30.03.2018-İŞVERENLERE İŞ KUR TEŞVİKİ HAYATA GEÇTİ

İŞVERENLERE İŞ KUR  TEŞVİKİ HAYATA GEÇTİ

27/03/2018 Tarihli Resmi Gazetenin Mükerrer Sayısında yayınlanarak 4447/Geçici 19’uncu Maddesi 1/01/2018 itibaren yürürlüğe esas alınmıştır.

Böylece işverenlere yeni tanınan bu teşvikle hem sigorta priminden hem de ödeyecekleri vergi açısından önemli avantajı yakalamış oldular.

TEŞVİKTEN YARARLANMANIN GENEL ŞARTLARI NEDİR?

Devamını oku...

30.03.2018-(7103)TORBA KANUN 1- TEŞVİK DAVALARI DÜŞÜYOR MU ?

Hukuk lisanında davanın düşmesi tabiri kullanılmaz. Belki hukukçular arasında takip edilmeyen dava için kullanılır. Davadan sonuç çıkmama hallerine günlük lisanda davanın düşmesi olarak ifade edilmektedir. Bu husus dava konusu işlemin dava sürerken yerine getirilmesi halinde konusuz kalma, davadan feragat gibi hallerde de dava bittiğinden düşme olarak ifade edilebilmektedir.

Evet teşvikle ilgili davalar artık devam etmeyecek, kanun bu hali 7103 sayılı Torba  Kanunun 70 maddesi ile 5510’a ek madde 17 olarak getirilen düzenlemenin 4 fıkrasında şöyle düzenlemiştir.

Devamını oku...

29.03.2018-ALINMAYAN TEŞVİKLER NİSAN 2018 İTİBAREN DAVASIZ ALINACAK

ALINMAYAN TEŞVİKLER NİSAN 2018 İTİBAREN DAVASIZ ALINACAK

27/03/2018 Tarihli Resmi gazetenin mükerrer sayısında 5510/Ek Madde 17 gereğince geçmiş dönemlerde yararlanılmayan dönemlere ait teşviklerden yararlanacaklardır.

5510 sayılı Kanun ve bu Kanun dışında(4447 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda) sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

NİSAN 2018 SONRASI YARARLANMAYANLAR İÇİN KANUN YÜRÜRLÜKTEN SONRA GERİYE DÖNÜK EN FAZLA 6 AYLIK DÖNEMİ GERİ ALACAK YADA DİĞER TEŞVİKLE DEĞİŞECEK

Devamını oku...

28.03.2018-2018 YILINDA EMEKLİ OLANLARA BÜYÜMEDEN PAY VERİLECEK

2018 YILINDA EMEKLİ OLANLARA BÜYÜMEDEN PAY VERİLECEK

2018 Yılında ilk defa emekli olacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2017 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya göre belirlenen GH farkı ödenecektir.

FORMÜL:1+TÜFE+GH%30 GÜNCELLEME KATSAYISI

5510 sayılı Kanuna göre 4/a ve 4/b kapsamında bağlanan aylıkların hesabında kullanılan güncelleme katsayısı yıllık TÜFE’nin tamamı ve sabit fiyatlarla gelişme hızının % 30’unun toplamından oluşmaktadır.

FARKLAR NİSAN AYINDA ÖDENİR

Devamını oku...

26.03.2018-SGK’ca Hataen Düşük Bağlanan Aylıklar Nasıl Tespit Edilir?

Ülkemizde emekli aylıkları emeklinin can dostudur. Ne çare ki bunun farkında olmak için istisnalar haricinde emekli olmak gerekiyor.

Eş, mal mülk dahi insanı terk edebilir. Eş terk edebilir, mal mülke haciz gelebilir, kaybedilebilir. Ancak emekli aylığı kalıcı dosttur. Sahibini ölümüne kadar yalnız bırakmadığı gibi eş ve hak sahibi durumundaki çocuklara kalarak önemli bir destek kaynağını oluşturur.

