21.08.2013 GEBE VE EMZİREN KADIN ÇALIŞTIRMA ESASLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ETKİLİ OLUYOR

16/08/2013 Tarihli RG yönetmelik yayınlanarak gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanın işyerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesini destekleyecek önlemlerin alınması ve bu çalışanların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğunu, çalıştırılabileceği işlerde hangi şart ve usullere uyulacağı belirlenmiştir.

Devamını oku...

20.08.2013 İŞVERENİN YURT VE KREŞ AÇMASI YÖNETMELİK ESASLARI İLE BELİRLENİR

16/08/2013 tarihli RG yayınlanan yönetmelik ile işverenler kreş açabilir.

Yönetmeliğin amacı, çocuk bakım yurtlarının nasıl kurulacağını ve hangi şartları taşıyacağını belirlemektir. Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki kadın çalışan çalıştıran işyerlerine uygulanır.

Devamını oku...

19.08.2013 EMZİRME ODASI ZORUNLULUĞU

16/08/2013 Tarihli RG yayınlanan yönetmelik ile emziren çalışanlar için emzirme odalarının açılması ile ilgili şart ve usuller açıklanmıştır.

Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki kadın çalışan çalıştıran işyerlerine uygulanıyor.

Böylece mülga yönetmeliğe göre yeni yönetmelik 6331 sayılı kapsamındaki tüm işyerlerini içine alıyor.

Tanımlamaları Değerlendirdiğimizde;

Devamını oku...

08.07.2013 YURTDIŞI BORÇLANMASINI TÜRKİYE’DE YAPAN ÖDEMESİNİ YURTDIŞINDAN YAPABİLİR

Gurbetçi vatandaşlarımız yaz tatillerini ülkemizde geçirmeye geldiklerinde yurtdışı borçlanmasını da yapmak için müracaat edebilirler.

Türkiye’ye gelmeden önce yurtdışı borçlanması ile ilgili güncel istenilen evrakları getirmeleri halinde işlemlerine başlayacaklardır.

Borçlanma tutarlarını ister Türkiye’de isterlerse Yurtdışından ödeme imkanları da gündeme getirilmiştir.

Devamını oku...

05.07.2013 TELEFONDA İŞYERİ YÖNETİCİSİNE KÜFÜR EDİLMESİ OLAYI İSPATI GEREKİR

Yazılarınızı Ali Tezel com sitesinde okuyorum. Uluslararası şirkette İnsan Kaynakları Sorumlusu olarak çalışmaktayım.

Çalışan işçilerimizden biri telefonla yöneticimize küfürlü konuşmuş ve hakaret etmiştir. İşçinin savunmasını istediğimizde yöneticiye  hakaret ve küfür etmediğini beyan etmiştir.

Mağdur yöneticimizde bu konuşmayı kayıt altına almadığı gibi ,konuşmaya ait şahitte bulunmamaktadır.

Bu da sürtüşmeye neden olacağından işçinin iş akdini fesih etmeye karar verdik. Kıdem Tazminatı ,İhbar Tazminatı ve İşe İade ile karşı karşıya kalma olasılığımız var mıdır? İsmi Saklı

Devamını oku...

04.07.2013 KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİ İŞVEREN SAĞLAR İŞÇİ UYGULAR

Kişisel koruyucu donanımlar;

Ø  İş Kazası, Meslek Hastalıkları Risklerini azaltmak,

Ø  Önlemek,

Ø  Teknik anlamda tedbir almaktır.

6331 sayılı Kanun Kapsamında sayılan işyerleri işlerinin gereği olarak kişisel koruyucu malzemeleri temin etmek zorundadır.

Hangi Durumlarda Kullanılır:

Devamını oku...

03.07.2013 ASGARİ ÜCRETE BAĞLI SPEK ARTIYOR(2)

2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutarı;

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazancın günlük alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gündür. Prim oranı ise; %12,5'i genel sağlık sigortası primi, % 20'si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi olmak üzere toplam %32,5 dir.

Buna göre, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların, prime esas kazanç tutarı ve ödeyecekleri prim tutarı:

1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arasında;

Devamını oku...

02.07.2013 ASGARİ ÜCRETE BAĞLI SPEK ARTIYOR(1

Yılın ikinci yarısında Asgari ücret günlük olarak %4,38 oranında artarak 16 yaşından büyük olanlar için 34,05 TL. olacaktır.

16 yaşından küçük olanlar için 29,25 TL. olacak.

