ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ DE İŞE İADE/KÖTÜ NİYET TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ DE İŞE İADE/KÖTÜ NİYET TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa tabi olan öğretmenlerin önemli sorunu,her yıl yapılan sözleşmelerden dolayı,işten çıkarılmaları halinde haklarını aramak istemeleridir.

Açılan davalarda ,işverenleri savunanlar düz mantıkla ;

Devamını oku...

İŞVERENLERİN CANINI YAKACAK İDARİ PARA CEZASINA DİKKAT ÇEKELİM

İŞVERENLERİN CANINI YAKACAK İDARİ PARA CEZASINA DİKKAT ÇEKELİM

6663 Sayılı Kanun 22'inci maddesiyle, 4857 sayılı İş Kanunun 74'üncü maddesinde önemli değişiklikler yapıldı.

Bu değişikliklerle birlikte gündeme 4857/104'üncü Maddesi ile birlikte İdari Para Cezalarının düzenlendiği 74'üncü maddeye aykırılık halleri de genişlemiş oldu.

74'üncü Maddenin son fıkrası uygulamacıların dikkatini çekmediğinden;

Dikkatle okumaları açısından tekrar yer veriyoruz.

''Bu madde hükümleri iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçi için uygulanır.''

Bu şu demek oluyor;

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olanların dışında kalan,Basın -İş Kanunu,Deniz-İş Kanunu ve aynı zamanda Borçlar Kanunu hükümleri ile birlikte iş sözleşmesi düzenlenenlerde bu kanunda olup olmadıklarına bakılmaksızın tüm hizmet akdi ile çalışanları bağlayacaktır.

4-1(a) dediğimiz tüm SSK çalışanlar uygulama dışında kalmayacak,uygulama alanı içinde olacaktır.

İDARİ PARA CEZASI

Devamını oku...

HASTALIK HALİNDE İŞVERENLERE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENMEZ

HASTALIK HALİNDE İŞVERENLERE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENMEZ

5510 sayılı SS ve GSSK hazırlanırken tek çatı kavramı ile uygulamada Norm ve Standart Birliği Sağlaması amaçlanmıştı.

Hastalık 5510/15.Maddesinde
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir.

Kısa vadeli sigorta kolları bakımından sigortalı sayılanlar(Tebliğ)

Devamını oku...

SANATÇI BORÇLANMASI İÇİN MÜZİK SEN HAK ARAMAYA DEVAM DİYOR

SANATÇI BORÇLANMASI İÇİN MÜZİK SEN HAK ARAMAYA DEVAM DİYOR

Sendika müzik ve sahne sanatçıları için hak arayışına devam ederken,1989 yılından itibaren mesleki hak ve çıkarlarını korumak adına mücadele veriyor.

Sendika kendine temel amaç olarak tüm sanatçıların sosyal güvenlik şemsiyesi altına toplayarak haklarını almaktır.

Şu anda Sendika Cumhurbaşkanlığı makamına yaptığı yazılı başvuru ile birlikte yasal düzenleme yapılarak son kez borçlanma hakkının verilmesini istiyorlar.

Borçlanma hakkında 4 adet yasal düzenleme 506 sayılı kanununda yapılmasına rağmen,istenilen düzeyi yakalayamamış.

Devamını oku...

ŞUBAT AYINDA PATRON CÖMERT DAVRAN

ŞUBAT AYINDA PATRON CÖMERT DAVRAN

Şubat ayı çalışma hayatında dikkat çekici bir ay olarak geçer.Her 4 yılda bir olmak üzere 29 gün çeker.

Bundan dolayı işe mazeretsiz devamsızlık edenler için 1 gün kesinti yapıldığında 2 gün eksik SGK prim ödenir.

Maktu aylık alanlar için ise istirahat süreleri (2 gün) SGK tarafından kesilse bile , çalışanlardan kesilmemesi gerekir.

Kesilmesi halinde 27 gün olarak SGK bildirilmesi halinde 3 gün eksik bildirimi olur.

Günlük ücret ile çalışanlar 29 gün üzerinden maaş alır,SGK 30 gün üzerinden matrah bildirilir.

Mazereti nedeni ile 1 gün işe devamsızlık edene ,işveren cömert davranması halinde +2 gün SGK kazanır,maktu aylık alanlarda 2 günlük istirahat rapor paraları kesilmeden ödenirse +3 gün SGK gün kazanır.

Şubat 2016 tam ay çalışan Maktu Aylıklı için  1647 TL/Brüt,Günlük Ücretli için 1592,10 TL/Brüt. hesaplanacaktır.

Örnek:

Devamını oku...

DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİĞİ ALMA ADINA HİLE YAPANLARI SGK AFFETMEZ

DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİĞİ ALMA ADINA HİLE YAPANLARI SGK AFFETMEZ

Eşim iki aylık hamile,bir işyerinde sigortalı göstermek suretiyle 90 günü tamamlayarak,doğum öncesi ve sonrası geçici iş göremezliği hak etmek istiyoruz.Böyle bir işlem yapabilir miyiz?İsmi Saklı

Sayın okurum,

SGK hile yaparak kısa vadeli sigorta kollarından geçici iş görmezlik alma yolunda atılacak adımlara her zaman karşı çıktım,çıkmaya devam ederim.

SGK 70 Milyon hizmet veriyor,zarar ettirilmesine de gönlüm razı olmaz.

Aslında fiili çalışma olmadan,sadece kağıt üstünde sigortalı görünerek geçici iş göremezlik almak etik bir davranış değildir.

Devamını oku...

100 LİRA TEŞVİKİ HİLE BOZAR

100 LİRA TEŞVİKİ HİLE BOZAR

DANIŞIKLI İŞYERİ AÇMA VE KAPAMA

Asgari ücret desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçirildiğinin anlaşılması halinde, bu nitelikteki işyeri işverenleri asgari ücret desteğinden yararlandırılmayacak, yararlanılmış olması halinde yararlandırılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil olunacaktır.

Örnek

1/1/2016 tarihinden önce tescil edilmiş olan bir işyerinin çalışanlarının tamamının destekten yararlanabilmesi amacıyla tüm sigortalılarını işten çıkartarak, işyerinin ilk defa faaliyete geçen bir işyeri gibi 2016 yılında yeniden tescil edilmiş olduğunun tespit edilmesi üzerine işyeri dosyası iptal edilerek önceki dosya ile birleştirilecek ve bu işyeri söz konusu destekten yararlandırılmayacaktır. Ayrıca, yeni kurulan bir işyeri gibi 2016 yılındaki yararlanmış olduğu tüm aylara ilişkin destek tutarlarının da gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsili gerekecektir.

KAYITDIŞI

Devamını oku...

EV HİZMETLİSİ ÇALIŞTIRANLARDA ASGARİ ÜCRET TEŞVİKİNDEN YARARLANACAKTIR

EV HİZMETLİSİ ÇALIŞTIRANLARDA ASGARİ ÜCRET TEŞVİKİNDEN YARARLANACAKTIR

5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin geçici 68 inci maddesi uygulamasından yararlanmasında;

NİSAN SONRASI DİKKATE ALINIR

Devamını oku...

100 LİRA DESTEK İÇİN SGK KRİTERLERİ BELİRLEDİ -2

100  LİRA  DESTEK  İÇİN  SGK  KRİTERLERİ  BELİRLEDİ -2

2016 YILINDA TESCİL EDİLECEK İŞYERLERİ

2016 YILINDA İLK DEFA TESCİL EDİLEN İŞYERLERİ İÇİN ALT VE ÜST PRİM ARANMAYACAK

2016 yılında tescil edilen işyerlerinde 85 TL ( 0510 ve 0520 işkolu kodlu ve 4, 5, 35, 36 nolu belge türleri işyerlerinde yer altında çalıştırılan sigortalılar için 170 TL) ve altında günlük sigorta primine esas kazanç bildirilmiş olunması şartı aranmadan prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları hesaplamada esas alınacaktır.

YASAL SÜRE DE VERİLECEK

Devamını oku...

100 LİRA DESTEK İÇİN SGK KRİTERLERİ BELİRLEDİ -1

100  LİRA  DESTEK  İÇİN  SGK  KRİTERLERİ  BELİRLEDİ -1

5510 sayılı Kanuna geçici 68 inci madde eklenmiştir.

Kanunun 4 -1(a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin SGK verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2016 yılı içinde ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.

HANGİ İŞVERENLER KAPSAMA DAHİL HANGİSİ DAHİL DEĞİL

Devamını oku...

İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN EMEKLİ OLUNUR MU?

İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN EMEKLİ OLUNUR MU?

2015 Yılının Ocak ayında iş akdim fesih edildi.Buna karşı açtığım davayla işe iademe karar verildi.Bu kararı da yargıtay onadı.İşverende işbaşı yaptırmadı.Boşta geçen 4 aylık süre ve işbaşı yaptığımdan dolayı tazminatımda ödendi.

SGK Emekli olmak için aradığı yaş,sigortalılık süresi ve günü doldurdum.

Davam sürerken emekli şartlarım olmasına rağmen emekliliğe müracaat etmedim.Bunun nedeni net olarak bilgi alamadım.Bu durumda olanlar nasıl bir yol izlemesi gerekir?İsmi Saklı

Devamını oku...

HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN EMEKLİ SGK PRİM ÖDER EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ OLMAZ

HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN EMEKLİ SGK PRİM ÖDER EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ OLMAZ

Okurumuz Necati Bey soruyor,

2000 yılında emekli oldum,16 yıldır çalışıyorum.65 yaşına az bir yılım kaldım.Kurumsal işyeri olduğundan 65 yaşından sonra çalışma hayatını sonlandıracağım.

Çalıştığım işyeri 2000 yılında emekli olduğum dönem tüm yasal haklarımı ve bakiye yıllık izinlerim olmak üzere ödeyerek hesaplarımı tasfiye etti.

Emekli olduğum dönem ve sonrasına ait haklarım şu anda saklı olarak devam ediyor.16 yıl boyunca ödediğim SGDP ne oldu?Bunların bana faydası olur mu?Emekli Necati.

Devamını oku...

GENÇLER İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASINA PANSUMAN YAPILIYOR KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN ÖĞRENCİ İÇİN DÜZENLEME

GENÇLER İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASINA PANSUMAN YAPILIYOR KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN ÖĞRENCİ İÇİN DÜZENLEME YOK

6663 sayılı Torba Yasa ile yapılan düzenlemeyle birlikte;

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Devamını oku...

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN HANGİ ESASA GÖRE ÖDENİR

YARIM  ÇALIŞMA  ÖDENEĞİ   İŞSİZLİK  SİGORTASI   FONUNDAN  HANGİ  ESASA  GÖRE  ÖDENİR

6663 Sayılı Torba Kanunla yeni düzenlemeye yer verilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunun 74.Maddesine yapılan düzenleme ile birlikte aşağıdaki şekli alacaktır.

Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.

“Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hâli izni kullandırılır.”

Yeni düzenleme ile birlikte;

Devamını oku...

İSTİHDAM YARATAN EMEKLİ İŞVERENİN DESTEKLEME PRİMİ ÖDEMESİ KALDIRILIYOR

İSTİHDAM  YARATAN EMEKLİ  İŞVERENİN  DESTEKLEME  PRİMİ  ÖDEMESİ  KALDIRILIYOR

2011 Yılından beri anlamsız bir uygulama olan SGDP işverenlerden alınmasına her zaman karşı çıkmıştım.

(4/b) sigortalıları yönünden SGDP ödenmiş süreler sigortalılık süresi sayılmamakta, primler toptan ödeme olarak iade edilmemekte ve hizmet birleştirilmesinde dikkate alınmamaktadır.

SGDP kimlerden kesilmez?

Devamını oku...

İŞVEREN İŞÇİNİN İŞE İADE TAZMİNAT ÖDEMESİNİ FAZLA ÖDERSE GERİ ALMA İHTİMALİ YOKTUR

İŞVEREN İŞÇİNİN İŞE İADE TAZMİNAT  ÖDEMESİNİ FAZLA ÖDERSE GERİ ALMA İHTİMALİ YOKTUR

Sehven fazla ödenen işe başlatmama tazminatı alacağının ödetilmesi için çalışanına dava açan işverene Yargıtay alamazsın diyerek red veriyor.

Davayı açan işveren ,davalı işçisinin  feshin geçersizliği ve işe iade davası üzerine işe başlatılmaması nedeni ile giydirilmiş ücret üzerinden işe başlatmama tazminatının ödemiştir.

Bundan dolayı fazla ödeme yapan işveren,fazla ödemeyi alan işçiye karşı sebepsiz zenginleşme davası açmaktadır.

Sebepsiz zenginleşme davalarında B.K.nun 66. maddesine göre; iade alacaklısının geri alma hakkının varlığını öğrenmesinden itibaren 1 yıl (6098 sayılı TBK.’da bu süre 2 yıl olarak belirlenmiştir) ve her halde bu hakkın doğduğu tarihten itibaren 10 yıl sonra nedensiz zenginleşmeden doğan iade istemi zamanaşımına uğrar. Bir yıllık süre zarar görenin malvarlığındaki eksilmeye yol açan eylem ve işlemin haksız olduğuna kesin olarak kanı bulunduğu ve mal varlığındaki eksilmenin miktarıyla haksız edinenin şahsını tam olarak öğrendiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. 10 yıllık süre ise iade borcunun doğduğu andan itibaren işlemeye başlayacaktır.

Geri verme borcunun kapsamı, sebepsiz zenginleşen kimsenin iyi niyetli olup olmamasına göre değişir. Zenginleşen kimse iyi niyetli ise, yani malvarlığında gerçekleşen zenginleşmeyi geri vereceğini bilmiyor veya bilmesi gerekmiyorsa, geri verme anında elinde kalmış olan miktarı vermekle borcundan kurtulur. Daha önce elinden çıkmış olan kısmı geri vermekle yükümlü değildir.

İşveren hataen ,çıplak ücret üzerinden ödeme yapması gerekirken sehven giydirilmiş ücret ödemesi üzerinden yapılan tazminat ödemesi,işçiye haksız bir kazanç olmaktadır.

İşveren fakirleşmiş,işçi ise zenginleşmiştir.

Oysa Yargıtay buna yaklaşırken güven unsuru devreye girmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümünde, bir tarafta oluşturulan güvenin korunması ilkesi de önem taşır. Kanunun getirdiği güvenin korunmasına ilişkin hükümler yanında, tarafların sözlü veya yazılı davranışları bu güven ortamını sağlayabilir. Sağlanan güvenin, güven sorumluluğu kapsamında, hukuken korunması gerekir. Güven sorumluluğunda taraflar birbirlerinden bekledikleri güveni boşa çıkarmamalıdır.

Hatalı ödemeyi yapan davacı işveren ekonomik ve sosyal açıdan üstün, iyi niyetle zenginleşen işçi ise zayıf konumdadır.

T.C YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Devamını oku...

2016 YILINDA ENGELLİ DE VERGİ DİLİMİNE TAKILIYOR NET GELİRİ DÜŞÜYOR

2016 YILINDA ENGELLİ DE VERGİ DİLİMİNE TAKILIYOR  NET GELİRİ DÜŞÜYOR

2015 yılında uygulanan had ve tutarların 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) ile 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2016 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Engellilik indirimi tutarları

I. Derece Engelliler (Çalışma Gücünün Asgari % 80’ini Kaybedenler)

900

II. Derece Engelliler (Çalışma Gücünün Asgari % 60’ını Kaybedenler)

460

III. Derece Engelliler (Çalışma Gücünün Asgari % 40’ını Kaybedenler)

210

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

Devamını oku...

ASANSÖR FACİASI 3 İŞÇİNİN CANINI ALDI

ASANSÖR FACİASI 3 İŞÇİNİN CANINI ALDI

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde inşaat halindeki bir binanın dış cephesindeki yük asansörü 24. katta motorunda oluşan bir arızadan dolayı zemine düştü.

Yük asansörünün düşmesi sonucu ,asansör içerisinde bulunan 3 işçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

6331 sayılı Kanununa göre hazırlanmış olan yönetmelik dikkate alınmamıştır.

Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır.

İşveren:

Devamını oku...

ÖZEL HASTANELER YOKSUL VATANDAŞA BAKACAK


ÖZEL HASTANELER YOKSUL VATANDAŞA BAKACAK

Özel hastaneler gösterişli ve şatafatlı hallerine bakarak,kapılarına gelmiş olan yoksul vatandaşlarımıza bakmak , hizmet vermekle yükümlüdür.

Hastaları kapılarından geri çeviremezler.

 

Bunu yasal yönetmeliğe dayanarak söylüyoruz.

 

27.03.2002 tarihli 24708 sayılı Resmi Gazete detaylar yazılmıştır.

Devamını oku...

ACİL MÜDAHALEDE HANGİ HASTANE OLURSA OLSUN PARA İSTEYEMEZ

ACİL MÜDAHALEDE HANGİ HASTANE OLURSA  OLSUN  PARA  İSTEYEMEZ

Geçtiğimiz haftalar da kalp krizi geçiren,bunun sonucunda yaşamını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç (56) yaşında ebediyete intikal etmiştir.

Ölüm ani ve hızla gelişir.

Bunun ansızın örneği de ''KALP KRİZİ'' sosyal hayatta karşımıza çıkar.

Bazen evimizde koltukta otururken,yatarken,yemek yerken,dışarıda araç kullanırken,alışveriş yaparken,yürürken,spor salonunda,sinemada,tiyatro da ,cami de,halk ekmek kuyruğunda,işte çalışırken masa başında,çalışma sahasında.

İlk iş olarak,acil ilkyardım eğitimi almış iseniz kalp krizi geçiren kişinin hayata dönmesi için mücadele verirsiniz ve ALO 112 arayarak yardım istersiniz.

ALO 112 Kara,Hava ve Deniz Ambulans ile donanımlı ekibiyle yardımınıza gelecektir.

Acil Hal Nedir?

Devamını oku...

ANLAŞMALI BOŞANMA DA 2011/58 SAYILI GENELGE TAAHHÜTNAME YER VERİLMİŞTİR

ANLAŞMALI BOŞANMA DA 2011/58 SAYILI GENELGE TAAHHÜTNAME YER VERİLMİŞTİR

Dünkü yazımızda anlaşmalı boşanma ile birlikte,SGK Taahhütname almasına değinmiştik.

SGK 2001/58 Sayılı Genelge de Ölüm Sigortasında Hak sahibi kız çocuklarına yetim aylığı bağlanmasında boşluğu doldurma adına ''Taahhütname'' yer vermiştir.

Bu taahhütname ile uyarı görevini yerine getirmesine rağmen,anlaşmalı boşananlar ilerideki sonuçlara da peşinen kabul etmeleri gerekir.

Biz dünkü yazımızla konuyu biraz daha derinlemesine irdelemiş olduk.

Umarız ilerleyen yıllarda bu sorunda ortadan kalkar.

Boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşayan eş ve çocukların durum değişiklikleri

Devamını oku...

ANLAŞMALI BOŞANMA SÜRECİNDE ÇÖZÜM DENETİM Mİ OLMALI?

ANLAŞMALI BOŞANMA SÜRECİNDE  ÇÖZÜM DENETİM Mİ OLMALI?

506 sayılı Yasa’nın 68. maddesiyle ölen sigortalının gerekli şartları sağlamış olması halinde eş ve çocuklarına aylık bağlanması hükmü düzenlenmişti, buna göre “yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocuklarına” emekli olmuş veya emekliliğe hak kazanmış olan vefat eden babasından veya eşinden dolayı aylık bağlanabilmektedir.

01.10.2008 tarihinde yürürlülüğe giren 5510 sayılı Yasa’nın 34. maddesinde “yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının” da babasının veya eşinin vefatı durumunda dul ve yetim aylığı alabileceği belirtilmektedir.

Türk Sosyal Güvenlik sistemi kız çocuklarını devletin koruması altına alma ,yetim yada sonradan dul olan kız çocukları sosyal hayatın tehlikelerinden oluşan olumsuzlukları azaltma yönünde yasal düzenlemeler yapılmıştır.

5510 sayılı yasa ile muvazaalı boşanmaları önleme adına 1/10/2008 sonrası yapılan denetimlerde 506 sayılı yasada olmayan denetimlerde muvazaalı boşanma olsa da elleri bağlı olan müfettişlerin/denetmenlerin ,Ekim 2008 sonrası yapılan düzenleme ile 5510 sayılı Yasa’nın 56 maddesin de “Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar 96. madde hükümlerine göre geri alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

Devamını oku...

KURALSIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA HAYATTAN BİR GENCİ ALDI

KURALSIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA HAYATTAN BİR GENCİ ALDI

''Fırında palete kolunu kaptıran genç hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren bir fırında çalışan 15 yaşındaki Serhat Bilmez, palete kolunu kaptırması sonucu hayatını kaybetti. ''

Bu haber bir çok gazete de yer almasına rağmen,günlük bir haber gibi geçiştirildi.

 

Toplumumuzda bu haberler artık kabullenilmiş olduğundan biz bir kez daha olayın vehametini  işlemek istedik.

Ülkemizde istihdam oldukça önemli bir kavramdır.İstihdam edilenler kurallara uyan işyerlerinde sıkıntı yaratmaz.

Kurallara uymayan işyerleri açısından sıkıntılıdır.

Devamını oku...

10 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN EV HİZMETLİSİNİN PRİM ÖDEMESİ %30 ZAMLANDI

10 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN EV HİZMETLİSİNİN PRİM ÖDEMESİ %30 ZAMLANDI

EV HİZMETLİSİ OLUP 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN

5510/ Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanlar ;

Ø  İş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sigortalı sayılacaktır.

Ø  Bu şekilde sigortalı çalıştıranlar 10 güne (10 hariç) kadar çalıştırdıkları sigortalılar nedeniyle işveren sayılmayacaklar,

Ø  10 günden az sigortalı çalıştırdıkları her gün için,

Ø  Sigortalı çalıştıranlar prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyeceklerdir.

SGK BÜROKRATİK İŞLEMLERİ SONLANDIRDI

10 günden az sigortalı çalıştıranlardan işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi, işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi istenmeyecektir.

10 GÜNDEN AZ SÜRE HESABI

Devamını oku...

TEKNİK DİREKTÖR-ANTRENÖR-ANTRENÖR YARDIMCISI-MENAJER-MASÖR VE MALZEMECİ İŞ KANUNUNA TABİ OLMASI

TEKNİK DİREKTÖR-ANTRENÖR-ANTRENÖR YARDIMCISI-MENAJER-MASÖR VE MALZEMECİ İŞ KANUNUNA TABİ OLMASI GEREKMEZ Mİ?

4857 Sayılı İş Hukukunun 4/g ile Sporcular hakkında uygulanmayacağı yönünde düzenlemeye yer verilmiştir.

Antrenör, gerekli bilgiyi bilim ışığında sporcunun başarısı için kullanan daha sonra bu bilgileri spor becerileri ve strateji ile birleş- tiren kişidir.

Teknik direktör ise,eğitim sonucu aldığı teknik bilgileri sporcunun ve doğal olarak çalıştırdığı takımın başarısı için kullanan daha sonra bu bilgileri spor becerileri, strateji ve eğitici kimliği ile birleştiren ve antrenör ve yardımcıları aracılığı ile uygulatan, eğiten, bu anlamda direktif veren kişidir.

İş Kanunu kapsamı dışında tutulanlar 4857/4-(g) sporcularla sınırlı tutulduğundan,spor kulübünde özellikle antrenör,antrenör yardımcısı,teknik direktör,menajer,malzemeci,masör gibi iş sözleşmesi ile çalışan ve işçi niteliğini sahip olanlara İş Kanunu hükümleri uygulanması gerekir.

Yargıtay Son Yıllarda Verdiği Kararlarda;

Devamını oku...

KANUNSUZ SURİYELİ ÇALIŞIRSA İDARİ PARA CEZALARI CAN YAKACAKTIR

KANUNSUZ SURİYELİ ÇALIŞIRSA İDARİ PARA CEZALARI CAN YAKACAKTIR

Suriye'de süren iç savaştan kaçanlar ülkemize sığınıyor,bu sığınmacılar arasında Mühendis,Doktor,Öğretmen,Üniversitelerde Öğretim görevlisi,Sanatkar ve Çiftçiler de bulunmaktadır.

Mülteci konumunda bulunan Suriyeli sığınmacılar yaklaşık  3 Milyon civarındadır.

Bu mülteciler için geçici koruma sağlanan yabancılar statüsünden yararlanacaklar.Çalışma izni alarak ülkemizde çalışacak,ekonominin çarklarına dahil olacaklardır.

Kısaca Suriyeli mülteciler yardımla geçinen değil,çalışarak ,kazanarak hayatlarını sürdüreceklerdir.

Suriyeli mülteciler için geçici koruma statüsünden yabancılara verilen 9'la başlayan TC Kimlik numarası verilecektir.

6 AY BEKLEME SÜRESİ VAR

Devamını oku...

İHTİRAZİ KAYIT İŞÇİYE HAK KAZANDIRIR

İHTİRAZİ KAYIT İŞÇİYE HAK KAZANDIRIR

Hukuk dilinde çokça kullanılmasına rağmen ,çalışanların bilmediği bir kavramdır ''ihtirazi kayıt''.

Sözlük anlamı;

''çekince; önkoşul; belli hakları kullanma hakkının saklı tutulması''

Devamını oku...

GÜNCELLENEN SİGORTALI HİZMET BELGESİNDE İŞTEN AYRILIŞ NEDENLERİ KARMAŞASI GÜNDEM YARATTI

GÜNCELLENEN SİGORTALI HİZMET BELGESİNDE İŞTEN AYRILIŞ NEDENLERİ  KARMAŞASI GÜNDEM YARATTI

Sigortalılar E-SGK sorgulama yaparak E-HİZMETLER uygulaması ile birlikte;

Ø  Tescil kaydı tespiti

Ø  Emekli aylık bilgisi

Ø  Emekli aylık kesintisi

Ø  Hizmet belgelerini

Ø  GSS Tescil ve Borçlarını

PTT'den  e-devlet şifresi almadan rahatlıkla SGK sorgulama yapabiliyordu.

