25.04.2018-GERİYE DÖNÜK TEŞVİK ALMA KONUSUNDA GENELGE GEÇ Mİ KALDI?

GERİYE DÖNÜK TEŞVİK ALMA KONUSUNDA GENELGE GEÇ Mİ KALDI?

27/03/2018 Tarihli Resmi gazetenin mükerrer sayısında 5510/Ek Madde 17 gereğince geçmiş dönemlerde yararlanılmayan dönemlere ait teşviklerden yararlanacaklardır.

5510 sayılı Kanun ve bu Kanun dışında(4447 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda) sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu düzenleme ile birlikte gözlerimiz SGK çıkaracağı genelgeyi arar oldu.

Bu genelge ile acaba e-sgk e-bildirge sisteminde bir düzenleme olacak mı yada kağıt ortamında değil,kurumda yığılmamaları önleyecek e-bildirge sisteminden bilgiler kuruma aktarılacak mı soru işaretleri merakla cevap bekliyor.

Kanun yayınlanmasına rağmen umuduz 15/04/2018 tarihinde Genelge yayınlanır en azından iş ve işlem yapacaklar için genelgeyi anlama imkanı doğar diye ümit ediyorduk.

Araya seçim çalışmaları girince daralan süreye acaba uzatma gelir mi diye beklemede gündeme geldi.

NİSAN 2018 SONRASI YARARLANMAYANLAR İÇİN KANUN YÜRÜRLÜKTEN SONRA GERİYE DÖNÜK EN FAZLA 6 AYLIK DÖNEMİ GERİ ALACAK YADA DİĞER TEŞVİKLE DEĞİŞECEK

A.)Prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi,

B.) Takip eden 6 ay içerisinde SGK’una müracaat edilmesi şartlarıyla,

C.) Başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla 6  aya ilişkin olmak üzere,

D.) Yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir.

E.) Yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

NİSAN 2018 TARİHİNDEN ÖNCE YARARLANILMAYAN TEŞVİKLER İÇİN 1 AYLIK SÜRE NEDİR?

5510/Ek Madde 17 yürürlüğe girdiği 01/04/2018 tarihinden  önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde 5510 sayılı SS ve GSSK veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile 5510/Ek Maddenin yürürlüğe girdiği 01/04/2018 tarihinden öncesi yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son 5510/Ek Madde 17 ‘inin 01/04/2018 yürürlük tarihini takip eden 01/05/2018 itibaren bir ay içinde SGK’una başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

YARARLANILMAYAN TEŞVİK 3 YIL İÇİNDE ÖDENECEKTİR

5510/Ek Madde 17’e göre Mayıs 2018 itibaren talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, Ek Madde 17’inin 01/04/2018 tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından 01/05/2018, 01/04/2018 yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren(01/05/2018) kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak Ek Madde17’inin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 2019 takvim yılı başından başlayarak 2022 (üç yıl )içinde ödenir.

 

**Açıklama şayet işveren genelge beklemeden 29.30.31.03 .2018 Tarihinde SGK Resmi Posta ile başvuru evraklarını yollarsa 01/05/2018 itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak Ek Madde17’inin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 2019 takvim yılı başından başlayarak 2022 (üç yıl )içinde ödenir.

 

**İşveren 01/04/2018 ila 31/05/2018 arasında evraklarını hazırlar SGK verir ise,01/05/2018 ila 01/06/2018 göre kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak Ek Madde17’inin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 2019 takvim yılı başından başlayarak 2022 (üç yıl )içinde ödenir.

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne bağlı İstihdam Teşvikleri Daire Başkanlığının hazırlayacağı genelge ile sorun çözülmüş olacaktır.

 

Vedat İLKİ

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir