EMEKLİ OLMAK İSTEYENLERİN SORULARI

EMEKLİ OLMAK İSTEYENLERİN SORULARI

01/06/1975 doğumluyum.01/09/1994 yılında işyeri sahibi olarak Bağ-Kur oldum. Askerlik süresi dahil olmak üzere 5 yıl prim ödedim.01/02/2004 yılında 2 yıl kadar SSK çalıştım.01/03/2010 yılında Şirket ortağı oldum.Halen çalışmaya şirket ortağı olarak sürdürüyorum.Ne zaman emekli olurum?Muharrem.

01/06/2002 Tarihine kadar 5 yıl prim ödediğiniz için 25 yıllık sigortalılık süresine tamamlamaya 20 yıl kalmıştır.57 yaşında emekli olursunuz.9000 prim gününe ihtiyacınız var.58 yaşında 5400 günle emekli olursunuz.

1260 gün kadar SSK olmanız halinde 01/09/1994 giriş ile 55 yaşında 5750 günle emekli olursunuz.

Devamını oku...

ÜNİVERSİTELERDE ÇALIŞMA EKONOMİSİ KAPATILSIN MEZUNLARI MAĞDUR EDİLMESİN

ÜNİVERSİTELERDE ÇALIŞMA EKONOMİSİ KAPATILSIN MEZUNLARI MAĞDUR EDİLMESİN

ÇEKO Bölümleri bir çok üniversite de  bulunsa bile,mezunları haksızlığa uğramaya devam ediyor.

ÇEKO'nun Kuruluş Amacı Nedir?

Devamını oku...

ÇALIŞAN ANNELERİN ALTERNATİF EMEKLİ OLMA STATÜLER-6

ÇALIŞAN ANNELERİN ALTERNATİF EMEKLİ OLMA STATÜLER-6

TARIM SSK ŞARTLARI:

Tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılıklarının düzenlendiği 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu 1.1.1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yaşlılık Sigortası Uygulaması

Devamını oku...

İŞ KAZASI GÜNÜ SİGORTA BAŞLAR MI?


İŞ KAZASI GÜNÜ SİGORTA BAŞLAR MI?

Kayıt dışı çalıştırılan işçinin ne zaman iş kazasına uğrayacağına kimse karar veremez.

İş Kazası aniden ortaya çıkar.

Sonuçları ise;

Ø  Yaralanma,

Ø  Uzuv Kaybı,

Ø  Ölüm

Antalya'da Kuru Temizleme Fabrikasında çalışan kadın işçi durduğunu sandığı çamaşır makinesi kapağından sarkan masa örtüsünü tuttuğu sırada sağ kolunu dönen mekanizmaya kaptırdı. Sağ dirseği kırılan kadın, hastanede tedaviye alındı.

Devamını oku...

ÜCRETSİZ İZİN YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMAYLA ANNELERE SAĞLANAN YENİ HAKLAR-7

ÜCRETSİZ İZİN YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMAYLA  ANNELERE SAĞLANAN YENİ HAKLAR-7

Yazı dizimiz bugün sona eriyor.

6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, sigortalı annelere  doğumdan sonra ayrı kalacakları iş  sürelerine ilişkin, 4857 sayılı İş Kanunu’nda , 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda düzenlemelere yer verildi.

4857 SAYILI İŞ KANUNU

Devamını oku...

AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNENİN EMEKLİLİK KOŞULLARI VE DOĞUM BORÇLANMASI -5

AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNENİN EMEKLİLİK KOŞULLARI VE DOĞUM BORÇLANMASI  -5

AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNENİN EMEKLİLİK KOŞULLARI

5510 SS ve GSSK “Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 28. maddesine sekizinci fıkrası ile “Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.” hükmü getirilmiştir. Bu hüküm uyarınca, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalılar hakkında yapılacak işlemlerin usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

Kapsamdaki sigortalılar

Devamını oku...

ENGELLİ ANNELERİN EMEKLİLİK KOŞULLARI-4

ENGELLİ ANNELERİN EMEKLİLİK KOŞULLARI-4

SSK ŞARTLARINDAN

 

ENGELLİ SİGORTASI NEDİR?

ENGELLİ

Devamını oku...

DEVLET MEMURU ANNELERİN EMEKLİLİK KOŞULLARI-3

DEVLET MEMURU ANNELERİN EMEKLİLİK KOŞULLARI-3

08/09/1999 önce göreve başlamış olanlar için 5434 sayılı Kanunun Geçici 205 ve 206 ncı maddeleri kademeli geçiş sürecine yönelik hükümler bulunmaktadır.

Geçici 205. Maddeye ilişkin tablo aşağıya çıkartılmıştır,

Devamını oku...

BAĞ-KUR'lu ANNELERİN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-2

BAĞ-KUR'lu ANNELERİN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-2

1479 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinin birinci fıkrasına göre aylığa hak kazananlar

01.10.1999 tarihi itibariyle aylık bağlanmasına hak kazananlar ile hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az kalanlar, 1479 sayılı Kanunun 35. maddesinin 4447 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerine göre;

- Talepte bulunduğu tarihte prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması,

- Kadın ise 20 tam yıl prim ödemesi,

- Kadın ise 50 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödemesi,

şartıyla aylığa hak kazanacaklardır.

Devamını oku...

SSK'lı ANNELERİN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-1


SSK'lı ANNELERİN  EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-1

506 sayılı Kanunun geçici 81/A bendine göre aylığa hak kazanma koşulları

08.09.1999 tarihi itibariyle 506 sayılı Kanunun 4447 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki (A) bendindeki seçeneklere göre yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın sigortalılardan 18 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan;

Devamını oku...

1 MAYIS YAKLAŞIYOR İSTEKLER SIRALINIYOR

1 MAYIS YAKLAŞIYOR İSTEKLER SIRALINIYOR

12 Eylül Askeri darbesi ile kesintiye uğrayan 1Mayıs Günün tatil olarak ilan edilmesi 5892 sayılı yasa ile 2429 sayılı yasada yapılan düzenleme sonucu 2009 yılından itibaren Ülkemizde Resmi Tatil günü olarak ilan edildi. 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatili olarak benimsenmiştir. 
Bu günün tatil olarak ilan edilmesinde İşçi Sendikalarının etkin talepleri neden olmuştur.

Bu sene de 1 Mayıs günü meydanlarda kutlanacaktır.Sendikalar,sivil toplum kuruluşları ve çalışanlar meydanları dolduracaktır.

Devamını oku...

İŞÇİLER YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAMA ORANLARI HER REFORMLA DEĞİŞTİİŞÇİLER YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAMA ORANLARI HER REFORMLA DEĞİŞTİ
İŞÇİLER YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAMA ORANLARI HER REFORMLA DEĞİŞTİ

Devamını oku...

SSK'lı ANNELERİN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-1

SSK'lı ANNELERİN  EMEKLİ OLMA KOŞULLARI-1

506 sayılı Kanunun geçici 81/A bendine göre aylığa hak kazanma koşulları

Devamını oku...

ERKEN YAŞLANAN SİGORTALI EMEKLİ OLUR

ERKEN YAŞLANAN SİGORTALI EMEKLİ OLUR

Yaşlılık aylığından yararlanma yaşını  doldurmamış; ancak, bu yaşı doldurmuş bir insan kadar yaşlanmış ve çalışma gücü bu düzeyde düşmüş olanlar erken yaşlanmış sayılırlar.

5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin yedinci fıkrasında; 55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalıların, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanacakları öngörülmüştür. Diğer bir ifadeyle;

Ø  Erken yaşlanmış olduğu tespit edilen,

Devamını oku...

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNDE ZAMAN AŞIMI

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNDE ZAMAN AŞIMI

5510 sayılı Kanuna göre sigortalılar sürekli iş göremezlik gelirine iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 10 azalmış olduğunun SGK'ca tespit edilmesini müteakip hak kazanmakta ve gelir başlangıç tarihi; 5510 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre geçici iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihi veya sigortalı geçici iş göremezlik hali tespit edilemeden sürekli iş göremezlik durumuna girmişse buna ait sağlık kurulu raporu tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar.

5510 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde de “hakkın kazanıldığı tarihten itibaren”5 yıllık süre için belirleme yapılmış olup yapılacak zamanaşımı tespitlerinde  sürekli iş göremezlik gelirinin başlangıç tarihi esas alınır.

Devamını oku...

EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER SORUYOR


EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER SORUYOR

Annem 1962 doğumlu olup,2002 yılında ilk defa sigortalı oldu.4500 gün prim ödedi.Ne zaman emekli olur?

Devamını oku...

ÇOCUK İŞÇİ

ÇOCUK İŞÇİ

Bugün 23 Nisan Çocuklara değer verilen bir bayram olarak ülkemizde kutlanıyor.

Küçükler ,büyüklerin yönetimde söz sahibi olduğu kurumlarda gelecekte bu makamları biz temsil edeceğiz mesajıyla, koltuklara oturur iken,bazıları da sokaklarda,tarlalarda,izbe ve kötü çalışma koşulları olan yerlerde çalışarak evlerine ekmek götürme derdinde olacaklar.

Aslında çalışan çocukların eğitimleri aksadığı gibi,okul hayatları da sonlanıyor.

Devamını oku...

EKİM 2008 İLK DEFA SİGORTALI OLANIN VEFATI HALİNDE ÇOCUKSUZ DUL EŞİNE AYLIK BAĞLANMASINDA ESAS NEDİ

EKİM 2008 İLK DEFA SİGORTALI OLANIN VEFATI HALİNDE ÇOCUKSUZ  DUL EŞİNE AYLIK BAĞLANMASINDA ESAS NEDİR?

İlk defa Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalı olan eşim 4/a(İşçi) statüsünden prim ödeniyordu.Bu ay içinde vefat etti.Sigortalılık süresi 7 yıl 5 Ay olup 1800 günü vardır.Primleri asgari ücretten yatırılmıştır.Çocuğumuz yoktur.Bende çalışmıyorum.Ne kadar Dul Aylığı Bağlanır?Hatice

2008/Ekim (dahil) Sonrası Aylığın Hesabı:

Ortalama aylık kazanç (OAK) :

Devamını oku...

KAYITDIŞI ÇALIŞAN ALACAK DAVASI AÇABİLİR

KAYITDIŞI ÇALIŞAN  ALACAK DAVASI AÇABİLİR

Yargıtay'ın işçilik alacak davaları ile ilgili tespitleri ve kararları vardır.Bu kararlarda özellikle çalışanlar için kayıt dışı da olsa ,alacak davalarının sonuçlandırılmasında sigortalı olup olmama haline değinilmiyor.

İşçilik alacağı ve hizmet tespit davalarının birbirlerinden ayrı olduğunu,karıştırılmaması gerektiğini içtihat ile belirliyor.

Hizmet tespit davalarının Sosyal Güvenlik Hakkını ilgilendirdiğini söylüyor.

Dava açanlar için somut bilgileri mahkemeye sunmaları gerekmektedir.

Çalışma hayatında örnek Yargıtay kararları bizlere yol göstermeye devam edecektir.

Devamını oku...

ESNAF YANINDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN HAKLARI VAR

ESNAF YANINDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN HAKLARI VAR

(ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.(4857/4-ı)

Esnaf ve sanatkâr faaliyeti kapsamında kalan işyerinde üç kişinin çalışması halinde, 4857 sayılı Kanun’un 4. maddesinin (ı) bendi uyarınca, bu işyeri İş Kanununun kapsamının dışında kalmaktadır. Maddede üç işçi yerine “üç kişi”den söz edilmiştir. Bu ifade, işyerinde bedeni gücünü ortaya koyan meslek ve sanat erbabını da kapsamaktadır. İşinde bedeni gücü ile çalışmakta olan esnaf dahil olmak üzere toplam çalışan sayısının üçü aşması durumunda işyeri 4857 sayılı Kanuna tabi olacaktır.

Devamını oku...

EVDE BAKIM ÜCRETİ GÖSTERGE RAKAMI OLUNCA ASGARİ ÜCRET KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ

EVDE BAKIM ÜCRETİ GÖSTERGE RAKAMI OLUNCA ASGARİ ÜCRET KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ

2014 Yılından önce;

''Bakıma muhtaç engellilere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, iki aylık net asgarî ücretten fazla olamaz.''

2014 yılında 6518 sayılı Kanunun 21.Maddesi ile birlikte;

''Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz. Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.''

denilerek düzenlemeye gidilmiştir.

Gösterge rakamları ise yeniden artırılmamıştır.

Bu kapsamda Asgari ücrette net meydana gelen %30'luk artışla birlikte evde bakım paraları yerinde saymıştır.

Umarız ileride bu konuda düzenlemeye gidilirken hane geliri kavramı da ortadan kalkar.

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden( 2016 yılı için bu tutar 1177,46 x 2/3=784,97 TL’dir) daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi sağlanır. Hanede birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması hâlinde, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasında birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli iki kişi sayılır.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) (1776,34 TL)gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz.

Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000(0,088817 x 10.000=888,17 TL) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.

6518 sayılı Kanun ile değişiklik yapılamadan önce bakım maaşı net asgari ücrete göre belirleniyor idi. 2828 sayılı kanun’da üst sınır olarak net iki asgari ücret sınırı 2014 öncesi mevcuttu.

Net asgari ücrete göre evde bakım ücreti ödenirken  gösterge x memur maaş katsayı çarpımı ile , evde bakım ücretinin hesaplanması  bakım ücretinden yararlananların 2016 yılının ilk yarısı için aylık yaklaşık 289,29 TL gibi bir kayıpla karşı karşıya kalmıştır.

2014 YILINDAN İTİBAREN FARKLARI GÖSTEREN TABLO

Devamını oku...

2016 YILINDA EMEKLİ OLDUM NİSAN FARKI NASIL YANSIYACAK

2016 YILINDA  EMEKLİ OLDUM NİSAN FARKI NASIL YANSIYACAK

İlk defa 31/01/2016 tarihinde emekliliğe müracaat ettim.01/01/1967 yılında doğdum.Askerden önce 01/01/1986 yılında sigortalı oldum.Size gönderdiğim gün dökümüne göre 49 yaşında 5300 günü tamamladım.Şimdi emekli maaşım ne kadar olacak ne kadar fark alacağım?Osman

 

ERKEK SİGORTALI

 

Sigortalılık Başlangıç Tarihleri

Talep Tarihindeki

 

S.S.

Yaşı

G.S.

24.05.1985

23.11.1986

25

49

5.300

 

Osman bey'in tüm çalışmaları asgari ücretten ödenmiştir.

Devamını oku...

SSK VE BAĞ-KUR KAPSAMINDA AYNI AYDA ÇALIŞMASI OLANLARIN GÜN SAYISININ BELİRLENMESİ ESASI NEDİR?

SSK VE BAĞ-KUR KAPSAMINDA AYNI AYDA ÇALIŞMASI OLANLARIN GÜN SAYISININ BELİRLENMESİ ESASI NEDİR?

Kanunun 3. maddesinde ay ücretleri, her ayın 15'inde ödenen 4-1(a/SSK) ve (c/Kamu Görevlisi) bentleri kapsamındaki sigortalılar için, ayın 15'inden ertesi ayın 15'ine kadar geçen, diğer sigortalılar için ise ayın 1'i ila sonu arasında geçen ve 30 gün olarak değerlendirilen süre olarak dikkate alınmaktadır.

Tam çalışılan aylarda ayın 28, 29, 30 ve 31 gün olup olmadığına bakılmaksızın gün sayısı 30 gün olarak dikkate alınmaktadır.

PARMAK HESABINI ATLAMA

Devamını oku...

ÇALIŞAN MAAŞLARINDA 10 KİŞİ SINIRI 5 KİŞİYE İNMESİ İÇİN DÜZENLEMEDE GERİ SAYIM BAŞLADI

ÇALIŞAN MAAŞLARINDA 10 KİŞİ SINIRI 5 KİŞİYE İNMESİ İÇİN DÜZENLEMEDE GERİ SAYIM BAŞLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, 5 ve üzerinde çalışanı olan işletmelerde maaşların artık banka aracılığıyla ödeneceğini söyledi.

Bakan Soylu, Türkiye'nin bir taraftan kayıt dışıyla mücadele ettiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Devamını oku...

VAKIFLAR PRİMSİZ ÖDEMELERDE TAMAMLAYICI HİZMET VERİR-4

VAKIFLAR PRİMSİZ ÖDEMELERDE TAMAMLAYICI HİZMET VERİR-4

TEDAVİ YARDIMLARI VAR

 

Sağlık güvencesi bulunmayan, fakir ve garip olduğu tespit edilen hastaların tedavileri vakfiye şartları doğrultusunda hastane imkânları ile sınırlı olarak ve diğer hastalarla aynı kalitede ücretsiz yapılır. Zorunlu hallerde hastanede bulunmayan her türlü tıbbi malzeme dışarıdan temin edilir.

 

Fakir ve garip hasta haklarından yararlanacak olanlar aşağıda belirtilmişt

Devamını oku...

VAKIFLAR PRİMSİZ ÖDEMELERDE TAMAMLAYICI HİZMET VERİR-2

VAKIFLAR PRİMSİZ ÖDEMELERDE TAMAMLAYICI HİZMET VERİR-2

GIDA YARDIMI

Vakfiyelerde yazılı hayır şartlarını yerine getirmek üzere Genel Müdürlükçe sıcak yemek ve kuru gıda verilecek muhtaç sayısı belirlenerek, bunların dağıtımı gerekli yerlerde aşevleri açılır.

KİMLER YARARLANIR?

Devamını oku...

VAKIFLAR PRİMSİZ ÖDEMELERDE TAMAMLAYICI HİZMET VERİR-3

VAKIFLAR PRİMSİZ ÖDEMELERDE TAMAMLAYICI HİZMET VERİR-3

 

EĞİTİM DESTEĞİ VAR

Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, ailelerinin maddi durumu yeterli olmayan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine eğitim yardımı yapılabilir.

Aynı aileden sadece bir öğrenciye eğitim yardımı verilir.

Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alanlar(556,11 TL.) ile kamu kurum ve kuruluşlarınca bakım altına alınan(SYDV) ya da burs alan (ÖZEL/KAMU)öğrencilere eğitim yardımı yapılmaz.

Eğitim yardımı verilecek öğrenci sayısı, miktarı, yıllık artış oranı, ödeme zamanı ve illere göre dağılımı Genel Müdürlükçe belirlenir.

BAŞVURU ESASI NEDİR?

Devamını oku...

VAKIFLAR PRİMSİZ ÖDEMELERDE TAMAMLAYICI HİZMET VERİR-1

VAKIFLAR PRİMSİZ ÖDEMELERDE TAMAMLAYICI HİZMET VERİR-1

Vakıfların ve vakfiyelerin sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sağladığı imkânlardan, köşemiz yer vereceğiz.

Osmanlıdan günümüze baktığımızda atalarımızın sayısız hayır müesseseleri kurmuş olduklarını görürüz. Camiler, medreseler, darüşşifalar, yetimhaneler, güçsüzleri koruma yurtları, kervansaraylar, tersaneler, yollar, köprüler, hanlar, hamamlar, aşevleri gibi vakıf ve hayır kurumları hep Allah inancı ve ibadet amacıyla yapmışlardır.

Atalarımız bu hayırlı işleri yapmakla kalmamış, onları ayakta tutacak, devamlarını sağlayacak, harap olup yıkılmalarını önleyecek tedbirleri de almışlardır. Bu suretle muazzam bir vakıf müessesesi doğmuştur.

Yukarıda saydığımız hayır kurumları oldukça yaygın olup, ihtiyaç sahibi insanlar bu kurumlardan bedava yararlanırlar.

VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ SOSYAL YARDIMLARA GENİŞCE YOL VERMİŞTİR

Devamını oku...

2016 YILINDA İLK DEFA EMEKLİ OLANLARA NİSAN AYINDA FARK VERİLECEK

2016 YILINDA İLK DEFA EMEKLİ OLANLARA NİSAN AYINDA FARK VERİLECEK

2016 Yılında emekliliğe müracaat eden SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Nisan ayından itibaren emekli maaşlarına küçükte olsa farklar yansıtılacaktır.

31/03/2016 tarihinde TÜİK tarafından http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21510 Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) değeri 2015 yılında sabit fiyatlarla %4 arttı buna göre GH maaş hesaplamalarında yeniden güncellendi.

A2 Aylıklarını günümüze taşımada kullanılan katsayı çarpanı: 1,995822842 ilk üç kullanılmış,GH belirlenmesi ile birlikte 01/01/2016 itibaren 2,017823461kullanılacaktır.(Farklar bundan da etkileniyor)

Güncelleme yapılmadan önce maaş hesaplamalarında;(B Tablosu hesaplama)

Devamını oku...

İŞVERENİ ZOR DURUMDA BIRAKAN İŞÇİ HAKLI NEDENLE İŞTEN ÇIKARILIR

İŞVERENİ ZOR DURUMDA BIRAKAN İŞÇİ HAKLI NEDENLE İŞTEN ÇIKARILIR

Önümüzdeki günlerde Fuar için açılış ve montaj çalışmalarımız var.Fuarlarda Cuma,C.tesi ve Pazar gününe denk geldiği için özellikle C.tesi ve Pazar günleri bazı kişiler çalışmayız diyorlar,firma olarak bu arizi çalışmalar her zaman olmuyor,bunun karşılığında fazla mesai ücreti ödüyoruz.Bugünlerde çalışmak istemeyen işçilerle ilişkimizi kesmek istiyoruz.Ne yapabiliriz?İşveren

Devamını oku...

YURTDIŞI BORÇLANMASINDA BU YIL BOYUNCA BORÇLANMA MİKTARLARI ARTMAYACAK

YURTDIŞI BORÇLANMASINDA BU YIL BOYUNCA BORÇLANMA MİKTARLARI ARTMAYACAK

Gurbetçi vatandaşlarımız bu işi bilen Sosyal Güvenlik Müşavirleriyle birlikte yurtdışı borçlanması yapması halinde kazançlı çıkarlar.

Bunun içinde Sosyal Güvenlik Müşavirinizi iyice tanıyın,yeteneklerini keşfedin sonra danışma hizmeti alınız.

2016 yılında SGK Prime Esas Tutarlar 31/12/2016 tarihine kadar değişmeyecektir.

Formülü:

Devamını oku...

TORBA YASADA ELE ALINMAYAN KONULAR

TORBA YASADA ELE ALINMAYAN KONULAR

Bugünlerde torba yasa türküsü reytingleri zorlamaya başladı.

TBMM taslak maddelerde yayınlanmaya başladı.

Aslında beklentileri karşılar mı yoksa ikinci bir baharda yeni torba yasalar bu da son diyerek gündeme gelir mi?

GSS ÖNERİMİZİ DİKKATE ALMADAN YASAL DÜZENLEME VAR

Devamını oku...

2016 YILINDA ASGARİ ÜCRETTEN EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

2016 YILINDA ASGARİ ÜCRETTEN EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Okurum sitem dolu bir mektup yazmış, emekli olup  Bin TL elimize  geçecek diyorlardı.Böyle bir emekli aylığı bana bağlanmadı.

SGK'da ilgili  memura sorduğumda Nisan da bu maaşım azda olsa artacağını söyledi.

Sizce bu maaşla geçinme imkanım olur mu?

Buna da şükür diyoruz,oysa çarşı pazar almış başını gidiyor,korkuyorum hasta olup emekli aylığımın ilaç ve hastane katkı paylarına gideceğine,eşim ve çocuklarıma hasta olmayın olursanız eve ekmek alamam diyorum.

Umarım promosyon uygulaması hayata geçer,emekliden ilaç,hastane ve katkı payları kalkar diyerek sonlandırıyor.

Gün Dökümleri aşağıdaki görüldüğü gibi,tüm çalışma hayatı sigortalının Asgari Ücretten geçmiştir.

506 sayılı Kanunda aranan yaş,sigortalılık süresi ve prim günü yasal olarak dolmuştur.

Devamını oku...

KIDEM TAZMİNATI HESAPLARKEN EZBERE DEĞİL YARGI KARARINI DA DEĞERLENDİREREK HESAPLAYIN

KIDEM TAZMİNATI HESAPLARKEN EZBERE DEĞİL YARGI KARARINI DA DEĞERLENDİREREK HESAPLAYIN

İşçi belirli yada belirsiz iş sözleşmesine göre çalışsın, Kanun’da belirtilen  hallerde kıdem tazminatı ödenmesi mümkündür. Belirli süreli iş sözleşmelerinde, belirli sürenin bitimi sözleşmenin kendiliğinden son bulması durumunda veya tarafların anlaşarak sözleşmeyi sona erdirmelerinde, kıdem tazminatı ödenmesi söz konusu değildir.

Deniz İş Kanunu’nun 20. maddesi , Basın İş Kanunu’nun 6, 11 ve 18. maddelerinde kıdem tazminatı düzenlemelerine yer verilmiştir.

Kıdem tazminatı ödenebilmesi için, işçinin aynı işverene ait aynı ya da farklı işyerlerindesürekli veya aralıklı olarak en az bir yıl çalışmış olmasıdır.

İşyerinin, başka bir işverene devredilmesi yada miras yoluyla intikal etmesi, işçilerin aynı sözleşmeyle çalışmaya devam etmeleri halinde, kıdemlerini etkilemez.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN MİKTARI

Devamını oku...

BOŞANMA AŞAMASINDA TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ DİĞER TARAFA DUL MAAŞI BAĞLANIR MI?

BOŞANMA AŞAMASINDA TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ DİĞER TARAFA DUL MAAŞI BAĞLANIR MI?

Eşimden şiddetli geçimsizlikten dolayı 20 yıllık evliliğimizi bitirme kararı almıştık.Bununla ilgili Aile Mahkemesine  ve avukata vekalet vererek ayrılmak için müracaat ettik.Ayrılmadan önce iki çocuğumu yanıma alarak evleri ayırdık.Duruşmamız bu ayın 25'inde yapılacaktı.Eşim 1 hafta önce vefat etti.Şimdi bana boşanma aşamasında olan eşimden dolayı , dul aylığı bağlanacak mı?Meral.

Devamını oku...

ENGELLİ İŞÇİNİN MAAŞ HESAPLAMASI

ENGELLİ İŞÇİNİN MAAŞ HESAPLAMASI

Sosyal devlet, çalışanlarını koruyan, onların insan onuruna yakışır bir hayat sürdürmelerini sağlayan, gelirin adil biçimde dağıtılması için gerekli önlemleri alan, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak sosyal adaleti ve sosyal dengeleri gözeten devlettir.

Engelli sigortalıya vergi indirim belgesi verilmesi  hem vergi hem de sosyal güvenlik açısından sağlam sigortalıya göre avantajlar sunar.

1 Ekim 2008 tarihinden itibaren Bağ-Kur şartlarından emekli olacak engelliler de pozitif ayrımcılık içeren düzenlemeyle, daha az prim ödeyerek yaş şartına tabi olmaksızın emekli olabilecektir.

Devamını oku...

ENGELLİ MEMUR HANGİ ŞARTLARLA EMEKLİ OLUYOR?

ENGELLİ MEMUR HANGİ ŞARTLARLA EMEKLİ OLUYOR?

Kamu da engelli çalışmasını belirleyen düzenleme 657/53'üncü maddesinde açıklanmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Kanununa göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kamu kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır. Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece engel grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır(EKPSS). Engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, engelli kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir. Engellilerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve engel grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, engellilerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden  görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

ENGELLİ MEMURUN EMEKLİLİK ŞARTLARI ESKİ VE YENİYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Devamını oku...

LİSE/ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA İKİ YIL GENEL SAĞLIK SİGORTASI BEDAVA

LİSE/ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA İKİ YIL GENEL SAĞLIK SİGORTASI BEDAVA

6663 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine;

“Ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan; lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, gelir tespiti yapılmaksızın birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.”

hükmü eklenmiştir.

Ø  Lise/Dengi öğrenim/Üniversite Mezunu Bakmakla yükümlüsü yok.