Bu bilgiler kişiler özel bilgi olduğu için 3.kişiler tarafından görüntülenmemesi adına ,öncelikle SGK yazılı müracaat ederek gizleniyordu.

Bu işlem de SGK ek bir iş yükü getirdiği için ,çözüm yolu tüm sigortalılar şahsi bilgilerini artık e-devlet üzerinden ,şifreyle sadece kendileri erişebilecektir.

Özellikle sigortalılar Hizmet belgelerini görmek için sisteme giriş yaparak,SSK,BAĞ-KUR,EMEKLİ SANDIĞI(Ekim 2008 sonrası) , İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIKLARINI ve GSS  sorgulayabiliyor.

Özellikle son düzenlemelerle birlikte sigortalılar hizmet belgelerinden ,hangi işyerlerinde ne zaman çalıştıklarını,işten çıkış ve eksik gün nedenlerini rahatlıkla görebiliyorlar.

İşverenler Ne Zaman E-Bildirge Sistemine Geçti

Devamını oku...

SOSYAL TEHLİKEYE KARŞI ÖLÜM SİGORTASI

SOSYAL TEHLİKEYE KARŞI ÖLÜM SİGORTASI

Yaşam ile ölüm arasında süre belirlemesi yoktur.Anlık ve ani bir olaydır.Zamana,mekana bağlı değildir.Her zaman,her an karşılaşabiliriz.Sağlıklı olanda,sağlıksız da,ölümden uzaklaşma adına kendisini koruma altına alanda,bu gerçekle yüzleşir.

Sağlıklı görünen bir kişinin ani bir kalp kriziyle vefat etmesi,iş  ve meslek hastalığıyla ölmesi,ölümcül bir hastalığa yakalanması,trafik kazası,ayağının kayması başını taşa vurma,avlanırken avcı arkadaşı tarafından vurulması,kör kurşun  vs gibi nedenlerle ölüm her an kapınızı çalabilir.

İnsanoğlu  için kaçınılmaz son olan ölümdür.

Ölümle birlikte ,hak sahiplerinin gelir anlamında kayıpları da gündeme gelir.

SOSYAL TEHLİKEYE SOSYAL YARDIM

Devamını oku...

2016 YILINDA SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ DE ZAMLANDI

2016 YILINDA SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ DE ZAMLANDI

2016 Yılında Asgari ücret %30 oranında artış oldu.Bununla birlikte SGK primleri ve idari para cezaları da %30 oranında artmıştır.

4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2016 yılı için uygulanacak olan asgari ücret,1.1.2016 ila 31.12.2016 tarihi için tespit edilerek, 31.12.2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca milli seviyede tek asgari ücret tespitine oybirliğiyle karar verilmiş olup alınana karara istinaden;

- 1.1.2016 ila 31.12.2016 tarihleri için, bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 54,9 (elli dört dokuz) Türk Lirası,

olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 1.1.2016 ila 31.12.2016 tarihleri arasında, 16 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, idari para cezalarında, geçici iş göremezlik ödeneklerinde, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar aşağıda belirtilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

Devamını oku...

BASIN İŞ KOLUNDA MATBAA ÇALIŞANI YIPRANMALI EMEKLİ OLUR

BASIN İŞ KOLUNDA MATBAA ÇALIŞANI YIPRANMALI EMEKLİ OLUR

01/01/1966 doğumluyum.15/08/1990 tarihinde ilk defa SSK oldum.1998-2008 arasında matbaa işçisi olarak basında 2/A ve 3/A çalıştım.

23/05/2002 kadar basında 1583 günüm var.Toplam da 3570 günüm Basında yıpranmalı çalışmam var.6398 gün SSK prim ödedim.

Basın koşulu ile emekli olma hakkım var mı?Halim

1.TABLO

Devamını oku...

ÇOCUK YETİŞTİRME SÜRELERİ ALMANYA DA EMEKLİLİĞE SAYILIR

ÇOCUK YETİŞTİRME SÜRELERİ ALMANYA DA EMEKLİLİĞE SAYILIR

MİAT TARİH 1992

1 Ocak 1992 tarihinden sonra doğan her çocuk başına anne veya çocuğa bakan ebeveyn adına bu süreler çalışılmış gibi 3 yıllık sigortalılık süresi olarak sayılmakta ve Alman  sosyal sigorta hizmet cetveline işlenmektedir. 01 Ocak 1992  öncesi doğumlar için ise, hak sahibine yalnız 1 yıllık bir sigortalılık süresi tanınmaktadır.

Bu durumda hak sahibi, F. Almanya’da hiç çalışmamış olsa dahi Almanya’da veya Türkiye’de ikamet etmesine bakılmaksızın Alman Emeklilik Sigortasından “emekli” veya “kısmi emekli aylığı” almaya hak kazanmaktadır.

Çocuk Yetiştirme Sürelerinden Kimler  Faydalanır?

31.12.1920 tarihinden sonra doğmuş ve en az bir çocuğu Almanya’da yetiştirmiş olan öz anne-babalar, evlatlık alan anne-babalar, üvey anne-babalar veya çocuğun bakımını üstlenenler (büyükanne-büyükbaba veya akrabalar) çocuk yetiştirme sürelerinden faydalanabilmektedir.

Çocuk yetiştirme sürelerinden çocuğun bakımı ile ağırlıklı olarak ilgilenen ebeveyn faydalanabilmektedir. Çocuğun bakımının hem anne hem de baba tarafından eşit şekilde üstlenilmesi halinde kural olarak anneye bu hak tanınmaktadır. Çocuk yetiştirme süresinden babanın faydalanmak istemesi halinde, hem annenin hem de babanın bu konuda mutabık olduklarını beyan etmeleri gerekmektedir.

Çocuk Yetiştirme Sürelerinden Kimler Faydalanamaz?

Devamını oku...

ANLAŞMALI BOŞANANLAR SGK KURTULMA YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİYOR


ANLAŞMALI BOŞANANLAR SGK KURTULMA YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİYOR

Yaşadıkları maddi sıkıntı nedeniyle babadan yada anneden yetim maaşını alabilmek için eşinden boşanan ,ancak eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden yetim kadınlar  SGK  gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

5510/56'ıncı Maddesi gereğince;

''Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 96' ncı madde hükümlerine göre geri alınır.''

