06.08.2018-Yurtdışı Borçlanmasında “Deprem Geçti” Gurbetçiye Geçmiş Olsun


Bir önceki yazımızda yurtdışı borçlanması ile Türkiye’den emekli olacak gurbetçi Türk vatandaşlarının bahse konu haktan yararlanmasında birçok hak kaybı getiren 2018/27 sayılı Genelgenin getirdiği değişikliklere yer vermiştik.

19.07.2018 tarihinde yürürlüğe giren bahse konu Genelge 01.08.2018 tarihli 2018/29 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırıldı.

Yani rüzgar gibi birdenbire gelen bu her tarafından apar-toparlık kokan bu 2017/27 sayılı Genelge rüzgar gibi de gitti.

Her gün “Emekliye müjde”, “Çalışana Müjde” “Memura müjde” den başka çalışma hayatına dair atacak başlık bulamayan günümüz Türk basını bu derece değişiklik meydana getiren Genelgenin getirdiklerine yer veremese de derinlerde meydana getirdiği sarsıntı sebebiyle olacak ki ancak 11 gün yürürlükte kalabildi.

Devamını oku...

03.08.2018-SSK /4-1(a) ÖLÜM AYLIĞINDA ALT SINIR AYLIĞI NEDİR?-2

SSK /4-1(a) ÖLÜM AYLIĞINDA ALT SINIR AYLIĞI NEDİR?-2

4/1 a sigortalı 08/09/1999 öncesi sigortalı olup,1/10/2008 sonra vefat etmesi halinde uygulanacak alt sınır aylığını inceleceğiz.

08/09/1999 ÖNCESİ SİGORTASI OLUP  5510 YASADAN SONRA  VEFAT ETMESİ(01/10/2008) HALİNDE ALT SINIR AYLIĞI

08/09/1999 yılından önce sigortalı olan ve 1/10/2008 tarihinden sonra ölen sigortalıların tek ve iki hak sahibi niteliği taşıyan aile bireyleri için ödenecek ölüm aylığına esas aylık miktarı kaldırılan 4,69 TL tutarındaki SYZ ödemesi , alt sınır aylık miktarının dosya aylığını geçememesi kuralı ile 01.10.2008 tarihinden önce ölen sigortalının hak sahiplerine göre daha düşük miktarda bağlanır.

Ölüm tarihi 1.10.2008 sonrası olan bir ve iki hak sahibi alt sınır aylık miktarı sigortalı dosya aylığını aşmamak üzere belirlenmiştir.

 

YIL

AY

Tek Hak Sahibi

Farklı Hisseli

Aynı Hisseli

İki Hak Sahibi

İki Hak sahibi

80%

Büyük Hisse

Küçük Hisse

Eşit Hisse

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ

60%

30%

45%

2018

OCAK

1.509,13

1.259,12

922,75

461,41

692,09

2018

TEMMUZ

1.647,52

1.374,58

1.007,37

503,72

755,55

 

Burada özellikle ölen sigortalının dosya aylığı kontrolü yapılarak 01/10/2008 sonrası vefat ettiğinden dolayı hak sahibinin hissesi oranında değerlendirme yapılarak sonuca gidilir.

Dosya aylığı değerlendirme de önem taşıyacaktır.

Ölen sigortalının emekli aylığına Dul eş tek kişi ise %75,çocuklar var ise %25 göre değerlendirme yapılarak ,alt sınır aylığı belirlenecektir.

Burada dosya aylığı şayet alt sınır aylığının altında kalması halinde hak sahibi tek kişi ise o zaman dosya aylığının tamamı bağlanır.

Böylece reform yasa ile 30/09/2008 önce ve sonra ölen sigortalılar için,30/09/2008 öncesi ölen dosya aylığının pek önemi yok,30/09/2008 sonrası ölen 08/09/1999 öncesi sigortalı için dosya aylığının geçmemesi kuralı getirilerek alt sınır aylığı koruma kalkanı zayıflamıştır

Örneğin ölen sigortalının sağ olduğunda almış olduğu 1.400 TL emekli aylığı olup,tek hak sahibi eş olup %75 1.050 TL olarak açıklanmıştır.

Bu durumda 1.374,58 TL değil ,dosya aylığı olan 1.050 TL bağlanacaktır.