Bununla birlikte SGK SPEK artış gündeme gelecektir.

1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arası için:

Devamını oku...

01.07.2013 ALİ TEZEL SGK KARŞISINDA HAKLI OLDUĞUNU GENELGE DOĞRULADI

Yıllardır Bağ-Kur’luları çileden çıkaran,İş Mahkemesi kapılarında süründüren davalara son veren karar olarak 2013/26 sayılı Genelge ile çözüme kavuştu.

Bu konuyla ilgili açılan bir çok davayı SGK kaybederek milyarlarca lira avukatlık vekalet ücreti ödemiştir.

Ali Tezel her yazısında mülga 1479/Geçici 18.Maddesine göre borçlanma yapanların hak mağduriyetlerini açıklamıştır.

Geçici Madde 18 - (Ek: 24/7/2003-4956/47 md.)

Devamını oku...

28.06.2013 BASIN İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN(4)

Basın çalışanlarının yıllık izin sürelerini belirleyen yasal uygulama 5953 sayılı Basın İş Kanununda yer verilmiştir.

Basın İş Kanununda Yıllık İzinle ilgili ince çizgiler çizilmiştir.

6. maddesinde ihbar müddetinin yıllık izinden sayılamayacağı ve gazetecinin yıllık izin kullanmamışsa, işine son verilmesi halinde izin müddetine ait ücretin peşin ödeneceğidir.

19. maddede yıllık ücretleri izinleri ile maddede belirtilen olağanüstü ücretli izin günlerinin çakışması halinde olağanüstü ücretli izin süresi kadar yıllık izinin uzayacağıdır.

Devamını oku...

27.06.2013 DENİZ İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN(3)

Öncelikle Gemi Adamı Deniz İş Hukuku kapsamında çalışması halinde 854 sayılı Kanuna tabi olacaktır.

Deniz İş Kanunu, denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan gemilerde hizmet akdiyle çalışan gemi adamlarıyla bunların işverenleri hakkında uygulanır.

Deniz İş  hükümlerinin uygulanabilmesi için, T.C. vatandaşı olması ve “gemi”’ nin de Deniz İş  anlamında işyeri sayılması gerekir.

Devamını oku...

26.06.2013 İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN(2)

Sezonluk, Kampanya Gibi İşyerlerinde Yıllık İzin:

Bir yıldan az süren mevsim veya kampanya işlerinin yürütüldüğü işyerlerinde devamlı olarak çalışan işçilerin yıllık ücretli izinleri sezon ve kampanya bitiminde kullandırılır.

Kısmi Süreli ve Çağrı Üzerine Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin:

Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulamaz.

Devamını oku...

25.06.2013 İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN(1)

Her yıl olduğu gibi bu yılda yıllık izin sürelerine bakıyoruz.

4857 sayılı İş Kanununa göre Yıllık İzin:

4857 /53’üncü  maddesi, işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin esasları belirlenmiştir.

Yıllık izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. Şu kadar ki, bir işverenin 4857 sayılı Kanunun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde 4857 sayılı Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.

Devamını oku...

21.06.2013 ASGARİ ÜCRETLİ SİHİRBAZ OLMALI

Temmuz sıcağı yaklaşırken Asgari ücrette meydana gelen % 4,39 oranındaki artışla 16 yaşından büyüklerin eline Agi Dahil 773 TL’den 803 TL geçerken günlük 1 Lira, aylık 30 Lira  zam gelmiş olacaktır.

Bu zam miktarı da günlük  1 Simit parasına denk geliyor. Çay içmeyecektir.

Brüt olarak % 4,39 oranındaki Asgari Ücret artış, Agi’nin sabit kalmasından dolayı asgari ücrette net artış oranı %3,89 olarak kalmıştır.

Devamını oku...

20.06.2013 TACİZCİNİN İŞİNE İŞVEREN SON VERMELİDİR

İşyerlerinde en çok çalışanlardan aldığımız şikayetlerden biri de işyerlerinde uğradıkları cinsel tacizden dolayı işverenlerinden , bu tacizcilerin işine son verilmesini istiyorlar.

Tacize uğrayanların, tacizci ile ilgili bilgi ve belgeleri işverenle paylaşmasıyla bu kişilerin iş akitleri sonlanacaktır.

Bu esnada tacize uğrayanlar somut belgeler sunmaları halinde tacizci kıdem tazminatı almadan iş akdi sonlandığı gibi , işe iade davasını da kazanma şansı ortadan kalkacaktır.

Devamını oku...

19.06.2013 ACİL DURUM YÖNETMELİĞİ İLE 7 CAN GERİYE GELECEK Mİ?

Bugünlerde TESK tarafından hükümete gönderilen önerilerden biri de , kamu kurumları ile 50'den az çalışanı ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için kanun yayımı tarihinden itibaren 4 yıl sonraya ertelenmesinin yanında, 50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl sonra daha ertelenmesi bekleniyor.

Muğla’da Meydana Gelen İş Kazasında 7 Kişi Hayatını Kaybetti.

Muğla’nın Güllük Beldesindeki bir atık su terfi istasyonunda, atık su dolu 7 metre derinliğindeki depoya bakım yapmaya giren işçiler ile onların dışarı çıkmaması üzerine aşağıya inen arkadaşlarından oluşan toplam 7 işçi metan gazından zehirlenerek yaşamlarını kaybettiler.

Devamını oku...

18.06.2013 MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ İÇİN HATIRLATMALAR

Yaz sezonu başlayınca Tarım Alanlarında çalışmak üzere mevsimlik tarım işçileri tarlalara çalışmaya gelirler.

Gerekli önlemler alınmadan tarlalara çalışmaya gönderilen tarım emekçileri traktör römorklarında 20-30 kişi , 15 kişilik minibüslere 30 kişi , kamyonetlerin insan taşıması yasak olmasına rağmen  20-40 kişi doldurulması ile yaşanan trafik kazalarında hayatlarını kaybediyorlar.

Geride gözü yaşlı dul eşler, yetim çocuklar kalıyor.

Devamını oku...

17.06.2013 HAZİRAN SONUNA KADAR BORÇLANMA TALEBİ İÇİN SGK MÜRACAAT EDEN KAZANIYOR

Borçlanmalar için prime esas günlük kazanç miktarları aşağıdaki gibi uygulanacaktır.

30/06/2013 Tarihine kadar;

Günlük kazanç alt sınırı: 32,62 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 212,03 TL

01/07/2013 Tarihinden sonra;

Günlük kazanç alt sınırı: 34,05 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 221,33 TL

Devamını oku...

16.06.2013 İŞÇİ BABAYA DOĞUM İZNİ YOK

Bugün babalar günü,  çocuklar dün alışveriş merkezlerinde  babalarına verilmek üzere, bütçeleri doğrultusunda küçük hediye paketleri yaptırıyordu.

Alınan hediyeleri  incelediğimizde  , genel de babaların ihtiyacı olan ürünler alınmaya dikkat ediliyordu.

Gömlek, Kravat, Pantolon ,Cep Telefonu, Saat, Kravat İğnesi, Kol Düğmesi, Kalem, Kitap, NoteBook gibi hediyeler babalara  veriliyor.

Bu yıl ben babama hediye veremiyorum.

Devamını oku...

14.06.2013 ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI VE BİREYSEL EMEKLİLİK PRİMLERİNDE MUAFİYET SINIRI

Sayın İlki İnsan Kaynakları çalışanıyım. İşveren tarafından Özel Sağlık Sigortası ve Bireysel Emeklilik alanında sigorta yapılması düşünülen personelimiz için SGK Esas Prim Kazançlarından muafiyet imkanı var mıdır?

İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarları için 1/10/2008 sonrası bu düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur.

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde;

Devamını oku...

13.06.2013 ÖZEL HASTANELER FAKİR FUKARA GARİP GURABAYA BAKAR MI?

27/03/2002 tarihli Resmi Gazete’de  Özel Hastaneler yönetmeliği yayınlanmıştır.

Özel Hastanelere gittiğimizde fakir fukara garip guruba için kaç kişilik kontenjan ayrıldığına dair yazılı bir belgenin asılmadığını görmekteyiz.

Fakir ve muhtaç hastaların tedavisi adı altında yönetmelikte tanımlama yapılmıştır.

Devamını oku...

12.06.2013 GEMİ ADAMI YIPRANMAZ DENİLDİ /İST.SGM GAZİOSMANPAŞA MÜDÜRÜ MÜFETTİŞLİĞE GERİ DÖNDÜ

Köşemizde gemi adamlarının yıpranmasını dile getirmiştik.

Önemli olan bizim yazmamız değil, gemi adamlarının ellerinden alınan yıpranmalarına  sahip çıkmaları gerekir.