1 Ekim 2008 tarihinden itibaren her ne sebeple olursa olsun eylemli olarak birlikte yaşadıklarının saptanması durumunda aylığın kesilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

1 Ekim 2008 tarihi öncesine ilişkin borç tahakkukunun söz konusu olmaması, yersiz ödeme dönemine ilişkin olarak 5510 sayılı Kanunun ilgili maddesine göre uygulama yapılması gerektiğine işaret edildi.

ANLAŞMALI BOŞANMANIN SOSYA-EKONOMİK BOYUTU

Devamını oku...

2016 YILI BORDRO ESAS PARAMETRELER NETLEŞİYOR

2016 YILI BORDRO ESAS PARAMETRELER NETLEŞİYOR

Asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte İnsan Kaynaklarının ve Muhasebe /İdari İşler bölümlerinin 2016 yılına esas bordro parametrelerini belirlenmeye başladı.

Önümüzdeki günlerde SGK Genelge yayınlayarak esas parametreleri yayınlayacaktır.

Yazımızda biz ön bilgileri veriyoruz.

Resmi genelgeler yayınlanarak parametreler netleşecektir.

GELİR VERGİSİ TARİFESİ

Devamını oku...

SON YASAL DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLERİN MAAŞ / TAZMİNATLARI GÖSTERGEYE BAĞLANDI

SON YASAL DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLERİN MAAŞ / TAZMİNATLARI GÖSTERGEYE BAĞLANDI

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 09 Ocak 2016 Tarihli ve 29588 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

''MADDE 8- 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "onaltı yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarının" ibaresi "15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın" şeklinde ve beşinci fıkrasında yer alan "onaltı yaşından büyükler için uygulanmakta olan brüt asgari ücret tutarının" ibaresi "15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın" şeklinde değiştirilmiştir.''

Bu Kanunun 8 inci maddeleri 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Son yıllarda özellikle Kamu Kurumlarında gösterge esası ile çalışan ,5510 sayılı SS ve GSSK göre  statüsü 4/c olanlar için Asgari ücrete endeksli ödemeler,gösterge esasına dayandırılmaya başlandı.

Bundan yola çıkılarak,primsiz ödemelerden yapılan maaş ödemeleri de gösterge esası ele alındı.(2022 sayılı Kanundan ödenen maaşlarda dahil olmak üzere)

Aralık ayı 1273,50 olan asgari ücret öncelikle Memur maaş katsayısına göre artışı yapıldı.6,90 oranında artırıldı.

1273,50*6,90/100+1273,50=1.361,37 TL bulundu.

Buna 2016 yılı memur maaş katsayısına bölünerek 1361,37/0,088817  =15.327 tama iblağ edilerek,15.330 olarak tespit yapılmıştır.

MAAŞLAR

Devamını oku...

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI KIDEM TAZMİNATINI ETKİLEDİ

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI KIDEM TAZMİNATINI ETKİLEDİ

2016 Yılında Asgari ücrette %30 oranında artış olduğundan,asgari ücretle çalışanların Kıdem Tazminatları da %30 oranında artmıştır.

1475 sayılı Kanunun tek yürürlükteki maddesi 14 üncü maddesine göre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre;
Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin;

Devamını oku...

ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINA % 37,08 ZAM GELDİ

ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINA  %37,08 ZAM GELDİ

Bu başlığı gören okurlarım, acaba yazarın dünya'dan haberi yok dediğini  duyar gibi oldum.

Evet sayın okurlarım,yanlış görmüyorsunuz 2016 yılında elinize geçen maaşlarda %38 oranında artış AGİ (Asgari Geçim İndirim) dediğimiz kısımda meydana gelmiştir.

Yılın içinde en çok şikayet konusu olarak elektronik posta adresimize gelen konulardan birisidir.

İşveren AGİ'lerimizi zamanında ödemiyor.

Çoğu zaman da AGİ dahil denilerek maaş ödemesi yapılarak,AGİ'ler arada kaynıyor deniyor.

Asgari ücrettin 1300 TL/Net olması ile birlikte AGİ oranları da artmıştır.

Bu sene çalışanlar AGİ'lerine sahip çıkarsa %38 artıştan yararlanacaktır.

Aşağıdaki tablo 'da çalışanlar ellerine geçecek AGİ miktarlarını öğrenmiş olacaklardır.

Devamını oku...

2016 YILI İÇİN KIDEM TAZMİNATI AİLE YARDIMI VE ÇOCUK PARALARI

2016 YILI İÇİN KIDEM TAZMİNATI AİLE YARDIMI VE ÇOCUK PARALARI

Maliye Bakanlığınca, 4 Ocak 2016 tarih ve 27998389-010-06-02-82 sayılı Genelge ile 01/01/2016 – 30/06/2016 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Dönem

01.01.2016 – 30.06.2016

Aylık Katsayısı

0,088817

Taban Aylık Katsayısı

1,390277

Yan Ödeme Katsayısı

0,028165

 

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Devamını oku...

2016 YILI EMEKLİ İÇİN YÜZ LİRA SEYYANEN ZAM VAR,İLERLEYEN YILLAR İÇİN BELLİ DEĞİL

2016 YILI  EMEKLİ  İÇİN YÜZ LİRA  SEYYANEN ZAM VAR,İLERLEYEN YILLAR İÇİN BELLİ DEĞİL

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 67- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a/SSK) ve (b/BAĞ-KUR) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine;

a) 2016 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylıklar;

Devamını oku...

ASGARİ ÜCRETLİ EKİM AYINDAN İTİBAREN 70 LİRA EKSİKLE 1230 LİRA MAAŞ ALACAK

ASGARİ ÜCRETLİ EKİM AYINDAN İTİBAREN 70 LİRA EKSİKLE 1230 LİRA MAAŞ ALACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 31 Aralık 2015 Tarihli ve 29579 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30.12.2015 tarih ve 2015/1 sayılı kararıyla 01.01.2016-31.12.2016 döneminde uygulanacak asgari ücreti günlük brüt 54.90.-TL ve aylık brüt 1.647.00 TL olarak belirlemiş bulunmaktadır.

Asgari Ücret

Brüt Günlük TL

Brüt Aylık TL

01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016

54,90

1.647,00

2015 yılında uygulanan had ve tutarların 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) ile 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2016 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

ÜCRETLİLERİN  GELİR  VERGİSİ  TARİFESİ (2016)

12.600,00

TL' ye kadar

 

 

15%

30.000,00

TL' nin

12.600 TL' si  için

1.890 TL

fazlası         %20

110.000,00

TL' nin

30.000 TL' si  için

5.370 TL

fazlası         %27

110.000,00

TL' nin

110.000 TL' si  için

26.970 TL

fazlası         %35

Yukarıdaki Vergi Dilimine Göre Asgari Ücretlinin Eline Net Geçen Rakam 70 Lira Düşecektir

Devamını oku...