Ø  Lise/Dengi için 20 Yaş Geçmeyecek

Ø  Üniversite 25 Yaş Geçmeyecek

Ø  Yaş ve Mezuniyet 2 Yıllık GSS Bedava

BEDAVA SAĞLIK SİGORTASI

Devamını oku...

ÇALIŞIRKEN VEFAT EDEN İŞÇİYE 3 YARDIM KURALI

ÇALIŞIRKEN VEFAT EDEN İŞÇİYE 3 YARDIM KURALI

İşçi ile işveren arasında yapılan iş sözleşmesi işçinin ölümüyle birlikte kendiliğinden sona erer.İş Sözleşmesinin ölüm nedeniyle sona ermesiyle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre ölen işçinin yakınlarına işveren yardım niteliğinde para ödenecektir. İşveren, işçinin vefatı nedeniyle söz konusu parayı işçinin hayatta olan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak ödemesi gerekiyor. Bu düzenleme 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.Türk Borçlar Kanunu’nda bu düzenlemenin benzeri 4857 sayılı İş Kanunu’nda bulunmuyor.

MADDE 440- Sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür.

Kısaca madde ile;

Devamını oku...

STAJYER /AR-GE GÖREVLİ BURSİYER ERKEN EMEKLİ OLAMAZ

STAJYER /AR-GE GÖREVLİ BURSİYER ERKEN EMEKLİ OLAMAZ

SGK başlattığı yeni düzenleme ile birlikte artık sigortalılar nerede ,hangi işyerinde çalıştıklarını ve hangi nedenle işten çıktıklarını,eksik gün nedenlerini yazılı olarak bir tıkla görebiliyor.

Buna çırak ve stajyerlerde dahil oldu.

SGK’nın yeni uygulamaya başladığı sistem sayesinde gün dökümlerinde bu dönemleri de görülüyor.

Stajyerlerin en önemli sıkıntısı bugünlerine emekliliğe başlangıç olarak dikkate alınması ,erken emeklilik hakkında beklentileri gündeme damgasını vuruyor.

STAJDA ÖDENEN PRİMLERİN EMEKLİLİĞE ETKİSİ SIFIR

Devamını oku...

BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN MAAŞ ALANLAR VERGİNİZ VAR UNUTMAYIN!

BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN MAAŞ ALANLAR VERGİNİZ VAR UNUTMAYIN!

Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar (hizmet karşılığının mal olarak verilmesi) ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen (konut, araç sağlanması vb.) menfaatlerdir. Gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde etmiş oldukları ücret gelirleri gelir vergisine tabidir. Ücret, bedensel ya da zihinsel bir emek karşılığında işverenden elde edilen hâsılayı ifade eder. Bu hasıla para şeklinde olabileceği gibi ayni veya para ile temsil edilebilen menfaat şeklinde de olabilir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık ilişkisi niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması ücretin niteliğini değiştirmez.

Gerçek Ücretler

Devamını oku...

GÜN GELECEK HERKES EV HİZMETLİSİ OLACAK

GÜN GELECEK HERKES EV HİZMETLİSİ OLACAK

Bu replik  aslında hiç yabancı değiliz.

TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinin 46'lık Basri'sinin günümüze göndermesidir.

Ekim 2008 sonrası isteğe bağlı sigortalılığı 4/a sigortalılığı(SSK)olanların günleri Bağ-Kur sayıldığından dolayı bir çok işe giremeyen kimseler için kadın/erkek  ayrımı olmadan EK/9 kapsamında sigortalı olarak 4/a eksik günlerini tamamlamaya çalışacaklardır.

Günümüzde büyük kentlerde eşlerin birlikte çalışma hayatına girmeleriyle, yaşadıkları konutlarında yardımcı olacak kişilere,yaşlı ve çocuklara bakacak kişilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması işleri ev hizmeti sayılacaktır.

Çocuk, yaşlı veya özel bakım işinin ev hizmetinde çalışanın evinde ya da hastane, bakımevi vb yerlerde yapılması da ev hizmeti sayılacaktır.

Aynı evde oturan üçüncü dereceye kadar akraba olanların yaptıkları işler ev hizmeti sayılmayacaktır.

Devamını oku...

EMEKLİLİK PLANLAMASI YAPMAK İÇİN NE KADAR ZAMANINIZ VAR?

EMEKLİLİK PLANLAMASI YAPMAK İÇİN NE KADAR ZAMANINIZ VAR?

Çalışanların bir çoğu yazdıkları elektronik postalarda Ne zaman emekli olurum?,Ne kadar emekli maaşı alırım?,Eksik günlerimi borçlanma haklarım nedir?,Geriye dönük prim ödeme hakkım var mı?,MaaşNedir?Gelir Nedir? Uzayıp giden sorulara muhatap olmaktayız.

Bunun yanında ilk işe giriş,staj sigortası,işlenmeyen günler,hizmet tespitleri,ödenmeyen ücret ve maaş,sigorta primleri,hizmet birleştirme,ihya vs yoğulukta.

Soru soranların her birinin hikayesi kendine özgü,çözümleri de öyle.

Devamını oku...

TÜRKİYE DE KADINLARIN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI GÜÇLEŞİYOR MU?

TÜRKİYE DE KADINLARIN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI GÜÇLEŞİYOR MU?

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü kutlanıyor.

Kadınlar bir toplumun ilerlemesinde önemli etkileri olan üyeleridir. Bir toplumda kadın ne kadar etkin ve üretkense toplum o kadar gelişmiştir. Çalışma hayatında kadının yer alması toplumsal ve ekonomik kalkınma sürecinde, insanın ve insan emeğinin özgürleşmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

Kadınların kendilerine ait gelirlerinin olması ekonomik bağımlıklarını azaltacaktır. Aynı zamanda kadınların karşı karşıya kaldığı, aile içi şiddet ve taciz, ekonomik şiddet, erken evlenme, erken doğum gibi konularla baş edebilmelerine de yardımcı olacaktır.