Basın çalışanları yaptıkları işin zorluklarına değinerek her platformda bu sıkıntılarını dile getirmek suretiyle kısıtlı da olsa Basın da yıpranma haklarını yasal zeminde kazanma şansını yakaladılar.

Gemi ile ilgili teknolojik gelişmeler hızla  günümüzde yenilense bile ,azgın sularda görev yapmak oldukça zordur.

Devamını oku...

11.06.2013 EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR ÖLÜM ORUCU SİNYALİ VERMEYE BAŞLADI

19/03/2013 Tarihli yazımızda emeklilikte yaşa takılanların isteklerini siz okurlarımızla paylaşmıştık. Bu tür eylemlerin ise başlayacağının sinyalini almıştık.

Bunun sosyal boyutunu yazımızda siz okurlarımıza özet halinde sunmuştuk.

Bugünlerde EYT  sorunları  TBMM grupları bulunan partiler tarafından gündeme taşınıyor.

Yasal zeminde Kanun tasarıları da verilmeye başlandı.

Devamını oku...

10.06.2013 YAVRU VATAN KIBRIS İLK İŞE GİRİŞ TARİHLERİ TÜRKİYE’DE BAŞLANGIÇ SAYILIR

Haziran-Eylül ayları arasında Türkiye’ye gurbetçi vatandaşlarımız yıllık izinlerini geçirmeye gelirler.

Yurtdışında emekli aylığını hak edilse de yaşam koşullarının her geçen gün ağırlaşması ile birlikte ikinci bir aylığa ihtiyaç duyulmaktadır.

Bunun içinde 3201 sayılı Kanun ile Yurtdışı Borçlanması yapma imkanı TC vatandaşlarına tanınmıştır.

Türkiye-KKTC arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi gereğince borçlanma hakları ortaya çıkmaktadır.

Devamını oku...

07.06.2013 ASKERE GİDERKEN İŞYERİME EMEKLİ BABAM BAKACAK ŞİMDİ BEN DE İDARİ PARA CEZASI MAĞDURU OLUR MUYUM?

05/06/2013  Tarihli yazınızda İş yerlerinizi  evli iseniz eşiniz dışında hiç kimseyi bırakmayınız, yoksa yapılan denetimlerde sigortasız işçi çalıştırmaktan dolayı İPC ile muhatap olacağımızı yazdınız.

Şimdi ben bekar bir esnafım güzel de bir işyerim var. Babam da aynı iş kolunda yıllarca çalıştığı için emekli oldu.

Onun yönlendirmesi ile bu iş koluna girdim.

Şimdi emekli babama işyerimi emanet ederek askere gideceğim. Ne yapmamı öneriyorsunuz? Asker Esnaf

Devamını oku...

06.06.2013 ASKERE GİDEN ESNAF, ŞİRKET ORTAĞININ SİGORTALILIK DURUMU

1111 sayılı Askerlik Kanununa göre TC vatandaşı olan erkekler askerlik ile yükümlü tutulmuştur.

Askerlik çağı her erkeğin esas nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göredir ve yirmi yaşına girdiği sene Ocak ayının birinci gününden başlayarak 41 yaşına girdiği sene Ocak ayının birinci gününde bitmek üzere en çok  yirmibir sene sürer.

Askere alınan siviller, çalışma hayatında ortaya çıkan boşluk sürelerini fiilen çalışma olmadığı için sosyal güvenlik alanında emeklilik açısından değerlendirme adına o boşta geçen zorunlu süreleri borçlanma ile satın alarak fiili hizmet sürelerine saydırma hakları vardır.

Devamını oku...

05.06.2013 İŞYERİMİ BABAMA EMANET ETTİM İDARİ PARA CEZASI MAĞDURU OLDUM

....... bir giyim mağazasını işleten ……., olayın 2012 yılı aralık ayı sonunda meydana geldiğini söyledi.

İşyeri sahibi ……,

Yarım saatliğine namaz kılmak için işyerimi babama emanet ettim. Namaz sonrası geldiğimde SGK denetçilerinin kestiği 5 bin 500 lira ceza makbuzuyla karşılaştım. Bunun önce bir şaka olduğu sandım, daha sonra soluğu aldığımSGK'da ‘’İşyerini babana emanet ettiğin için sana ceza kesildi.’’ denildi. Yasada, eşinden başka kimsenin işyerine bakamayacağı ifade ediliyor. Kaynak İHA

Devamını oku...

04.06.2013 ISSA ALINAN ÖDÜLLERDE SGK ÇALIŞANLARININ KATKISI UNUTULMAMALIDIR

28-30 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen Avrupa Bölgesel Sosyal

Güvenlik Forumu yapılmıştır.

Formun asıl önemli amacı küresel ekonomik krizin sosyal güvenlik sistemleri üzerindeki etkisi üzerine yoğunlaşıldı.

Bu ne demek artan emeklilik, sağlık yada primsiz ödemelerin maliyetlerinin sosyal güvenlik kurumuna etkisinin en az seviyelere nasıl çekilir, gelir ve gider dengelerinin kurulması ,bütçe ve hazineden daha az pay alma olarak özetleyebiliriz.

Devamını oku...

02.06.2013 TAKSİM OLAYLARININ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASINA YANSIMASI

Taksim Gezi Parkında patlak veren olaylar, ÇEKO öğrencilerine okutulan Sosyal Politika Dersinde anlatılan Çevre Bilinci konusuna sahip çıkılması gerekliliğine bizleri götürmüş oldu.

Sanayi ve AVM çılgınlığı ile  bu alandaki yatırımlar , aynı zaman da insanların iş psikolojisi ile bunaldıkları anlarda  ,temiz hava alma ihtiyaçları için ,bir avuç kalan yeşil alanların talan edilmesine, seyirci kalmamak adına bu  eylemler  ortaya çıkıyor.

Ekonomik yatırımlar artarken ,yeşil alanlar  yok oluyor.

Devamını oku...

30.05.2013 7 YIL ÖNCE UYARMIŞTI ŞİMDİ SON İKİ GÜN SGDP YAPILANDIRMAYI ATLAMAYIN

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=969(10/Ocak/2007)

Linki tıkladığınız da ALİ TEZEL 7 Yıl önce uyarısını yapmıştı.

Aşağıda sadece siz okurlarımıza özet olarak sunacağım.

Bağ-Kur dışı kurumlardan (SSK, T.C. Emekli Sandığı veya Banka-Borsa sandıklarından) emekli olup da emekli olduktan sonra vergi mükellefi, şirket ortağı olup Bağ-Kur'lu olmasını gerektirecek bir faaliyette bulunanlar ise her ay 12 inci basamağın yüzde 10'u kadar (2007 yılının ilk altı ayı için 66,10 YTL) SGDP ödemek zorundadırlar.

Devamını oku...

20.05.2013 SGK BİR GÜNDE EMEKLİ MAAŞINI KURUMUN ŞEHİT İL MÜDÜRÜ NACİ ŞAHİN BİR SAAT İLE BAĞLAMIŞTI.

Basında  ''1 Günde Emeklilik Hayal Değil'' başlığı üzerine bu işlemi bundan üç yıl önce  başaran bir il müdürü olduğunu hatırlamış oldum.

Bu İl Müdürümüz bir hayali gerçekleştirmiş.

Hem de bir gün değil ,bir saat içinde emeklilik işlemini  sonlandırmıştı.

Naci Müdürümüzü ,İzmir SGK  İl Müdür Yardımcısı olduğu dönem de kısa bir telefon görüşmesi ile tanıma fırsatım olmuştu.

Genç ve başarılı bürokrat olan Naci Şahin ,bir çok makalesi de konusunda ,uzman olan  dergilerde yayınlanmış bir kişiydi.

Devamını oku...

17.05.2013 DOĞAL AFET İŞ YERİNDE ÇALIŞMA ESNASINDA CAN ALIRSA İŞ KAZASI MEYDANA GELMİŞ SAYILIR

İki gün önce haber ajansları tarafından Mersin İline bağlı Tarsus İlçesinde bir hortum faciası yaşanmıştır.

İlk belirleme de 1 kişi olay günü vefat etmiş.1 kişi ağır yaralı hastaneye kaldırılmış bu kişi de vefat etmiştir.

14 kişi yaralanmış ,hastanelerde tedavileri tamamlanmıştır.

Sosyal Güvenlik açısından Hortum felaketi sonucu şantiye de bulunan işçilerin yemekhane olarak kullandıkları prefabrik binanın çatısı çökmüştür.

Özellikle burada ölenlerden bir kişinin ilk işbaşı yaptığı gün iş kazasına maruz kalmıştır.

Devamını oku...

16.05.2013 REFORMLA BİRLİKTE ERKEN YAŞLANMA 5 YIL İLERİYE ATILDI

Mülga 506 sayılı SSK Erken yaşlanma tanımlaması ve şartlarını incelediğimizde;

Altıncı Bölüm Yaşlılık Sigortasında ,Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları olan 60’ıncı Maddesinde D) /a- 50 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen Sigortalılar da (A) bendinin (a) veya (b) fıkralarında belirtilen diğer şartlarla yaşlılık aylığından yararlanırlar denilmiştir.

Devamını oku...

15.05.2013 SOSYAL GÜVENLİK HAFTASINI KUTLAYAN SGK GENEL BAKIŞ

Her yıl olduğu gibi bu yılda SGK haftası 81 İlimizde  İl Müdürlüklerinde 500’e yaklaşan SGM Müdürlüklerinde etkinlikler ile kutlanacak, SGK tüm Türkiye’de işlevleri anlatılacaktır.

Haftanın başlaması SGK Başkanlığının Anıtkabir, ÇSGB ve TBMM Başkanlığı  ziyareti ile başladı.

Bu ziyaretler diğer sivil toplum kuruluşlarını da izleyecektir.

Hafta ile ilgili seminer ,sempozyumlar düzenlenecek ,sergiler açılacaktır.

Devamını oku...

14.05.2013 REYHANLI İLÇEMİZDE TERÖR MAĞDURLARINA DEVLET SAHİP ÇIKACAKTIR

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bomba yüklü araçlarla yapılan saldırılarda 45'den fazla sivil masum insanımız  hayatını kaybetmiş,100'den fazla yaralımız var.

Reyhanlı ilçesi adeta savaş alanına dönmüş, ilçe merkezinde birçok işyeri de maddi anlamda zarar ile karşı karşıya kalmıştır.

Anneler evlatlarını,torunlarını,çocuklar annelerini,işyerleri çalışan işçilerini kaybetmiş oldu.

Kısaca ateş düştüğü yeri yaktı, kül etti.

Devamını oku...

12.05.2013 ANNELER GÜNÜ HATIRLANIRKEN BAZI HAKLAR VERİLMEDİ

Bugün anneler günü ile ilgili görsel, yazılı medya da kutlama haberleri gündeme oturmuştur.

Tüm devlet kurumları dahil olmak üzere her kesim annelerin  gününü  kutluyor.

Yazılarımız da çoğu zaman dile getirdiğimiz konulardan bir tanesi de ''Doğum Borçlanması'' uygulamasının istenilen düzenlemenin hayata geçirilmemesidir.

Bununla ilgili verilen Yargıtay Hukuk  Genel Kurul Kararı ile dava açma önü kapatılmış oldu.

Devamını oku...

10.05.2013 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ ODA HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRMELİDİR

Ali Tezel koordinatörlüğünde 2008 yılında başlatılan İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği programlarından 300’e yakın öğrenci bugüne kadar mezun olmuştur.

Buna benzer programlarda Üniversiteler, Eğitim Kurumları aracılığı ile eğitim verilmiştir.

Ayrıca Kamu Kurumundan emekli olup İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği yapanlar da mevcuttur.

Kamu kurumunda mevcut çalışanlar ise İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği yapamazlar.

Devamını oku...

09.05.2013 ÜCRETSİZ ÇALIŞAN EŞLERİN SİGORTA VE VERGİ DURUMUNA GENEL BAKIŞ

5510 sayılı SS ve GSSK 6’ıncı Maddesinde Sigortalı Sayılamayanlar Kısmında ‘’İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi’’ sigortalı sayılmaz denilmiştir.

Buna göre işverenin işyerinde yardım etme amacı ile eşi çalışıyorsa sigortalı olma zorunluluğu bulunmuyor.

Örneğin:

Muhasebeci Mehmet beyin eşi Ayşe Hanım  telefonlara bakması, yazışmaları takip etmesi , müşteriler ile ilgilenmesi gibi eşinin işine  yardımcı olmaları durumunda ücret almıyorlarsa sigorta kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Devamını oku...

08.05.2013 15 YIL 3600 GÜN İLE KIDEM TAZMİNATI ALAN ÇALIŞIR MI ÇALIŞAMAZ MI?

Aslında bana göre niyet okuma makinası henüz icat olmadığı için çalışamaz diye direnmek biraz da işverenlere karşı şirin görünme anlamına geliyor.

Aslında 1475/14.Maddesinde açık ve net olmasına rağmen son 14 yıldır bu konuda sis perdeleri dağılmamıştır.