Emekli aylığı kimince zamanında önem gösterilerek planlanır, ayarlanır. Elbette bunun için aylık bağlama sistemini bilen bir uzmandan destek almak gerekir. Zamanında profesyonel bilgi desteği alan emekliliğinde eline yapışacak bu can dostunun gürbüz olmasını sağlayabilir.

“Benim şu kadar günüm var, emeklilik yaşımı doldurmama şu kadar süre var, emekli olduğumda şu ana kadarki hizmetlerim ile bugünün koşullarında ne kadar aylık bağlatabilirim? Bundan sonraki sürede ayda prim matrahım ne kadar olursa aylığım ne kadar olur” gibi mantıklı sorular çevresinde emekliliğini örgüler.

Bunlar emekli olduklarında şaşırmazlar, ne alacaklarını kendileri artık biliyorlardır.

Devamını oku...

23.03.2018-BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR 30 BİN TL AŞARSA BEYANNAME VERMEK ZORUNDADIR

BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR 30 BİN TL AŞARSA BEYANNAME VERMEK ZORUNDADIR

SGK Yüksek emekli aylığı için çalışarak ikinci işverenden 30 Bin Tl’yi aşan çalışanlar Gelir İdaresine Beyanname vermek zorundadır.

Aşağıdaki yazımız 2018 Yılı GİB Ücret Gelirleri Beyyanname Rehberinden alıntı yapılmıştır.

Birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanununda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2017 yılı için bu tutar 30.000 TL’dir.) aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir. Ancak, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 30.000 TL’yi aşması durumunda, ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücret de dahil olmak üzere) yıllık beyannameye dahil edilecektir. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir.

 

Mükellef (A), 2017 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiştir.

Devamını oku...

23.03.2018-BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR 30 BİN TL AŞARSA BEYANNAME VERMEK ZORUNDADIR

BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR 30 BİN TL AŞARSA BEYANNAME VERMEK ZORUNDADIR

SGK Yüksek emekli aylığı için çalışarak ikinci işverenden 30 Bin Tl’yi aşan çalışanlar Gelir İdaresine Beyanname vermek zorundadır.

Aşağıdaki yazımız 2018 Yılı GİB Ücret Gelirleri Beyyanname Rehberinden alıntı yapılmıştır.

Birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanununda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2017 yılı için bu tutar 30.000 TL’dir.) aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir. Ancak, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 30.000 TL’yi aşması durumunda, ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücret de dahil olmak üzere) yıllık beyannameye dahil edilecektir. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir.

 

Mükellef (A), 2017 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiştir.

Devamını oku...

21.03.2018-YAŞLIYA SAYGI HAFTASINDA 265 LİRA AYLIK

YAŞLIYA SAYGI HAFTASINDA 265 LİRA AYLIK

Türkiye’de her yıl 19–25 Mart tarihleri arası "YAŞLILARA SAYGI HAFTASI" olarak kutlanmaktadır.

Bu haftayı sessiz sedasız kutluyoruz.Genelde huzurevleri ziyareti ile gönüllerini almaya gayret ediliyor.

Yaşlılık aslında asırlık çınarların bize göre bilgeliğidir.Yaşadığımız toplumda çok özel bir yeri vardır.Yaşlılarımız dün ile bugün arasında bize iletişim sağlar.Yaşadığımız yüzyılın canlı tanıkları olduğu için deneyim,bilgileri ile arşiv vazifesi görür.Kısacana onlar bizim geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurduğumuz köprülerimizdir.
Yaşlılarımız kültür birikimlerini,değerlerini geleceğe taşıyan değerli varlıklarımızdır.Bundan dolayı yaşlı çınarlarımıza gerekli önemi vermeliyiz.Yaşamla bütünleştirmeliyiz,hayata bağlılıklarını artıracak önlemler almalıyız.

Devamını oku...

