5510 SS VE GSSK GÖRE YAŞLILIK AYLIĞI ESASI

5510  SS VE GSSK GÖRE YAŞLILIK AYLIĞI ESASI

Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

MADDE 28-

Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar şunlardır:

a) Yaşlılık aylığı bağlanması.

b) Toptan ödeme yapılması.

İlk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara;

EKİM 2008 TARİHİNDEN SONRA KANUN KAPSAMINDA OLANLAR(01/05/2008 SİGORTALI OLANLAR)

Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

(KİM BUNLAR=4/B VE 4/C)

4 -1(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanır.

**

BU YAŞ ŞARTLARI:

1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,

2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,

3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,

4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,

5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,

6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,

7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65, olarak uygulanır.

Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında (a) bendinde belirtilen prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

**

Sigortalılar, ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere 3 yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

**

30/4/2008 (HARİÇ) SONRASINDA SİGORTALI OLANLAR

5510 sayılı Kanunla  ilk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara yaşlılık sigortasından genel hükümle göre aylık bağlama şartları 28 inci maddede düzenlenmiştir.

Maddede genel hükümlerin ilk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı olanlara uygulanacağı belirtilmekle birlikte, yine Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrasında 30/4/2008 (hariç) tarihinden sonra 506/SSK, 1479/BAĞ-KUR, 5434/EMEKLİ SANDIĞI, 2925/TARIM SSK ve 2926/TARIM BAĞ-KUR sayılı kanunlara göre ilk defa sigortalı veya iştirakçi olanlar hakkında 5510/ 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

Diğer bir ifadeyle, 28 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ilk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle 506/SSK, 1479/BAĞ-KUR, 5434/EMEKLİ SANDIĞI, 2925(Geçici Madde 29 ile EK/5 dahil oldular)/TARIM SSK ve 2926/TARIM BAĞ-KUR sayılı kanunlara göre sigortalı olanlar için de uygulanır.

Buna göre, ilk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle sigortalı olanlardan;

Ø  4(a) sigortalıları için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7200 gün,

Ø  4 (b-c) sigortalıları için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 9000 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

Ø  4 (a) sigortalıları için 7200,

Ø  4 (b-c) sigortalıları için 9000

prim gün sayısı koşullarının 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde  belirtilen kademeli süreçte,

**

1/1/2036 tarihinden sonra yerine getirilmesi halinde, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak aylığa hak kazanma koşulları belirlenir.

**

28 inci maddenin üçüncü fıkrasında; ikinci fıkrada belirlenen  yaş hadlerine 65 yaşı geçmemek üzere, 3 yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla da yaşlılık aylığı bağlanır. 4 (a) sigortalıları açısından 5400 gün prim ödeme gün koşulu  için Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinde kademeli  geçiş süreci öngörülmüştür.

**

Aşağıdaki Tablo  kadın ve erkek sigortalılar için  5510 sayılı 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasına göre, geçici 6 ncı maddenin yedinci fıkrasının (b) bendine göre 4(a) sigortalıları açısından 5400 günün kademeli olarak uygulanması ve yaşlılık aylığına hak kazanma yaş ve gün sayısı koşulları belirlenmiştir.

(TABLO)

5510/28 İNCİ MADDESİNİN İKİ VE ÜÇÜNCÜ FIKRALARINA GÖRE AYLIĞA

HAK KAZANMA KOŞULLARI

İLGİLİ KANUN

4 (a) sigortalıları için 7200, 4 (b-c) sigortalıları için 9000 prim gün sayısı koşulunun oluştuğu tarih

TAHSİS TALEP TARİHİNDEKİ
EN AZ

No

Madde No

Yaş

Gün
Sayısı

Kadın

erkek

(4/a) Sigortalıları

(4/b-c) Sigortalıları

5510

28/İki a

01.05.2008 - 31.12.2035

58

60

7200

9000

28/ üç

01.05.2008 - 31.12.2035

61

63

5400

5400

28/İki b ve üç

01.01.2036 - 31.12.2037

59

61

7200

9000

62

64

5400

5400

01.01.2038 - 31.12.2039

60

62

7200

9000

63

65

5400

5400

01.01.2040 - 31.12.2041

61

63

7200

9000

64

65

5400

5400

01.01.2042 - 31.12.2043

62

64

7200

9000

65

65

5400

5400

01.01.2044 – 31.12.2045

63

65

7200

9000

65

65

5400

5400

01.01.2046 – 31/12/2047

64

65

7200

9000

65

65

5400

5400

01.01.2048

65

65

7200

9000

65

65

5400

5400

 

(TABLO)

4 (a) SİGORTALILARI İÇİN 5510/GEÇİCİ 6-YEDİNCİ FIKRA

(B) BENDİNE  GÖRE AYLIĞA

HAK KAZANMA KOŞULLARI

İLGİLİ KANUN

SİGORTALILIK SÜRESİNİN
BAŞLANGICI

TAHSİS TALEP TARİHİNDEKİ
EN AZ

No

Madde No

Yaş

Gün
Sayısı

Kadın

Erkek

5510

Geçici 6/Yedi-b

01.05.2008 - 31.12.2008

61

63

4600

01.01.2009 - 31.12.2009

61

63

4700

01.01.2010 - 31.12.2010

61

63

4800

01.01.2011 - 31.12.2011

61

63

4900

01.01.2012 - 31.12.2012

61

63

5000

01.01.2013 - 31.12.2013

61

63

5100

01.01.2014 - 31.12.2014

61

63

5200

01.01.2015 - 31.12.2015

61

63

5300

01.01.2016 -

61

63

5400

 

VEDAT İLKİ

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

05415161962

a=>