Çalışma hayatında kadınlar ağırlıklı olarak kentlerde ücretli çalıştıklarını,işveren olarak çalışma hayatında yeterli olmadıklarını,tarım işçisi olarak  kırsalda ağırlıklı olarak çalıştıklarına şahit oluyoruz.

Genelde kadınlar ücretsiz aile çalışanı olarak görülmektedir.

KADINLARIN DEĞİŞEN EMEKLİ KOŞULLARIYLA EMEKLİ OLMA ŞARTLARI AĞIRLAŞIYOR

Ülkemizde sosyal güvenlik şemsiyesinde yer alan kadın sigortalılar için emekli olmak sadece sigortalılık süresi ve günüyle ilgili olmayıp,emeklilik için aranan yaş şartlarının da yerine getirilmesi gerekir.

5510 sayılı SS ve GSSK yapılan düzenlemelerle birlikte tüm kadınlar 65 yaşında emekliliğe doğru adım atarken,bunun pozitif bir yaklaşım olduğunu söyleyen görüşler tarafından kadın çalışma hayatında erkeklerle birlikte uzun süre kalmasının planladığı yönünde söylemlerde gelişmektedir.

Elbette doğruluk payı olabilir.

Fakat 65 yaşına kadar istihdam edilecek Kadın Sigortalılar için nasıl bir yol izlenecektir.

Örneğin:

Kamuda işe girişte yaş şartı kalkar mı?

Özel sektör 50 yaşını doldurmuş kadın işçiyi işe alır mı?

Esnek çalışma dediğimiz,Kısmi ve Çağrı üzerine çalışma ile emekli olunur mu?

Oysa batı norm ve standartlarında farklı olan Türk kadını için özendirilen en az 3 çocuk doğumu için ,çalışma koşullarında iyileştirme bekleniyor.(4857 sayılı Kanunda düzenlenen doğum sonrası yarı zamanlı çalışma,okul çağına kadar kısmi süreli çalışma yasal düzenlemeleri ilerleyen günlerde ne kadar gerçekçi olacak)

6331 sayılı Kanunla yönetmeliği olan kreş,çocuk gündüz  bakımevleri uygulamada yer bulmakta zorlanılıyor.

Çalışan kadınların okul çağına gelene kadar çocukları için bakıcılara ödenen ücret ve EK/9 kapsamında  sigorta maliyetleriyle birlikte ,reel anlamda ellerine geçen maaşlarının bir çoğu büyük kentlerde çocuklarına harcama olarak ödenmektedir.

Kreş yardımı verilmeyen yada bakıcı elinde büyütülen çocuklar için çalışan kadınlara EK/9 kapsamında işverenleri tarafından katılım payı ödenmelidir.

Ekonomik anlamda reel gelirin büyük bir kısmı çocuk harcamasına giden kadın çalışanlar çalışmamayı tercih ediyor.

Bu durum karşısında uzun süre 0- 6 yaş çocuklar için çalışma hayatından bir çok kadın kopmaktadır.

Öğretim çağına geldiğinde ekonomik anlamda gelir ihtiyacı doğduğunda çalışmaya hayatına geri dönse bile,geçmişte bulduğu işin benzerini bulamamakta,bulsa da aynı şartları taşımayan ,bazı hakları elinden alınmış,asgari ücrette endeksli çalışma yaşamına geri dönmektedir.Bu da ileride alacağı emekli aylıklarını etkilemektedir.

Nitelikli çalışansa durumu biraz daha farklı olup,eski işine uygun iş bulma şansı daha ağırlıklı olmaktadır(Tıp ve Sağlık,Bileşim,Mühendislik,Güzel Sanatlar,Öğretmenlik,Hukuk,Finans,Yöneticilik,Pazarlama dallarında olanlar için)

Kadınlar Sosyal Güvenlik Şemsiyesi altına alındıkları zaman;

20 yıl sigortalılık süresi 50 yaş ile emekli olma yolunda ilerlerken son yasal düzenlemelerle birlikte ,artan emeklilik yaşlarına ve sigortalılık sürelerine yelken açmıştır.

Özellikle;

08/09/1999 öncesi

SSK ,Emekli Sandığı ve Bağ-Kur tabi Kadın Çalışanlar Kademeli emekli yaşına tabi olmuş.

SSK Şartı

01/04/1981 öncesi işe başlayan Kadın sigortalılar için 20 yıl sigortalılık süresi 5000 prim günü,15 yıl sigortalılık süresi 3600 gün 50 yaşla emekli olmuştur.

Yapılan düzenleme ile birlikte;

01/04/1981 sonrası işe giren Kadın sigortalı Kademeli emeklilikle birlikte hem yaşı hem de sigortalılık primi artmıştır.

08/09/1999 kadar işe girmişse(23/05/2002 göre) 56 yaş 5975 günle emeklilik hak kazanma yoluna gitmiştir.

15 yıl sigortalılık süresi için 52 yaşında başlamış,58 yaşına kadar uzanan bir yelpaze ile 15 yıl 3600 50 yaşı uzamıştır.

08/09/1999 sonrası için ise;

30/04/2008 kadar işe girmesi halinde kadın sigortalı için 7000 gün ve 58 yaş,25 yıl sigortalılık süresi 4500 gün 58 yaş getirilmiştir.

01/05/2008 sonrası için ise;

31/12/2035 kadar 58 yaş 7200 gün yada 15 yıl 5400 gün için kademelendirilmiş süreler,59 yaşından 65 yaşına kadar 7200 tamamlayarak 01/01/2048 7200 dolduranlar 65 yaş emekli aylığı bağlanması .