 

VEDAT İLKİ

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

 

 

02.08.2018-SSK /4-1(a) ÖLÜM AYLIĞINDA ALT SINIR AYLIĞI NEDİR?-1

SSK /4-1(a) ÖLÜM AYLIĞINDA ALT SINIR AYLIĞI NEDİR?-1

Sosyal güvenliğin en önemli özelliği ,yaşamları boyunca sigortalıları,bakmakla yükümlü olan eş,çocuk,ana ve babasına güvence, vefat etmeleri halinde  sigortalının yasal hak sahiplerine yaşadıkları toplum içinde insan onuruna yakışan asgari bir hayat standardı sağlamayı kendine görev edinen bir sistemsel yaklaşımdır.

Hedef kitle ölüm halinde sigortalının ailesi olmaktadır.O halde devlet anayasa gereği güçsüz kalan aile bireylerinin sosyal güvenlik şemsiyesi altına alarak koruma kalkanı oluşturmaktadır.

Sosyal tehlikenin en önemli fertleri,eş,çocuklar ve ana-babası oluşturmaktadır.

Özellikle 4/1-a sigortalıların ölüm sigortasında alt sınır aylığı uygulamasına dikkat çekeceğiz

Devamını oku...

01.08.2018-YURTDIŞI BORÇLANMADA VAZGEÇME DE YENİ UYGULAMA

YURTDIŞI BORÇLANMADA VAZGEÇME DE YENİ UYGULAMA

2018/27 Sayılı Genelge ile birlikte önemli değişiklerden biri de borçlanmadan vazgeçme ve borçlanma miktarının iadesi konusunda 2011/48 sayılı Genelge deki mevcut hükümlerden farklı olarak geniş açıklamaya 2018/27 sayılı Genelge de yer verilmiştir.

2011/48 Sayılı Genelge de aşağıdaki hükümler mevcuttur.

Devamını oku...

30.07.2018-Yurtdışı Borçlanmasında Genelge Depremi

Yurtdışı borçlanması yurtdışında çalışan vatandaşlarımız için önemli bir hak. Para ödeme yoluyla çalışmış sayılmayı ve bu tür yolla prim ödeme karşılığı emsali yurt içinde çalışanların tabi olduğu kurallarla emekli olmayı da içeren bu hak yurtdışındaki vatandaşlarımızı ülkeye bağlayan unsurlardan biri durumunda.

Bahse konu hakkın kullanımında SGK’nın yasal yükümlülüklere uymaması sonucu oluşan ihtilaflar oluşuyor ve bu ihtilaflar yargı yoluyla çözülüyordu. Açık haksızlığı hukuk önünde defalarca tescillenen bu duruma 6552 sayılı Kanunla büyük ölçüde çözüm getirilmiş ve sözleşmeli ülkelerdeki çalışmanın sigortalılık başlangıcı sayılması ve mavi kartlı eski vatandaşların borçlanma başvuru tarihlerinde Türk vatandaşı olma zorunluluğunu kaldırmıştı.

Devamını oku...

27.07.2018- 2018/27 Sayılı Genelge

 

3201 sayılı Yurtdışında Çalışan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda yapılan düzenlemelerden kaynaklanan uygulama değişiklikleri, 8/6/2011 tarihli ve 2011/48 sayılı Genelgede yer alan tahsis işlemlerine ilişkin bölümlerin birleştirilmiş

Devamını oku...

27.07.2018-KAYIT İNCELEMESİNDE SON DÜZENLEME YETERSİZ KALMIŞTIR

KAYIT İNCELEMESİNDE SON DÜZENLEME YETERSİZ KALMIŞTIR

TİSK Başkanın İsteği…

Önen, özetle şunları söyledi:

Önen, yasal düzenlemelerle işletme gerçekleri arasında uçurumun giderek büyüdüğünü belirtti. Bu noktada “işletme odaklı yeni bir yaklaşım” beklediklerini kaydeden Önen, “Kayıtlı ve toplu iş sözleşmeli işletmeler için, daha az bürokrasi, daha nitelikli danışma seçenekleri, rehberlik yaklaşımı güçlendirilmiş denetim ve farklılaştırılmış teşvik uygulamaları bekliyoruz” dedi.

Başkanının bu konuda beklentilerine bir çok yazılarımızda dile getirmiştik.

Devamını oku...

26.07.2018-HER SAĞLIK ÇALIŞANI İÇİN 420 GÜN PRİM OLUR MU?