19.03.2018-696 SAYILI KHK İLE ŞEKER ÖZELLEŞTİMESİ ARASINDA ZITLIK VE BENZERLİKLER

Şeker özelleştirmesinde üretime  devam edileceği, sektörün ve ülkenin zarar göremeyeceği taahhüt edilmektedir. Ancak bunun dışındaki hususlar neler olabileceği değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Özelleştirmede 2014 yılındaki Anayasa Mahkemesinin iptal kararı öncesi yaşlılık aylığına hak kazananlara iş kaybı tazminatı ödenmez kuralı artık uygulanamadığından, yalnızca kendilerine iş bulunulan süre ile iş kaybı tazminatı ödeme sürelerinden hangisi önce gerçekleşirse artık işsiz kalan işçilere tazminat ödenemeyecektir.

İş kaybı tazminatları 2 asgari ücretle sınırlandırılmıştır. Bir diğer sınırlama Memur olup yüksek maaş alanların gittikleri kurumlarda daha az maaş hakkı olsalar da 3 yıl süre sabitlenen bir ödemeye kazanmaları, güvencenin 3 yıl sonra bitmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Özelleştirmede gerçekleştirilen amacın gerçekte özellikle yüksek ücret ve işçi maliyetleri nedeni ile  rekabet şansı olmayan maliyeti yüksek ürünlerin ancak TEKEL şeklinde oluşan fiyatlar ile sağlanabiliyor olması idi. Yüksek maliyetlerin tabii eleme sonucunun gerçekleştiği sıcak para beklentisi yanında yüksek maliyete neden olan işçilerinde tasfiyesini getirdiğini hatırlayabiliriz.

Devamını oku...

18.03.2018-İşverenler İçin SGK Tarafından Getirilen Yeni Kolaylıklar ve Yapılan Düzenlemeler.

İşverenler İçin SGK Tarafından Getirilen Yeni Kolaylıklar ve Yapılan Düzenlemeler.

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan yeni bazı değişikliklerle işverenler için  bazı kolaylıklar getirilmiş ve önemli bazı yeni düzenlemeler yapılmıştır. Yönetmelikle ihdas edilen yeni düzenlemelere göre; aynı işverene ait birden fazla devamlı işyerlerinin tek dosya üzerinden bildirilmesi, ihale yoluyla arka arkaya alınan hizmet alımı işlerinin aynı dosya üzerinden işe devam edilerek bildirimlerinin yapılması, 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı  işyerlerinde eksik gün bildirimi ile ilgili hususların ve bunlar için aranan nitelik ve kriterlerin neler olduğu, bu makalenin konusu olacaktır.

II- Aynı İşverene Ait Birden Fazla Devamlı İşyerinin Tek Dosyada Birleştirilmesi:

Devamını oku...

18.03.2018-ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

Şeker fabrikası personelinin emekli hakkını kazanmasını kolaylaştıran geçmiş yargı uygulamaları;

-506 sayılı kanunun Ek 5 maddesindeki iptal kararından sonra Şeker Fabrikalarının üretim işlerinde çalışan işçilerin geçmiş dönem çalışmalarının EK 5 veya fiili hizmet zammına tabi hizmet olduğuna dair açılan davalardan en fazla on dava İptal kararından sonrası için tespitin mümkün olduğu gerekçesi ile iptal sonrası dönem için kabul kararları verilmiştir. Ancak mahkemeler tarafından tüm dönemler bakımından kabul edilip Onanan  yüzlerce dava bulunmaktadır (Adli yargı).

Bir dava türü ise mevsimlik çalışmaları kadrolu işçi olmalarına yeterli gün sayısına ulaşmayan işçiler için açılan davalar ile hem kadroya geçmeleri hem de başvuru tarihinden itibaren  sigortalılık dahil ücret hakkı veren dava türleri olmuştur (İdari yargı).

Devamını oku...

17.03.2018-SGK SAYISAL VERİSİ OLMAYAN EMEKLİLİK TÜRÜ ERKEN YAŞLANMA

SGK SAYISAL VERİSİ OLMAYAN EMEKLİLİK TÜRÜ ERKEN YAŞLANMA

Mülga 506 sayılı Kanunda Erken yaşlanma konusu vardır.