Bağ-Kur

20 yıl sigortalılık süresi yeterliyken,

Yapılan düzenleme ile birlikte 01/06/2002 tarihle çalışma sürelerine göre 55 yaşa uzamış,

15 yıl 50 yaş ise (1/10/1999 göre) 56 yaşa sarkmıştır.

08/09/1999-30/04/2008 arası için

58 yaş 25 yıl sigortalılık süresi,60 yaş 15 yıl yükselmiştir.

01/05/2008 sonrası 9000 güne yükselerek 65 yaşı karşılamıştır(Kademeli geçişle 01/01/2048)

Emekli Sandığı

20 yıl çalışma süresi;

23/05/2002 göre kademelendirilmiş 58 yaş kadar ilerlemiştir.

08/09/1999 sonrası için ise;

58 yaş 9000 gün

01/05/2008 sonrası için 9000 gün 65 yaşa uzamıştır.(01/01/2048)

Çalışma ve iş bulma koşulları günümüzde ağırlaştıkça Kadın =Erkek eşittir felsefesi ile birlikte ağırlaşan emeklilik yaş şartları aile düzenini bozmaya devam edecektir.

Umarım kadınlar için pozitif düzenlemeler yapılırken bu konuda SGK dengesini bozmadan kadınlar için yaş konusunda yeni düzenlemeler yada yaş bekleme süresine kadar belirli miktarda emekli aylığı bağlanması yönünde alternatif çalışmalar yapılabilinir.

Emekçi Kadınlar Gününün Ülkemiz İçin Barış ve Huzur Getirmesi Dileğimle........

65 YAŞ MUHTAÇ VE ENGELLİĞİ AYLIĞI 2016 YILINDA 2015 YILI GÖSTERGESİNDEN ÖDENECEK

65 YAŞ MUHTAÇ VE ENGELLİĞİ AYLIĞI 2016 YILINDA 2015 YILI GÖSTERGESİNDEN ÖDENECEK

23/12/2015 Tarihinde Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu olmak üzere 3 aylık olarak uygulanacaktır.

(3) 1/1/2016-31/3/2016 dönemi için, 6583 sayılı Kanuna bağlı;

“IV. Diğer Ödemeler” bölümünün dördüncü,onaltıncı, onyedinci, onsekizinci ve yirminci fıkralarında yer alan tutarlar yüzde 6,8 oranında artırılarak uygulanır denilmiştir.

(K) Cetvelini BUMKO incelediğimizde;

IV-Diğer Ödemeler

Devamını oku...

İŞÇİ AĞZINDAN ÇIKANI DUYMAZSA TAZMİNAT YOK İŞVEREN ÖLÇÜLÜ DAVRANMAZSA KIDEM TAZMİNATINI ÖDER

İŞÇİ AĞZINDAN ÇIKANI DUYMAZSA TAZMİNAT YOK  İŞVEREN ÖLÇÜLÜ DAVRANMAZSA KIDEM TAZMİNATINI ÖDER

4857 Sayılı İş Kanunun 25'inci maddesi işverene bazı durumlarda haklı nedenle iş akdi feshine imkan tanımaktadır.

Bunlara da Yargıtay onay vermektedir.

Devamını oku...

HER ZAMAN SSK ŞARTI İLE EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR

HER ZAMAN SSK ŞARTI İLE EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR

Okurlarımdan bazıları  08/09/1999 sonrası ilk defa işe giren anne yada babaları için özellikle 40'lı yaşlardan sonra ilk defa sigortalı olmuşlarsa en çok sordukları soru 15 yıl 3600 gün ile ne zaman emekli olurlar yönünde oluyor.

08.09.1999 (dahil) ila 30.04.2008 (dahil) tarihleri arasında sigortalı olanlar

Devamını oku...

ASGARİ ÜCRET GEÇİM STANDARTI ALTINDA KALDI

ASGARİ ÜCRET GEÇİM STANDARTI ALTINDA KALDI

Ocak ayından itibaren %30 artışla AGİ Dahil asgari ücret 1300 TL olmasıyla birlikte geçim standardı altında kalmaya başladı.

Asgari ücrette artış,girdi maliyetlerinde meydan gelen artışlarla birlikte TÜRK-İŞ yaptığı araştırmalarda

Devamını oku...

EV DE OYA NAKIŞ DİKİŞ TARHANA REÇEL YAPARAK EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYAN KADINLAR 23 GÜN PRİM ÖDER

EV DE OYA NAKIŞ DİKİŞ TARHANA REÇEL YAPARAK EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYAN KADINLAR 23 GÜN PRİM ÖDER 30 GÜN KAZANIR

Günümüzde hayat standartları yükselen eğilime girdiğinden,artan giderleri karşılama adına,bir çok ev kadını yaptıkları ürünleri satarak ,aile ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyor.

Bu işlerden elde ettikleri kazançları ile,çocuklarının okul giderlerini karşıladıkları gibi,evlerinin genel giderlerine de katkı sağlamaktadırlar.

Yaşadığımız çevre de bu işleri yapan bir çok ev kadınına rastlamaktayız.

GELİR VERGİSİNDEN MUAF KADIN NASIL TANIMLANMIŞTIR

Devamını oku...

5510 SS VE GSSK SON YAPILAN DÜZENLEMELERLE BİRLİKTE BURSİYERDE KAPSAMA ALINDI

5510 SS VE GSSK  SON YAPILAN DÜZENLEMELERLE BİRLİKTE BURSİYERDE KAPSAMA ALINDI

6676 Sayılı AR-GE Desteklenmesi Hakkında Kanun gereğince 5510 sayılı Kanunda 26/02/2016 tarihi itibari ile değişikliklere gidildi.

Bu değişikliklerle birlikte 5510 sayılı SS ve GSSK önemli düzenlemelere yer verilmiştir.

Devamını oku...

Diğer Makaleler...