ASGARİ ÜCRETİ ÖDEMEYEN İŞVERENE İDARİ PARA CEZASI KESİLİR

ASGARİ ÜCRETİ ÖDEMEYEN İŞVERENE İDARİ PARA CEZASI KESİLİR

2016 Yılı Asgari Ücreti %30 oranında artarak 1.647 TL/Brüt olarak tespit edilmiştir.

Agi Dahil olarak 1300 TL ödenecektir.

01/01-31/12/2016 Döneminde günlüğü 54,90 TL olarak belirlenmiştir.

İşverenler günlük ücret esası ile çalıştırdıkları çalışanlarına 54,90 TL günlükten aşağı ödeme yapamaz.

Asgari Ücret Nedir?

Devamını oku...

ŞÜKRÜ KIZILOT HOCAMIZ YAZMAYALI BİR YILI AŞTI

ŞÜKRÜ KIZILOT HOCAMIZ  YAZMAYALI BİR YILI AŞTI

13/10/2014 Tarihinde yüksek tansiyona bağlı geçirdiği beyin kanamasıyla birlikte ,yoğun bakıma alınan Akademisyen,Gazeteci ve Halkın Güzel Ağbisi Prof.Dr.Şükrü Kızılot hocamızın engin bilgilerinden yoksun, geçen bir yılı aşan sürede kendisini özledik.

21 YAŞINDA VERGİCİLİK ALANINDA İLK KİTABI YAZAN KAÇ AKADEMİSYEN VAR

Devamını oku...

HİZMET BORÇLANMASIN DA SON İKİ GÜN

HİZMET BORÇLANMASIN DA SON İKİ GÜN

Hizmet Borçlanmaları

5510 sayılı Kanunun hizmet borçlanmalarına ilişkin hükümleri, 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girmiştir. 5510 sayılı Kanunun 4.-1(a/SSK), (b/BAĞ-KUR) ve (c/KAMU GÖREVLİLERİ) bentlerine tabi sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin borçlanabilecekleri süreler 5510 Sayılı Kanunun 41, 46, geçici 4 ve geçici 8. maddeleriyle düzenlenmiştir.

1/10/2008 Öncesi Kamu Görevlisi olup 4/1-c  SPEK esas alınmadığı için yazımızda dikkate alınmayacaktır.

Borçlanma yapacak kimseler

Devamını oku...

2016 YILINDA %5,58 ARTIŞ ORANLI İPC İŞVERENLERİN CANINI YAKACAK

2016 YILINDA %5,58 ARTIŞ ORANLI  İPC  İŞVERENLERİN CANINI YAKACAK

2015 yılında uygulanan had ve tutarların 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) ile 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenecek.

Buna göre ;

854 sayılı Deniz İş Kanununa Göre Uygulanacak İPC

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Yer Alan İPC

4857 sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İPC

5953 sayılı Basın İş Kanununa Göre Uygulanacak İPC

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İPC

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa Göre Uygulanacak İPC

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununa Göre İPC

Devamını oku...

İŞVEREN AVUKAT İŞGÖREN AVUKAT İÇİN YÖNETMELİK ŞARTLARINA UYACAK

İŞVEREN AVUKAT  İŞGÖREN AVUKAT  İÇİN YÖNETMELİK ŞARTLARINA UYACAK

26/12/2015 Tarihinde RG ''BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK

BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK'' yayınlanmıştır.

 

İŞGÖREN  AVUKAT 4857 TABİ OLACAK

 

Yönetmelik, bir avukat yanında, avukatlık ortaklığı veya avukatlık bürosunda, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalışacak avukatların ve işveren avukatların uymaları gereken kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

BARO ETKİNLİĞİ VAR

İşveren avukat ile işgören avukatın birlikte çalışmasının içerik ve koşullarını, bu koşulların Barolar tarafından sağlanması, işleyişi ve denetimi esaslarını kapsar.

SÖZLEŞME YAPILACAK

Devamını oku...

2016 YILI BORDRO PARAMETRELERİ ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI/İDARİ PARA CEZALARI DA %5,58 ZAMLANIYOR

2016 YILI BORDRO PARAMETRELERİ ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI/İDARİ PARA CEZALARI DA %5,58 ZAMLANIYOR

2015 yılında uygulanan had ve tutarların 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) ile 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2016 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı

Devamını oku...

YENİ SGK BAŞKANIMIZDAN BEKLENTİMİZ ATEŞ ÇEMBERİNDE GÖREV YAPAN MEMURLARA SAHİPLENİLMESİ/TERÖRÜN YOĞU

YENİ SGK BAŞKANIMIZDAN BEKLENTİMİZ ATEŞ ÇEMBERİNDE GÖREV YAPAN MEMURLARA SAHİPLENİLMESİ/TERÖRÜN YOĞUN OLDUĞU İLLERDE PRİM ERTELENMESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Dr. Mehmet Selim Bağlı’ya yeni çalışma döneminde başarılar dilerim.

SGK ateş çemberinde görev yaptığını belirten 09/09/2015 tarihli yazımda http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=7935 link tıkladığında detaylar görülecektir.

Ø  MARDİN

Ø  ŞIRNAK

Ø  HAKKARİ

Ø  SİİRT

Ø  BATMAN

Ø  VAN

Ø  DİYARBAKIR

Ø  TUNCELİ

Ø  IĞDIR

Ø  AĞRI

Ø  MUŞ

Ø  BİNGÖL

Ø  BİTLİS

Ø  ŞANLI URFA

Ø  ADIYAMAN

SGK İL Müdürlüğü ve Merkez Müdürlüğünde çalışanlar(Hizmetlisi,Memuru,Şefi,Müdür Yrd,Müdürü,Denetmeni ve Bölgede görevlendirilen Müfettişler)

Bu illerde adeta tabiri caiz ise namlunun ucunda çalışmaya devam ediyor.

Haziran ayından itibaren artan terör olaylarından dolayı SGK çalışanlarını da vuruyor.

Başta Prim tahsilatları ciddi anlam da düşmesi ile birlikte,işverenler prim ödeyemiyor.

GSS ve diğer prim borç yapılandırılmasından dolayı aksamalar başlamıştır.

Denetimler de sıkıntılar  vardır.

Bu olumsuz tabloya rağmen bölge de görev yapan SGK çalışanlarına sahip çıkmak gerekiyor.

Teftiş yapmakla görevli Müfettişler /Denetmenler terör şartlarında görev yaparak ,raporları sonuçlandırıyor.

Yukarıda saydığımız  illerde görev yapan tüm SGK çalışanları zor ve çetin şartlarda görevlerini aksatmadan işlerinin başında oluyor ve kanunların verdiği yetki ile hizmet götürüyor.