Mülga 506 sayılı SSK Erken yaşlanma tanımlaması ve şartlarını incelediğimizde;

Altıncı Bölüm Yaşlılık Sigortasında ,Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları olan 60’ıncı Maddesinde D) /a- 50 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen Sigortalılar da (A) bendinin (a) veya (b) fıkralarında belirtilen diğer şartlarla yaşlılık aylığından yararlanırlar denilmiştir.

Mülga Kanunda 50 yaş varsa 7000 gün yada 4500 gün prim şartı

Reform yasa ile erken yaşlanma artık 5 yıl ileriye atılmış oldu.

Devamını oku...

17.03.2018-ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI -ÇALIŞANLAR

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun 1994 yılında kabul edilmiştir.

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda çalışanlar;

Memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler olarak farklı statülere tabi idiler.

Özelleştirmenin gerçekleşmesi ile birlikte sağlanan haklar bakımından;

Nakle tabi Memur ve sözleşmeli personel ile işçilerin durumu;

Devamını oku...

15.03.2018-BAHAR ERKEN GELDİ PEKİ YA LEYLEKLER

Mevsim normalleri bu yıl değişti, küresel ısınmaya bağlı kışı göremeden bahara geçiyoruz.

Çiçekler açtı,bahar nerede ise 40-50 gün öncelenmiş oldu, çiçekleri takip eden günlerde leylekleri görürdük, bakalım onlarda erken mi gelecekler, yoksa küresel ısınma gökyüzünün örneğin ilk 1000 metre yüksekliğinde de, leylekler  göç için şöyle bir katman gökyüzüne bakıp kontrol edip yok ya daha göç mevsimi gelmedi deyip bildikleri zamanda mı gelecekler, ama o zaman baharın başına değil ortasına gelecekler (normalde nisan ayı başında çokça görüyoruz,mart sonuna gelmiş oluyorlar).

Leylekli bir çok sözümüz var,

Bebekleri leylekler getirir,

Lakırtıyı leylekler yapar.

Ama ben ille de leyleğin en özeli ne derlerse sabah gün doğumu ritüellerini takip eden öğrenir diyeyim.

Devamını oku...

15.03.2018-GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA AF MİKTARI 53,33 TL

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA AF MİKTARI 53,33 TL

1.4.2017 tarihinden itibaren gelir testi, talep halinde uygulanacak olup, gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden az [60/l(c-l)] ya da fazla (60/1-g) şeklinde olacaktır.

1.4.2017 tarihinden itibaren (60/1-g) bendi kapsamda tescil edilenlerin aylık prime esas kazanç tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı kabul edilerek prime esas kazancın %3’ü oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilecektir.

Tescil edilen genel sağlık sigortalılarına, Kanun kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiklerini ve tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yerleşim yerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurarak gelir testi talebinde bulunabileceklerini bildiren, Genelgeye ek genel sağlık sigortası tescil bildirimi ve gelir testine müracaat tebliği “Ek-1 Formu” 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecektir

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. 14.03.2018-UÇAK KAZASINA SOSYAL GÜVENCE GÖZÜYLE BAKALIM
 2. 12.03.2018-Aylıksız Emekli Edilen Malûllerin Emeklilik Sorununa Çözüm Geldi
 3. 11.03.2018-ÇALIŞMA BAKANINA TEŞEKKÜR VE 696 SAYILI KHK KAPSAMINDA BEKLENTİLER
 4. 09.03.2018-İŞVEREN ATEŞTEN GÖMLEK GİYMEK İSTEMEZ
 5. 08.03.2018-KADIN İŞ GÜCÜ ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIĞI ÖNEMLİ SORUNLAR
 6. 07.03.2018-%50 ÜSTÜNDE AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞA BAKAN ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK VAR
 7. 05.03.2018-İş Sonu Tazminatından Gelir Vergisi Sorunu Çözülüyor
 8. 04.03.2018-Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmelik Değişikliğine İlişkin Genelge Özeti
 9. 02.03.2018-SERBEST ZAMAN UYGULAMASI İŞÇİ İÇİN KAYIP(mı) İŞVEREN İÇİN KAZANÇ(mı)
 10. 28.02.2018-İŞVERENLERİN CANINI SIKAN CEZA
 11. 26.02.2018-Memurun Yıl Sonunda Alacağı Rapor Süresi Hangi Yıla Sayılır?
 12. 23.02.2018-İŞTEN ÇIKAN/ÇIKARTILAN YENİ DOĞUM YAPAN ANNEYE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİĞİ ÖDENİR Mİ?
 13. 22.02.2018-3 DÖNEM DE KIDEM TAZMİNATI ALMA YAZISI VAR MI?
 14. 21.02.2018-EVDE BAKIM ÜCRETİ ASGARİ ÜCRET KARŞISINDA ERİDİ Mİ?
 15. 20.02.2018-DOĞUM SÜRESİNİ BORÇLANSA EMEKLİ AYLIĞI ARTAR MI?
 16. 19.02.2018-Torba Yasadan Haberler Var
 17. 16.02.2018-İŞ KAZASI YAPILAN GÜN FİİLİ ÇALIŞMA SAYILIR
 18. 15.02.2018-YURTDIŞI BORÇLANMA MALİYETİ EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ
 19. 13.02.2018-İŞVERENLERE 6 PUANLIK İLAVE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ İNDİRİMİ 2018 YILI SONUNA KADAR UZATILDI
 20. 13.02.2018-Son Torbadaki İstihdam Teşvikleri Ne Getiriyor? (2)
 21. 12.02.2018-Son Torbadaki İstihdam Teşvikleri Ne Getiriyor? (1)
 22. 10.02.2018-TORBA YASA 5510 SS VE GSSK DEĞİŞİKLİKLER NELER OLACAK?
 23. 09.02.2018-TORBA YASA EKONOMİYE CAN SUYU VERECEK Mİ?-3
 24. 08.02.2018-TORBA YASA EKONOMİYE CAN SUYU VERECEK Mİ?-2(TEŞVİKLER )
 25. 07.02.2018-TORBA YASA EKONOMİYE CAN SUYU VERECEK Mİ?-1
 26. 06.02.2018-SM,SMMM,YMM EN UFAK HATANIZ MİLYONLUK CEZA İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRSİNİZ
 27. 05.02.2018-Memur Emekli - Dul ve Yetimleri İçin En Düşük Aylıklar Ne Kadar Oldu?
 28. 02.02.2018-YÜZ KIZARTICI VEYA DEVLETE KARŞI SUÇ İŞLEYEN İŞÇİLER MÜKAFATLANDIRILMIŞ OLMUYOR MU?
 29. 02.02.2018-15 YIL 3600 GÜNDEN NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM NE KADAR EMEKLİ AYLIĞIM OLUR?
 30. 01.02.2018-POSTACI GELDİ SGK CEZA ÇIKTI
 31. 29.01.2018-2018 Yılı Ocak - Temmuz Döneminde SSK Dul-Yetim Taban Aylık ve Gelirleri Ne Kadar Olacak?
 32. 25.01.2018-2018 YILI BORDRO PARAMETRELERİ
