07.11.2013 SSK KAPSAMINDA AYLIK BAĞLANMASINA HAK KAZANARAK BAĞ-KUR KAPSAMINDA SİGORTALILIĞI DEVAM EDENLER AÇISINDAN TAHSİS

6.8.2012 tarihinde 4-1(a-SSK) ve 4-1(b-Bağ-Kur ) kapsamında sigortalılığı bulunan, ancak 5510 sayılı Kanunun 53. maddesi uyarınca 4-1(a) bendi kapsamındaki sigortalılığı devam ederken işinden ayrılarak , aynı ay içinde tahsis talebinde bulunan ve takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanan sigortalının, işten ayrıldığı tarih ile aylık talep tarihi arasında 4-1(b) kapsamında sigortalılığının başlatılmayarak tahsis talep tarihinden itibaren sosyal güvenlik destek primine tabi tescillerinin yapılacağı belirtilmiştir.

Devamını oku...

06.11.2013 PROFESYONEL FUTBOL KULÜPLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA YER ALIR/KADIKÖY SGM EĞİTİM ATAĞINDA

6331 sayılı Kanunun kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

Devamını oku...

05.11.2013 İSGÜM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA HATIRLAMADAN OLMAZ

Kömür Maden Ocaklarının faaliyete geçmesi ile birlikte iş sağlığı ve güvenliğinde uygulamalara ihtiyaç duyulmuştur.1865 yılında Dilaver Paşa Nizamnamesi,1869 yılında yürürlüğe giren Maaddin Nizamnamesi olmuştur.

Genç Cumhuriyet Kurulmadan 1921 yılında TBMM maden işçileri için düzenlemeye gidilmiş.1930 yılı ‘’ Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” nun 180. maddesi ile en az elli işçi çalıştıran işyeri sahiplerine hekim bulundurma ve hastaları tedavi etme zorunluluğu getirilmiştir

Devamını oku...

04.11.2013 EV HİZMETLİLERİ KONUSUNDA UYANIKLIK YAPAN İŞVERENLERİ PROF. DR. ŞÜKRÜ KIZILOT KÖŞESİNE TAŞIYARAK SGK’NA TİYO VERDİ

27/10/2013 Tarihli Hürriyet Gazetesi'ndeki köşe yazısında ''Temizlikçi Kadını Sigorta Ettirdi ,Maliyeti de  Sıfır'' adlı yazısında bazı işverenlerin evlerinde çalışan çocuk bakıcısı, ev hizmetlisi ,bahçıvan yada yardımcı ikinci şoförleri evlerinde çalışsa da onları işyerleri üzerinden SGK bildirdiklerini bu şekilde gelebilecek ağır cezalardan kurtulduklarını söylemişler, Şükrü Hocamızda bunu mizahi bir dille ele alarak okurlarına anlatmış oldu.

Devamını oku...

01.11.2013 5-1(g) KAPSAMINDA YURTDIŞI BORÇLANMASI NEDİR? SİZDEN GELEN SORULARA CEVAPLAR

5510 sayılı Kanunun 5.-1 (g) bendine göre, Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4-1 (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmakta ve bunlar hakkında;

  Kısa vadeli sigorta kollan,

  Genel sağlık sigortası hükümleri,

  Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde ise haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanır.

Devamını oku...

31.10.2013 YURTDIŞI BORÇLANMASI YAPARIM DİYEN SAHTEKARLARA KARŞI SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLERİ VAR

Son günlerde bir gazete de çıkan haber ile yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın dolandırıldığına şahit oluyoruz.

Kimisi yurtdışında bürolar kurarak ,avukatımızla yurtdışı borçlanmanızı yapıyoruz diyerek para topladıklarını ,kimisini ise Ankara’da Yurtdışı Borçlanma İşlemlerinin yapıldığı Merkez Binanın önünde broşür dağıtarak Almancı Hüseyin, Veli diyerek hiç çıkmadıkları TV programlarına çıktıklarını beyan ettiklerini, kimilerinin ise tercüme bürolarında yurt dışı borçlanma danışmanıyım diyerek saf vatandaşları tokatladıklarını görüyoruz.

Devamını oku...

30.10.2013 GEMİ ADAMININ ZARAR KARŞILIĞI KESİNTİSİ NEDİR?/ FENER GİBİ IŞILTAYAN SGM ŞİLE

Sayın İlki biz gemi adamları için mağdur olduğumuz konulardan biri de 854/39’uncu maddesi gereğince zarar karşılığı kesintisi yapıyorlar.

Bu kesinti içinde bizlere fazla bir bilgi de vermiyorlar. Konu hakkında açıklama yapmanızı rica edeceğim. Gemi Adamı

**

854 sayılı Deniz İş Kanunun 39’uncu Maddesinde ‘’Zarar Karşılığı Kesintisi’’ başlığında ele alınmıştır.

Devamını oku...

29.10.2013 CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANIRKEN SOSYAL GÜVENLİĞİMİZ

Küreselleşme ve Dünya düzeninde kapitalist akımların artması ile birlikte birçok kanunlarda yeniden düzenlemeye gidilmiştir.

Bunun nedeni geçmişteki kanunların yeni çalışma koşullarını karşılayamayacak düzeyde olmasından dolayıdır.

Yeni İş Kanunu ,Yeni Borçlar Kanunu ,Yeni Sosyal Güvenlik Kanunu ,Yeni Toplu İş Sözleşmesi ve Sendikalar Kanunu,İLO esasları doğrultusunda geç kalınmış İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ,İş Mahkemeleri kararlarına karşılık Yargıtay aşamasında ilave temyiz karar daireleri , Yurtdışı Borçlanması için yeni revize edilen kurallar  olmak üzere yeni düzenlemelere yer verilmiştir.

Devamını oku...

28.10.2013 MESLEĞİ SAĞLIK MEMURU İDİ, YETMEDİ BAŞMÜFETTİŞ ,YETMEDİ HALKIN SOSYAL GÜVENLİK UZMANI OLDU

İzmir’in Ödemiş İlçesinde İnşaat ustası ve taşeronu bir babanın ev hanımı olan annenin üçüncü erkek çocuğu olarak dünyaya geliyor.

Anne ve babanın diplomaları olmadığı gibi sosyal güvencesi yok, ama çocuklarına aktardıkları müthiş bir okuma isteği ve sağladıkları destekleri var.

Bu çocuk ortaokuldan itibaren devlet parasız yatılı okullarını sınavla kazanıyor ve zor şartlarda okuyor.

Devamını oku...

25.10.2013 YARIM GÜN YILLIK İZİN NEDİR?

Yazılarınızı takip ediyorum. İşyerimizde çalışanların 28.Ekim 2013 günü çalışma yapmayarak 29 Ekim tarihini birleştirmek suretiyle izin kullanmak istiyorlar.

Genel de 28.Ekim günü için ½ oranında yıllık izin talepleri var. Bu konuda yarım gün yıllık izin kullanma hakları var mıdır? İnsan Kaynakları

Yıllık İzin uygulaması 4857 sayılı kanunda yer verildiği gibi ,yönetmelik ile de ana hatları çizilmiştir.

Devamını oku...

24.10.2013 ASTRONOMİK RAKAMLARA ÇIKAN SAĞLIK HARCAMALARINA KARŞILIK ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI İLE CAN YELEĞİ GİYDİRİLMEK İSTENİYOR

Son düzenlemeler ile birlikte Özel Hastanelerde tedavi olmanın maliyetleri yükselince , kar marjları düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalınca Özel Sağlık Sigortası ile giderleri karşılama yoluna gidilmiştir.

23/10/2013 tarihli RG yayınlanan Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği ile bazı şartlar belirlenmiştir.

Yönetmeliğin dayanağı ise 5510/98’inci Maddesi dikkate alınmıştır.

Devamını oku...

23.10.2013 İKİ FARKLI YARGITAY KARARI YURTDIŞI BORÇLANMA DA SİGORTALININ STATÜ KARMAŞASINA SON VERMEDİ

Yurtdışı borçlanması yapan vatandaşlarımız  daima en yüksek emekli aylığını tercih ediyorlar. Bunun için sigortalılık statüsünde 4-1(a) SSK kapsamı önemli oluyor.

Türkiye’de sigortalılık süresi olmayanlar için genel de tavsiye edilen ,izinli olarak Türkiye’ye geldiğinizde SSK olarak bir işyerinde çalışmanız isteniyor.

Devamını oku...

22.10.2013 İŞ YERİ HEKİMLERİ E-ÖDENEĞİ KULLANMANIZ GEREKİYOR/ÜMRANİYE SGM DEĞİŞİKLİKLERİ PAYLAŞIYOR

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte İşyeri Hekimi önemli bir konuma gelmiştir.

Özellikle 50 kişi den fazla işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde işyeri hekimi bulundurma ve çalıştırma zorunluluğu vardır.

İşyeri Hekimi Tanımlaması:

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi ifade eder.

Devamını oku...

21.10.2013 İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ İLAÇI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ İLE ŞİFA BULUR

Ülkemizde irili ufaklı iş kazaları günde ortalama 170’in üzerinde olmaktadır.

Ölümlü İş Kazaları/Meslek Hastalığı yanında ,geçici ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar, kayıp zaman dediğimiz çalışma süreleri ile sektör de ciddi anlamda sıkıntılar yaşanmaktadır.

Bu işlemlerin devlete ve işverenlere ciddi anlamda maliyetleri vardır.

Devamını oku...

12.10.2013 DOĞUM SONRASI İZİNLİ KADIN SİGORTALI İŞTEN ÇIKARILMASINDA RAPOR PARASI ALMA SORUNU

Eşim doğum izni kullanırken ,doğum sonrası iş akdi fesih edilmiştir. Doğum sonrası döneme ait rapor parasını alma hakkımız var mıdır? Gökhan İ.

Analık Sigortası Nedir?

Analık sigortasından, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik hâlinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş görmezlik ödeneği ödenir.

Devamını oku...

11.10.2013 MALULİYET TESPİT İŞLEMLERİ GENELGESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

26/08/2013 Tarihli yazımızda SGK tarafından yayınlanan 2011/49 sayılı Genelge ile Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri, 01.09.2013 tarihli yönetmeliğe göre genelge düzenlenerek bu konuda çalışan memurlarını yönlendirilmesi gerekir demiştik.

Dünden itibaren 2013/34 sayılı Genelge yayınlanarak hayata geçirilmiştir.

03/08/2013 tarihinde 28727 sayılı RG ‘’Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği’’ yayınlanmış olup ,01/09/2013 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur.

SGK mensupları ise bugüne kadar işlemlerini 2011/49 sayılı genelgeye göre iş ve işlemleri yapmaktaydı.

Devamını oku...

12.10.2013 DOĞUM SONRASI İZİNLİ KADIN SİGORTALI İŞTEN ÇIKARILMASINDA RAPOR PARASI ALMA SORUNU

Eşim doğum izni kullanırken ,doğum sonrası iş akdi fesih edilmiştir. Doğum sonrası döneme ait rapor parasını alma hakkımız var mıdır? Gökhan İ.

Analık Sigortası Nedir?

Analık sigortasından, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik hâlinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş görmezlik ödeneği ödenir.

Devamını oku...

11.10.2013 MALULİYET TESPİT İŞLEMLERİ GENELGESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

26/08/2013 Tarihli yazımızda SGK tarafından yayınlanan 2011/49 sayılı Genelge ile Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri, 01.09.2013 tarihli yönetmeliğe göre genelge düzenlenerek bu konuda çalışan memurlarını yönlendirilmesi gerekir demiştik.

Dünden itibaren 2013/34 sayılı Genelge yayınlanarak hayata geçirilmiştir.

Devamını oku...

10.10.2013 EKİM AYINDA ÇİFTTE BAYRAMIN ÇALIŞANLARA YANSITILMASI

Bu ay Kurban Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı birlikte kutlanacaktır. Toplamda 4,5 gün Kurban Bayramı ,1, 5 gün Cumhuriyet Bayramı olmak üzere 6 gün süren tatildir.

Bu günlerde çalışanlar için ödeme yapılması gerekmektedir.

Aşağıdaki kısa yazımızda 4857 sayılı  İş Kanununa tabi işyerleri için açıklamaya yer verdik.

Devamını oku...

09.10.2013 İŞE İADE TAZMİNATINDA YARGI MİKTARI NASIL BELİRLİYOR

İşe iade tazminatında yargı miktarı hangi kriteri esas alarak belirliyor. Bu konuda bilgi vermenizi istiyorum. Personelci

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tarafından bir ay içinde işe başlatılmaz ise, işçiye ödenmek üzere en az 4, en çok 8 aylık ücreti tutarında tazminatın belirlenmesi gerekir.

Yargıtay bu kararı verirken dayanağı bakın nasıl belirliyor.

Devamını oku...

08.10.2013 APARTMANLARINIZDA TADİLAT YAPTIRDIĞINIZDA DİKKATLİ OLUNUZ

Son günlerde çevremizdeki apartmanlara baktığımızda çatı onarımı ,ısı yalıtımı gibi işlerin yaptırıldığını görmekteyiz.

Çatı onarım ve ısı yalıtım işleri çok tehlikeli iş kapsamın da yer alır, yüksekten düşmeler  sonucunda sakat kalma ,ölüm riski fazladır.

Özellikle çoğu apartman sakinleri ,bu işleri yaptıracağı zaman yöneticileri ile karar alırlar.

Devamını oku...

07.10.2013 KIDEM TAZMİNATI FONU PANİK ATAK YAPTI

Bugünlerin trendleri arasında Kıdem Tazminatı Fonu olsun mu yada olmasın mı? tartışmasına dönüştü.

Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanununa tabi olanların dışında, Basın-İş, Deniz –İş Kanuna tabi olarak çalışanların yanı sıra Borçlar Kanununa göre çalışıp Kıdem Tazminatı alacak olanlar da var.

Bununla da bitmez 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olup, 5434 sayılı kanun gereğince kamu çalışanlarının da Emekli İkramiyesi de var.

Devamını oku...

04.10.2013 YURTDIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİNİZDE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİNDEN DESTEK ALIN

Son yıllarda Yurtdışı Borçlanması yapmak isteyen vatandaşlarımız, konusunda uzman olmayan kişilerden , yardım aldıklarında istedikleri sonucu alamamaktadır.

Yurtdışı borçlanması geniş ve kapsamlı bir çalışmayı gerektirir.

Özellikle T.C. izinli çıkmış olan ,yurtdışında yaşayan Mavi ve Pembe Kartlı vatandaşlarımızın yurtdışı borçlanmasında haklarını en iyi bilen konusunda uzman olan kişilerdir.

Devamını oku...

03.10.2013 ÇALIŞANLARIN GERÇEĞİ YANSITMAYAN ÜCRETLERİNİ YARGI KARARI İLE DÜZELTME İMKANI VARDIR

Son günlerde okurlarımızdan gelen soruların başında düşük ücretle çalışmanın ileride alacakları emekli aylıklarını olumsuz etkilemesi şikayeti ile karşılaşıyoruz.

SGK son bir yıl içinde APHB Meslek Kodu uygulaması ile birlikte , çalışma hayatında yaygın olan asgari ücret uygulamasına fren sistemi getirilmiştir.

Çalışanlar yönünden olumlu bir uygulama olsa da ,piyasa da hakim olan asgari ücret uygulaması halen devam ediyor.

Devamını oku...

02.10.2013 BEŞİNCİ YILINI DOLDURAN 5510 SAYILI SS VE GSSK İHTİYAÇLARA CEVAP VERİYOR MU?

1/10/2008 Tarihinde tüm maddeleri ile yürürlüğe girdi.

Tek çatı mantığında SSK ,BAĞ-KUR,EMEKLİ SANDIĞI birleştirilmiştir.

5502 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu da 5510 sayılı SS ve GSSK iki yıl önce yürürlüğe girerek oluşumun idari anlam da iskelet yapısını oluşturmuştur.

Devamını oku...

01.10.2013 YAŞ KÜÇÜLTME YADA BÜYÜTME EMEKLİLİK SÜRENİZE ETKİSİ/SORULARINIZA CEVAPLAR

Okurumuz 01/02/1968 yılında doğmuş,01/06/1984 yılında ilk defa sigortalı olmuş.01/04/1985 yılında ise askere erken gitme adına mahkeme kararı ile yaşını 1965 yılına çekmiştir.Ne zaman emekli olurum diyor? Mehmet

Mülga 506 sayılı SSK Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasın da, Sigortalıların ve hak sahibi çocuklarının, sigortalının yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanunlara veya bu kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri esas tutulur.

Devamını oku...

30.09.2013 ÇOCUKLARIN BAŞROLÜ OYNADIĞI DİZİ SEKTÖRÜ İŞ VE SGK MÜFETTİŞ/DENETMENLER TARAFINDAN MERCEK ALTINA ALINMALIDIR

Son yıllarda artan dizi sektöründe başrol oyunculuğunu artık 6 aylık çocuklara da verdiler.

Ekranlara gelen bu çocuk oyuncular ailelere hoşça vakit geçiriyor.

Fakat konumuz İş ve Sosyal Güvenlik olunca pek de hoş vakit geçirmiyoruz.

Bu çocukların Sigortası, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre gerekli önlemler alınıyor mu bu sorunun cevabını aramaya çalışacağız.

Devamını oku...

28.09.2013 ENGELLİ/ERKEN YAŞLANAN ESNAF VE SANATKARIN EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

5510 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce;

  Çalışma gücünün % 60’ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilen sigortalı bu hastalık veya özrü sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz.

   Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 5510 sayılı Kanunun 25. maddesinin ikinci fıkrasına göre malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılara,

Devamını oku...

27.09.2013 ESNAF VE SANATKAR YAŞLILIK AYLIĞI ŞARTLARI

4/1-(b) sigortalıları için tarım işlerinde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç sigortalılığa esas faaliyetine son verip vermeyeceğini beyan ettikten sonra, yazılı istekte bulunması ortak koşulun gerçekleşmesine de bağlı bulunmaktadır.

Devamını oku...

26.09.2013 ESNAF VE SANATKAR MALULLÜK EMEKLİLİK ŞARTLARI

Esnaf ve Sanatkarın talebi üzerine SGK’ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu,

4/1-(b) sigortalıları için

  Çalışma gücünün

   İş kazası veya meslek hastalığı sonucu,

   Meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiği SGK Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılmaktadır.

Devamını oku...

25.09.2013 EMEKLİ ESNAF VE SANATKAR SGDP İSYAN EDİYOR

Emekli olanların ortak hayali şehir gürültüsünden ,keşmekeşinden ,hava kirliliğinden uzaklaşarak sakin şehirlerde hatta bir sahil kasabasında yerleşmektir.

Emekli olup maddi olanakları elverenler tekne alarak denize açılır.

Bir çok emeklimiz kahvelerde tavla oynayarak ,hobi amaçlı resim yaparak yada parklarda çekirdek çitleyerek zaman geçirir.

Esnaf ve Sanatkar kökenli emeklilerimizin emekli olma lüksleri yoktur.

Devamını oku...

24.09.2013 ESNAFIN SORUNLARININ TARTIŞILDIĞI BU HAFTA AHİLİĞİ HATIRLAYACAĞIZ

23 Eylül ‘de başlayan hafta sonuna kadar sürecek Ahilik Haftası TESK’e bağlı odalar tarafından ülkenin dört bir tarafında  kutlanacaktır.

Hafta ile ilgili olarak Esnaf ve Sanatkarlar sorunlarını masaya yatırarak sıkıntılarını  ilgili kişilere duyurma fırsatı bulacaklardır.

Ahilik kültürü geçmişten günümüze kadar taşınmıştır.

Günümüz esnaf ve sanatkarın temel taşını Ahilik kurumu oluşturmaktadır.

Devamını oku...

23.09.2013 ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ MEB VERDİĞİ EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİNDEN YARARLANAMAZ

Okullar açıldığında özel okullarda görev yapan bazı öğretmenler MEB tarafından verilen eğitime hazırlık ödeneğinin özel okul yönetimince ödenmesi gerektiğini ,ödenmemesi halinde haklı nedenle iş akdini fesh etmek istediklerini belirtiyorlar.

MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde bu yönde bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

42 Maddesinde;

Devamını oku...

22.09.2013 EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYESİ DÜZENLEMESİ ANAYASA’YA AYKIRI DEĞİL

17.Ocak.2012 tarihli 6270 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un maddeleri Anayasa’nın 2., 6., 7., 8., 10., 56., 60., 87., 123. ve 153. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek  iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istendi.

Bunlar Hangi Maddeler;

Devamını oku...

20.09.2013 MADENCİ ÖLÜMLERİNİ VE KAZALARINI BAKALIM BU YÖNETMELİK ENGELLER Mİ?

Ülkemiz Madenci ölümlerinde , kazalarında şampiyonlar liginde liderliği koruyor.

Son üç yıldır adeta madencilerimiz ölümle randevulaşarak maden galerilerine giriyorlar.

Ölümlü yada yaralanmalı kazalara maruz kalmaktadırlar.

Devamını oku...

19.08.2013 EMZİRME ODASI ZORUNLULUĞU

16/08/2013 Tarihli RG yayınlanan yönetmelik ile emziren çalışanlar için emzirme odalarının açılması ile ilgili şart ve usuller açıklanmıştır.

Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki kadın çalışan çalıştıran işyerlerine uygulanıyor.

Böylece mülga yönetmeliğe göre yeni yönetmelik 6331 sayılı kapsamındaki tüm işyerlerini içine alıyor.

Tanımlamaları Değerlendirdiğimizde;

Devamını oku...

16.08.2013 6.08.2003 ÖNCESİ –6.08.2003 SONRASI VE EKİM 2008 ÖNCESİ ÖLEN SSK SİGORTALININ ANA VE BABASINA AYLIK GELİR BAĞLANMASI FARKLI ESASLARA DAYANIR

6.8.2003 Tarihinden Önce Ölen Sigortalılar

506 sayılı Kanunun 4958 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 69. maddesinde 6.8.2003 tarihinden önce ölen sigortalılardan dolayı ana ve babalara aylık bağlanması için ;

Devamını oku...

15.08.2013 DEVLET MEMURUNUN ÇALIŞMAYAN EŞİ VERGİDEN MUAF EV KADINLARI STATÜSÜNDE PRİM ÖDERSE AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ KESİLİR

Ben devlet memuruyum. Eşim gelir vergisinden muaf ev kadınları statüsünden düşük prim ödeyerek sosyal güvenliğini sağlıyor.Ben devlet memuru olduğum için Aile Yardımım kesilecek midir?Nazım

Bu soruyu tekrar uygulamayı anlatmak adına bir kez daha siz okurlarımızla paylaşacağız.

Gelir Vergisinden Muaf Kadın Sigortalılar

Devamını oku...

14.08.2013 YURTDIŞI HİZMET SÜRELERİ YURTİÇİ HİZMET SÜRELERİ İLE ÇAKIŞMASI KAVRAMINA BAKIŞ

Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin, sözleşme imzalanmamış ülkelerde

  01.10.2008 tarihinden önce ,

  01.10.2008 tarihten sonra,

geçen hizmetlerini, 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma talebinde bulundukları takdirde, yurtdışında çalıştıkları sürelerde ülkemizde adlarına malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmemiş olması kaydıyla, borçlanma taleplerinin kabul edilmesi gerekmektedir.

Devamını oku...

13.08.2013 EMEKLİ SANDIĞI YIPRANMA SÜRELERİ BAĞ-KUR EMEKLİLİK SÜRELERİNE ETKİ YAPAR

Okurlarımızdan sıklıkla gelen soru ve şikayetler 5434 tabi yıpranmalı çalışmaların Bağ-Kur statüsünde dikkate alınmayarak Emeklilikte kademeli yaş hesabının yanlış hersaplanmasına,emekli olacakların sürelerinin uzamasına neden olur iken, açılan davalar ile kazanımlar sürmekteydi.

Bunun üzerine 2013/26 sayılı Genelge ile yapılan düzenlemeyle uygulamaya son verilmiştir.

Devamını oku...

12.08.2013 KAMU MEMURU TOPLU SÖZLEŞME MASASINDA HÜSRANA MI UĞRADI?

2014 ve 2015 yılına ait merakla beklenen Kamu Çalışanı Memur  ve emeklilerini kapsayan toplu görüşme sonucu jet hızı ile çözüme kavuşturulurken ,tabiri caiz ise yangından mal mı kaçırıldı sorusu kafalarda karışıklığa neden oldu.

4688 sayılı Kanun ile Kamu Çalışanlarına ait toplu sözleşme esasları ve uygulama yönetmelikleri  ile belirlenmiştir.

Kanun amacına baktığımızda bu yıl ki toplu sözleşme masasında ihlale uğradığını görmekteyiz.

Devamını oku...

01.08.2013 TARIM KESİNTİLERİNDE TESCİL MİATLARI

Tarım tescilinden doğan miat tarihleri iki ana başlıkta görmekteyiz

a.)1/10/2008 Öncesi

b.)1/10/2008 Sonrası,

olmak üzere sınıflandırmaya tabi olmaktadır.

Devamını oku...

31.07.2013 İŞVEREN DEĞİŞTİREN ÇALIŞANIN KÜMÜLATİF VERGİSİNİ SIFIRLAMAYAN İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞANA NET MAAŞINI DÜŞÜK ÖDER

Sayın İlki yazılarınızı Ali Tezel com sitesinden takip ediyorum.Haziran 2013 Tarihinde çalıştığım işyerinden istifa ederek ayrıldım.Brüt maaşım 6 Bin TL ve İkramiye Sosyal Yardımlar,Fazla Mesai ile Aylığım Ortalama Brüt Olarak 8 Bin TL olup 6 aylık dönem için kümülatif vergi matrahı 41 Bin TL.

Yeni işe gireceğim işyeri de ortalama maaş,ikramiye,fazla mesai ile 9 Bin TL. alacağım.

Israrla benden eski çalıştığım işyerinden kümülatif gelir vergisini getirmemi istediler.

Bunu sorduğumda Kümülatif Gelir Vergimi yeni hesap pusulama gireceklerini bu matrah üzerinden gelir vergimi keseceklerini söylediler.

Devamını oku...

30.07.2013 GECE VARDİYASINDA KADIN ÇALIŞTIRAN İŞVEREN KURALLARA UYMALIDIR

6331 SAYILI İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 18 yaşını doldurmuş Kadın çalışanların gece postalarında çalışma şekli düzenlemeye tabii tutulmuştur.

24/07/2013 tarihli RG yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kadın  çalışanlar 18 yaşını doldurmuş ,gece postası olarak 7,5 saat olan çalışmadır.

Kadın Çalışan Gece Postasında Çalışma Süresi:

Devamını oku...

29.07.2013 BEL SIRT OMURGA İNCİNMELERİ VE FITIKLARI İÇİN BU YÖNETMELİK ÇALIŞANLAR AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR

6331 sayılı Kanun tüm işyerlerini İş Sağlığı ve Güvenliği alanında kapsamaya başladı.

Ergonomik olmayan elle  taşıma biçimleri ile bir çok meslek hastalıkları ortaya çıkmaktadır.

Kuralına uygun yapılmayan elle taşıma işlerinden ciddi anlamda iş kazası riski de oluşmaktadır.

Önleme adına 24/07/2013 tarihli Resmi Gazete de Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği yayınlanmıştır.

Devamını oku...

27.07.2013 YARGININ ONAYLADIĞI 15 YIL 3600 YAZISINI İLK DEFA BİZ HABER YAPTIK

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=6173 linki tıkladığınızda 08.05.2013 tarihinde

15 YIL 3600 GÜN İLE KIDEM TAZMİNATI  ALAN ÇALIŞIR MI ÇALIŞAMAZ MI? başlığı ile yazımızı yazmıştık.

Güncel Yargıtay kararı ile çalışma hakkının bulunduğunu yazmıştık.

Konuyu özetlersek,

Devamını oku...

26.07.2013 PSİKOLOJİK TRAVMA YAŞARKEN VERİLEN İSTİFA DİLEKÇESİ YARGIDAN GERİ DÖNER/ÜMRANİYE SGK ALKIŞLAR

Bazen içinde bulunduğumuz sıkıntılar sonucunda psikolojimiz bozulur.Bu bozuk psikoloji ile birlikte

işyerlerinden istifa dilekçesi verirsek işveren tarafından kıdem ve ihbar tazminatımız ödenmez.

Oysa ki bunu yargıya taşımamız halinde kıdem ve ihbar  tazminatı alabiliriz.Bu olay daha çok doğum yapan kadın okurlarımızın karşılaştığı bir durum olup ,doğum izni sonrası işbaşı yaptırmayarak istifaya zorlanarak işten çıkarılma gibi.

Devamını oku...

24.07.2013 TARIMSAL ÜRÜNLER ALIMLARI BAŞLADI KESİNTİLERİ UNUTMAYINIZ

17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesiyle; “Kurum, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, diğer tahsilat yolları dışında, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek kaydıyla kesinti yapmaya, kesinti oranını % 5 oranına kadar belirlemeye yetkilidir. Kurum bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tebliğ ile belirler.” şeklinde değiştirilmiş olup, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebliğ 1/3/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını oku...

23.07.2013 HAK VERİLDİ EZİYETE DEVAM

Down sendorumlu ikiz çocuklarım var.Erken emeklilik için müracaat etmeme rağmen bu hakkımız verilmiyor.

Haklar kanununda olmasına rağmen ,uygulamada olmaz eziyet ile karşı karşıya kalıyoruz.

Kısaca hak verildi ,eziyete devam ediliyor.İsmi Saklı.

Devamını oku...

22.07.2013 SGK ŞEFLERİ LİYAKATINA GÖRE HAK ALMALARI NEDEN BU KADAR ZOR OLUYOR

Bu alanda yazmaya başladığımda SGK görev yapan şeflerin mesleki tecrübelerinden oldukça yararlandım.

İşlerine hakim olan şefler ,mevzuat ve uygulama içerisinde olduklarından özellikle SSK ve Bağ-Kur işlemlerinde takıldığımız konularda ,hatalı  veya yanlış uygulamalarda bizleri uyarmak suretiyle doğru işlemler yapmamızı sağladıkları gibi ,yüklüce İPC  ile karşı karşıya kalmamamızı sağlamışlardır.

Tabi ki karşılıklı fikir alışverişleri ile en hararetli mevzuata göre tartışmalarda yönetmelik ve genelgelerde yaşanan sorunlara karşı çözüm yolları da şeflerle birlikte ürettik.

Devamını oku...

Diğer Makaleler...