20.09.2013 Hizmet tespit ve alacak davası açın

Hak verilmez alınır diyerek sizi yıllardır sigortasız çalıştıran işverene karşı idari yoldan yapabileceklerinizi yapmışsınız şimdi sırada yargı yolu var. İki dava açın birincisi hizmet tespit davası ikincisi de alacak davası…

Devamını oku...

12.10.2013 DOĞUM SONRASI İZİNLİ KADIN SİGORTALI İŞTEN ÇIKARILMASINDA RAPOR PARASI ALMA SORUNU

Eşim doğum izni kullanırken ,doğum sonrası iş akdi fesih edilmiştir. Doğum sonrası döneme ait rapor parasını alma hakkımız var mıdır? Gökhan İ.

Analık Sigortası Nedir?

Analık sigortasından, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik hâlinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş görmezlik ödeneği ödenir.

Devamını oku...

11.10.2013 MALULİYET TESPİT İŞLEMLERİ GENELGESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

26/08/2013 Tarihli yazımızda SGK tarafından yayınlanan 2011/49 sayılı Genelge ile Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri, 01.09.2013 tarihli yönetmeliğe göre genelge düzenlenerek bu konuda çalışan memurlarını yönlendirilmesi gerekir demiştik.

Dünden itibaren 2013/34 sayılı Genelge yayınlanarak hayata geçirilmiştir.

Devamını oku...

10.10.2013 EKİM AYINDA ÇİFTTE BAYRAMIN ÇALIŞANLARA YANSITILMASI

Bu ay Kurban Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı birlikte kutlanacaktır. Toplamda 4,5 gün Kurban Bayramı ,1, 5 gün Cumhuriyet Bayramı olmak üzere 6 gün süren tatildir.

Bu günlerde çalışanlar için ödeme yapılması gerekmektedir.

Aşağıdaki kısa yazımızda 4857 sayılı  İş Kanununa tabi işyerleri için açıklamaya yer verdik.

Devamını oku...

09.10.2013 İŞE İADE TAZMİNATINDA YARGI MİKTARI NASIL BELİRLİYOR

İşe iade tazminatında yargı miktarı hangi kriteri esas alarak belirliyor. Bu konuda bilgi vermenizi istiyorum. Personelci

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tarafından bir ay içinde işe başlatılmaz ise, işçiye ödenmek üzere en az 4, en çok 8 aylık ücreti tutarında tazminatın belirlenmesi gerekir.

Yargıtay bu kararı verirken dayanağı bakın nasıl belirliyor.

Devamını oku...

08.10.2013 APARTMANLARINIZDA TADİLAT YAPTIRDIĞINIZDA DİKKATLİ OLUNUZ

Son günlerde çevremizdeki apartmanlara baktığımızda çatı onarımı ,ısı yalıtımı gibi işlerin yaptırıldığını görmekteyiz.

Çatı onarım ve ısı yalıtım işleri çok tehlikeli iş kapsamın da yer alır, yüksekten düşmeler  sonucunda sakat kalma ,ölüm riski fazladır.

Özellikle çoğu apartman sakinleri ,bu işleri yaptıracağı zaman yöneticileri ile karar alırlar.

Devamını oku...

07.10.2013 KIDEM TAZMİNATI FONU PANİK ATAK YAPTI

Bugünlerin trendleri arasında Kıdem Tazminatı Fonu olsun mu yada olmasın mı? tartışmasına dönüştü.

Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanununa tabi olanların dışında, Basın-İş, Deniz –İş Kanuna tabi olarak çalışanların yanı sıra Borçlar Kanununa göre çalışıp Kıdem Tazminatı alacak olanlar da var.

Bununla da bitmez 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olup, 5434 sayılı kanun gereğince kamu çalışanlarının da Emekli İkramiyesi de var.

Devamını oku...

04.10.2013 YURTDIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİNİZDE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİNDEN DESTEK ALIN

Son yıllarda Yurtdışı Borçlanması yapmak isteyen vatandaşlarımız, konusunda uzman olmayan kişilerden , yardım aldıklarında istedikleri sonucu alamamaktadır.

Yurtdışı borçlanması geniş ve kapsamlı bir çalışmayı gerektirir.

Özellikle T.C. izinli çıkmış olan ,yurtdışında yaşayan Mavi ve Pembe Kartlı vatandaşlarımızın yurtdışı borçlanmasında haklarını en iyi bilen konusunda uzman olan kişilerdir.