Artan terör ve tehditlerle birlikte ,can güvenliklerini risk atarak görev yapmanın verdiği psikolojik travmalar ise ,ilerleyen günlerde ortaya çıkacaktır.

Bundan dolayı özellikle SGK Başkan tarafından görevlendirilen bir Başkan Yrd tarafından bölgede görev yapanlar için kriz masası oluşturmalı,Bölge görev yapan  İl Müdürleri,SGM Müdürleri ile koordinasyon toplantıları yapılarak sorunların çözümleri araştırılmalıdır.

Özellikle o bölgelerde görev yapan memurların ailelerine sahip çıkılmalı,okullarına gidemeyen çocuklar için güvenlikli bölgelerde okul imkanı sağlanmalıdır.

Bunun içinde Sayın Başkanımızın  ilk girişimleri başlatarak,çalışanlarına sahip çıkacağından ,onlarında gönlünde taht  kuracaktır.

İlerleyen günlerde o illerde görev yapan Müdürlerimiz  bir araya gelerek eylem planlarını yapar,görevlendireceği yada atayacağı Başkan yrd. ile birlikte  sorunlara çözüm aranır.

**

BU İLLERDE PRİM ERTELEMESİ GÜNDEME GELDİ

Terörle mücadele kapsamında bazı il ve ilçeler de sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. Bölgede faaliyet gösteren işverenlerin bu uygulama nedeniyle geciken işlemlerinin idari yaptırımlara dönüşmemesi için bazı tedbirler alındı.

Buna göre Şırnak ve Hakkari illerinin tamamı, Siirt ilinin Eruh ilçesiMardin ilinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleriMuş ilinin Varto ilçesi, Diyarbakır ilinin Sur ve Silvan ilçelerinde; ikamet eden 5510 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılar, işyeri olan işverenler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı kanun gereğince;

Ø  1 Aralık 2015 - 29 Şubat 2016 tarihleri arasında vermek zorunda oldukları her türlü bilgi ve belgenin verme süresi ile yapmak zorunda oldukları başvuru sürelerinin31 Mayıs 2016 tarihine kadar uzatılması,

Ø  31 Mayıs 2016 tarihine kadar (31 Mayıs 2016 dahil) yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde idari para cezası uygulanmaması,

Ø   1 Aralık 2015 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 1 Aralık 2015 ile 29 Şubat 2016 tarihine kadar (29 Şubat 2016 dahil) olan döneme ait prim borçları ve bu döneme denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirmelerin taksitlerinin, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2016 tarihine kadar ertelenmesi,

Ø   Teşviklerden, yapılandırma ve taksitlendirmeden yararlanan işverenler bakımından, bu durumun ihlal nedeni sayılmaması,

Ø  1 Aralık 2015 ile 29 Şubat 2016 döneminde verilmesi gereken belgelerin verilmemesi ve ödemelerin yapılamaması nedeniyle uygulanmış ve tahsil edilmiş olan idari para cezaları ile gecikme cezası ve gecikme zamlarının iptal edilerek işveren ve sigortalıların borcu varsa borcuna, borcu yoksa sonraki ödemelerine mahsup edilmesi, kararlaştırılmıştır.

VEDAT İLKİ

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

2016 YILINDA 16 LİRA BORCU OLAN BAĞ-KUR'LU EMEKLİ OLACAK/ KAMU GÖREVLİLERİNE %6,8 ORANINDA ZAMLARDA

2016 YILINDA 16 LİRA BORCU OLAN BAĞ-KUR'LU EMEKLİ OLACAK/ KAMU GÖREVLİLERİNE %6,8 ORANINDA ZAMLARDA VAR

23/12/2015 Tarihli Resmi Gazete ile 6654 sayılı Kanun ile ''2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM GEÇİCİ BÜTÇE KANUNU'' yayınlanmıştır.

2016 YILINDA BAĞ-KUR BORCU 16 LİRA OLAN EMEKLİ OLABİLİR

2011/58 SAYILI GENELGE DE KONU AÇIKLANMIŞTIR

Devamını oku...

BİLİNÇSİZ BORÇLANMA DEĞİL AKILCI BORÇLANMAYA DANIŞIN DERİM

BİLİNÇSİZ BORÇLANMA DEĞİL AKILCI BORÇLANMAYA DANIŞIN DERİM

Son günlerde yazılı,görsel medya da ,her önüne gelen borçlanma da  süre azaldı,asgari ücret artacak, borçlanma yapın diyerek, köşelerini doldurma telaşında olduklarını görmekteyiz.

 

Borçlanma yapar iken,sizlere avantaj mı?dezavantaj mı sağlayacak öncelikle bunu belirlemeniz gerekecektir.

 

Sosyal Güvenlik alanında araştırmadan yada bilinçsizce yazan kişiler son günlerde oldukça çoğaldı.

 

Yazılarınızı yazmadan önce akademik anlam da araştırın yada bu işi bilen duayen üstatlarla birlikte hareket ediniz.(Her zaman bu şekilde araştırmayı tavsiye ederim.)

Devamını oku...

ASGARİ ÜCRETTEN EMEKLİ MAAŞI BAĞLANACAKLAR 100 LİRADAN VAZGEÇMELİ Mİ? KIDEM TAZMİNATI ARTAR DİYEREK

ASGARİ ÜCRETTEN EMEKLİ MAAŞI BAĞLANACAKLAR 100 LİRADAN VAZGEÇMELİ Mİ? KIDEM TAZMİNATI ARTAR DİYEREK BEKLEMELİ Mİ?

Bugünlerde gözler Asgari Ücret Komisyonundan çıkacak sonuçlara çevrildiği için geçmişte yaptığımız tablolar eşliğinde Asgari Ücrette artışın %10 kademelendirilme suretiyle %40 kadar artırımını yaptığımızda,çalışma yılı olarak 08/09/1999 öncesi işe giren 18 yaşını bitirenler yada borçlanma ile sigortalılığı 08/09/1999 tarihine geri gidenler SGK alacakları 15 yıl 3600 yazısıyla,Kıdem Tazminatı alabilir yada yaş dışında en az 15 yıl ve yukarısı sigortalılık süresi ,3600'den fazla prim ödeme günü olanlar için yazı verilmektedir.

Asgari ücret ile çalışma hayatımızda vazgeçilmez bir argümanı olsa da ,uzun yıllar bu ücret ile çalışma hayatının olağan akışıyla  uyumsuzdur.

 

Bu durumda çalışanlar ileride açacakları hizmet tespit davalarıyla ücretleri yönünde ,emsal ücret davası açabilirler.

Devamını oku...

Diğer Makaleler...