5- (Ek: 25.8.1999 -4447/45 md.) 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

Devamını oku...

07.05.2013 ESKİ ADI SSK YENİ ADI 4-1/A EMEKLİLİK GEÇİŞLERİ FARKLI

Her yeni reform emeklilik sürelerimizi ileri tarihe atıyor. Son günlerde bazı okurlarım ısrarla çocuklarını 18 yaş öncesi sigortalı yaptırmanın faydasını soruyor.

Ben bu konuda fiili çalışma olmadıkça salt sigorta girişi olması adına sigortalı olunmasına karşı çıkıyorum.

Bu tip işlemler hem ahlaki değil, hem de ‘’Sosyal Güvenlik’’ öğretilerine ters bir davranış olarak görüyorum.

Devamını oku...

23.04.2013 BU YIL BİR MİLYON ÇOCUK İŞÇİ ÜLKEMİZDE BAYRAMINI KUTLUYOR

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ekonomik koşullar nedeniyle küçük yaşta,  çalışma hayatında  karşılaştıkları  sıkıntıları elimizden geldiğince siz okurlarımızla paylaştım.

Devamını oku...

24.04.2013 2013 YILINDA SİGORTA TESCİLİ OLANLAR AVANTAJLI EMEKLİLİK SÜRESİ YAKALAYABİLİR.

Reform yasa ile emeklilik şartları değişti. Özellikle 18 yaşından sonra emekli olmak için ister isteğe bağlı ile başlangıç yapıldığı gibi, bir işyerinde hizmet akdi ile çalışma hakkınızda var.

01/01/2013 tarihinde ilk defa sigortalı olan 4-1(a) kapsamındaki kişi;

5510/geçici 6. madde-yedinci fıkra (b) bendine göre aylığa hak kazanma koşullarına göre aşağıdaki tabloya sahip olacaktır.

Devamını oku...

25.04.2013 YURTDIŞI BORÇLANMA DA FRANSA GİRİŞİ BAŞLANGIÇ SAYILIR

15/09/1965 yılında doğdum. 18 yaşından itibaren Fransa da 25 yıl çalıştım. Hem Fransız hem de Türk Vatandaşıyım.01/04-01/08 2012 yılında Türkiye’de bir firmada 4 ay kadar çalıştım.

Şimdi borçlanma yaparak emekli olmak istiyorum.

SGK başvurduğumda en az 9000 gün borçlanma yaparak emekli olacağımı söylediler.

Bu konuda görüşlerinizi almak istiyorum. İsmi Saklı

Devamını oku...

26.04.2013 ŞEHİRİÇİ TOPLU ARAÇTA EK/6 STATÜSÜNDE ŞOFÖRÜM İŞ KAZASI MAĞDURU OLDUM

Ticari taksi, dolmuş ve diğer toplu taşıma araçları sahiplerinin yanında ücret karşılığında çalışanlar 4-1(a) dediğimiz SSK kapsamında sigortalı olacaktır.

Hizmet akdine tabi çalıştıkları taksi, dolmuş ve diğer toplu taşıma araçlarında ay içinde 10 günden az çalışmaları bulunanlar  ,5510 sayılı  SS ve GSS Kanuna  01.03.2011 tarihinden itibaren eklenen Ek 6. Madde ile 4 -1 (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklar, bu durumdaki sigortalılar 30 gün süre ile primlerini kendileri ödeyeceklerdir.

Bu kapsamda çalışmak isteyenler “Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” ve araç sahibiyle şoför arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile şoförlük mesleğini yaptıkları ilin sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine müracaat edeceklerdir.

Devamını oku...

29.04.2013 BASIN YIPRANMASINDA SON GÜNLER YAKLAŞTI, YASAL SÜREYİ GEÇİRENLER İÇİN İPC VAR

19/01/2013 Tarihli RG 6385 sayılı Kanun ile SS ve GSSK bazı maddelerde değişikliğe gidilmiştir.

“Fiili hizmet süresi zammı uygulanması sonucu verilmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgesi ile yatırılacak primler

GEÇİCİ MADDE 48 – 2008 yılı Ekim ayı başı ile bu maddenin yürürlük tarihini takip eden ay başına kadar geçen süre içinde bu Kanunun bu maddeyi ihdas eden Kanunla değişik 40 ıncı maddesi gereğince fiili hizmet süresi zammı süresine tabi işyerleri ve işlerde çalışanlar için 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre verilmesi gereken ek prim belgelerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren üç ay içinde verilmesi halinde idari para cezası uygulanmaz.