HER SAĞLIK ÇALIŞANI İÇİN 420 GÜN PRİM OLUR MU?

Son günlerde 5510/40’ıncı Maddesine İlave edilmesi düşünülen tablo da aşağıda yer almıştır.

Devamını oku...

23.07.2018-Memurlarının 2018 Yılı Temmuz-Aralık Arası Borçlanma Tutarları Ne Kadar Oldu?

5510 sayılı Kanun kapsamında borçlanma süreleri için günlük asgari ücretin yüzde 32’si (21,648 TL) ila bu rakamın 7,5 katı (162,36 TL) arasında değişen miktarda günlük rakam seçmek ve buna göre borçlanma yapmak mümkün.

Yani SSK, Bağ-Kur ve Ekim 2008’den itibaren ilk defa kamu görevlisi olan 4/c sigortalılarının bu rakamlar arasında kendi belirleyecekleri bir düzeyden borçlanma yapabilmeleri mümkün bulunuyor.

Devamını oku...

21.07.2018-SON DÖNEM SGK İYİLEŞTİRMENİN UZUN DÖNEMDE DİĞER KURALLARA BEKLENEN ETKİLERİ

Kuralın ihdası önemli ancak kuralın sihirli formüle dönüşmesi bazen zaman alıyor. Birinin keşfetmesi ile yaygınlaşan ve bir anda buharlaşan kural veya gelişen uygulama olarak dönüşüm yaşıyor.

Bunlardan belki en hızlı değişiklik geçirenin 506 sayılı yasanın Ekim 2007 değişikliği,  keşfi, uygulanması ile değişimi 1 aydan daha kısa, kurtaran kurtardı bir çok kişi ise mağduru oynadı, bir hak elde edemedi aksine 2000 öncesi emekli hakkını kaybederek intibaktan yararlanamadı.

Sonra yurtdışı emekliliği sayabiliriz. Onbinlerce davadan sonra bir anda değişen iki kuralla artık davasız gelen çözümler.

Devamını oku...

20.07.2018-İSTEĞE BAĞLI SİGORTA, TOPLULUK SİGORTASI, 5510 SAYILI KANUNUN EK 5. VE EK 6. MADDELERİ KA

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA, TOPLULUK SİGORTASI, 5510 SAYILI KANUNUN EK 5. VE EK 6. MADDELERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE 2925 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILAR YAPILANDIRMA VAR

506 sayılı Kanunun mülga 85. maddesine tabi sigortalılar yönünden

506 sayılı Kanunun mülga 85. maddesi 1.10.2008 tarihinde yürürlükten kaldırıldığından 1.5.2003 ile 30.9.2008 tarihleri arasında isteğe bağlı sigortalılığı devam edenlerden, sigortalılığı 1.5.2003 tarihinden sonra sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlama, istekle sona erdirme ya da cari ay primlerinin art arda üç ay ödenmemesi nedeniyle sona erenlerin 30.9.2008 tarihine kadar ödenebilir nitelikte olan hizmet sürelerine ilişkin prim borçları 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamına tabi sigortalılar yönünden

Devamını oku...

19.07.2018-Torba Kanunla Tabip ve Diş Hekimi Emeklilerine İlave Ödemede İşin Doğrusu Ne?

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlardan;

Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan ve 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca ilave aylık alamayan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara 17000 gösterge rakamının,

Uzman olmayanlara 13000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak. Ödemeler 2019 yılından itibaren başlayacak.

Uygulama 2019 yılında yürürlüğe girecek ise de bugünkü katsayılardan karşılığı uzman tabipler için 2.004,98 TL; tabipler ve diş hekimleri için ise 1.533,22 TL değerinde bulunuyor.

İlave Ödeme İlave Aylıktan Mahsup Edilecek

Devamını oku...

19.07.2018-İŞVERENLER DİKKAT ETMESİ GEREKEN BİR OLUŞUM VAR ‘’ÇALIŞMA MECLİSİ’’GELDİ

İŞVERENLER DİKKAT ETMESİ GEREKEN BİR OLUŞUM VAR ‘’ÇALIŞMA MECLİSİ’’GELDİ

Çalışma,Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının geniş olarak ele alındığı Cumhurbaşkanlığı KHK-1 Çalışma Meclisine yer verilmiştir.

Çalışma Meclisi

Devamını oku...