Devamını oku...

03.10.2013 ÇALIŞANLARIN GERÇEĞİ YANSITMAYAN ÜCRETLERİNİ YARGI KARARI İLE DÜZELTME İMKANI VARDIR

Son günlerde okurlarımızdan gelen soruların başında düşük ücretle çalışmanın ileride alacakları emekli aylıklarını olumsuz etkilemesi şikayeti ile karşılaşıyoruz.

SGK son bir yıl içinde APHB Meslek Kodu uygulaması ile birlikte , çalışma hayatında yaygın olan asgari ücret uygulamasına fren sistemi getirilmiştir.

Çalışanlar yönünden olumlu bir uygulama olsa da ,piyasa da hakim olan asgari ücret uygulaması halen devam ediyor.

Devamını oku...

02.10.2013 BEŞİNCİ YILINI DOLDURAN 5510 SAYILI SS VE GSSK İHTİYAÇLARA CEVAP VERİYOR MU?

1/10/2008 Tarihinde tüm maddeleri ile yürürlüğe girdi.

Tek çatı mantığında SSK ,BAĞ-KUR,EMEKLİ SANDIĞI birleştirilmiştir.

5502 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu da 5510 sayılı SS ve GSSK iki yıl önce yürürlüğe girerek oluşumun idari anlam da iskelet yapısını oluşturmuştur.

Devamını oku...

01.10.2013 YAŞ KÜÇÜLTME YADA BÜYÜTME EMEKLİLİK SÜRENİZE ETKİSİ/SORULARINIZA CEVAPLAR

Okurumuz 01/02/1968 yılında doğmuş,01/06/1984 yılında ilk defa sigortalı olmuş.01/04/1985 yılında ise askere erken gitme adına mahkeme kararı ile yaşını 1965 yılına çekmiştir.Ne zaman emekli olurum diyor? Mehmet

Mülga 506 sayılı SSK Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasın da, Sigortalıların ve hak sahibi çocuklarının, sigortalının yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanunlara veya bu kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri esas tutulur.

Devamını oku...

30.09.2013 ÇOCUKLARIN BAŞROLÜ OYNADIĞI DİZİ SEKTÖRÜ İŞ VE SGK MÜFETTİŞ/DENETMENLER TARAFINDAN MERCEK ALTINA ALINMALIDIR

Son yıllarda artan dizi sektöründe başrol oyunculuğunu artık 6 aylık çocuklara da verdiler.

Ekranlara gelen bu çocuk oyuncular ailelere hoşça vakit geçiriyor.

Fakat konumuz İş ve Sosyal Güvenlik olunca pek de hoş vakit geçirmiyoruz.

Bu çocukların Sigortası, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre gerekli önlemler alınıyor mu bu sorunun cevabını aramaya çalışacağız.

Devamını oku...

28.09.2013 ENGELLİ/ERKEN YAŞLANAN ESNAF VE SANATKARIN EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

5510 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce;

  Çalışma gücünün % 60’ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilen sigortalı bu hastalık veya özrü sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz.

   Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 5510 sayılı Kanunun 25. maddesinin ikinci fıkrasına göre malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılara,

Devamını oku...

27.09.2013 ESNAF VE SANATKAR YAŞLILIK AYLIĞI ŞARTLARI

4/1-(b) sigortalıları için tarım işlerinde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç sigortalılığa esas faaliyetine son verip vermeyeceğini beyan ettikten sonra, yazılı istekte bulunması ortak koşulun gerçekleşmesine de bağlı bulunmaktadır.

Devamını oku...

26.09.2013 ESNAF VE SANATKAR MALULLÜK EMEKLİLİK ŞARTLARI

Esnaf ve Sanatkarın talebi üzerine SGK’ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu,

4/1-(b) sigortalıları için

  Çalışma gücünün

   İş kazası veya meslek hastalığı sonucu,

   Meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiği SGK Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılmaktadır.

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. 25.09.2013 EMEKLİ ESNAF VE SANATKAR SGDP İSYAN EDİYOR
 2. 24.09.2013 ESNAFIN SORUNLARININ TARTIŞILDIĞI BU HAFTA AHİLİĞİ HATIRLAYACAĞIZ
 3. 23.09.2013 ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ MEB VERDİĞİ EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİNDEN YARARLANAMAZ
 4. 22.09.2013 EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYESİ DÜZENLEMESİ ANAYASA’YA AYKIRI DEĞİL
 5. 20.09.2013 MADENCİ ÖLÜMLERİNİ VE KAZALARINI BAKALIM BU YÖNETMELİK ENGELLER Mİ?
 6. 14.10.2013 Özel Sağlık Kuruluşları İlave Ücrete Doymuyor
 7. 10.10.2013 Emekli Memurların Erkek Çocuklarının Sağlık Yardımı Hakkı
 8. 07.10.2013 Doğum Öncesi ve Sonrası İstirahat Raporlarında Özel Hekim Raporu Artık Yeterli
 9. 30.09.2013 Ortak Sağlık Birimlerinden Ortaklar da Yararlanacak
 10. 26.09.2013 Çalışmaya Yeni Başlıyorum, Emeklilik Yaşım Nedir?
 11. 23.09.2013 Ekim 2008 Ayı Sonrası İlk Defa Memur Olanlarla İlgili Önemli Detay
 12. 26.08.2013 Sosyal Sigorta Uygulamalarında Son Değişiklikler -2-
 13. 22.08.2013 Sosyal Sigorta Uygulamalarında Son Değişiklikler -1-
 14. 19.08.2013 Toplu sözleşmenin Memur ve Emekli Memur Maaşlarına Etkisi Nasıl Olacak?
 15. 15.08.2013 Malûlen Emeklilikte Neler Değişti? (2)
 16. 12.08.2013 Malûlen Emeklilikte Neler Değişti? (1)
 17. 05.08.2013 Kadro Hakkı Tanınan Sözleşmeliler Hesaplarını Neye Göre Yapmalı?
 18. 01.08.2013 İlave Ücret Alınmasında Devlet Üniversitesi Hastanelerine Ayrıcalık Geldi
 19. 27.08.2013 Özelde çalışılan teknik hizmetler memuriyete sayılır---Fatih Hoca’nın çift sigortası olacak
 20. 26.08.2013 Bireysel (Emeklilik) Yatırım-Tasarruf zorunlu olamaz--Gelir testine girmezse ayda 245 lira borç çıkar
 21. 23.08.2013 Taban aylık zammı Emekli memura daha düşük yansır--Memurun eski Bağ-Kur süresi emekliliği öne çeker
 22. 22.08.2013 Engelli emekli aylığı düşük olmaz--SİGORTANIZI TAKİP EDEN AYIN 23’ÜNDE GÖREBİLİRSİNİZ
 23. 21.08.2013 Artık aylık da alarak sağlıktan yararlanacaksınız--İstifa ile kıdem tazminatı alırsınız--Makedonya hizmetleri ile kısmi emekli olabilirsiniz
 24. 20.08.2013 1.10.2008’den önce Bağ-Kur numarası olmayanlara Bağ-Kur borcu olmaz
 25. 19.08.2013 Yargıdan ilginç bir karar SGK’lı dilediği özel hastaneye gider SGK’da parasını öder---Ablanız babasından yetim aylığı alabilir
 26. 17.08.2013 Emekli çalışana her yıla yüzde 2 Emeklilikte yaşı bekleyenlere müjdedir
 27. 15.08.2013 Mavi kart varsa dava ile borçlanıp emekli olursunuz--Mavi kart varsa dava ile borçlanıp emekli olursunuz--Bağ-Kur’a doğum borçlanması daha gelmedi
 28. 13.08.2013 SGDP kalkacak mı? Yoksa emekli aylığını arttıracak mı?
 29. 12.08.2013 18 yaşından küçükler de muayene parası öder---GAZİLERE HER ŞEY BEDAVADIR--Alkışlar SGK’ya
 30. 11.08.2013 Genel Sağlık Sigortası ile Sağlık Yardımı haklarınızı biliyor musunuz? (4)
 31. 10.08.2013 Genel Sağlık Sigortası ile Sağlık Yardımı haklarınızı biliyor musunuz? (3)
 32. 09.08.2013 Genel Sağlık Sigortası ile Sağlık Yardımı haklarınızı biliyor musunuz? (2)
 33. 08.08.2013 Genel Sağlık Sigortası ile Sağlık Yardımı haklarınızı biliyor musunuz? (1)
 34. 07.08.2013 Kadroya geçecek sözleşmeliler Kadroda daha geç emekli olabilirsiniz…
 35. 06.08.2013 Nikahsız doğum yapan memur da annedir
 36. 05.08.2013 Amerika’da doğuran da annedir--Öz baba ve üvey anneden iki yetim aylığı alabilirsiniz
 37. 03.08.2013 Amerika’da doğuran da annedir--Öz baba ve üvey anneden iki yetim aylığı alabilirsiniz
 38. 02.08.2013 Torba Kanun (6495) ile neler değişecek? (4)
 39. 01.08.2013 Torba Kanun (6495) ile neler değişecek? (3)
 40. 19.08.2013 EMZİRME ODASI ZORUNLULUĞU
 41. 16.08.2013 6.08.2003 ÖNCESİ –6.08.2003 SONRASI VE EKİM 2008 ÖNCESİ ÖLEN SSK SİGORTALININ ANA VE BABASINA AYLIK GELİR BAĞLANMASI FARKLI ESASLARA DAYANIR
 42. 15.08.2013 DEVLET MEMURUNUN ÇALIŞMAYAN EŞİ VERGİDEN MUAF EV KADINLARI STATÜSÜNDE PRİM ÖDERSE AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ KESİLİR
 43. 14.08.2013 YURTDIŞI HİZMET SÜRELERİ YURTİÇİ HİZMET SÜRELERİ İLE ÇAKIŞMASI KAVRAMINA BAKIŞ
 44. 13.08.2013 EMEKLİ SANDIĞI YIPRANMA SÜRELERİ BAĞ-KUR EMEKLİLİK SÜRELERİNE ETKİ YAPAR
 45. 12.08.2013 KAMU MEMURU TOPLU SÖZLEŞME MASASINDA HÜSRANA MI UĞRADI?
 46. 01.08.2013 TARIM KESİNTİLERİNDE TESCİL MİATLARI
 47. 31.07.2013 İŞVEREN DEĞİŞTİREN ÇALIŞANIN KÜMÜLATİF VERGİSİNİ SIFIRLAMAYAN İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞANA NET MAAŞINI DÜŞÜK ÖDER
 48. 30.07.2013 GECE VARDİYASINDA KADIN ÇALIŞTIRAN İŞVEREN KURALLARA UYMALIDIR
 49. 29.07.2013 BEL SIRT OMURGA İNCİNMELERİ VE FITIKLARI İÇİN BU YÖNETMELİK ÇALIŞANLAR AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR
 50. 27.07.2013 YARGININ ONAYLADIĞI 15 YIL 3600 YAZISINI İLK DEFA BİZ HABER YAPTIK
 51. 26.07.2013 PSİKOLOJİK TRAVMA YAŞARKEN VERİLEN İSTİFA DİLEKÇESİ YARGIDAN GERİ DÖNER/ÜMRANİYE SGK ALKIŞLAR
 52. 24.07.2013 TARIMSAL ÜRÜNLER ALIMLARI BAŞLADI KESİNTİLERİ UNUTMAYINIZ
 53. 23.07.2013 HAK VERİLDİ EZİYETE DEVAM
 54. 22.07.2013 SGK ŞEFLERİ LİYAKATINA GÖRE HAK ALMALARI NEDEN BU KADAR ZOR OLUYOR
 55. 21.08.2013 GEBE VE EMZİREN KADIN ÇALIŞTIRMA ESASLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ETKİLİ OLUYOR
 56. 20.08.2013 İŞVERENİN YURT VE KREŞ AÇMASI YÖNETMELİK ESASLARI İLE BELİRLENİR
 57. 19.08.2013 EMZİRME ODASI ZORUNLULUĞU
 58. İŞVEREN SİGORTA PRİMİNE ALTI PUAN DAHA TEŞVİK İNDİRİMİ GELDİ
 59. 01.07.2013 Biz yazdık SGK düzeltti-*-Vergi Borçlanması yapanlar ile eski memurlar Bağ-Kur’dan mahkemesiz daha erken emekli olacaklar
 60. 28.06.2013 Emekli çalışan hülle ile kıdem tazminatını alabilir
 61. 27.06.2013 Doğum borçlanması Bağ-Kur’a sayılamaz
 62. 26.06.2013 Yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa 10 yıl memurluk yapan emekli olabilecek
 63. 25.06.2013 2000-2012 arasında emekli olanlara da en az 850 lira aylık verilmesi gerekir