 33. 24.01.2018-MESLEK KODU CEZASI ÜZECEK SGK VE PİLOT BÖLGEDE KOD UYUMSUZLUĞU İÇİN UYARI SİSTEMİ NEDEN O
 34. 23.01.2018-ASGARİ ÜCRETİN GÜNLÜK BELİRLENMESİNİN ÜCRET-SGK YA ETKİSİ
 35. 23.01.2018-İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİ İÇİN VAR
 36. 22.01.2018-Stajyerliğe Başlangıç Emeklilik Hesabında Başlangıç mı Oldu?
 37. 19.01.2018-CENAZE YARDIMINDA VEKİL MEMUR VATANDAŞ AYRIMI
 38. 18.01.2018-İŞ HUKUKUNDA HER AY HER İŞÇİ İDARİ PARA CEZALARI NEDİR?
 39. 17.01.2018-SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ ODALAŞMAK İSTİYOR
 40. 16.01.2018-KIDEM TAZMİNATINDA ‘’1’’KRŞ KRİZİ
 41. 15.01.2018-Memurların 2018 Yılı Borçlanma Tutarları Ne Kadar Oldu?
 42. 12.01.2018-SİGORTALILIĞI İHMAL EDENLER GEÇİM PROBLEMİ YAŞIYOR
 43. 11.01.2018-6-BAŞVURUDA SON GÜN-KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK
 44. 11.01.2018-2018 YILINDA YENİDEN DEĞERLEME ORANI VERGİ DİLİMLERİNE UYGULANDI MI?
 45. 10.01.2018-İŞVERENLERE STAJYER TEŞVİKİ DEVAM EDİYOR
 46. 09.01.2018-Mali Müşavirlere Yeni Sorumluluklar ve Sıkça Muhatap Olabilecekleri
 47. 09.01.2018-2018 YILI SGK PRİM TUTARLARI NASIL OLACAK?
 48. 08.01.2018-Akademisyenlerin ve Yargı Mensuplarının 2018 Yılı Emekli Aylık ve İkramiyeleri
 49. 07.01.2018-5- MUVAZAA DAVASI SÜREN İŞÇİLER -KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK
 50. 06.01.2018-4-ÜCRET HAKLARI -KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK
 51. 05.01.2018-Unvanlarına Göre Memurların 2018 Yılı Emekli İkramiye ve Aylıkları
 52. 04.01.2018-2018 Yılı İlk Yarısında Ödenecek SSK Dul-Yetim Aylıklarında Taban Aylıklar
 53. 03.01.2018-İK Yasal Uygulama Sorunlarına Ne Kadar Hazırsınız. 2018’ e Dikkat!
 54. 03.01.2018-SGK Eksik Gün Belgeleri Şirketlere Ciddi Sorunlar Yaratacak
 55. 03.01.2018-Ücret Bordrolarında Hile ve Hata Yapmanın Yasal Sonuçları Hapis Cezası
 56. 03.01.2018-SGK Meslek Kodları Uygulaması ve Şirket Sorunları
 57. 03.01.2018-Asgari ücret net 1.451 TL oldu
 58. 02.01.2018-2018 YILI ASGARİ ÜCRETİ ÇALIŞANLARA YANSIMASI
 59. 02.01.2018-2-İŞE İADE DAVASI SÜRENLER-KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK
 60. 31.12.2017-SİVİLLER SORUMSUZ MU ; (696 sayılı KHK ile değişik 6755 SAYILI KANUN)
 61. 30.12.2017-2018 Yılı Tutarları Belli Olan AGİ Hakkında Bunları Biliyor musunuz?
 62. 29.12.2017-MESLEK KODU CEZASI KAFALARI KARIŞTIRDI SGK AÇIKLAMA BEKLENİYOR
 63. 29.12.2017-1-KAMU ALT İŞVERENLERİ (TAŞERONLAR)- 696 SAYILI KHK (TEMEL KURALLAR)
 64. 28.12.2017-Geçici Personel İçin Hangi Yeni Haklar Geliyor?
 65. 28.12.2017-STAJ SÜRESİ BAŞLANGIÇ SAYILDI YALANINA ARTIK İNANMAYIN
 66. 27.12.2017-3600 GÜNLE EMEKLİLİK 58 YAŞ VE 60 YAŞ ÖNCESİ OLMAZ
 67. 27.12.2017-4-B Tarım Bağkuru hakkında bilinmesi gerekenler
