerinden alınabilinir idi.

**

SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ ADANA'da MESLEK MENSUPLARIYLA BULUŞTUK

08/04/2017 Tarihinde Adana İlinde Sosyal Güvenlik konusuna ilgi duyan,teşvikleri uygulamada merak edenlere,hangi teşvik avantajlı hangi teşvik kullanılmalı,Sosyal Güvenlik Haklarımız Nedir?Güncel Sosyal Güvenlik Uygulamaları,Hukukçu yaklaşımıyla İş ve Sosyal Güvenliğe Bakış,Emeklilik planlaması nedir?Emekli maaşları gelecekte nasıl şekillenecek?SPEK Esas matrahın 7,5 katı artması emekli aylıklarına olumlu etkisi var mı? Yurtdışı borçlanma,İsteğe Bağlı sigortalı,Kayıt dışı,Sahte Sigorta,Asgari İşçilik gibi genel anlamda konulara değinmenin yanında 687 KHK gelen teşvik hakkında son genelge değişikliği  ve GSS tek rakama indirilmesi konusunda  genelgesine değinerek programı tamamlamış olduk.

 

Bu tip toplantılar meslek mensuplarıyla fikir alışverişi olacağından maliyetleri çok yüksek olmasa da STK olan derneğimize odalarca salon  tahsis edilebilinir,hatta ikramlar üstlenebilinir ,geniş  katılımcıyla birlikte bilgi alışverişi olurdu.

 

Meslek odalarından beklentimiz (Tüm illerde) derneğimizle  bilgi alışverişi yapmalarını talep ediyoruz.

 

Biz dernek olarak  meslek mensuplarının bulunduğu SMMMO her zaman iş birliğine hazırız,bilgi paylaşmak istiyoruz.

 

Üst birlikler,meslek odaları ve meslek dernekleriyle karşılıklı ilişki  ortamında çözüm sunarak  bir çok sancılı süreçleri başarabiliriz.

 

Bugüne kadar bu alanda eleştirmiş olduğumuz konular da  yasal düzenlemeler hayata geçirilmiştir.

 

SMMMO yönetimleri,meslek mensuplarının örgütlendiği dernekler  SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ'nin sitesini,facebook,twiteer hesaplarını takip etmelerini tavsiye ederim.

 

Bu arada Adana iline yakışan misafirperverliği ile bize destek veren,bu toplantı da katkılar sunan son bir aydır hazırlık yapan meslek mensuplarına bu toplantıyı tanıtan kendilerine PARK grubu adını veren;

 

Halil İbrahim Can,Sanem Eroğlu,Nilüfer Gültekin,Şuri Halaçlar ve İsmet Argın’a ,

 

Sunum da hukuksal anlamda görüşlerini bizlerle paylaşan değerli dostumuz,sıkıştığımız noktada hukuk adına yorum yapan Ankara Barosu  Avukatlarından Sn. Abdülhalim Eke olmak üzere,destek olma adına Dernek üyelerimiz ve meslek mensubu olup Adana'lı katılımcılara,Gaziantep,Kayseri ,Mersin ilinden gelen Dernek üyelerimiz,Kahramamaraş’tan  gelen katılımcılar,

 

Muhasebe Dr sitesinin değerli yöneticisi ,Mali Müşavir  Sn.Eyüp Yücelli bey,

 

olmak üzere  teşekkürlerimi arz ederim.

 

VEDAT İLKİ

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

05415161962