17.07.2018-ÇALIŞMA ,AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ

ÇALIŞMA ,AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ

ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİSİ

Ø  Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak,

Ø  Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak,

Ø  Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak,

Devamını oku...

16.07.2018-Akademisyenlerin Yeni Emekli Aylık ve İkramiyeleri

Yasa Koyucu kendilerini kamu üniversitelerinde bilime ve öğretime adayan akademisyenlere emeklilik yaşamlarında daha uygun parasal imkânları sunacak bir düzenleme öngörmüş bulunuyor.

Buna göre doçent ve profesör unvanlarını kazanmanın yanında bu unvanlarda kamuda geçen görev sürelerine bağlı olarak artan ek gösterge ve makam-görev-temsil tazminatlarına göre farklı emekli aylıkları bulunuyor.

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. 15.07.2018-684 SAYILI KHK İLE VAZİFE MALÜLLERİNE SAĞLANAN HAK NE ANLAMA GELİYOR
 2. 15.07.2018-684 SAYILI KHK İLE VAZİFE MALÜLLERİNE SAĞLANAN HAK NE ANLAMA GELİYOR
 3. 12.07.2018-1830 GÜN ÇALIŞMASI OLAN İŞÇİNİN MALULLÜK AYLIĞI NE KADAR?
 4. 10.07.2018-EMEKLİ AYLIKLARINDA EK ÖDEME YALANI
 5. 10.07.2018-2018 Temmuz Aralık Döneminde SSK Taban Aylık ve Gelirleri Ne Oldu?
 6. 09.07.2018-Unvanlarına Göre Memurların 2018/Temmuz Emekli İkramiyeleri ve Aylıkları
 7. 06.07.2018-ESKİ DEVLET MEMURU AVANTAJLI ALT SINIR AYLIĞI KORUMASI
 8. 06.07.2018-ESKİ DEVLET MEMURU AVANTAJLI ALT SINIR AYLIĞI KORUMASI
 9. 05.07.2018-ENDÜSTRİYEL YANGINLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KARŞIMIZA ÇIKIYOR
 10. 04.07.2018-EMEKLİ MAAŞININ PLANLAMASINDA MATRAH ÖNEMİ
 11. 03.07.2018-YENİ BAKANLIK ÇALIŞMA HAYATINA GİRİYOR
 12. 02.07.2018-Enflasyon Zammı Emekliler İçin Ne Anlam İfade Ediyor?
 13. 29.06.2018-SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI (76) TERK KODU
 14. 28.06.2018-GÖÇMEN OLUP VATANDAŞLIĞA GEÇENLERİN ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?
 15. 26.06.2018-SEÇİM 2- DAHA MÜLAYİMİ SEÇENLER İÇİN
 16. 25.06.2018-Öğrenimi Devam Eden Yetim Çocuk Çalışsa da Aylık Alabilir
 17. 25.06.2018-SEÇİMDE HİÇ GÜNDEME GELMEYENLER
 18. 22.06.2018-ÇALIŞMA HAYATINDA BEKLENTİLER BAŞKA DÖNEME KALIR
 19. 21.06.2018-EV SAHİBİ OL KIDEM TAZMİNATI ÖDE!
 20. 20.06.2018-ÇALIŞMA HAYATINDA YILLIK İZİN ESASINA BAKIŞ
 21. 19.06.2018-TORBA KANUN 5 (7143) YAPILANDIRMA -İHYA HANGİSİ AVANTAJLI
 22. 19.06.2018-SICAK PARA GÖREN ÇALIŞAN BAĞLANACAK EMEKLİ AYLIĞINI DÜŞÜRMÜŞ
 23. 18.06.2018-Yurtdışı Borçlanmasında İlk Adım
 24. 18.06.2018-İNSANA MUTLULUK YAKIŞIYOR
 25. 13.06.2018-İKALE VERGİDEN MUAFİYET TAZMİNAT TAVANI KADAR
 26. 12.06.2018-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÜCRETLİLERİ VERGİ DİLİMİNDEN KURTARDI