Bu maddenin yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren sigortalılarca; üç aylık süre içinde Kurumca istenecek belgelerle başvurulması ve altı aylık süre içerisinde hesaplanacak fiili hizmet süresi zammına ilişkin prim tutarının ödenmesi halinde gecikme zammı ve gecikme cezası alınmaz.”

Devamını oku...

30.04.2013 ŞİMDİ GÖZLER EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ OLAN 1 MAYIS’a ÇEVRİLDİ

30/04/2012 tarihli http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=5360 yazımızda özetle;

1 Mayıs’a Bir Gün Kala diyerek başlık atmıştık. Öncelikle talihsiz iş kazaları ile kayıp olan cesetlere ulaşılmasını, gaip ailelerin sıkıntılarına sahip çıkılmasını,2012 yılında ilk dört ayında karşılaştığımız İş Kazalarına, Taşeron Firmalarda hayatlarını kaybeden işçilerin dramlarına ,Avrupa’da Birinci, Dünya’da Üçüncü olan Ülkemizin artık İş Kazalarında bu şampiyonluklarına son verilmesine ,İş Sağlığı ve Güvenliği bilincine kadar yerimiz el verdiğince geniş yelpazeden değinmiş olduk.

Üzerinden bir yıl geçtiğinde bu sahada nasıl bir değişim yaşandığını analiz edelim dedik.

Devamını oku...

02.05.2013 MAAŞ AZLIĞI GEÇİNME SIKINTISI İŞÇİYE HAKLI FESİH ŞANSI VERİR Mİ?

Kıdem Tazminatı çalışma hayatında önemli bir yer sahibidir. Bunun nedeni kıdem tazminatı işçinin kazanılmış bir birikimi olarak görülmektedir.

Çalışma hayatında Asgari ücret kavramı günümüz koşullarında geçim sıkıntısı olarak yansır. Normal koşullarda fertlere özgü olan Asgari ücret ülkemizde yaygın olarak uygulanıyor.

Çalışan kişiler de evli, çocuklu üstüne üstlük  kira da oturması halinde geçim standartları karşısında ,büyükşehirlerde hayat çekilmez bir  hal alıyor.

Devamını oku...

03.05.2013 ENGELLİ TANIMLAMASINA STANDART GELDİ

Son yıllarda en çok rahatsızlık duyulan tanımlamalardan biri de engelli bireyleri çeşitli tanımlamalar yapılması idi.

Bu tanımlamalar kargaşasını köşemize taşımıştık.

Eleştirimize de birçok engelli dernekleri de destek vermişti.

Kanunlarda yapılan tanımlamalar engelli bireyleri üzüyor, birçoğu da bundan inciniyordu.

Devamını oku...

06.05.2013 SOSYAL GÜVENLİK DESTEKLEME PRİMİ BORCU OLANLAR BAŞVURU SÜRESİ SONA YAKLAŞIYOR

400 Bin kişi SGDP mağduru olduğu için 6111 Sayılı Torba Kanun ile yapılandırma sürecini kaçırmış olanlara son şans diyebiliriz.

Bu konuda bir çok okurumuz e-posta ile bizden yardım istemişti.

Şimdi bu son şansı kullanmada sona doğru yaklaştığımız bu ay SGK İl/SGM Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde bu borç yükünden kurtulacaklardır.

Detayları genelge de anlatılsa da son bir hatırlatma adına okurlarımıza konuyu tekrar anlatmış olacağız.

Devamını oku...

07.05.2013 ESKİ ADI SSK YENİ ADI 4-1/A EMEKLİLİK GEÇİŞLERİ FARKLI

Her yeni reform emeklilik sürelerimizi ileri tarihe atıyor. Son günlerde bazı okurlarım ısrarla çocuklarını 18 yaş öncesi sigortalı yaptırmanın faydasını soruyor.

Ben bu konuda fiili çalışma olmadıkça salt sigorta girişi olması adına sigortalı olunmasına karşı çıkıyorum.

Bu tip işlemler hem ahlaki değil, hem de ‘’Sosyal Güvenlik’’ öğretilerine ters bir davranış olarak görüyorum.

5510 sayılı SS ve GSSK ile sigorta başlangıç yaşı olarak 18 yaş tescil edilmiş oldu.

Devamını oku...

Diğer Makaleler...