 68. 26.12.2017-ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI AVANTAJINI 2018 YILINA TAŞIMAK İSTİYOR?
 69. 26.12.2017-Sözleşmeli Statüye Geçirilen Geçici Personelde Neler Değişecek?
 70. 25.12.2017-Taşeron İşçilerinde Kadroya ve Şirketlere Geçiş Şartları
 71. 20.12.2017-Mirası reddeden dul ve yetime maaş bağlanır
 72. 20.12.2017-2018 YILI EMEKLİ AYLIĞINDA BÜYÜMENİN ETKİSİ NASIL YANSIR?
 73. 19.12.2017-SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU CİNAYETTE KARŞIMIZA ÇIKIYOR
 74. 18.12.2017-Sosyal Güvenlikte Son Değişiklikler Ne Getiriyor? (2)
 75. 16.12.2017-4-B’den engelli emeklilik
 76. 14.12.2017-SGK E-DEVLET ÜZERİNDEN BORÇLANMA TALEBİNİ ALMAYI GERÇEKLEŞTİREBİLİR.
 77. 14.12.2017-MALİ MÜŞAVİRLERİN İDARİ PARA CEZALARI İLE KARŞI KARŞIYA KALMAMASI İÇİN YAPMASI GEREKENLER
 78. 13.12.2017-GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA ÇOKLU PRİM ÖDEMESİ NE KADAR ADALETLİ?
 79. 12.12.2017-01.01.2018 Tarihinden İtibaren 50 den Fazla İşçinin Çalışacağı İşyerleri Zorunl
 80. 11.12.2017-Sosyal Güvenlikte Son Değişiklikler Ne Getiriyor (1)
 81. 10.12.2017-SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ-SGK YÖNETİMİNİ CİDDEN TEBRİK EDERİM
 82. 08.12.2017-SGK UZMANLIK KAYNAŞTIRMAYLA ÇALIŞANLARA DA BU HAK VERİLMELİDİR
 83. 07.12.2017-2017 YILI ASGARİ ÜCRET 1404 TL TEBLİĞ YAYINLANDI
 84. 06.12.2017-EKİM 2008 ÖNCESİ VEFAT EDEN SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARIN HAK SAHİPLERİNE GELİR
 85. 05.12.2017-1 OCAK 2018 MESLEK KODU UYGULAMASINA CEZA GELİYOR
 86. 04.12.2017-Memuriyetten Çıkartılanların Emekli İkramiyesi Sorununda Çözüm
 87. 04.12.2017-1-2 ARALIK İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU MİLLİ KOMİTESİNDEN NOTLAR
 88. 01.12.2017-SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKIFLARININ HİZMETİ
 89. 30.11.2017-ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE DOLAR KURU ETKİSİ NE OLUR?
 90. 29.11.2017-EMEKLİ AYLIKLARINDA GELİŞME HIZI %100 OLSA NE KADAR EMEKLİ MAAŞIM OLURDU?
 91. 28.11.2017-2018 YILI ASGARİ ÜCRET ZAMLANIRSA AGİ NE OLUR?
 92. 27.11.2017-Emekli Aylıkları Neden Düşük Bağlanır?
 93. 27.11.2017-YARGITAY KARARLARI- SOSYAL GÜVENLİK (3) EKSİK GÜNLE AYLIK
 94. 25.11.2017-YARGITAY KARARLARI-SOSYAL GÜVENLİK 2- 6111 PRİM TEŞVİKİ
 95. 23.11.2017-2018 YILI ASGARİ ÜCRET İÇİN NE KADAR ZAM BEKLENİYOR?
 96. 22.11.2017-İŞÇİ EMEKLİ AYLIĞINDA KAZANÇLARIN İSTEĞE BAĞLI DA ETKİSİ
 97. 22.11.2017-YARGITAY KARARLARI-SOSYAL GÜVENLİK 1 (İNTİBAK-SON TAHSİS YILI)
 98. 21.11.2017-YURT DIŞI KISMİ AYLIK (2) ASGARİ AYLIK NEDEN UYGULANMAZ
 99. 21.11.2017-EMEKLİ TAHSİSTE KUTUCUK İŞARETLEME KAZANÇ SAĞLAR MI?
 100. 20.11.2017-“Toptan Ödeme – Tasfiye – İhya” Ne İşe Yarar?