 27. 11.06.2018-ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANIMIZ MEZUNU OLDUĞU BÖLÜMÜ GÖRMEZDEN Mİ GELİYOR?
 28. 11.06.2018-Sözleşmeli ve Geçici Personel İş Sonu Tazminatından Kesilen Gelir Vergilerini Nasıl Geri
 29. 11.06.2018-Seçim Vaatlerinden Ek Gösterge Artışı Kime Ne Getirecek?
 30. 10.06.2018-TORBA KANUN 4 /7143) BAĞ-KUR SİGORTALILARIN BORÇ ÖDEME SEÇENEK VE AVANTAJLARI
 31. 09.06.2018-YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN PLAN YAPMAK GEREKİR
 32. 07.06.2018-ENGELLİ MAAŞI NEDEN DÜŞÜK BAĞLANDI
 33. 06.06.2018-ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI MI NORMAL EMEKLİ AYLIĞI
 34. 05.06.2018-GERİYE DÖNÜK SANATÇI BORÇLANMASI YOK
 35. 04.06.2018-Emekliliği İçin Yaşı Bekleyenler Ne Yapmalı?
 36. 01.06.2018-TIKLA GERİYE DÖNÜK TEŞVİK İÇİN BAŞVUR BUGÜN SON GÜN
 37. 30.05.2018-EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR DİKKATE ALINDINIZ MI?
 38. 29.05.2018-iŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASI SEÇİM VAATLERİ ÇARE OLACAK MI?
 39. 25.05.2018-KAYITDIŞINDA ROL PAYLAŞIMLARI
 40. 24.05.2018-KÜÇÜK ESNAF MESLEK YAŞASIN DİYOR
 41. 23.05.2018-DOĞUM YAPAN KADIN ÇALIŞANIN HAKLARININ İHLALİ İDARİ PARA CEZASINI DOĞURUR
 42. 22.05.2018-VEKİL PRİMİ ÖDENİR
 43. 21.05.2018-SGK Alacaklarında Yapılandırma Neleri Kapsıyor?
 44. 18.05.2018-İşçi ve İşverenler Arasında Çıkacak Uyuşmazlıklarda Arabulucuya
 45. 18.05.2018-İŞVERENLERİN DENETİM İPC ÇARE ÖNERİMİZ MECLİS YASA OLARAK GELDİ YETERLİ Mİ?
 46. 17.05.2018-YILLIK İZİN DE İDARİ PARA CEZASI
 47. 16.05.2018-RAMAZAN AYINDA İŞVERENLER ÇALIŞANLARINA CÖMERT DAVRANIRKEN CEZALANDIRILMAYIN
 48. 15.05.2018-YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ 81 LİRA SAĞLIK YARDIMI ALIR
 49. 14.05.2018-SOMA MADEN FACİASI SONRASI DÜZENLEMELERE KATKI SUNDUK
 50. 11.05.2018-ENGELLİLER HAFTASI
 51. 11.05.2018-ENGELLİNİN ÜÇ SORUNU
 52. 10.05.2018-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İKİ TEŞVİK KURALI
 53. 09.05.2018-SGK HATALI İŞLEMİNİ YARGITAY BOZAR
 54. 08.05.2018-ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİLERİ DÖVİZ ARTIŞI NASIL ETKİLER
 55. 07.05.2018-Bağ-Kurluya Torbadan Çıkan İhya Fırsatında Neye Dikkat Etmeli?
 56. 07.05.2018-İTFAİYECİLER İÇİN 90 GÜN FİİLİ HİZMETİ ÇOK GÖRÜYORLAR
 57. 04.05.2018-BORCU SİLİNEN BAĞ KURLULAR İÇİN ÖNEMLİ BİR İHYA DÜZENLEMESİ
 58. 05.05.2018-ALİMİN ÖLÜMÜ ALEMİN ÖLÜMÜ GİBİDİR.
 59. 04.05.2018-TORBA KANUN (1) (GELİYOR)- BAĞ-KUR BORCU OLANLAR –BORCU OLMASA AYLIK ALABİLECEKLER
 60. 03.05.2018-Seçim Torbasında Sosyal Güvenlik Açısından Neler Yok?
 61. 02.05.2018-Seçim Torbası ile Sosyal Güvenlikte Neler Geliyor?
 62. 02.05.2018-SEÇİM BEREKETİ BAYRAM İKRAMİYESİ GETİRDİ
 63. 01.05.2018-1 MAYIS EMEK İÇİN NEDİR?