 64. 24.06.2013 Reform olmasaydı en düşük SSK aylığı 1250 lira olacaktı
 65. 21.06.2013 İşkazalarında dünya ikincisi, Avrupa birincisiyiz böyle mi devam edecek…
 66. 21.06.2013 İşsağlığı ve güvenliğinde geri adım OSGB’leri kan ağlatır
 67. 08.07.2013 Kore Gazisinin Aylığı Kızına Bağlanır mı?
 68. 05.07.2013 2013 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Kıdem Tazminatı Tavanı Belli Oldu
 69. 02.07.2013 2008/Ekim Sonrası Ölen Sigortalılardan Dolayı Ana-Babaya Aylık Bağlamada Değişiklik Var
 70. 01.07.2013 Kıdem Tazminatına Esas SGK Yazısında Uygulama Esnekliği Geldi
 71. 28.06.2013 SGK’dan Vatandaşa Dev Uzlaşı Adımı
 72. 24.06.2013 Anayasa Mahkemesinden Memur Emekliliğini Etkileyecek Karar
 73. 08.07.2013 YURTDIŞI BORÇLANMASINI TÜRKİYE’DE YAPAN ÖDEMESİNİ YURTDIŞINDAN YAPABİLİR
 74. 05.07.2013 TELEFONDA İŞYERİ YÖNETİCİSİNE KÜFÜR EDİLMESİ OLAYI İSPATI GEREKİR
 75. 04.07.2013 KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİ İŞVEREN SAĞLAR İŞÇİ UYGULAR
 76. 03.07.2013 ASGARİ ÜCRETE BAĞLI SPEK ARTIYOR(2)
 77. 02.07.2013 ASGARİ ÜCRETE BAĞLI SPEK ARTIYOR(1
 78. 01.07.2013 ALİ TEZEL SGK KARŞISINDA HAKLI OLDUĞUNU GENELGE DOĞRULADI
 79. 28.06.2013 BASIN İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN(4)
 80. 27.06.2013 DENİZ İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN(3)
 81. 26.06.2013 İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN(2)
 82. 25.06.2013 İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN(1)
 83. 21.06.2013 ASGARİ ÜCRETLİ SİHİRBAZ OLMALI
 84. 20.06.2013 Berberleri traş etmeyin…
 85. 19.06.2013 Engelli hemşireye gece nöbeti verilemez
 86. 18.06.2013 Çalıştıkça-Prim ödedikçe emekli aylığındaki düşüş 2013 yılında aylık 3 liraya çıktı
 87. 17.06.2013 Raporlu İşçi İçin Prim Ödenebilir
 88. 14.06.2013 SGK’da yasayı bilen ve uygulayanlar da var
 89. 13.06.2013 SGK alacağına şahin vereceğine karga---SGK emekli aylığını yanlış hesaplamış---Vergi indirim belgesini yenilemeniz gerekir
 90. 12.06.2013 Yargıtay emekliye yaşam hakkı tanımadı
 91. 11.06.2013 SGDP'de SGK’nın İki Yüzlülüğü---Uygulanmayan Grev veya Lokavt bir anlam ifade etmez
 92. 20.06.2013 TACİZCİNİN İŞİNE İŞVEREN SON VERMELİDİR
 93. 19.06.2013 ACİL DURUM YÖNETMELİĞİ İLE 7 CAN GERİYE GELECEK Mİ?
 94. 18.06.2013 MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ İÇİN HATIRLATMALAR
 95. 17.06.2013 HAZİRAN SONUNA KADAR BORÇLANMA TALEBİ İÇİN SGK MÜRACAAT EDEN KAZANIYOR
 96. 16.06.2013 İŞÇİ BABAYA DOĞUM İZNİ YOK
 97. 14.06.2013 ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI VE BİREYSEL EMEKLİLİK PRİMLERİNDE MUAFİYET SINIRI
 98. 13.06.2013 ÖZEL HASTANELER FAKİR FUKARA GARİP GURABAYA BAKAR MI?
 99. 12.06.2013 GEMİ ADAMI YIPRANMAZ DENİLDİ /İST.SGM GAZİOSMANPAŞA MÜDÜRÜ MÜFETTİŞLİĞE GERİ DÖNDÜ
 100. 11.06.2013 EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR ÖLÜM ORUCU SİNYALİ VERMEYE BAŞLADI