 64. 28.04.2018-9 aylık asgari ücret teşvikinin 3 ayı boşa mı gitti?
 65. 27.04.2018-ÇALIŞANLARIN BAŞKANLIK SEÇİMİNDEN BEKLENTİLERİ
 66. 26.04.2018-ENGELLİ EMEKLİ Mİ NORMAL EMEKLİ AYLIĞI MI HANGİSİ AVANTAJLI
 67. 25.04.2018-GERİYE DÖNÜK TEŞVİK ALMA KONUSUNDA GENELGE GEÇ Mİ KALDI?
 68. 25.04.2018-Halkın Sosyal Güvenlik Hakları Beklentileri
 69. 21.04.2018-İşverenler! Geriye dönük teşvikleri kaçırmayın
 70. 21.04.2018-Engelli taşeron işçilerin çığlığı
 71. Geriye Dönük SGK Teşvik İadesinde son gün 31 Mayıs 2018
 72. 21.04.2018-BAĞ-KUR’LU MALÜL HİKAYESİ- SORUNLAR-ÇÖZÜMLER
 73. 19.04.2018-NET ÜCRETTE VERGİ DİLİMİ SİGORTA PRİMİNİ DE BELİRLİYOR
 74. 18.04.2018-EKİM 2008 ÖNCESİ VE SONRASI SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK HANGİSİ AVANTAJLI?
 75. 16.04.2018-EK-5 Tarım Sigortalılığında Önemli Noktalar
 76. 12.04.2018-ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI VE NORMAL EMEKLİ AYLIĞI AYNI AVANTAJI ERKEN EMEKLİ OLMASI
 77. 11.04.2018-ANLAŞMALI BOŞANMALARDA GENEL YAZI NE DİYOR?
 78. 10.04.2018-KAMU ALT İŞVERENLERİ İŞE BAŞLATILAMAYANLAR -İKAME PERSONEL (696)
 79. 09.04.2018-Ülke Büyüme Hızı ve Emekli Aylıklarına Etkisi
 80. 08.04.2018-Genç İşçi Çalıştıran İşverenlere 18 Ay Süreyle Prim Ödememeleri Ve
 81. 04.04.2018-ESKİ HÜKÜMLÜNÜN YÜZÜ GÜLÜYOR (696 KHK)
 82. 05.04.2018-GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDE İKRAMİYE ETKİSİ
 83. 04.04.2018-ASGARİ ÜCRET BEKAR İŞÇİ İÇİN NET DEĞİŞMEYECEK
 84. 03.04.2018-(7103)TORBA KANUN (3) ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİN ÖLÜM AYLIKLARI
 85. 02.04.2018-Yeni İstihdam Teşvikinde Nedenler Nasıllar
 86. 31.03.2018-(7103)TORBA KANUN (2) KONUT KAPICILARINDA NE DEĞİŞTİ
 87. 30.03.2018-İŞVERENLERE İŞ KUR TEŞVİKİ HAYATA GEÇTİ
 88. 30.03.2018-(7103)TORBA KANUN 1- TEŞVİK DAVALARI DÜŞÜYOR MU ?
 89. 29.03.2018-ALINMAYAN TEŞVİKLER NİSAN 2018 İTİBAREN DAVASIZ ALINACAK
 90. 28.03.2018-2018 YILINDA EMEKLİ OLANLARA BÜYÜMEDEN PAY VERİLECEK
 91. 26.03.2018-SGK’ca Hataen Düşük Bağlanan Aylıklar Nasıl Tespit Edilir?
 92. 23.03.2018-BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR 30 BİN TL AŞARSA BEYANNAME VERMEK ZORUNDADIR
 93. 23.03.2018-BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR 30 BİN TL AŞARSA BEYANNAME VERMEK ZORUNDADIR
 94. 21.03.2018-YAŞLIYA SAYGI HAFTASINDA 265 LİRA AYLIK
 95. 19.03.2018-696 SAYILI KHK İLE ŞEKER ÖZELLEŞTİMESİ ARASINDA ZITLIK VE BENZERLİKLER
 96. 18.03.2018-İşverenler İçin SGK Tarafından Getirilen Yeni Kolaylıklar ve Yapılan Düzenlemeler.
 97. 18.03.2018-ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ
 98. 17.03.2018-SGK SAYISAL VERİSİ OLMAYAN EMEKLİLİK TÜRÜ ERKEN YAŞLANMA
 99. 17.03.2018-ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI -ÇALIŞANLAR
 100. 15.03.2018-BAHAR ERKEN GELDİ PEKİ YA LEYLEKLER